Nymans, Crescent, MCB o Monark.                  
 Nymanbolagen AB, Uppsala.            Monark-Crescent AB Mopedsektionen, Varberg. ^ back Paketmopeder main. 
- - - - - - - - - - -

1145 [54-57] Mopedskoter:

[55] 1145. NV Marin utombordsmotor.

[56] Danish Crescent & Olympic .. BFC

[56] Instruktionsbok 1145.

 

2000, 2000 S [56-58

[56] Världspremiär för Crescent 2000.

[56] Teknisk data, vykort Billingsfors.

[57] Tidningen FART provkör 2000.

[58] 4-miljonte fordonet för Nymans.

[72] Customized.

 

Mopedskoter [59-62]

[55] Mopeden, ett fordon för alla.

[59] 2000, 2000 S, Billingsfors.

[60-61] 2011, 2011, 2013.

[62-64] 2013.

Export [57-62] of Nymans

mopeds, mopedskoters:

Denmark, England, Finland,

Holland, Germany, Kuwait,

New Zeeland, Norge and USA.

 

Scooters [55-56]

[55] NV Hobby 75cc. Anders NV 70.

[56] NV 70-72 Hobby. TfA-test.

...... Nossebro marknad.

[56] NV 80 Progress 175cc.

...... Choklad Guide.

 

 

[54-60]

• Trädgård o. skog.

• Sjö, båtmotor.

[41-43] NV electrical MC.

[48] Hybrid i Uppsala.

 

Transport [56-85] 3 wheels.

Flakmopeder:

[56-58] 1197 (S).

[58-62] Express (S).

[58] 1210 (S).

[59] England (S).

[66-70] 1193 (H), 1194 (S).

[68] 1194 (S).

[77] 1189, 1199 (S).

[79] 1189, 1199 (S).

[56-80] Koster islands.

[58-80] Photos, lawnmover.

[85] Norway (S).

(S) Sachs. (H) Husqvarna motor.

Transport [55-70] 2 wheels.

Paket mopeder:

[55-58] 1130 (Nymans).

[59] .... 1130, 1131, 1133.

[60-70] 1142, 1143 Saxoped.

........... MCB 921142. MCB 1159.

........... Post moped.

 

Odd vehicles [45-60

[17] Motoriserad spark.

[51] Modellflygplan,

...... världens flygbolag.

[56] Ragne Invalidmoped.

[54] G.J.G - Special.

[56] Ski moped.

 

 

• All marks transport vehicles main.

All mopedscooters, scooters.

• Nymanbolagen AB, Uppsala, mopeds.

 
  [To Monark paketmopeder 1955-61.]
N1               
 
 

 

Paketmoped Saxoped  Bj.60

Mod. 1142, 1143 

Motor: Sachs

 

 

   
N2    
 
 

 

Swedish Post Office moped

Crescent 1142  Bj.60

Motor: Sachs

 

 

Swedish Post Office moped

Crescent 1142  Bj.70

Motor: Sachs

 

 

 

Other Postmopeds.

 

 
N3   
     

 

 

MOPED OCH BIL HAR SAMMA ANSVAR

Det har blivit svårare och mer ansvarskrävande att vara mopedägare. Sedan ett par år finns det en alldeles speciell mopedförordning. Hur många av landets ungefär 750.000 mopedägare känner till detta? Och om de gör det, hur många känner till förordningens innebörd?

 
 

 

Journal cover

Teknikens Värld 9/1963

 

 

Moped och bil har.....

Teknikens Värld 9/1963

 

   
N4       
 
 

 

Paketmoped 921142  Bj.65

Motor: Sachs

 

     
 
N5       
           
 

 

Paketmoped Crescent 1142 Bj.68

Motor: Sachs

 

 

Paketmoped MCB 1142 o 1159   Bj.70

Motor: Sachs

 

   
 
M1a    
 1960   Tranport Saxoped      
 
 
 

 

Trpt. saxoped 1142, 2-växlad

 

Trpt. saxoped 1143, 3-växlad 

 

 

 

 

 

 

 
VDO 1960
 
 
 
 
M2a  POST  
 1960-70.    
 

AZ  POST distribution mopeds,  moped, postmoped, postfahrzeuge.: Austria: Puch MV 50 V. ● Germany (DDR): Simson SR 1.

....● Germany (W): Hercules. Rabeneick, Zündapp. ● NL: Monark. ● Sweden:  Crescent/MCB: 2 wheel, 3 wheel. ● Norsjö.

