Kalmar Läns kalops: Artiklar, tänstift, hjälmar, vulkset, tester....                  
 Varför går inte mopeden?! ^ back to Artiklar / Articles. 
- - - - - - - - - - - - -
 
             

Nr.11 1955

               Vaffö gören på detta sättet.
 
 
 1955 - Varför går inte mopeden?!
 
 Artikel som behandlar ämnet: Motorstopp och startsvårigheter. 
 
 

Mopedförare är väl oftast amatörer på motorernas område, och de reparationer de lättast klarar är de som också förekommer på en vanlig cykel. På mopeden finns det emellertid väsentligt fler anordningar som kan krångla, och det skadar inte att vara beredd med verktygen, som ska finnas till hands i mopedens fack och inte i verktygslådan där hemma, och med en smula kunskap om de vanligaste felen och deras avhjälpande. 

 Det är alltid tråkigt när motorn oförhappandes vägrar i vändningen, men det är direkt snopet, om vi för ett mycket enkelt fel av ren okunnighet blir tvungna att trampa långa sträckor. 

 En bra träning är att en kväll i lugn och ro skruva loss mopedens förgasare, sedan bensinkranen stängts, och ta med den hem och sätta sig och studera konstruktionen. Tändmagneten tar man inte loss lika lätt, men man bör också vid något tillfälle skruva loss kåpan över denna och se över innanmätet. Skruva loss tändstiftet och undersöka elektroderna är heller ingen dum idé - då ser man också vilket utseende det har när det är funktionsdugligt och kan således vid ett eventuellt fel avgöra vad som hänt med stiftet. 

 Av det sagda framgår att de vanliga felen är ganska bagatellartade och att de för det mesta lätt lokaliseras till bränslesystemet eller till tändsystemet på mopedens motor. 

 

Att motorn stannar kan bero på: 

A) Bensinen är slut. Det är inte så lätt att konstatera som man tror och har inte tanken mätsticka måste man skaka hela mopeden för att höra om det kluckar i tanken. Om förgasaren har flödarknapp, trycker man på denna. Om inget bränsle tränger fram, är bensinen slut - eller kanske Ni glömt att öppna bensinkranen? Att bensin är explosivt och man inte får ha eld, inte ens en glödande cigarrett, i närheten måste vi komma ihåg. Observera att en del mopeder har ett reservuttag som man kan sätta i funktion genom att slå om bensinkranen. 

Kreidler  

B) Bränslet kommer inte fram till förgasaren. Det kan bero på stopp i bensin röret eller i tankens botten. Det kan också bero på att luftningshålet i bensintankslocket är igentäppt och orsakar ett vakuum i tanken. 

 

C) Bränslet är felaktigt. För mycket olja? Byt! 

 

D) Motorn har gått varm. Låt den svalna och fresta den inte för hårt i fortsättningen. 

 

E) Luftspjället står fel. På mopeder med luftspjäll på förgasaren bar detta olika läge vid start med kall motor och körning med varm motor. I båda fallen kan motorn gå ojämnt, dra dåligt och eventuellt stanna. 

 

F) Luftintaget tilltäppt av smuts. Rengör det. Luftfiltret kan tvättas i bensin och efteråt häller man i några droppar olja. 

 

 Kreidler. [Motor guide.]  •  [Service- och Instruktionsbok Kreidler Stilett "Junior" 1955]
 
Motorns yttre delar.
 
 
 
 
 Mopedmotor i genomskärning (Kreidler 1955).
 
 

Att motorn stannar kan bero på:

G) Stopp i förgasaren. - Smuts kan ha fastnat i förgasarens sil eller munstycke. Förgasaren skruvas loss, sedan bensinkranen stängts. Munstycket blåses rent med tryckluft eller i nödfall med en cykelpump. Rensa inte med ståltråd, vilket kan ändra förgasarens inställning. 

