AB CYKELFABRIKEN MONARK, Varberg.              
 MONARK  AB Cykelfabriken Monark, Varberg. 

^ back to Monark moped 1952-55.  

    - - - - - - - - - - - - - <- Blue, back to Germany - Red back to Monark.

Monark 

• Models, CSR 52-5859-61.

Jlo Piano G 50, 1958.

History.

• Factory's 1946.

Frontmärken.

• Cyklar: Vuxna, barn.

 

Monarped [52-55]

[52-53] M 30.

[53] Ferbedo (D). Önskemoped.

[53] Montering. [54] TT Race.

[54] Test.

[55] Till Gibraltar.

[55] Instruktionsbok M 36.

 

Monarped [56-57]

[56] M 24. Dämpat oljud..

[56-57] Pojkmoped M 31,

........... Jlo - Pilot - NSU.

[56] M24, M56F, M36, M56, M57,

...... M50-55, M61, M38-39.

Monark [58-60]

[58] Jubile M 348, 348 F.

[58] M 578.

[59-60] M 349 F, M 449 F.

[59-60] M 34 F, M 249. Alpino M 34 U.

........... Norska Termoped.

 

Monark [58-60]

[58] Monarped M 308 F.

[59] La Strada M 309 F, test.

[59] I. Johansson La Strada M 309 F.

[60] Lill-Babs åker La Strada M 309 S.

[60] Monark Piccolo, Schweiz.

 

Monark [1961]

1261/339,

1241, 1231.

Alpino 1291/1221,

1211, 349.

 

Monark:

[61] Outboard motor & Boat.

Monark [62-64

[62] Lyx 1232.

[63] Lyx 1232, 901242-901243-(901283).

Lyx Monarpeden, Lyx Monark skotermoped

[64] Automat 1214. [63-64] Super Sport.

[66] Topper 1205, test.

 

Paket mopeder [55-61]

[55] .... M 60. Uddevalla.

[56-57] M 61 (161).

[58] .... M 618.

[59] .... 619 (1619).

[60-61] 1701. Transport bicycles.

 

Transport mopeder [57-63]

[57] DM 62, DK.

[57] M 62. SF.

Instruktionsbok M 62.

[58] M 628.

[59] M 629.

[62] mod.

[61-63] 1731, 1741. [70] 1193.

Mopedscooters [57-61]

[57] M 33. TfA test.

[58] M 338, specifikation.

[59] M 339, spec. Ingmar Johansson.

[59-60] M 339. Lill Babs.

[59-66] Monarscoot in Nederland.

[61] .... M 339, M 1261. Photos.

[65-69] M 1269 photo. Postcard.

 

Monark Senior [58-65]

[57-59] M 668-1668,

........... M 669-1669 Jlo.

[60-65] Photos.

[63-71] 1721-1722 Jlo, 1709 Sachs.

 

 

• Monark main.    • Sweden main.

 
    []
 
N1      
                        
 

 

Teknik för Alla 26/1953

 

 

Artikel. "Önskelista om mopeden"

Idealmopeden kan naturligtvis

utformas på olika sätt,

 

Ferbedo i Teknik för Allas artikel.

 

 
 
N2       
     
 

 

Ferbedo R.48 mit Zündapp Combimot

 

 

 

   
 
1953    
 1953  TfA marknadsundersöker hur en moped ska vara konstruerad. Artikel i Teknik för Alla Nr 26, 1953.  
 

Teknik för Alla 26/1953

Omslagsbild large. [Journal covers.]

 

 

 

ÖNSKELISTA om MOPEDER

Teknik för Alla redogör nedan för den största marknadsundersökning som någonsin gjorts om hur allmänheten vill att mopederna ska vara konstruerade. 

Mopedredaktör J. Jangö har bearbetat 1.241 av finalomgångens tävlingssvar i vårens stora "Moped- och MC-spel" i TfA och på basis av dessa framläggs här svenska folkets synpunkter på mopeden.

