AB CYKELFABRIKEN MONARK, Varberg.               
 MONARK  AB Cykelfabriken Monark, Varberg. 

^ back to Monark moped 1952-55. 

- - - - - - - - - - - - -

Monark 

• Models, CSR 52-5859-61.

Jlo Piano G 50, 1958.

History.

• Factory's 1946.

Frontmärken.

• Cyklar: Vuxna, barn.

 

Monarped [52-55]

[52-53] M 30.

[53] Ferbedo (D). Önskemoped.

[53] Montering. [54] TT Race.

[54] Test.

[55] Till Gibraltar.

[55] Instruktionsbok M 36.

 

Monarped [56-57]

[56] M 24. Dämpat oljud..

[56-57] Pojkmoped M 31,

........... Jlo - Pilot - NSU.

[56] M24, M56F, M36, M56, M57,

...... M50-55, M61, M38-39.

Monark [58-60]

[58] Jubile M 348, 348 F.

[58] M 578.

[59-60] M 349 F, M 449 F.

[59-60] M 34 F, M 249. Alpino M 34 U.

........... Norska Termoped.

 

Monark [58-60]

[58] Monarped M 308 F.

[59] La Strada M 309 F, test.

[59] I. Johansson La Strada M 309 F.

[60] Lill-Babs åker La Strada M 309 S.

[60] Monark Piccolo, Schweiz.

 

Monark [1961]

1261/339,

1241, 1231.

Alpino 1291/1221,

1211, 349.

 

Monark:

[61] Outboard motor & Boat.

Monark [62-64

[62] Lyx 1232.

[63] Lyx 1232, 901242-901243-(901283).

Lyx Monarpeden, Lyx Monark skotermoped

[64] Automat 1214. [63-64] Super Sport.

[66] Topper 1205, test.

 

Paket mopeder [55-61]

[55] .... M 60. Uddevalla.

[56-57] M 61 (161).

[58] .... M 618.

[59] .... 619 (1619).

[60-61] 1701. Transport bicycles.

 

Transport mopeder [57-63]

[57] DM 62, DK.

[57] M 62. SF.

Instruktionsbok M 62.

[58] M 628.

[59] M 629.

[62] mod.

[61-63] 1731, 1741. [70] 1193.

Mopedscooters [57-61]

[57] M 33. TfA test.

[58] M 338, specifikation.

[59] M 339, spec. Ingmar Johansson.

[59-60] M 339. Lill Babs.

[59-66] Monarscoot in Nederland.

[61] .... M 339, M 1261. Photos.

[65-69] M 1269 photo. Postcard.

 

Monark Senior [58-65]

[57-59] M 668-1668,

........... M 669-1669 Jlo.

[60-65] Photos.

[63-71] 1721-1722 Jlo, 1709 Sachs.

 

 

• Monark main.    • Sweden main.

 
10
  Monarpeder.: Centrum, Erlan, FLM, Frej, Jagaren, MonarkNornan, Speed , Stanley, Stålpilen, Wano och Vimpel. [Artikel, bild guide II.]
 
 
 Artikel från tidskriften KEDJAN nr.1 1953 - Utgives av AB CYKELFABRIKEN MONARK, Varberg.    
 
 

"Full rulle" på bandet, där nu 150 monarpeder om dagen kommer fram. 

 
 

Från råvara till monarped - ett kapitel om laganda, effektivitet och organisation 

Mellan 35.000 och 40.000 monarpeder beräknas i år bli tillverkade vid Monark. Det är naturligtvis "full rulle" sedan åtskillig tid tillbaka, och vid det här laget är dagsproduktionen uppe i omkring 150, en imponerande siffra, möjliggjord inte minst genom arbetarnas stora yrkesskicklighet. Monarpeden är årets storschlager i absolut toppklass, och det är åtskilliga man, som är inkopplade på denna tillverkning. 

"Kedjans" medarbetare och fotograf har med anledning av premiären för monarpederna följt fabrikationen från den stund ramen kommer fram till monteringen - bandet - och till dess den färdiga produkten lastas på järnvägsvagn f. v. b. till någon av de tusentals kunderna landet runt. Enbart de sista faserna i tillverkningen upptar ett stort antal arbetstempon minst 10-12 på själva bandet t. ex. - och laganda, effektivitet och organisation är några av de rubriker, som kan sättas över kapitlet "Från råvara till monarped". 

 

  

Ramen har kommit fram till monteringen och Arne Johansson pressar i styrlagerskål och kona.

 

 

Monteringen av stödet är tempot nr 2; på vår bild är det 

Åke Johansson som svarar för den detaljen.

 

 

 Många arbetstempon vid monteringen.

Karl-Olof Palmgren förmonterar motorn och sätter bl. a. på gas- och frikopplingskablarna.

 

 

 

Teleskopgaffeln påmonteras av G. V. Lundahl, som också ser till att Monarkmärket kommer på sin plats.

 

Bertil Karlsson är en av dem som sätter motorn på ramen och monterar på frikopplings- och gashandtag samt luftrenare.

 

 

 

Och så är den blivande monarpeden på själva bandet; 

Charles Strömqvist monterar på vevlagret.

 

Flera man svarar för monteringen av skärmar, pakethållare, ljuddämpare, lås, kedjesträckare och pedaler. - Erik Ekengren har just anbringat bakskärmen.

 

 

Också monteringen av hjulen ombesörjes av flera man vid bandet.

- Fritz Svensson monterar på ett bakhjul. Förman Erik Persson tittar på.

 

Här anbringas kedjeskyddet av Viking Larsson. Ett par man sysselsätts med detta tempo.

 

 

 

Monarpeden börjar alltmer ta slutgiltig form.

- Allan Johansson monterar på tanken.

 

Utan styre kommer man inte långt. Assar Berg svarar för monteringen av styrena.

 

 

Gustav Larsson monterar på gasreglage och frikopplingshandtag.

 

 

 Avsyning, emballering, distribution.

Och så är man framme vid första avsyningen och spårningen. 

- Gösta Carlsson är en av dem som svarar härför.

 

 

 

Ingmar Andersson svarar för att verktygskassetten kommer på sin plats.

 

Den bekväma swingsadeln är en med rätta uppmärksammad utrustningsdetalj. - Här monteras den på av Folke Eliasson.

 

 

 

För den andra avsyningen svarar Nils Carlsson.

- Inget slipper förbi som inte är absolut tip-top.

 

Fyra man har hand om montering och koppling av ljus och montering av motorplåt. - Gunnar Börjesson får representera denna kvartett.

 

 

 

Monarpeden är klar att provköras i bänk; ett par man har full

sysselsättning med detta.

- Hilding Rydberg ser till att allt fungerar som det skall.

 

Och så är det avsyning igen, denna ,gång slutavsyning. - Uppgiften är anförtrodd åt K. G. Jehander.

 

 

 

Tre man har fullt upp att göra med att emballera monarpeder.

Alla delar skyddas noga, fastslår Ove Johansson och "paketerar" tanken.

        
 
 
 
 

Tre man håller också på med lastningen. Här rullar 

Karl-Eric Karlsson upp monarpeden på en järnvägsvagn. Cirkeln är sluten. Kunden kan göra sin entré.

 

Häftigt! eller hur? Från Monarks tidning KEDJAN nr.1 1953.