Monark transportmopeder, from Varberg.                 
 AB Cykelfabriken MONARK Varberg.  ^ back to MONARK Transport mopeder. 
- - - - - - - - - - - - -

Monark 

• Models, CSR 52-5859-61.

Jlo Piano G 50, 1958.

History.

• Factory's 1946.

Frontmärken.

• Cyklar: Vuxna, barn.

 

Monarped [52-55]

[52-53] M 30.

[53] Ferbedo (D). Önskemoped.

[53] Montering. [54] TT Race.

[54] Test.

[55] Till Gibraltar.

[55] Instruktionsbok M 36.

 

Monarped [56-57]

[56] M 24. Dämpat oljud..

[56-57] Pojkmoped M 31,

........... Jlo - Pilot - NSU.

[56] M24, M56F, M36, M56, M57,

...... M50-55, M61, M38-39.

Monark [58-60]

[58] Jubile M 348, 348 F.

[58] M 578.

[59-60] M 349 F, M 449 F.

[59-60] M 34 F, M 249. Alpino M 34 U.

........... Norska Termoped.

 

Monark [58-60]

[58] Monarped M 308 F.

[59] La Strada M 309 F, test.

[59] I. Johansson La Strada M 309 F.

[60] Lill-Babs åker La Strada M 309 S.

[60] Monark Piccolo, Schweiz.

 

Monark [1961]

1261/339,

1241, 1231.

Alpino 1291/1221,

1211, 349.

 

Monark:

[61] Outboard motor & Boat.

Monark [62-64

[62] Lyx 1232.

[63] Lyx 1232, 901242-901243-(901283).

Lyx Monarpeden, Lyx Monark skotermoped

[64] Automat 1214. [63-64] Super Sport.

[66] Topper 1205, test.

 

Paket mopeder [55-61]

[55] .... M 60. Uddevalla.

[56-57] M 61 (161).

[58] .... M 618.

[59] .... 619 (1619).

[60-61] 1701. Transport bicycles.

 

Transport mopeder [57-63]

[57] DM 62, DK.

[57] M 62. SF.

Instruktionsbok  M 62.

[58] M 628.

[59] M 629.

[62] mod.

[61-63] 1731, 1741. [70] 1193.

Mopedscooters [57-61]

[57] M 33. TfA test.

[58] M 338, specifikation.

[59] M 339, spec. Ingmar Johansson.

[59-60] M 339. Lill Babs.

[59-66] Monarscoot in Nederland.

[61] .... M 339, M 1261. Photos.

[65-69] M 1269 photo. Postcard.

 

Monark Senior [58-65]

[57-59] M 668-1668,

........... M 669-1669 Jlo.

[60-65] Photos.

[63-71] 1721-1722 Jlo, 1709 Sachs.

 

• Monark main.    • Sweden main.

 
.... or did You come from this page [-57 M 62. Instr-bok. SF.]   
 
                   
 

 

Instruktionsbok för M 62

Instruction-books guide 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Instruktionsbok Transportmoped typ M 62 med JLO-motor typ V 50. [Back/to Monark main.] [JLO motor guide.]
 
 
 
  Fig. 3. Styre med reglage.
 

1. Kopplingshandtag.

2. Spärr för kopplingshandtag.

3. Låsmutter.

4. Justerskruv för kopplingsreglage.

5. Omkopplare med signal- och kortslutningskontakter.

6. Spärr för bromshandtag.

7. Bromshandtag.

8. Växelreglage.

9. Spak för luftspjäll.

10. Låsmutter.

11. Justerskruv för växelreglage.

12. Gashandtag.

 

TEKNISK BESKRIVNING

Motor: Jlo typ V 50. Motorn är en luftkyld, med fläkthjul försedd 2-taktsmotor med vändspolning. Vevtapp och kolvbult äro i vevstaken lagrade i resp. rull- och bronslager. Cylindern är av lättmetall med foder av perlit. Slaglängd: 43 mm 

Cylinderdiameter: 38 mm Slagvolym: 49 cm3 Effekt: vid 4.300 varv/min. 0,8 hk

 

Växellåda: Växellådan med 2 växlar, friläge och trampvevaxel är sammanbyggd med vevhuset till ett block. Kopplingen består av stål- och fiberlameller. Kraften överföres från vevaxeln till kopplingen med synchroflexrem, som löper i olja. Kopplingen står över växellådans kugghjul i förbindelse med utgående axeln. Från denna överföres kraften till bakhjulet med kedja. Trampvevaxeln står likaledes med kedja i förbindelse med utgående axeln och är i friläge så kopplad, att man med pedalerna kan driva motorn d. v. s. kan kicka igång den.

