KONSERVERING AV MOTOREN

Hvis motoren skal stå ubrukt i lengre tid (f. eks. om vinteren), er det stor fare for rustdannelse. I slike tilfeller vil vi foreslå følgende:

 

1. Bensinen blandes med innkjørings- og korrosonsolje i forholdet 25:1, motoren skol bare gå en kort tid med denne blandingen. Vi anbefaler å bruke en olje fra et kjent oljefirma med viskositet SAE 30 (for eks. ENSIS olje fra Fa. SHELL).

Før motoren stoppes siste gang åpnes gasshåndtaket helt samtidig som man trykker på kortslutningsknappen. Når motoren er stanset stenges bensinkranen.

Veiven og lagerne er nå tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon (rust).

 

2. For å beskytte sylinderveggen og stemplet mot korrosjon, skrues tennpluggen ut og motoren dreies til stemplet står i øvre dødpunkt. Gjennom tennplugghullet fylles 3... 5 cm3 korrosjonolje. Trykk startgrepet inn og trå på kickstarterpedalen 15... 20 ganger. Tenn pluggen skrues i.

 

3. Til utvendig behandling av motoren anbefaler vi korrosjonsolje fra f. eks.

Anticorit MR 5 fra Fa. FUCHS, D-6800 Mannheim

Lubrication-Oil MIL-L644B fra Fa. MOBIL-OIL

Shell ENSIS Fluid 260 fra Fa. SHELL

RUST BAN 395 fra Fa. ESSO.

  Hvis motoren blir stående i mer enn 6 månader med bensin på tanken, er det fare for at oljen vil skille seg ut fra bensinen. I slike tilfeller vil vi anbefale å ryste tanken kraftig far å få bensinoljen til å blande seg påny, eller skifte bensinen.

 

PAGE MOVED HERE

 

 

Forord, Teknisk data

 

Den første køreturen

Motoren sett fra venstre

Motoren sett fra høyre

Starting, Køring

 

Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

 

Clutchen  - Tenning 

 

Smøre og vedlikeholdsplan

 

Konservering av motoren

Feilfinning

 

  FEILFINNING  Vi. vil her angi en rekke feil som eventuelt kan oppstå.

A. Motoren starter ikke

Ikke tenningsgnist, fordi:

1. Tennpluggen tiloljet, fuktig, kortsluttet eller beskadiget 

2. Tennpluggen våt (utvendig), 

3. Tennledningen løs eller beskadiget, 

4. Kortslutningsknappen sitter fastklemt, 

5. Avbryterkontaktene tiloljet, våte eller oksydert, 

6. Tennspolen eller kondensatoren beskadiget. 

 

Ingen bensintilfersel, fordi: 

1. Ikke bensin på tanken, 

2. Bensinkranen stengt, 

3. Silen i bensinkranen tett, 

4. Bensinslangen sitter fastklemt, 

5. Sprederne tette. 

  

Bensinblandingen blir ikke antent, fordi: 

1. Forgasseren flyter over p.g.a. for meget tupping, 

2. Vann forgasseren, 

3. Falsk luft p.g.a. løs forgasser. 

 

Ingen kompresjon, fordi: 

1. Stempelringene brukket, 

2. Stempel og sylinder slitt, 

3. Topplokket og tennpluggen løs. 

 

B. Motoren trekker dårlig P.G.A. 

På grunn av forurensning, fordi: 

1. Luftfilteret er tett, 

2. Utblåsnings- og spylekanalene sylinderen er fulle av oljekull, 

3. Topplokket full av oljekull, 

4. Ekshoustrør og lydpotte tilsmusset, 

5. Ingen lufttilførsel gjennom tanklokket, 

6. Tennpluggen glasert på isolotoren. 

P.g.a. dårlig kompresjon 

(se under "ingen kompresion fordi":). 

 

C. Andre feil 

Motoren går uregelmessig, fordi: 

1. Tennledning løs eller beskadiget, 

2. Motoren blir for varm p.g.a. at det danner seg dampblaerer forgasseren, og forhindrer da bensintilferselen,

3. Avbryterkontaktene til oljet eller, oksydert, 

4. Lagerbolten for avbryterarmen slitt, 

5. Tennpluggen, tennplugghetten eller tennspolen i uorden. 

 

Motoren går i firetakt og kommer ikke opp full omdreining, fordi: 

1. Forgasseren flyter over p.g.a. at flottør nålsetet er tilsmusset eller slitt, 

2. Flottøren utett, 

3. Utblåsningskanalen er full av oljekull, 

4. Forgasserinnstillingen er feil eller løse dyser, 

5. Luftfilteret tilsmusset. 

 

Motoren klirrer under belastning med full gass, fordi: 

1. Motoren har for stor fortenning, 

2. For tykt oljekull - lag i forbrennings rommet, 

3. Kjøleribbene tilsmusset, 

4 Kryssboltforingen utslitt. 

 

Motoren smeller og skyter i forgasseren, fordi: 

1. Motoren får for lite bensin, 

2. Tennpluggen gølder p.g.a. feil varme verdi, 

3. Tennpluggen kortsluttet eller tilsmusset, 

4. Motoren får falsk luft, 

5. Vann i forgasseren. 

 

Motoren blir for varm, stemplet setter seg fast, fordi: 

1. Motoren ble ikke renset for oljekull etter oppskriften. (Stempeltoppen ble pusset blank med smergel papir.)

2. Motoren får for lite bensin, 

3. Forgasseren feil innstilt eller det er blitt brukt feil olje, 

4. Kjøleribbene på sylinderen og topplokket tilsmusset, 

5. Glødetenning. 

 

Motoren går ikke på tomgang, fordi: 

1. Forgasser - anslagskruen fejl stilt, 

2. Gasswiren feil innstilt, 

3. Tennspolen er skadet. 

 

Motoren bruker for meget bensin, fordi: 

1. Bensintanken, bensinledningen eller forgasseren er utett, 

2. Dysenålen og nåldysen er utslitt, 

3. Dysene er for store.