KREIDLER FAHRZEUGBAU Kornwestheim bei Stuttgart.                    

 Kreidler Stilett "Junior" 1955. Service- och Instruktionsbok. ^ back Kreidler main. Back to Kreidler. [54-55]
- - - - - - - - - - - - -
 

Kreidler. [53-54]

● K 50.

 

Kreidler. [54-56]

[54] Kreidler familjen

●.... J 50, K 50/51, R 50.

[56] K 50.

 

Kreidler. [54-55]

● Junior J 50, J 51.

● Inst.-bok Stilett Junior.

 

Kreidler Stilett "Junior" 1955.

 Service- och Instruktionsbok.

 Beskrivning över "Kreidler Stilett".

 Skötsel av "Kreidler Stilett". 

Kreidler. [55-57]

● J 51, J 51 R, Stilett.

 

Kreidler. [54-57]

● Roller R 50.

 

Kreidler. [55-58]

● Amazone.

Kreidler. [61]

● Florett.

 

Kreidler. [65]

Motorrad, Mokick, Mopeds.

● Florett Moped.

● Florett Super.

● Florett Lett MC.

Kreidler. Holland.

 

 

 

● Germany at A-Z.

German reg. K.

 

● Kreidler main.

 
[Kreidler motor. TfA 1955: Varför går inte mopeden?!]   [Motor guide.]
  SERVICE- OCH INSTRUKTIONSHANDBOK  FÖR  KREIDLER STILETT  1955

 

FÖRORD  Bäste Kreidlervän!

Ni har nu blivit medlem av den stora Kreidler-familjen. 

Kanske har Ni därigenom tagit det första steget från trampcykel till motoriserat fordon. Med "Kreidler Stilett" har Ni blivit ägare till en moped med en enastående prestationsförmåga, en moped som är snabb, tillförlitlig och ekonomisk. Denna instruktionsbok berättar Er allt om hur Ni bör köra, sköta och behandla Er "Kreidler Stilett".  

Det ligger i Ert eget interesse att noga läsa igenom denna hand ledning innan Ni tar Er "Kreidler Stilett" i bruk.

Härigenom blir Ni bättre förtrogen med Ert fordon. Om Ni sköter Er moped med sakkunskap kommer den att bli pålitlig och Ni kommer att spara både tid och förargelse. Om Ni skulle behöva någon reservdel, begär då alltid originaldelar för "Kreidler Stilett". Angiv alltid motor- och ramnummer vid Edra beställningar.

Vänd Er vid svårigheter till en auktoriserad Kreidler-representant, eller till generalagenten. Kreidler kundtjänst står alltid till Ert förfogande. Vi önska Er lycka till på resan och mycket nöje

 

SVECIA BIL & MOTOR AB Stockholm 19        KREIDLER FAHRZEUGBAU Kornwestheim bei Stuttgart  

 

 

Manövreringsorgan. Den 1:a starten. 

Inkörning. Tvåtaktsmotorns arbetssätt

------------

Beskrivning över "Kreidler Stilett". 

Motor. Oljeskruvar. Förgasare. Svänghjulsmagneten. Tändstift.  Koppling.  

Ram. Bränsletank. Bränslekran. Kraftöverföring. Elektrisk utrustning. Bromsar. Hjulbyte. 

--------------

Skötsel av "Kreidler Stilett"

1. Bromsar 2. Växelhävarm  3. Koppling 

4. Kedjan    5. Skruvar och muttrar 

6. Baklykta  7. Sotning 

8. Rengörning   9. Vinterförvaring

--------------

Tankning. Smörjning, punkt 1-8. 

Motor- och ramnummer, typskylt. 

12 goda råd.   Skötselschema.

--------------

Förteckning över de viktigaste skruvarna och muttrarna, som böra övervakas.     

Störningar och deras avhjälpande.

TEKNISK DATA

Motor: Encylindrig, luftkyld tvåtaktsmotor av egen tillverkning. Borrning 38 mm, slaglängd 44 mm, slagvolym c:a 50 cc. Kompressionsförhållande 1 : 7,25. Bromsad effekt c:a 0.8 vid ca 3.000 v/min. Flatkolv. Lättmetallcylinder med hårdförkromad slityta.

 

Transmission: Motor och växellåda i ett block. 2 växlar. Snedtandad kugghjulsväxel. Frigång 1: a växeln. Växling medelst handtag på styret. Trampdrivanordningen Inbyggd i växellådan. Utväxling i växellådan på 1: a växeln 1:5,86, på 2 : a växeln 1 :3,36. Totalväxling på 1:a växeln 1x 24,4, på 2 : 0 växeln 1 :14.

 

Tändning och belysning: Svänghjulsmagnet med 17 watt belysningseffekt. Tändstift med värmevärde 175 eller 225. Förtändning 25º : 2,5 mm före kolvens övre dödläge. Strålkastare med anordning för väg- och hastighetsmätare, 85 mm reflektordiameter med Biluxlampa 15/15 watt. Ljus- och avbländningskontakt på styret. Växelströmssignalhorn. Bakljuslampa 2,2 watt.