 

Utväxling:

Växel 1 Motor/växellådans utg. drev 11,4:1     Motor/bakhjul 33,4:1

Växel 2 Motor/växellådans utg. drev 6,8:1       Motor/bakhjul 19,9:1

 

Kedjekransar: Utgående drev: 13 tänder. Vid bakhjul: 38 tänder

 

Förgasare: Pallas typ P8/1. Munstycke storlek 47 (under inkörsting samma).

 

Svänghjulsmagnet: Noris, komb. med belysningsspole på 17 W vid 6 V.

 

Tändstift: Bosch W 225 T1 eller motsvarande.

 

Belysning: Strålkastare 6 V/15 W-15 W med hel- och halvljus, reglerbart från styret samt med urtag för hastighetsmätare. Baklykta 6 V/1,8 W försedd med reflektor.

 

Signalhorn: Elektriskt.

 

Ram: Av kalldragna stålrör med ut- och invändiga förstärkningar.

 

Styre: Av kalldraget, förkromat stålrör försett med gashandtag och bromshandtag med spärr, växelreglage och frikopplingshandtag med spärr,

         spak för luftspjäll samt ljusomkopplare kombinerad med signal- och kortslutningskontakter.

 

Sadel: Svingsadel med skumgummidyna.

 

Skärmar: Fram, stänkskyddsplåtar placerade under lastflaket. Bak, skärm av lättmetall, djupvalsad och 95 mm bred.

 

Bensintank: Av svetsad stålplåt, invändigt rostskyddsbehandlad och utvändigt lackerad. Rymd i standardutförande ca 4,0 lit. inkl. reserv 0,5 lit.

 

Framhjulsfjädring: Gummidämpad svingarm.

 

Hjul: Fram, av tallrikstyp. Bak, av ekertyp.

 

Nav: Fram, skivbromsnav. Bak, fullbromsnav med expanderbroms.

 

Däck och slangar: Värnamo, fram, dim. 4.00-8"; Ringtryck, 1,4 kg/cm2. bak, dim. 20x2 1/2".

 

Lastflak: Av trä, med skodda hörn. Storlek, inv. mått, ca 95x100 cm.

 

Lastkapacitet: 150 kg om föraren fyllt 18 år; under 18 år - 100 kg.

 

Bromssystem: Framhjulsbromsarna, av skivbromstyp, manövreras med pedalerna och bakhjulsbromsen med handtaget på styret. Vid parkering

                     låsas framhjulsbromsarna med spaken (parkeringsbromsspaken) på monarpedens högra sida och bakhjulsbromsen genom att

                     föra in spärren för bromshandtaget.

 

Övriga data:

Total längd: ca 205 cm.

Total bredd: ca 107 cm.

Vikt: med full tank 74,5 kg.

 

KÖRNINGSFÖRESKRIFTER

I FÖRBEREDELSER FÖRE KÖRNINGEN

1. Kontrollera att bensin med olja finns i tanken.

Bemärk att endast bensin och olja av fullgod kvalitet får användas. Bensin med spritinblandning såsom motyl, lättbentyl och liknande blandningar med dieselolja, fotogen eller s. k. lösningsmedel kunna skada motorn och få därför icke användas. 

Smörjningen av cylinderloppet, ram- och vevstakslagren sker uteslutande genom bränsleblandningen. Det är därför av stor vikt att rätt motorolja användes och vi meddela här de oljor, som oljebolagen rekommendera för bruk i 2-taktsmotorer. 