 

 

 
 

Idealmopeden kan naturligtvis utformas på olika sätt. De svenska tillverkarna kommer säkerligen att gå vidare på den inslagna vägen, men speciellt många kvinnor kommer kanske att betrakta en mopedscooter som Ferbedo med Zündapps mopedmotor som ett ideal.

 

 

1953 - Ferbedo mit Zündapp Combimot.

 

 

 

 

En fjädrande mopedgaffel som är av bottenlänktyp, absorberar vägbanans ojämnheter på ett effektivt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några vinnare av Monark Blue Fighter och Monarped. Sammanlagt utdelades som huvudpriser  i TfA:s moped- och mcspel 4 Monark Blue Fighter ock 4 Monarpeder.

 

 

Bertil Lindh, Leksboda.

Tack så mycket för den fina vinst jag vunnit.

 

 

 

Den tävlingsuppgift i TfA :s stora moped- och mc-spel som samtidigt blev den största marknadsundersökning en i sitt slag innebar som bekant att bestämma vilka sex egenskaper som är de viktigaste hos en moped av följande 21 uppräknade: 

A. Stark motor 

B. Stor backtagningsförmåga 

C. Lättmanövrerade reglage 

D. Kedjedrift 

E. Rulldrift 

F. Remdrift 

G. Kuggdrift 

H. Goda bromsar 

I. Kraftig cykel 

J. Framgaffelfjädring 

K. Två växlar eller mera 

L. Motorn placerad i ramen 

M. Motorn framhjulsdrivande 

N. Motorn vid bakhjulet 

O. Bekväm körställning 

P. Lågt pris 

Q. God tillgång till reservdelar 

R. Gashandtag med rulle 

S. Gaspinne 

T. Bakhjulsfjädring 

U. Hög fart 

 

Beträffande de 21 olika alternativen ger de praktiskt taget alla tänkbara ställningstaganden. Möjligen skulle två ytterligare alternativ ha funnits, som skulle ha berört frågeställningen koppling eller ej, men punkt G täcker den frågan delvis. 

Publikens art och sammansättning spelar ju en oerhörd roll vid undersökningar av detta slag, men i detta fall behöver man inte sväva i tvivelsmål om att 

1. det har varit en mycket sakkunnig publik som svarat; 

2. att de är eller tänker bli mopedägare eller alternativt är intresserade 

   av bilar eller motorcyklar; 

3. att de inte bara svarar för sig själva utan att de flesta svaren grundar 

   sig på en av varje person utförd mycket noggrann undersökning; 

4. att de har konfererat såväl med personal i cykelaffärer, i motorfirmor 

   som med folk i allmänhet innan de gjort upp sin lista. 

 

På dessa grunder är den utförda undersökningen dubbelt värdefull. En marknadsundersökning i intervjuform enligt - gängse metoder skulle behöva omfatta 10 000-tals personer för att kunna ge samma utslag som denna. 

Att de tävlande endast fick välja sex alternativ - vi hade t. o. m. från början tänkt ta bara fem - ökade tävlingens svårighetsgrad. Tävlingsjuryn, som också fick konstruera fram en kombination med sex alternativ, hade mycket lättare klarat uppgiften om de fått ställa upp 8 eller 9 punkter. 

Av de insända tävlingsförslagen har TfA statistiskt bearbetat 1 241 stycken och gjort upp tabell som alltså härmed ställs till allmänhetens och mopedfabrikanternas disposition. 

Tabellen visar hur många gånger de uppräknade egenskaperna blivit nämnda bland de sex bokstavsförslag som 1 241 av de tävlande uppgivit. 

Man kan utan vidare utläsa, att trots att alternativ H "goda bromsar" nämnts i 991 lösningar, så är det A "stark motor" som har förekommit som översta bokstav i de flesta fallen. Man ser också, att de som överhuvudtaget nämnt alternativen A eller B, det senare "stor  backtagningsförmåga", mest gör det som första eller andra alternativ

 

Vilka slutsatser kan vi nu dra av undersökningen?  