 

Förgasare: Pallas-förgasare typ H8/108 med 8 mm diameter. Huvudmunstycke 52. Spridare nr 8207. Chokespjäll. Vått luftfilter. Förbindelserör till insugningsljuddämpare i ram.

 

Kraftöverförning: Från vevaxeln medelst snedtandade kugghjul till växellådans huvudaxel. Från växellådan till bakhjulet medelst kedja 1/2x3/16". Övre kedjedelen inkapslad. Normal utväxling 12:50.

 

Ram: Enrörsram. Kombinerad dam-och herrmodell av sömlösa, dragna precisions stålrör. Matarupphängning på tre punkter, varav den mellersta är gummi lagrad. Bakram med framåtriktade grepp och kedjespännare. Mjukt fjädrande bottenlängsgaffel.

 

Hjul: Djupprofilerade fälgar 23 x 2,00", 2,34 mm ekrar. Överdimensionerade kullager. Förstärkta däck 23 x 2,00".

 

Bromsar: Expanderande bromsar fram 90 mm och bak med 100 mm diameter. 20 mm bromsbandsbredd. Handbroms för framhjulet. Bakbromsning medels~ spärr och stång, vilka fungera vid bakåttrampning.

 

Bränsletank: Elegant bränsletank, som rymmer 3 liter. Bränslekran med filtersil. 4 1/2 1 extra tank med reserv.

 

Utförande: Mopedsadel. Extra breda stänkskärmar, Pakethållare. Mittstöd med spännfjäder. Tvånyans lackering. Förkromat styre. Tvådelat kedjeskydd. Verktygsväska med verktyg. Luftpump. Godkänt stöldlås.

 

Specialutrustning: Inbyggd väg- och hastighetsmätare. Dubbla packväskor. Sadeltäcke av skumgummi.

 

Dimensioner: Hjulbas: 1.190 mm. Längd: 1.810 mm. Höjd: 930 mm. Sadelhöjd: 800 mm. Styrbredd: 600 mm. Fri markhöjd: 170 mm.

 


KREIDLER FAHRZEUGBAU KORNWESTHEIM BEI STUTTGART
Abt. der Kreidler's Metall- und Drahtwerke G. m. b. H.
Generalagent SVECIA BIL& MOTOR A/B, Sveavägen 129, Stockholm 19

 

DEN FÖRSTA STARTEN!

Den som redan kan cykla kan också omedelbart köra "Kreidler Stilett" ! Därtill behövs endast några handgrepp, vilka var och en snart behärskar. Fyll bränsle tanken med en olje-bensinblandning. Använd endast kvalitetsolja och ett blandningsförhållande av 1: 20, d.v.s. 0,25 liter olja till 5 liter bensin.

Övertyga Er om att det finns olja i växellådan. Om Ni öppnar oljepåfyllningsskruven måste oljeytan synas. (Se sid. 23.)

Pröva bromsarna.

Se till att Ni har tillrackligt med luft i ringarna. Ringtrycket regleras givetvis efter förarvikten.

Kontrollera att växelhandtaget i urkopplat läge före fjädermotståndets början går lekande att. (Till den märkbara tryckpunkten måste det absolut vara dödgång.)

Kopplingshandtaget måste alltid ha cirka 4 mm frislag.

Pröva kedjans slakhet. Mitt emellan de båda kedjedreven skall slakheten vara 1 cm. Kontrollera att fram- och bakhjulens axelmuttrar är ordentligt åtdragna. 

 

MANÖVRERINGSORGANEN  

Bild 2: Bränslekranens lägen.
    Bild 1: Manövreringsorgan på styret.

 

KÖRNING MED "KREIDLER STILETT"

Efter det att Ni övertygat Eder om att bränslekranen är öppen - se kranens olika lagen på bild 2 - flödar Ni förgasaren en aning (vid kall väderlek stänger Ni dessutom chokespjället tills motorn kommit i gång) och sätter Er på sadeln.

Kopplingsspärren lossas och kopplingshandtaget släpps, växelhandtaget drages in tills spärren griper gashandtaget öppnas till cirka  1/3 och mopeden trampas igång med hjälp av pedalerna. När cyklen fått fart lossar Ni växelhandtaget och släpper det snabbt. 2 : a växeln ligger nu i och den inkopplade motorn startar. Så snart motorn arbetar, växlar Ni tillbaka till 1 :a växeln genom att dra in växelhandtaget. Sedan ökar Ni farten genom att vrida gashandtaget mera tills Ni kommer upp i cirka 20-25 km hastighet. Drar motorn jämnt växlar Ni - gasen stänges, växelhandtaget lossas och släppes snabbt - återigen till 2 : a växeln. Man upphör med trampning så snart motorn drar cyklen utan ryckningar.

 

1:a växeln används för att köra långsamt eller vid stigningar, d.v.s. alltid då motorn i 2 : a växeln inte orkar med och går ner i varvtal eller inte längre arbetar utan ryckningar. I allmänhet måste man växla tillbaka vid en hastighet av cirka 25 km/tim.