Fabrikat: Olja för inblandning i bensinen: BP Two-stroke-oil, Caltex Two-stroke-oil, Castrol Two-stroke XL 

Esso Mix-in-motor-oil, Gulf Two-stroke-oil, Nynäs 2 T, Shell Two-stroke-oil, Vacuum Oil Mobiloil D.

Blandningsförhållandet skall vara 1:25 d. v. s. 1,0 lit. tvåtaktsolja skall uppblandas med 25 lit. bensin. Var vid tankningen noga med att rätt blandningsförhållande erhålles, då i annat fall svåra skador kunna uppstå på motorn. 

 

2. Har Ni aldrig tidigare kört moped bör Ni först köra Er nya monarped en stund som trampcykel, så att Ni lär Er behärska fordonet. För att man skall kunna trampa monarpeden måste kopplingshandtaget tryckas ned, spärren skjutas in och växelreglaget vridas till läge 2 (se fig. 4) 

samt bromsarna lossas, om dessa tidigare dragits åt. Parkeringsbromsspaken (1 fig. 12) lossas enklast genom vanlig bromsrörelse med pedalerna, varvid spaken frigörs från spärren på ramen och fjädrar utåt. Låsning av bromsarna sker i omvänd ordning.

 

3. Då monarpeden föres bakåt t. ex. ut ur ett cykelställ, måste växeln ovillkorligen ligga i friläge (läge 0, se fig. 5). Om någon av växlarna ligger i kan bl. a. bromsarmen på motorn skadas, även om motorn är frikopplad (kopplingshandtaget nedtryckt).

 

II START AV MOTORN GENOM KICKNING

1. Öppna bensinkranen (se fig. 6).

2. Tryck ned kopplingshandtaget. Vrid växelreglaget till friläge (läge 0), för en av pedalerna till trampläge och släpp kopplingshandtaget.

3. Vrid gashandtaget till ungefär kvartsöppet läge och stäng vid kall väderlek luftspjället.

4. Trampa kraftigt och med jämt tryck ned pedalen, varvid motorn startar. Om vid kallstart luftspjället stängts öppnas detta gradvis så att motorn erhåller bränsleblandning och luft i rätta proportioner. 

5. Lossa parkeringsbromsarna.

 

Fig. 6.

1.Tillförseln stängd.

2. Huvudtillförseln öppen.

3.Reservtillförseln öppen.

 
 Fig. 4. Växelreglagets läge vid cykling.                     Fig. 5. Växeln i friläge.

III VÄXLING

1. Uppväxling.

Tryck ned kopplingshandtaget och vrid växelreglaget till läge 1 (se fig. 7). Släpp sakta upp kopplingshandtaget och ge motorn mera gas, varvid monarpeden rullar igång. Sedan någorlunda fart uppnåtts, vanligen efter ett 10-tal meter, minskas gasen och frikopplingshandtaget tryckes åter ned. Växelreglaget vrides sedan till läge 2 (se fig. 8) varefter kopplingshandtaget släppes och motorn återigen ges mera gas. Reglera hastigheten med gashandtaget.

 

2. Nedväxling.

Nedväxling sker genom att gasen minskas, kopplingshandtaget tryckes ned och växelreglaget vrides från läge 2 till läge 1. Släpp sedan upp kopplingshandtaget och öka gasen. 

  

   Fig. 7.Växeln i läge 1.                                              Fig. 8. Växeln i läge 2.

 

IV START AV MOTORN GENOM TRAMPNING

1. Öppna bensinkranen (se fig. 6). 

2. Lossa parkeringsbromsarna. 

3. Tryck ned kopplingshandtaget och vrid växelreglaget till läge 2. Vrid gashandtaget till kvarts öppet läge och stäng vid kall väderlek luftspjället. 

4. Trampa och släpp kopplingshandtaget så snart monarpeden kommit upp i fart, varvid motorn startar. 

5. Öppna luftspjället, om Ni tidigare stängt det, och reglera hastigheten med gashandtaget. 

 

V KÖRNING

För att motorn skall få lång livslängd bör man under de första 20 milen undvika att köra långa sträckor med full gas. Lämpligast är att under denna tid köra med varierande gaspådrag. 