Den första slutsatsen blir väl att mopedfabrikanterna i allmänhet underskattat publikens fordringar på en god moped. Årets försäljningssiffror pekar ganska ordentligt på att folk köper den bästa mopeden utan att tänka på priset. Alternativ L "motorn i ramen" kom på femte plats med 696 röster, medan det typiska påhängsmotorarrangemanget N "motorn vid bakhjulet" samlade 23 tappra, det senare för övrigt en synnerligen märklig siffra, 2 % bara, när ändå trafiken i likhet med i andra mopedländer upptas av bortåt hälften sådana påhängsmotorer. 

 

Det viktigaste hos en moped är att den har goda bromsar. 

Alternativ H "goda bromsar" fick 991 röster och vann överlägset. Om den saken är ingenting annat att säga än att det var väntat. För är det underligt att inte samtliga tävlande hade nämnt det. 250 stycken glömde bromsarna! Går vi ut i handeln och jämför med vad man har att bjuda för bromsar på mopederna, blir man väl oftast besviken. I TfA har vi ofta påpekat att bromsarna måste vara så goda att de ger fullgod inbromsning också med fullt gaspådrag och på lägsta växeln, om sådan finns. 

Mycket viktigt är också att konstruktionen är kraftig och mopeden lättmanövrerad på samma gång. De båda alternativen I "kraftig cykel" och C "lättmanövrerade reglage" ligger ju praktiskt taget jämsides i statistiken. Med Q "god tillgång till reservdelar" redan på 4:e plats långt före alternativet P "lågt pris" på 10:e plats visar publiken också tydligt, att den föredrar ett högre pris vid inköpet, om sedan mopeden får en god service. 

 

På 5:e plats kom L, som vi redan behandlat. Bland de sex första kom ock så B "stor backtagningsförmåga", vilket förmodligen hade kommit på någon av de tre första platserna om inte A "stark motor" varit ett praktiskt taget likvärdigt alternativ, och man vill ju inte vara ensidig och välja båda delarna, när det bara finns sex alternativ att välja på. 

Kedjedriften, alternativ D, kom på sjunde plats och fick 672 röster. Remdrift, som är det starkaste alternativet att ställa emot, fick 60 röster, vilket relativt sett visar ett gott förtroende också för denna kraftöverföringsmetod. Kuggdriften samlar 23 röster och rulldriften bara 3. 

 

Det låga priset, alternativ P, kommer överraskande lågt i listan, men 407 röster visar att det var bland de sex främsta önskemålen i vart tredje svar. 

J "framgaffelfjädring" håller sig ock så väl framme, och här har erfarenheten också klart och tydligt visat, att de framgaffelfjädrade mopederna är väsentligt mer hållbara och bekväma. Framgaffelfjädring fick 263 röster - att det inte blev fler kan bara skyllas på att den på sätt och vis också ingår i alternativ 0 "bekväm körställning" som samlade hela 660 röster eller mer än hälften. 

 

Hur mopeden slutligen skulle vara utrustad när det gäller reglage och växlar finner vi strax under mitten av tabellen. 10 procent anser att rullhandtag och växlar hör till de sex viktigaste egenskaperna. Många gånger bättre än växlar är emellertid "god backtagnings förmåga". Att rullhandtaget för gas får ett så oerhört mycket större intresse än jumbon "gaspinne" kan förklaras med att TfA:s läsekrets är mycket motorsinnad - för nybörjare på moped som annars inte haft med motorer att skaffa är pinnen nog att föredra. 

