Nyman & Crescent.                  
 Crescent & NV on EXPORT.

 ^ back to mopedskoters.  

- - - - - - - - - - -

1145 [54-57] Mopedskoter:

[55] 1145. NV Marin utombordsmotor.

[56] Danish Crescent & Olympic .. BFC

[56] Instruktionsbok 1145.

 

2000, 2000 S [56-58

[56] Världspremiär för Crescent 2000.

[56] Teknisk data, vykort Billingsfors.

[57] Tidningen FART provkör 2000.

[58] 4-miljonte fordonet för Nymans.

[72] Customized.

 

Mopedskoter [59-62]

[55] Mopeden, ett fordon för alla.

[59] 2000, 2000 S, Billingsfors.

[60-61] 2011, 2011, 2013.

[62-64] 2013.

Export [57-62] of Nymans

mopeds, mopedskoters:

Denmark, England, Finland,

Holland, Germany, Kuwait,

New Zeeland, Norge and USA.

 

Scooters [55-56]

[55] NV Hobby 75cc. Anders NV 70.

[56] NV 70-72 Hobby. TfA-test.

...... Nossebro marknad.

[56] NV 80 Progress 175cc.

...... Choklad Guide.

 

 

[54-60]

• Trädgård o. skog.

• Sjö, båtmotor.

[41-43] NV electrical MC.

[48] Hybrid i Uppsala.

 

Transport [56-85] 3 wheels.

Flakmopeder:

[56-58] 1197 (S).

[58-62] Express (S).

[58] 1210 (S).

[59] England (S).

[66-70] 1193 (H), 1194 (S).

[68] 1194 (S).

[77] 1189, 1199 (S).

[79] 1189, 1199 (S).

[56-80] Koster islands.

[58-80] Photos, lawnmover.

[85] Norway (S).

(S) Sachs. (H) Husqvarna motor.

Transport [55-70] 2 wheels.

Paket mopeder:

[55-58] 1130 (Nymans).

[59] 1130, 1131, 1133.

[60-70] 1142, 1143 Saxoped.

........... MCB 921142. MCB 1159.

........... Post moped.

 

Odd vehicles [45-60

[17] Motoriserad spark.

[51] Modellflygplan,

...... världens flygbolag.

[56] Ragne Invalidmoped.

[54] G.J.G - Special.

[56] Ski moped.

 

 

• All marks transport vehicles main.

All mopedscooters, scooters.

• Nymanbolagen AB, Uppsala, mopeds.

66     
 

 

   

 

Crescent export to

 

 

 

Page down

Denmark

England

Finland

Kuwait

New Zealand

Norway

Schweiz

U.S.A.

 

Other pages

 

 

 

Kuwait - 97c.c. Ice Cream Carrier, 1961.

New Zealand: Firma CAMOL imported 1958-1960?

 

 

U.S.A. Export av mod. 2000, 1958.

 

   
60
 Denmark.   (Moped at 1145 Sweden)    
 
 

Crescent 1145 Bj.56

Moped-scooter. BFC motor. 

Fabrikant: Crescent & Olympic Cykler, København.

   
         
 
 
85     NYMANS.
 England.        
 
       
 

 

Nymans at Earls Court i London 1958.

(at Crescent main.)

 

 

Crescent Carrier Bj.59.

Motor: Sachs.

 

   
 
 

 

 

 1958   Nymanbolagens tidning "inom ramen" nr. 4.    

 

Nymans vidgar sin export.

Nymanbolagens export har under det gångna året ökat avsevärt och det finns anledning att hoppas att den rekordartade försäljningen på den utländska marknaden kommer att fortsätta. Den övervägande delen av vår export kommer naturligt nog på Finland, sedan det glädjande budskapet om frilistningen äntligen kom i september 1957.

 

Orderna kom som på den "gamla goda tiden". Men när vi frampå vårsidan kunde ta en överblick över de inkomna orderna, höjdes också varningar, som menade att i Finland hade man nog i glädjen beställt alldeles för mycket. Detta visade sig vara ogrundade farhågor. Bedömningen av försäljningsmöjligheterna hade grundats på lång branscherfarenhet. Inte minst framgångsrik var mopedförsäljningen. På detta för Finland nästan helt nya område har flera av våra kunder nått anmärkningsvärt stora framgångar. 

 

Nu efter det nya genombrottsåret 1958 vill vi framföra vårt tack till alla våra finska vänner och uttrycka vår stora uppskattning av ett mycket gott arbete. Samtidigt tillönskas en fortsatt framgångsrik försäljning 1959. 

Nymanbolagen har nyligen förvärvat aktiestocken i det danska företaget A/S Nordisk Cyklefabrik i Köpenhamn. Avsikten är att vår verksamhet på den danska marknaden i samband härmed skall intensifieras. Nordisk Cyklefabriks tillverkning skall omfatta lämpliga modeller av vårt huvudmärke Crescent, som ju redan är välkänt i Danmark, bl. a. genom cykeltävlingarna. 

Danmark är jämte Holland ett av Europas cykelrikaste länder och på senare år har våra färgrikare och mera påkostade cyklar där vunnit allt större popularitet. Härtill kommer, att cykelförsäljningen i Danmark det senaste året faktiskt visat en stigande tendens. Det finns därför goda möjligheter för en ökad export även på Danmark. 

 

Vi räknar vidare med, att inom en snar framtid ytterligare kunna utöka vår försäljning till Norge - framförallt därest förhandlingarna angående den nordiska marknaden medför ökade möjligheter till varuutbyte mellan Norge och Sverige. 

Härtill kommer vår export till utomnordiska länder, både i Europa och andra världsdelar - en försäljning, som utgör en icke oväsentlig del av vår produktion och som nu kommer att intensifieras. 

 
 
 1958  Export till England.      NYMANS.
 

Nymans vidgar sin export. 

 

Nymanbolagen blev svensk premiärutställare på den internationella cykel  och

motorcykelsalongen på Earls Court i London. Intresset för Nymans produkter är stort i England. 

 

 

Nymans expand it's export!

Première for Nymanbolagen at the International Bicycle and Motor salon at Earls Court i

London. The interest for Nymans products was over expectations. 

 

 

 
 
 
75     NYMANS.
 Finland.      
 
 

In Finland Crescent was sold under many names (marks).

AFA, Centrum, Crescent, Hermes, Komet,

Norden, Nordstjernan, NV, Phœnix (Phoenix),

Polstjernan, Presto, Vega and Vesta.

 
         
 
 
70     NYMANS.
 Norway.      
 
  Nidaros

 

Nidaros mopeden Zündapp-motor Bj.57

 

   
         
 
 
80     NYMANS.
 Schweiz.      
 
 

 

Zürich - Zweirad - Salons 1962.

Crescent mod. 2000 - Maschine von Shweden

 

   
         
 
 1962  Crescent at Zweirad - Salons Zürich.     NYMANS.
 

 

Crescent mod. 2000 sold in Schweiz (?).  

 

Zweirad-Salons 

in Zürich 1962. 

Crescent-Maschine von Shweden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Zweirad-Salons in Zürich 1962. "Lambretta-Vespa-Karusell"
 
 Roller - Moped - Karusell von Lambretta und Vespa 

LIGHT u. SIGNALE 

om Moped - Motoroller - Motorrad 

 

 

WESTF. METALL INDUSTRIE KG 

                HUECK & CO LIPPSTADT

 
 
 
  NYMANS.