Oppgiring

Er kjeretøyet med SACHS 50/4 LKH i 1.gir kommet opp i 15... 18 km/t, det med SACHS 50/4 LKS opp i 6... 8 km/t, og det med SACHS 50/4 MLKA X opp i en fart på 12... 15 km/t, skifter man på følgende måte til 2. gir.

Steng hurtig for gassen, trekk samtidig inn clutchgrepet.

Med girpedalen (7, fig. 2) skiftes det fra 1.gir over fristilling "0" til 2. gir.

Skifting opp til 3. og 4. gir gjøres på samme måte.

 

Retningslinjer for skifting tu høyere gir for motorene

   SACHS 50/4 LKH  SACHS 50/4 LKS  SACHS 50/4 MLKA X
 Igongkjøring på   1. gir    
 skift til   2. gir ved 15..18 km/t  ved 6..8 km/t  ved 12..18 km/t
   3. gir ved 25..30km/t   ved 10..13 km/t  ved 20..26 km/t
   4. gir ved 40..45 km/t  ved 15..20 km/t  ved 30..40 km/t
 

Merk: Da en forbrenningsmotor bare kan avgi sin maksimalytelse innen et begrenset turtollomåde, bør man passe på å overholde de foreskrevne hastighetsområder for de enkelte gir.

Nedgiring

I stigninger og ved okselerosjon fra love hastigheter er det meget viktig at man skifter tu et lavere gir i god tid, for å beholde det ideelle turtoll på motoren. Steng gossen og trekk samtidig inn clutchgrepet. Trå girpedolen ned tu anslaget og nest loveste gir blir koblet inn.

 

 Retningslinjer for skifting til lovere gir for motorene
   SACHS 50/4 LKH  SACHS 50/4 LKS  SACHS 50/4 MLKA X
 Gir ned  ved38..30km/t  ved18..13km/t  ved34..25km/t til 3.gir
   ved30..23km/t  ved13..10km/t  ved25..20km/t til 2.gir
   ved18..15km/t  ved 8..  6km/t  ved15..12km/t til 1.gir

 

 

PAGE MOVED HERE

 

Forord, Teknisk data

 

Den første køreturen

Motoren sett fra venstre

Motoren sett fra høyre

Starting, Køring

 

Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

 

Clutchen  - Tenning 

 

Smøre og vedlikeholdsplan

 

Konservering av motoren

Feilfinning

 

 
 

Hastigheten minskes evt. bremsing

Steng gossen, brems samtidig med hånd- og fotbremsen. Bruk fotbremsen kraftigst på løse, våte og glatte veier. Brems alltid med følelse, da blokkerte hjul nedsetter bremsevirkningen og kon føre til skrensing og fall.

Ved kjøring underbakke må motoren alltid være i gir for at motoren kan vike som bremse. Da motoren imidlertid bare kan suge inn en ytterst liten mengde bensin når gassen er stengt, bør man i lange underbakker av og til gi litt gass.

Motoren får da rikere brennstoffblanding og dermed også mer olje til smering av veiv oq stempel.

 

Stopping

Stans

Steng gassen

Brems

Clutchhåndtaket trekkes inn og skift til fristilling (mellom 1. og 2. gir). Slipp clutchhåndtaket, motoren går på tomgang.

Også ved stans av kortere varighet (f. eks. ved stans for rødt lys gatekryss o.l.) skal man skifte til fristilling. Clutchgrepet må ikke holdes inne aver lengre tidsrom mens motoren går

Stopping av motoren  

Tenningen kobles ut (2, fig. 1) ved å trykke på kortslutningsknappen. 

Bensinkranen stenges.

 

Innkjøring 

Selv om flatene på stemplet og sylinderen er glatte i en ny motor, så har de mere ru over flate enn deler som gjennom lenger tid har glitt mot hverandre. Derfor må stemplet i den første tid slite seg til. Det er ikke nødvendig med noen overdrevet forsiktighet. Motoren må bare ikke presses opp i toppytelse de ferste 1000 km. Det er heller ikke nødvendig med ekstra olje i bensinen eller tilsetningsolje i innkjeringstiden.

 

  FORGASSER

Vedlikeholdsarbeide ved forgasseren krever fagkunnskap og skal derfor helst utføres av en fagmann (SACHS service verksted).

Rensing av forgasseren. Se smøre og vedlikeholdsplanen.

 Fig. 5 

 

Forgasserinnstilling  

Hver gang forgasseren er blitt renset, skal den innstilles på ny. Forgasseren skal innstilles ved varm motor.

Forgasserstempel-anslagsskrue (5) skrues ut, oq wiretrekket innstilles slik at forgasseren er helt stengt.

Forgasserstempel-anslagskruen (5) skrues så langt inn at motoren med stengt gasshåndtak går med passelig tomgangsturtall.

Stillskruen (1) dreies så meget at kabeltrekket mellom forgasseren og gasshåndtaket får en klaring på 1.. .2 mm.