 

Vill Ni starta "Kreidler Stilett" medan den står stilla ställer Ni Er bredvid den. Både växlings- och kopplingshandtagen dras in och spärras. Pedalerna ställas vågrätt, varefter växelhandtaget kan släppas till 2:a växeln. Sedan öppnar Ni bränslekranen, flödar en aning (vid kall motor stänges chokespjället tillsmotorn har kommit i gång), öppnar gashandtaget cirka 1/3 och trampar kraftigt ner den framåtriktade pedalen. Har motorn kommit i gång, växlar Ni tillbaka till 1 växeln och då kopplingshandtaget dr indraget kan Ni sätta Er upp på sadeln. Sedan släpper Ni sakta kopplingshandtaget, samtidigt sam Ni ökar gasen. Har Ni kommit upp till 20-25 km hastighet och motorn drar jämnt, kan Ni växla till 2 : a växeln genom att stånga av gasen, trycka in växlingshandtaget samt omedelbart åter släppa detsamma utan att röra kopplingshandtaget. För att växla från 1 : a till 2 : a växeln eller tvärtom skall alltså kopplingshandtaget inte användas. Den växlingslösa kopplingen sker därför alltid ljudlöst. Måste Ni t. ex. stanna vid en gatukorsning, stryps gasen så mycket att motorn går på tomgång. Sedan ilägges 1: ans växel. Ni frikopplar därefter motorn, som fortsätter att gå på tomgång. Skall Ni sedan åter köra gång, släpper Ni kopplingen långsamt.

 

Observera: Växelhandtaget släppes fort. Kopplingshandtaget släppes långsamt. 1:a växeln: indraget och spärrat växelhandtag.

2:a växeln: släppt och urkopplat växelhandtag.

Vill Ni stanna och stänga av motorn, stryper Ni gasen, spärrar kopplingshandtaget och använder bromsarna tills cykeln stannat. För att stanna motorn trycker Ni på kortslutningsknappen som finns på strålkastarens högra undersida. Har Ni parkerat cykeln, lägg då märke till att både växlings- och kopplingshandtagen skola vara urkopplade och släppta. Vid indraget och spärrat kopplingshandtag kan man inte cykla på vanligt sätt med "Kreidler Stilett".

Vill Ni cykla på vanligt sätt, måste Ni koppla ur och släppa kopplingshandtaget, samt spärra växelhandtaget  1 : a växeln. För att skjuta tillbaka cyklen dras kopplingshandtaget in och spärras. Glöm inte att stänga bränslekranen då Ni parkerar.

Vid längre utförsbackar ilägges 1: ans växel och då kan man liksom på en vanlig cyklet köra nedför backen i frigång, varvid motorn fortsätter att gå på tomgång.

 

INKÖRNING

Kör inte på full gas med "Kreidler Stilett" under de första 300 km. Kör istället med varierande hastighet. Mellan 300 och 600 km får Ni så småningom öka hastigheterna på båda växlarna till fullgasgränsen.

Försök inte att köra i promenadtakt på 2:a växeln eller att köra uppför branta stigningar. Därmed frestar Ni motorn i onödan.

Under hela inkörningstiden är det fördelaktigt om Ni varierar motorbelastningen, d.v.s. inte alltid kör med samma varvtal.

Efter cirka 600 km och efter 1.200 km skall Ni lämna in Eder "Kreidler Stilett" till Kreidler-kundtjänst för kontroll.

 TVÅTAKTSMOTORNS ARBETSSÄTT

Bild 3: Tvåtaktsmotorns arbetssätt.

 

Tvåtaktsmotorer kännetecknas av en särskilt enkel konstruktion. 

I vevhuset "a" sugs bränsleluftblandningen ur förgasaren då kolven "b" går uppåt. Vid den därpå följande nedåtgående rörelsen av kolven sammanpressas den insugna bränsleluftblandningen. 

Så snart, vid denna nedåtgående rörelse av kolven, kolvens övre kant frigör avgaskanalen "f", försvinner de förbrända gaserna från föregående arbetstakt ut genom denna kanal. Kolven fortsätter nedåt och öppnar även spolkanalerna "d". 

Genom dessa strömmar då den sammanpressade bränsle luftblandningen in i cylindern "e". 

Då kolven återigen går uppåt, komprimeras bränsleluftblandningen i cylindern.

 
 

Bild 4: Tvåtaktsmotorns arbetssätt.

 

Strax innan kolven kommer till sitt högsta läge, tändes den sammanpressade blandningen av en gnista från tändstiftet "g" och den egentliga arbetstakten börjar, varvid kolven med kraft tryckes nedåt. 

Under den nedåtgående rörelsen öppnas avgaskanalen "f" igen, varigenom de förbrända gaserna strömmar till avgasröret och samma  situation som ovan nämnts återkommer.

Vid varje vevaxelvarv, alltså vid varannan funktionstakt (tvåtaktare) uppstår en arbetstakt.

 

Fortsättning: Beskrivning