Betjeningselementer på styret

Før den første kjereturen vil vi anbefale at De gjør Dem kjent med de få betjeningselementer som finnes på styret.

Er De først blitt fortrolig med betjeningselementene, kan De lettere konsentrere Dem i trafikken.

 Fig.  1 

1 Clutchgrep  2 Kortslutningsbryter  3 Håndbremsegrep  4 Gasshåndtok 5 Hornknapp  6 Lysbryter
 

 s50_.js

 

PAGE MOVED HERE

 

Forord, Teknisk data

 

Den første køreturen

Motoren sett fra venstre

Motoren sett fra høyre

Starting, Køring

 

Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

 

Clutchen  - Tenning 

 

Smøre og vedlikeholdsplan

 

Konservering av motoren

Feilfinning

 

 
   Fig.  2 
     

1. Tennplugghette  2. Clutchtrekk  3. Stillskrue for clutchen   4. Innsugningslyddemper till SACHS 50/4 LKH 

5. Kickstarter  6. Clutchorm  7. Fotgirpedal   8. Fjemtupper

  Fig. 3 

  

1. Luftføringskappe   2. Mutter for ekshaustrør  3. Fotbremse   4. Speedometertrekk  5. Forgasser   6. Stillskrue for gasstrekk

 

Starting

Før motoren startes må giren stå fristilling. 

Bensinkranen åpnes.

Kald motor

Trykk fjerrntupperen (8, fig. 2) ned i 3.. .5 sekunder.

Gasshåndtaket åpnes ca 1/4 omdr.

Trå kickstarteren (5,fig. 2) kraftig nedover.

Gi litt gass når mataren starter, slik at den ikke stopper igjen.

Varm motor

Gasshåndtaket åpnes fra 0 - 1/4 omdr.

Trå kickstarteren (5,fig. 2) kraftig nedover.

Har man ved en feiltagelse brukt tupperen, slik at motoren ikke vil starte, skal man gøre følgende: Steng bensinkranen, gi full gass, trå kickstarteren nedover. Starter motoren ikke, bør man skrue tennpluqgen ut og tørke denne.

Kjøring

Igangkjøring

Med mataren i gang trekkes clutchgrepet (1, fig. 1) inn. Fotgirpedalen (7, fig. 2) trås ned for å komme i 1.gir. (Hvis man ikke får motoren i gir, beveges kjøretøyet frem og tilbake.)

Gi litt gass og slipp clutchhåndtaket langsamt ut til kjøretøjet setter seg i bevegelse (gi ikke mer gass enn nødvendig for å holde motoren i gang), slipp clutcharmen helt ut og gi gass.

Giring

Det fremgår av bildet hvordan de enkelte gir ligger.

Fristilling (girstilling "0") ligger mellom 1. og. 2. gir.

Ved stopp skal giren settes i fristilling.

 Fig.