 

 
 
 
 

 

Mopeds used by Swedish Post Office, mod 1142. First moped ca 1960, second ca 1970

 

 

   
 
 MCB ca 1960   M2b      
                
 
 Crescent ca 1970  M2c       
 
 
 
M3a    
 1963     [Journal covers.]
 
 
 
M3b    
 1963  MOPED OCH BIL HAR SAMMA ANSVAR. Artikel i Teknikens Värld Nr. 9    

[Journal covers.]

 

 

 

Hos polisens trafikkommando i Stockholm vimlar det av beslagtagna mopeddelar.

Polisassistent Olof Gråberg synar en del av skörden. Varje motordel representerar

en grabb som åkt fast.

 

 

Polisens experter låter inget undgå sig. Med specialinstrument upptäcker man olagliga

ändringar och delar.

 

Det har blivit svårare och mer ansvarskrävande att vara mopedägare. Sedan ett par år finns det en alldeles speciell mopedförordning. Hur många av landets ungefär 750.000 mopedägare känner till detta? Och om de gör det, hur många känner till förordningens innebörd?

 

Av HANS-ÅKE KLINGSE Foto Jan Ehnemark. Artikeln utarbetad i samarbete med

Olof Gråberg, chef för Stockholmspolisens trafikkommando (som bland annat sköter speciell övervakning av mopeder).

 

Det ställs således större fordringar på mopedägarna. Kanske främst av den orsaken att det stora antalet mopedåkare på våra vägar också satt alltför tydliga spår i olycksstatistiken. Förr var mopeden en cykel med påhängsmotor - det fanns lagar för dem också - men se'n 1 juli 1961 betraktas mopeden i många avseenden som en lätt motorcykel, och på en sådan har man större krav från flera synpunkter.

 

Paragrafer och förordningar är för det stora flertalet en alltför hårdsmält litteratur, och Teknikens Värld skall därför försöka att i populärform tyda bestämmelserna.

 

Har man inte fyllt 15 år får man inte köra moped. Åldersgränsen är absolut. Detta betyder att man inte heller får övningsköra före fyllda femton. Inte ens på privat område eller inhägnat s. k. tävlingsområde (om det nu finns sådana för mopeder). Trafikförsäkring är numera obligatorisk. Försäkringsbeviset skall finnas med vid åkning. På nya mopeder finns det ofta fastsatt på t.ex. bakre stänkskärmen. Vid köp av begagnad moped bör man se till att försäkringen fortfarande är giltig. Om så inte är fallet måste fordonet genomgå särskild besiktning vid Statens bilinspektion innan man får ut försäkringsbrevet. Förutom försäkringsbevis fordras också att man har namnskylt och typbeteckningsplåt på

mopeden.

 

ABSOLUT HASTIGHET

En fullt utrustad moped får inte väga mer än 75 kilo (invalidmoped 100 kilo). Högsta tillåtna cylindervolym är 50 kubikcentimeter. Den tillåtna högsta effektgränsen. som förut var 0,8 hästar, är inte längre spikad. Den bedöms från fall till fall med utgångspunkt från motorns effektkurva. Högsta tillåtna hastighet är dock fortfarande 30 km/t. Siffran gäller den konstruktiva hastigheten, alltså den hastighet mopeden är konstruerad för att göra på slät väg. Det är alltså inte olagligt - att köra fortare i exempelvis en utförsbacke. Detta gäller naturligtvis endast om man inte gjort några ändringar som gör att uppgifterna i besiktningsinstrumentet inte stämmer. Har man i god tro köpt en ny moped av en försäljare kan man heller inte ställas till ansvar om mopeden vid en kontroll skulle visa sig göra otillåtet hög fart. Då blir tillverkaren ansvarig om fordonet inte stämmer med typbesiktningen, som skett hos Statens provningsanstalt och godkänts av Väg och vatten.

 

De bestämmelser som nu finns i mopedförordningen gäller till skillnad från tidigare mopedkungörelser fordonet i sin helhet. Förut fanns bestämmelser endast för motorn. Fordonet i övrigt behandlades som cykel. Mopeden betraktas nu som en enhet, en lätt mc. Detta ställer större krav på förare och utrustning. Bl.a. innebär bestämmelserna att en mopedförare kan dömas för rattfylleri och rattonykterhet, precis som vilken annan motorfordonsförare som helst.

 

 

PASSAGERARE

Trots att mopeden betraktas som en lätt mc är dess plats i trafiken underligt nog 1 regel på cykel-banan (lokala undantag är vanliga). Motorväg är förbjudet område för moped. Mopedisterna kläms mellan två sköldar. De har samma ansvar som andra förare av motorfordon men inte alltid deras rättigheter.

