CLUTCHEN

Vedlikeholdsarbeide ved clutchen krever fagkunnskap og skal derfor helst utføres av en fagmann (SACHS service verksted).

Skifting av clutchtrekket

Kickstarterarmen og girpedalen skrues av. Gum mipakningentrekkes av slalteakselen. Viftedekselet skrues av. Vaer oppmerksom på pasningshykene.

Ta kabeltrekket (2) ut av overføringsarmen (3) og skru stillskruen (1) og splittskruen ut. Det nye clutchtrekket føres gjennom skrueåpningen og nippelen festes i overføringsarmen (3). Splitt- og stillskruen monteres på plass.

Viftedekslet skrues på plass.

Gummipakningen settes på plass. Kickstarterarmen og girpedalen monteres.

 

   Fig. 6 

 

 

PAGE MOVED HERE

 

Forord, Teknisk data

 

Den første køreturen

Motoren sett fra venstre

Motoren sett fra høyre

Starting, Køring

 

Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

 

Clutchen  - Tenning 

 

Smøre og vedlikeholdsplan

 

Konservering av motoren

Feilfinning

 

 

Innstilling av clutchen

Clutchen skal øverfere hele motorkraften. Ved gir-skifle og stans skal clutchenoppheve forbin delsen mel om motorenoggirboksen. Dessuten skal clutchen ved start utligne den store omdrei ningsforskellen mellom motoren og girboksen.

Disse oppgaver kan clutchen bare utfere sikkert når den er riktig innstillet, og hvis man i rett tid sørger for å etterstille for eventuell slitasje.

Clutchen stilles ved clutchinnstillingsskruen (a, fig. 7) og ved stilskruen (1, fig. 6) for clutch trekket.

 

    Fig. 7 
   

Ved clutchinnstilling tas clutchstangen ut av clutcharmen (4, fig. 6).

"S" dekslet på motoren skrues av.

Kontramutteren (b, fig. 7) løses. Clutchskruen (a, fig. 7) skrues så langt ut til clutcharmen (a, fig. 8) har en klaring på 8...10 mm.

Når koblingen er innstilt, låses stillskruen (a, fig. 7) med kontramutteren (b, fig. 7).

"S" dekslet skrues på plass.

   Fig. 8 

Clutchstangen (c, fig. 8) monteres inn i clutch armen (a, fig. 8).

Klaringen ved clutchhåndtaket (d, fig. 8)1 ... 3 innstilles med stillskruen (b, fig. 8).

 
  TENNING

Vedlikeholdsarbeide ved tenningsanlegget krever fagkunnskap og skal helst utføres av en fagmann (SACHS service verksted).

Vedlikehald av tenningsanlegget, se smøre- og vedlikehaldsplanen.

Kickstarterarmen og girpedalen skrues av. Gummipakningen trekkes av sjalteakselen.

Viftedekselet skrues av. Vær oppmerksom på pasningshylsene.

Viftekransen skrues av og fjern pakningsskiven.

 Fig. 9 

Den innstøpte markeringen "M" på viftehuset oq strek-merket på svinghjulet angir tenningseye blikket. 

Det vil si at strekmerket på svinghjulet skal stå nøyaktig overfor "M" merket i tennings øyeblikket.

 

 

Tenningsinnsilling

Fortenning:

SACHS 50 4 LKH 2.8... 3.2 mm f. ø. dødpunkt

SACHS 50/4 LKS og 50/4 MLKA X 1.5...2.0 mm f. ø. dødpunkt

kontaktavstand:

Avbryter-  0.4 +-  0.05 mm

Polskoavstand:  7... 11 mm

 

 
 Tenningen innstilles på felgende måte:

1. Kontaktene (b) stilles slik at avstanden er 0.4 ± 0.05 mm når fiberen på tennhammeren ligger an mot høyeste punkt på svinghjulsbosset (stemplet i øvre dødpunkt).

2. Svinghjulet dreies så meget tilbake (motsatt av gangretningen til strekmerket på sving hjulet står rett overfor "M" merket på viftedekslet (fig. 9).

 Fig. 10 

 

3. I denne stilling skal kontaktene begynne å åpne. Er det ikke tilfelle, kan tenningsøye blikket korrigeres ved å dreie ankerplaten. Det er ikke nedvendig å ta ut skruene for ankerplaten, da det er langsgående spor i denne beregnet for justering.

4. Hvis man dreier ankerplaten mot gangretningen får man sterre fortenning. Når man dreier ankerpiaten med gangretningen, får man mindre fortenning.

 

5. Etter en slik innstilling skal skruene alltid trekkes til.

6. Tenning en er riktig innstilt når polskoavstan den (a) ligger mellom 7... 11 mm.

Polskoavstanden måles fra kanten av magneten i svinghjulet som nettopp har passert polskoen på tennspolen i gangretningen.

Hvis polskoavstanden ikke stemmer, kan denne korrigeres ved å finjustere kontaktene innenfor toleransen som er 0.4 ± 0.05 mm.