Monark i Varberg.
 AB Cykelfabriken MONARK - Varberg.

^ back to Monark 1956-57.

- - - - - - - - - - - - -

Monark 

• Models, CSR 52-5859-61.

Jlo Piano G 50, 1958.

History.

• Factory's 1946.

Frontmärken.

• Cyklar: Vuxna, barn.

 

Monarped [52-55]

[52-53] M 30.

[53] Ferbedo (D). Önskemoped.

[53] Montering. [54] TT Race.

[54] Test.

[55] Till Gibraltar.

[55] Instruktionsbok M 36.

 

Monarped [56-57]

[56] M 24. Dämpat oljud..

[56-57] Pojkmoped M 31,

........... Jlo - Pilot - NSU.

[56] M24, M56F, M36, M56, M57,

...... M50-55, M61, M38-39.

Monark [58-60]

[58] Jubile M 348, 348 F.

[58] M 578.

[59-60] M 349 F, M 449 F.

[59-60] M 34 F, M 249. Alpino M 34 U.

........... Norska Termoped.

 

Monark [58-60]

[58] Monarped M 308 F.

[59] La Strada M 309 F, test.

[59] I. Johansson La Strada M 309 F.

[60] Lill-Babs åker La Strada M 309 S.

[60] Monark Piccolo, Schweiz.

 

Monark [1961]

1261/339,

1241, 1231.

Alpino 1291/1221,

1211, 349.

 

Monark:

[61] Outboard motor & Boat.

Monark [62-64

[62] Lyx 1232.

[63] Lyx 1232, 901242-901243-(901283).

Lyx Monarpeden, Lyx Monark skotermoped

[64] Automat 1214. [63-64] Super Sport.

[66] Topper 1205, test.

 

Paket mopeder [55-61]

[55] .... M 60. Uddevalla.

[56-57] M 61 (161).

[58] .... M 618.

[59] .... 619 (1619).

[60-61] 1701. Transport bicycles.

 

Transport mopeder [57-63]

[57] DM 62, DK.

[57] M 62. SF.

Instruktionsbok M 62.

[58] M 628.

[59] M 629.

[62] mod.

[61-63] 1731, 1741. [70] 1193.

Mopedscooters [57-61]

[57] M 33. TfA test.

[58] M 338, specifikation.

[59] M 339, spec. Ingmar Johansson.

[59-60] M 339. Lill Babs.

[59-66] Monarscoot in Nederland.

[61] .... M 339, M 1261. Photos.

[65-69] M 1269 photo. Postcard.

 

Monark Senior [58-65]

[57-59] M 668-1668,

........... M 669-1669 Jlo.

[60-65] Photos.

[63-71] 1721-1722 Jlo, 1709 Sachs.

 

 

• Monark main.    • Sweden main.

 
 
                                                                      
          M 24 Bj.56                                     Motell Rökstenen, Ödeshög.                 - Dämpat oljud ökar nöjet.... 1956
 
 
1956 - M 24 - "folkmonarpeden" Monarks stora nyhet
 
 
 
 
 
                  
 
Nytt från MONARK 50% lägre ljud ! Nytt från MONARK 50% lägre ljud !
 
 
 
M 24

En fröjd för örat

en fröjd för ögat.

Ni åker smidigt och nästan ljudlöst i trafiken på årets Monarpeder.

Den revolutionerande ljuddämpningen har åstadkommits genom en helt ny konstruktion på så väl insugnings- som avgas sidan.

2-växling och kick start, elegant formgivning på marknadens prisbilligaste monarped - endast 770:-

 

 
Monarpeden, nu med borttonat ljud !
 
 
 

Elegant formgivning med sidstänkskydd på fram- och bakhjulen.

Stark och driftsäker ljudisolerad 2-växlad

NSU-motor med kickstart på 49 cc 0,8 hkr.

Fullbromsnav ger kortast tänkbara bromssträcka.

Tåligare och vackrare lacker

Effektivt strålkastarljus som hela tiden följer vägbanan.

 

 

Se och PROVÅK

årets modeller hos närmaste monorpedförsäljere.

Monarpeden finns i märkena Monark, Centrum, Erlan och Wano.

 
 
 
 
 
M 24
 
 
 
 
 Soppan som räcker längre än halvvägs...... [GULF - Guide.] 
 
 
 Motell Rökstenen, Ödeshög. Beläget vid E4:an 15km söder om Mjölby.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1956 - DÄMPAT OLJUD ÖKAR NÖJET....
 
 
         
 
 

Praktiskt taget alla människor - möjligen med några undantag bland entusiastiska skinnknuttar - finner ljuden från en odämpad för bränningsmotor störande. Det är därför helt naturligt att motorkonstruktörerna ägnat sig åt dämpningsproblemen ända sedan förbränningsmotorn togs i praktiskt bruk.