 

Man får ta passagerare på moped. Då måste man ha fyllt arton. Man kan ta ett barn som inte fyllt tio, eller två barn som inte fyllt sex år. Men i båda fallen måste man ha ekerskydd och ordentliga sitsar. Det märkliga är att man inte får ta den allra minsta lilla passagerare på en lätt mc. Lika inkonsekventa är bestämmelserna när det gäller bromssystemen på de båda fordonen. Mopeden skall ha två av varandra oberoende bromsar. För

den lätta motorcykeln räcker det med en broms.

 

 

TRIMNING

Gör man ändringar på mopeden så att den konstruktiva hastigheten blir över 30 km/tim. fordras körkort. Den skall då också registreras och skattas. Bryter en mopedist mot detta rapporteras han för att ha kört oregistrerad, oskattad lätt mc utan att ha körkort (olovlig körning). Straffet torde röra sig om 30 dagsböter. Han måste dessutom vänta två år på lämplighetsintyg för körkort. Om mopedföraren inte fyllt 21 år straffas föräldrar eller förmyndare om de inte gjort vad de borde för att förhindra brottet. Även här blir det dagsböter (i värsta fall kan t.o.m. körkortsindragning bli aktuell). En arbetsgivare blir ansvarig på liknande sätt om han låter en underårig köra firmans moped.

 

Trots riskerna och de minst sagt kännbara straffen är trimningsbrotten tyvärr ganska vanliga. Trafikpolisen i Stockholm beslagtog sommaren 1962 ungefär 375 cylindrar, förgasare, ställbara munstycken och kedjedrev. Vid en kontroll som varade drygt en timme rapporterades ett 30-tal mopedister för straffbara ändringar. De vanligaste straffbara ändringarna är utbyte av förgasare, bearbetning av insug, ändring av utväxling samt åverkan på kolv och topp för att höja hastigheten.

 

Naturligtvis får man hålla sin moped i trim genom sotning och rengöring av motorn samt justeringar. Bara den inte avviker från sin ursprungliga form. Utbyte av slitna delar får naturligtvis också ske, men se då till att det verkligen blir originaldelar och inte olagliga trimningsdelar.

 

 

ANNONSERNA FARLIGA

Tyvärr ser man i tidningarna annonsörer som lockar med trimningsråd, racerkolvar, specialcylindrar och andra tillbehör som egentligen är avsedda för motorcyklar. Annonserna vädjar ofta till ungdom som inte känner till trafiklagstiftningen på detta område och inte heller följderna av att använda förbjudna delar i sina mopeder. Det är inte olagligt att annonsera ut eller sälja sådana delar, men det är förbjudet att använda dem på en moped. En del annonsörer nämner visserligen att delarna endast får användas på »tävlingsbanor» men kan på förfrågan inte hänvisa till någon sådan för mopeder. Tänk på vad en annons av detta slag kan leda till! Dryga dagsböter för olovlig körning, frihetsstraff för grov olovlig körning och det kanske tråkigaste för en ung motorbiten grabb - inget körkort vid arton år.

 

 

I NÄSTA NUMMER

kommer andra delen i Teknikens Världs serie för mopedister: Konsten att köra in en moped på rätt sätt.

 

Trimma moppen max... skoja bara.

 

PUSSLA MED BIL

VINN 5 MOPEDER I NÄSTA NUMMER!

 
 
M4a    
 1965  års modell. Paketmoped 921142   Sachsmotor.  
 

Crescent 921142

Monark 901142

Motor: Sachs nr 3311-0000-60, 2-växlad med handväxel och pedalstart.

Lack: 2985 = Ljusgrå/Mellanblå.

 

 

 
 
921142
 
 
   Att köra moped är lika enkelt som att cykla - men Ni måste åka det bästa - Crescent-Monark ! 
 
M5a  1968  
 1968  MCB Crescent 1142     [1968 - 3 wheels.]
 

Transportmoped 1142 är monterad med Sachs motor, med handväxel och pedalstart.

 

 

 
 
         
 
1142
 
     
 
 
Svensk Post moped.
 
M5b    
 1970  Crescent MCB Transportmoped 1142      
 

Transportmoped 1142 är monterad med Sachs motor nr 3311 -0000-60 2-växad, med handväxel och pedalstart.

Transportmoped 1159 är monterad med Sachs motor nr 3311 -0000-90 2-växad, med handväxel och pedalstart.

 

 

 
 
       
 
1142 - 1159
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak   Pak