Ansträng ej motorn så mycket att den börjar arbeta ryckigt. Växla för den skull ned vid kraftiga stigningar och för övrigt där trafik och vägförhållanden tvingar Eder att köra sakta. Nedväxling får dock ej ske vid för hög hastighet, då motorn härigenom kan taga skada. Vid kortvariga uppehåll i stadstrafik lägges växeln i friläge och motorn får gå på tomgång. 

Framhjulsbromsarna manövreras som tidigare nämnts med pedalerna och bakhjulsbromsen med bromshandtaget på styret. 

Före körning bör Ni alltid övertyga Eder om att hjulen äro väl pumpade. Framhjulen skall sålunda ha ett ringtryck på 1,4 kg/cm2. Ett rätt ringtryck minskar rullningsmotståndet och ökar avsevärt däckens livslängd. Till god däcksekonomi hör dessutom att då och då undersöka slitbanorna och avlägsna de flisor och metallpartiklar, som ev. kan ha fastnat i dessa; 

Låt ej däcken komma i beröring med olja och om så skulle inträffa tvätta bort oljan med litet bensin; 

Undvik att köra över eller med sidorna av ringarna mot skarpa trottoarkanter, då detta bl. a. kan orsaka brott på däcken, skador på fälgarna och felaktig hjulinställning; 

Utför ej onödigtvis kraftiga inbromsningar.

VI MOTORN STANNAS

1. Tryck ned kopplingshandtaget och vrid växelreglaget till friläge. Vrid gashandtaget till stängt läge. 

2. Tryck in kortslutningskontakten (se fig. 3). 

3. Drag åt parkeringsbromsspaken. 

4. Stäng bensinkranen (se fig. 6).

 

SKÖTSELFÖRESKRIFTER

Håll alltid monarpeden ren från smuts och andra föroreningar. Då upptäcker Ni lättare eventuella skador på ett tidigt stadium. Är utrymmet mellan kylflänsarna fyllt med lera och jord kan detta förorsaka att motorn blir överhettad. 

Ju mer förståelse Ni har för Er monarped och ju mer omtanke Ni ägnar den, desto mer glädje kommer den att skänka Er. Glöm inte bort, att den tid Ni lägger ned på att vårda monarpeden får Ni tillbaka med synnerligen god ränta. Anslå gärna en kväll i veckan för översyn och rengöring. 

Vid kall väderlek föreligger risk för att vattenånga skall kondenseras i motorn, och detta kan förorsaka rostbildning och demolering av lagren. Monarpeden bör därför helst förvaras inomhus, särskilt under den kalla årstiden. Vid körning av kortare sträckor. då motorn ej hunnit bli uppvärmd, bör den efter avslutad körning få gå på tomgång under ytterligare en stund, samt omedelbart innan den stannas rusas något med stängt luftspjäll. Genom att förfara på detta sätt bortgår det bildade vattnet i ångform tillsammans med övriga gaser, samtidigt som motorn får bättre smörjning och en kraftigare oljehinna, som verksaret bidrager till att minska korrosionen, erhålles. 

 

Iakttag i övrigt noga följande anvisningar:

EFTER 20 MIL:

1. Byt olja i växellådan.

Innan den gamla oljan tappas av skall motorn vara varmkörd, enär oljan då är mera lättflytande. Vid avtappningen skruvar man bort de på höger sida av motorn belägna påfyllnings- och avtappningspluggarna samt nivåpluggen, som sitter till höger och framtill på motorhuset. Se härvid till att inga föroreningar kommer in i motorn. 

Vid första oljebytet är det särskilt lämpligt att man, innan man fyller på ny olja, grundligt spola, växellådan med sköljolja eller möjligen fotogen. 

Skruva därefter åter i avtappningspluggen, ställ monarpeden vågrätt och fyll på så mycket transmissionsolja SAE 80 (ca 2 dl), att oljan just börjar rinna ut vid nivåpluggen. 

2. Kontrollera kopplingen.

Spelet i kopplingshandtaget skall vara 1-3 mm (se fig. 9). Justering göres med justerskruven vid kopplingshandtaget på följande sätt: 

a. Låsmuttern lossas. 

b. Justerskruven skruvas ut några varv. 

c. Låsmuttern drages fast. 