 

Vårens stora tävling i TfA kom allt så att bli en mycket lyckad marknadsundersökning. Att den slagit väl ut kan man också konstatera vid en undersökning av vad som kommer 1954. En rad vackra konstruktioner ska nu börja produceras. De svenska firmor som fick göra provisoriska lösningar med påhängsmotorer i ramen har nästan över lag gått över till speciellt byggda motorer för montering i ramen. De som tippade att moderna högvarviga motorer under 40 cc skulle räcka får väl anses ha gissat fel - man kommer rätt allmänt med 49-50 cc. Att lättmanövrerade reglage är så viktigt att det kommer redan som tredje önskemål näst goda bromsar och kraftig cykel bör fabrikanterna noga lägga på minnet - att "det är en justeringssak" eller "det blir bättre när man får köra ett tag" har TfA :s mopedred. en och annan gång fått till svar, när den provkörda mopeden fått sin dom. Så får det inte vara! Detaljer i bromsar och reglage har fabrikanterna ändrat på TfA:s inrådan i många fall. 

 

Vår tabell anbefalls härmed varmt till fabrikanter och blivande mopedköpare. Om mopeden verkligen har alla egenskaperna i tabellernas topp förut spår vi ett angenämt år 1954 i mopedens tecken.

 

 

Kerstin Johansson, Tibro. Nog hade jag en svag förhoppning om att det skulle kunna bli någon vinst, men knappast någon av de största som det nu blev.

 

Evert Jegendahl, Jakobsberg. Jag hade såsmåningom tänkt köpa mig en moped, så när jag vann en mc kunde inte vinsten komma till bättre pass. Den är ovärderlig då jag ska till och från tjänsten, för att inte tala om hur användbar den är på fritiden.

 
Resultat
 RESULTAT    

Resultat av TfA:s marknadsundersökning om hur en idealisk moped ska vara.

Bearbetning av materialet till "Moped- och mc-spelet" våren 1953. 

Mest nämada egenskaper.

 Plac.  Bokstav. Egenskap.                                             Antal svar av 1241
1     Goda bromsar 991  
2     Kraftig cykel 749  
3     Lättmanövrerade reglage 729  
4     God tillgång till reservdelar 696  
5     Motorn placerad i ramen 696  
6     Stor backtagningsförmåga 679  
7     Kedjedrift 672  
8     Bekväm körställning 669  
9     Stark motor 503  
10     Lågt pris 407  
11     Framgaffelfjädring 263  
12     Gashandtag med rulle 123  
13     Två växlar eller mera 121  
14     Remdrift 60  
15     Motor vid bakhjulet 23  
16     Kuggdrift 21  
17     Hög fart 11  
18     Bakhjulsfjädring 7  
19     Motor framhjulsdrivande 4  
20     Rulldrift 3  
21     Gaspinne 3  
 
 
 
 
53      
 
 Ferbedo R.48 Ferdinand Betthäuser, Nürnberg-Doss. ^ back to Deutsche moped reg. F.    (alte reg. D-E-F.).
 
 
                        
 

 

Ferbedo R.48   Bj.53

Motor: Zündapp Combimot

 

 

Ferbedo i Teknik för Allas artikel.

(Page up.)

 

 

TfA tittar på scootrar, mopedskotrar

på S:t Eriksmässan - Ferbedo.

 • at Piccolo moped.

 

 

 
53c    
 1953   Ferbedo R.48 mit Zündapp Combimot. Ferdinand Betthäuser, Nürnberg-Doss. (tysk)    
 

Firma von Ferdinand Betthäuser, Fürther Straße 306 in Nürnberg - Doos produced children vehicles and children's bicycles.

1953 they tried to join the "booming" moped market without greater success. The moped scooter production ended two years later.

 

 
 

 

 

Model: Moped scooter Ferbedo R.48

Engine: Zündapp Combimot

Max. speed : 40 km/h 

Tyres : AV : 2.50 x 8", AR : 2.50 x 8" 

Tank : 3.5 liters 

Weight : 33 kg 

 

 

 

 

 

Ferdinand Betthäuser, Nürnberg - Doss.