SMØRE- OG VEDLIKEHOLDSPLAN      SACHS  50/4 LKH - 50/4 LKS - 50/4 MLKA X

Våtluftsfilter, InsugningslyddemperTennplugg, Kedje

Wiretrekk, Bensinsilen

Oljekontroll, Oljeskift

Forgasser

Tenningsanleggen,

Clutchen

Rensing av lydpotten, sylinderen og topplokket

 

 

  Vedlikehold smørested
    Vedlikehold Hver 1000km

 

 

PAGE MOVED HERE

 

Forord, Teknisk data

 

Den første køreturen

Motoren sett fra venstre

Motoren sett fra høyre

Starting, Køring

 

Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

 

Clutchen  - Tenning 

 

Smøre og vedlikeholdsplan

 

Konservering av motoren

Feilfinning

 

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Våtluftfilter 

Sa snart luttfiltret (1) blir støvet, skal det tas ut og vaskes bensin. Deretter dyppes filtret i motorolje SAE 40 eller 50. La oljen dryppe av.

 

  Vedlikehold smørested
        Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Innsugningelyddemper 

Innsugningslyddemperen trekkes av og vaskes i bensin. Det innebygde våtluftfilter (1) dyppes i motorolje SAE 40 eller 50. Inssugningslyddemperen må ikkke demonteres.

 

  Vedlikehold smørested
          Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Tennplugg 

Tennpluggen kan rengjøres for oljekull mellon isolatoren og sideelektroden ved hjelp av et smalt kurvblad. 

Det beste er å rensa pluggen i et sandstrålingsapparat 

Prøving av tennpluggen 

Tennpluggen skrues ut, sett på tennplugghetten, hold gjengene intil topplokket samtidig som motoren tørnes med kickstarteren. Er tennpleggen i orden skal det komme en kraftig gnist mellom elektrodene. 

Elektrodeavstanden skal vare 0.5 mm (se pilen).

 

   Vedlikehold smørested
     Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Kjede 

Kjeden smøres med en tykk-flytende motor- eller girolje. 

Kontroller strammingen på kjeden. Når kjeden er riktig strammet skal den kunne beveges 1-2 cm. Hver 3000 km tas kjeden av og vaskes i bensin eller petroleum.  Deretter dyppes den i varmt kjedefett. Under dette arbeidet må kjeden beveges frem og tilbake for at fettet skal kunne trenge inn i leddene og rullene. Ved montering av kjeden må man påse at fjæren for kjedelåsen blir montert med den lukkede ende i omløpsretningen.

 

  Vedlikehold smørested
      Vedlikehold Hver 3000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Wiretrekk 

Wiretrekkene smøres med Magura smøreapporat, bruk tynn olje. Hvis man ikke hor smøreapparot, må wiretrekkene tas av og smøres godt med olje.

 

 Vedlikehold smørested
              Vedlikehold Hver 3000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Bensinsilen 

Bensintanken tømmes. Silen sitter fast på bensinkranen og for å få renset denne må bensinkranen skrues ut. Hvis det er nødvendig skylles bensin tanken. Bensinkranen fylles med bensin. Silen skylles godt i bensin.

 

  Vedlikehold smørested
       Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Oljekontroll 

Oljekontrollskruen (2) skrues ut. Er oljestanden lavere enn nederste kant på kontrollboringen, skrues speedometertrekket og oljepåfyllingsskruen av. Gjeenom åpningen fylles så meget SACHS girolje eller SAE 80 til oljen begynner å renne ut av kontrollboringen. Så snart olien slutter å renne skrues oljekontroll skruen på plass. 

Oljepåfyllingskruen og speedometertrekket montere på plass.

 

  Vedlikehold smørested                                   Vedlikehold Hver 6000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Oljeskift 

Oljeavtoppingsskruen på undersiden av motoren (normalt sekskanthode) og oljekontrollskruen på undersiden av clutcbdekslet skrues ut. 

Oljen tappes av og skruene settes på plass. Speedometertrekket og oljepåfyllingsskruen skrues av. 

Gjennom åpningen fylles 200 cm3 SACHS girolje (F &S bestill-nr. 0263015005) eller SAE 80, som beskrevet under oljekontrollen

 

 Vedlikehold smørested
       Vedlikehold Hver ett.beh.

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Forgasser 

Toppdekslet (2) flott ørhusdekslet (3) og bunnskruen (4) skrues ut.

Forgasserstemplet med dysenål og flottøren tas ut. Nåldysen og hoveddysen (6) skrues ut.  Forgasserhuset og de enkelte delene vaskes i bensin. Boringene i dysene b låses gjennom med trykk luft.

 

Vedlikehold smørested

Tenningsanlegg

Kontaktene kontrolleres og innstilles etter 500km, 

etter 1000km og senere etter hver 3000km

Vedlikehold Hver 3000km

Smørefilten smøres med BOSCH Ft 1 v 4.

Vedlikehold Hver 6000km

 

Vedlikehold smørested

Clutchen

Skifting av kabeltrekk evt. innstilling

Når lengden på kabeltrekket forandrer seg, eller clutchlamellene blir tynnere p. g. a. slitasje, må clutchen justeres.

Justering av clutchtrekket (2, fig. 2) gjøres ved hjelp av stillskruen (3, fig. 2).

Er det ikke mulig å oppnå den foreskrevne kalringen ved hjelp av justeringsskruen må clutchen inestilles påny.

Innstilling av clutchen (.Clutch)

Vedlikehold Hver ett.beh

 

Vedlikehold smørested

Rensing av lydpotten, sylinderen og topplokket

I alle motorer forbrenner en del av motoroljen og vil danne oljekull. Ved totaktsmotorer legger oljekullet seg på stempeltoppen, utblåsningskanalen i sylinderen og lydpotten.

Oljekullet skal fjernes senest etter ca. 3000 km.

Hvis motoren begynner å trekke dårlig, eller arbeider i firetakt selv om forgasseren er riktig innstilt er det på tide å få bort oljekullet.

Vedlikehold Hver 3000km