Spelet i kopplingsarmen skall vara 2-5 mm. Ev. justering (se fig. 10) sker genom att: 

a. Inspektionsluckan lossas. 

b. Låsmuttern på kopplingsarmen lossas. 

c. Justerskruven, som genom ett hål i magnetkåpan är åtkomlig med skruvmejsel, inställes så att armen får sitt rätta spel. 

d. Låsmuttern drages fast samtidigt som justerskruven hålles med skruvmejsel. 

 

 Fig. 9
 

Fig. 10. 1. Hål för justerskruv. 2. Tomgångsskruv. 

3. Huvudmunstycke. 4. Luftfilter. 5. Växelarm. 6. Kopplingsarm. 

7. Låsmutter. 8. Inspektionslucka.

 

3. Kontrollera växelarmens inställning.

Då motorn är frikopplad skall växelarmen (se fig. 10) vara vinkelrätt mot motorns längdriktning.

Ev. justering göres med justerskruven på växelreglaget.

 

4. Kontrollera förgasarinställningen (bör utföras av fackman).

 

5. Rengör luftfiltret (se fig. 10) genom att tvätta det i bensin, blåsa det torrt med tryckluft och anolja det. Låt överflödig olja rinna av innan filtret monteras.

Ett rent och väl anoljat luftfilter ökar avsevärt motorns livslängd genom att damm och stoff från vägar och gator förhindras att tränga in i motorn.

 

6. Låt kontrollera tändinställningen (utföres av fackman) så att:

a. Tändstiftets elektrodavstånd är 0,5 mm.

b. Brytarkontakterna äro fria från brännsår och att brytavståndet är 0,3-0,4 mm.

c. Abrissavståndet är 9-12 mm (se fig. 11).

d. Förtändningen är 2,5 mm.

 

7. Kontrollera el-kablarnas anslutn. i strålkastare och baklampa.

 

8. Kontrollera motorns tomgångsvarv. Tomgången justeras med tomgångsskruven på förgasaren (se fig. 10).

 Fig. 11.
 
 
  Fig. 12. 1. Parkeringsbrornsspak. 2. Vågarm. 3. Vingmutter. 4. Låsmutter. 5. Låsmutter. 6. Parallellstag. 7. Låsmutter. 8. Axel.
 

9. Kontrollera bromsarnas inställning. Det ligger i Edert eget intresse att bromsarna äro väl justerade. Framhjulsbromsarna (se fig. 12 och 13) justeras enligt följande:

a. Lyft upp monarpedens framända och placera ett par "bockar" under axeln

   (8 fig. 12) så att hjulen gå fria. Lås bakhjulet medelst handbromsen. 

 

b. Vrid runt hjulen och kontrollera att bromsskivorna (se fig 13) gå fria från bromsbeläggen. Kontrollera vidare att beläggen planar mot skivorna, så att en jämn och effektiv anläggning kan ske. Ev. justering göres med justeringsmuttrarna.

 

c. Lossa låsmuttern vid vågarmen (se fig. 12).

 

 d. Lossa något på vingmuttern och drag åt spaken för parkeringsbromsen.

 

e. Drag åt vingmuttern tills hjulen nätt och jämt går att vrida runt.

    Glöm ej därefter att draga åt låsmuttern.

 

f. Lossa parkeringsbromsspaken och kontrollera slutligen att bromsarna ej ligga på medelst att vrida runt hjulen.

Bakhjulsbromsen (handbromsen) justeras med vingmuttern vid bromsarmen. Lossa först låsmuttern och drag till dem efter avslutad justering.

 

Fig. 13. 1. Bromsback, yttre. 2. Bromsback, inre. 

3. Bromsarm, nedre. 4. Styrarm. 5. Bromsarm, övre. 

6. Navaxel med styrspindel. 7. Bromsskiva. 

8. Justeringsmuttrar.

 

Se noga till att bromsbackarna efter justering ej ligga an mot bromstrumman. Detta kontrollerar man genom att lyfta upp hjulet och vrida runt det. Såväl framhjulsbromsarna som bakhjulsbromsen skall ha något spel i reglagen.