En av landets ledande experter på området, ingenjör Arne Hylén på motorcykelfabriken Monark i Varberg, ger här en del värdefulla synpunkter på ämnet: På en del områden har man kommit mycket långt när det gäller att dämpa ljuden från förbränningsmotorer, de flesta moderna lyx- bilar t. ex. har ju praktiskt taget ljudlös gång. Motorcyklar däremot har i allmänhet väsentligt högre ljudnivå, ett välkänt faktum som har flera orsaker. I stort sett finns tre ljudkällor hos motorcyklar: avgaserna, insugningsluften och ljud från mekaniska delar som transmissionskedjor, kugghjul, ventilmekanismer. Av dessa är avgaserna den starkaste ljud källan, avgasknallarna kan dock dämpas högst väsentligt genom att en eller flera ljuddämpare monteras på avgasröret. 

 

På tvåtaktsmotorer. som ju förekommer på de flesta svenska motorcyklar, är ljuddämparen nödvändig för att motorn skall fungera som den skall, motor och ljud dämpare är i allmänhet konstruerade som en enhet och avstämda efter varandra. Det gäller nämligen att utnyttja trögheten hos de gaser som är på väg ut ur ljuddamparen på sådant satt att de hjälper till att suga in nästa omgång luftbränsleblandning i cylindern. Härigenom förbättras motorns fyllnadsgrad och därmed också dess bränsleekonomi och effekt.

 

I motsats till vad som i allmänhet är fallet vid fyrtakts motorer vinner man således inte på att montera bort avgasröret och ljuddämparen från en tvåtaktsmotor. 

Det är förresten förvånansvärt stora gasvolymer som passerar genom t. ex. en vanlig mopedljud dämpare, vid 5000 varv/min slukar en mopedmotor ungefär 2.5 liter luft i sekunden, när sedan denna luft blåses ut genom ljuddämparen är den upphettad så att dess volym är nära tre gånger större. Eftersom motorns avgasport bara står öppen under en liten del av av motorvarvet kommer dess avgasmängd inte att strömma likformigt genom ljuddämparen utan blåses ut i form av skarpt avgränsade gasstötar, vilket förorsakar det välkända, smällande avgasljudet.  

 

 

För att en ljuddämpare effektivt skall kunna mildra detta ljud måste den ha följande tre egenskaper: den måste kyla avgaserna sa att gasvolymerna blir mindre och lättare att handskas med, den skall åstadkomma en tryckutjämning så att gasströmmen blir så jämn som möjligt och sist men inte minst måste den innehålla komponenter, som gör det omöjligt för ljudvågorna att tränga ut med full styrka. 

På en del motorcykelmodeller har man försökt använda s. k. upp svällda avgasrör eller avgasrör med förvolym som det heter på fack språket. Det har emellertid visat sig att dimensioneringen av förvolymen är en besvärlig sak som återverkar på motorns effekt- och vridmomentskurvor. Ofta kan man nå lika låg ljudnivå på andra sätt, men det är möjligt att man måste ta till konstruktioner med för volym om det gäller att bygga extremt tystgående motorcyklar.

Ljudet från insuget blir aldrig lika starkt som från avgaserna, men ökar starkt vid högre varvtal. Detta beror på att vid ett visst varv tal hos motorn kommer lufthastigheten genom förgasarhalsen att över stiga ljudhastigheten. 330 m/s. Eftersom luften inte strömmar jämnt in i motorn utan sugs in stötvis alstras överljudsknallar precis som när ett flygplan går genom  ljudvallen. Det finns olika sätt att dämpa detta ljud, ett sätt är att liksom vid avgasljuddämparna försöka få gasflödet så utjämnat som möjligt. Det har även visat sig synnerligen fördelaktigt att leda insugningsluften genom motorcykelns ram

 

 

De mekaniska ljuden från en motorcykel stör inte i någon större utsträckning så länge ljuden från avgas och ingas inte är effektivt dämpad detta gäller naturligtvis under förutsättning att de mekaniska komponenterna som kugghjul. kedjor m.m. är gjorda med tillfredsställande precision och att inte några speciella olyckliga konstruktioner valts. Om man skulle göra tankeexperimentet att alla ljud från ingas och avgas vore eliminerade skulle alla mekaniska ljud framträda abnormt förstorade och ge ett intryck av att motorcykeln var sliten. I så fall måste nog motorcykelindustrin kopiera bilindustrin och bygga växellådor med tystgående drev, vilket säkerligen kommer att fördyra tillverkningen.

 

DÄMPAT OLJUD MINSKAR NÖJET !

 
 

Här ser vi Monarks nya tystgående moped vars motor tar in luft genom ramen. Insugningsljudet, som har stor betydelse vid högre varvtal, dämpas här mycket effektivt.

 

Ingenjör Gösta Lövgren mäter här ljudet med en s. k. ljudnivåmeter.

 

 
 

Teckningen visar en insugsljuddämpare

typ Knecht.

 

 
 

Ljudvågorna går genom rörperforeringen på denna ljuddämpare.

 

 
 

Ren absorbationsljuddämpare av denna typ används för 4-taktare.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

56