Märk. Därest framhjulen av någon anledning monteras av skall vid följande montering noga tillses att vänster- och högerhjul ej byta plats. Det är sålunda lämpligt att före axmonteringen märka hjulen.

 

10. Kontrollera framhjulens inställning.

Vid körning rakt fram skall framhjulen vara parallella med varandra. Om så ej är fallet kommer ett onormalt däckslitage att uppstå. Kontrollera därför alltemellanåt hjulinställningen (se fig. 12 och 14) vilket sker på följande sätt: 

a. Lyft upp monarpeden exempelvis på tre lika höga "bockar" placerade under vart och ett av hjulen, så att Ni med lätthet kan utföra ev. justering. - 

b. Lås bakhjulet medelst handbromsen och ställ hjulen i körriktning rakt fram. 

c. Mät med en linjal (riktskiva) upp avståndet mellan däcken, räknat från slitbanornas mittpunkter i höjd med hjulnavens centrum. Är avståndet A = B (se fig. 14) är hjulinställningen rätt. 

d. Lossa, därest justering är erforderlig, de båda låsmuttrarna vid parallellstagsändarna (se fig. 12) och vrid staget åt ena eller andra hållet allt eftersom hjulen peka utåt eller inåt.

e. Drag efter utförd justering åt låsmuttrarna.

 Fig. 14.

11. Kontrollera strålkastarens inställning.

Detta göres med förare på cykeln. Ställ monarpeden så att avståndet från strålkastaren till en vägg blir 5 m. Härvid skall centrum av ljusfläcken från helljuset träffa väggen 5 cm lägre än glödlampans (strålkastarens mitt) höjd över marken. Samtidigt skall halvljusets övre ljusgräns inte ligga mer än 5 cm lägre än glödlampans höjd över marken. 

 

12. Kontrollera att drivkedjan för bakhjulet är rätt spänd. Kedjan skall, på mitten av sin fria längd, i höjdled ha en rörelse på ca 20 mm. Detta är synnerligen viktigt, då det annars vid en löst spänd kedja finnes risk för att denna kuggar över på utgående kedjekransen och skadar motorn. 

Skall kedjespänningen ändras, lossas kupolmuttrarna på bakaxeln, varefter muttrarna för kedjesträckarna dragas åt resp. lossas tills rätt spänning erhålles. 

Efter slutförd justering måste man alltid kontrollera att hjulen spåra och att bakhjulsbromsen är rätt justerad. 

EFTER 75 MIL: Byt olja i växellådan.

VAR 75 MIL:

1. Samma kontroll som efter 20 mil vad avser §§ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 och 12. 2. Kontrollera oljenivån i växellådan.

VAR 150 MIL

1. Låt företaga sotning om så anses erforderligt. 

2. Smörj vid samtliga utifrån åtkomliga smörjställen. Glöm härvid ej reglagen. Dessa smörjas genom att man droppar olja (exempelvis olja SAE 30) i kabelspiralernas övre öppningar och sedan rör handtagen tills oljan tränger fram nedtill. I de smörjställen, som äro försedda med smörjnipplar, införes kullagerfett medelst trycksmörjspruta. Undantag gäller här för bromskablarna, vilka bör smörjas med olja. 

3. Rengör och smörj vid behov drivkedjan. Montera härvid av den och rengör den i bensin eller fotogen. Lägg den därefter i ett kärl med varm, grafithaltig olja och låt den ligga tills oljan trängt in mellan länkar och rullar. 

VAR 300 MIL:

1. Byt olja i växellådan.

2. Rengör bensinsilen som sitter under slangnippeln på förgasaren.

3. Kontrollera förgasarinställningen. Se "efter 20 mil" § 4.

4. Kontrollera tändinställningen. Se "Efter 20 mil" § 6.

VAR 500 MIL:

Smörj framhjulslagren med värmebeständigt kullagerfett. Låt fackman utföra detta arbete. Var noga med att vänster- och högerhjul ej byta plats och märk fördenskull hjulen innan de avmonteras.