 

H) Luftläcka i förgasaren. - Om förgasaren är dåligt fastskruvad vid motorn eller packningen är skadad, kan luft tränga in och gasblandningen bli för mager. 

 

I) Förgasarflottören kan ha hängt upp sig. Lätt synligt om den flödar över! Den kan också stanna i stängt läge och lossas då med tryckning på flottörknappen. Om vi inte upptäcker felet i bränslesystemet går vi till tändsystemet och gör undersökningen i följande ordning:

 

 J) Tändkabeln undersöks. Se efter att den inte lossat från tändstiftet och att den är hel.

  

 

På Monarpeden öppnar man en lucka och lossar en skruv 

med skruvmejseln, så är förgasaren loss.

 

Munstycket  skruvas loss för att att blåsas rent på 

en förgasare till en Autoped.

 

 
 
 

K) Undersök, om tändstiftet är ordentligt fastskruvat och att porslinet är helt och rent. 

 

L) Skruva loss tändstiftet och under sök det. Se efter att avståndet mellan elektroderna är det rätta (se bild) och att elektroderna inte har någon beläggning eller är igenoljade. Torka och borsta, eventuellt skrapa eller blästra stiftet. Eller byt ut det! 

 

M) Att tändningen fungerar kontrollerar man genom att placera stiftet så att dess metalliska del ligger an mot motorn eller annan metallisk del förbunden med motorn. Om man vrider sväng hjulet runt (ev. hjulet med ilagd växel) ska en gnista uppstå mellan elektroderna. Varning för stötar! 

 

N) Om gnistan är svag eller obefintlig kan tändstiftskabeln vara bristfällig. Eventuellt kan då strömmen ha bli vit avledd genom att kabelns hölje är bristfälligt isolerande. Kabeln kan också vara avbruten inuti höljet, vilket man ofta inte märker förrän man drar i kabelns ände. 

 

O) Avbrytarspetsarna i svänghjuls magneten kan vara belagda mod olja eller vara felaktigt inställda. Om svänghjulet vrids runt, ska avbrytarspetsarna skiljas åt ungefär när kolven i cylindern nått sitt högsta läge (kolven studeras genom avgasportarna eller det utskruvade tändstiftets hål). Även i kontakten mellan svänghjulsmagneten och tändstiftskabeln kan avbrott uppstå. 

 

 

 

 

Om man efter denna grundliga under sökning av motorns tändsystem och bränslesystem inte kan finna felet, är det bäst att trampa till närmaste verkstad. På landsbygden är man ofta räddad bara man kommer till en lantgård - den moderne lantbrukaren är nämligen så pass beroende av sina motorer, att han ganska gott behärskar dem och framför allt - har en bra verktygsuppsättning och en flaska bensin i reserv. 

 I TfA har vi tidigare då och då påmint om den väldiga nytta man kan ha av en bunt järntråd, som alltid bör finnas i verktygslådan (eller -väskan). Punkteringar fordrar sin speciella utrustning - se till att solutionstuben är ny, när långresan börjar, den torkar annars ganska fort. En extra reglage wire med pålödd nippel kan man ha god nytta av. En liten stötsäker flaska färdigblandat bränsle är en bra reserv. Slutligen ska Ni ha ett extra kedjelås med. 

Mätning av elektrodavståndet på tändstiftet 

- rätt mätt håller sig kring 0,6 mm. 

 
 
 
  Vad som döljer sig under kåpan över svänghjulet (Kreidler).
 
 
 

Att hålla mopeden och motorn rena är en god förebyggande åtgärd mot motor krångel. Ålderskrämpor och den ofrånkomliga sotbildningen kan också minska motorns styrka. Tvätta avgasrör och ljuddämpare i fotogen minst en gång varje säsong. 

Öppna motorn och borsta, i värsta fall skrapa försiktigt bort sot i förbränningsrum och på kolvens över del. Gör mopeden och i synnerhet motorn noggrant ren innan Ni "river" motorn. Var särskilt försiktig med att inte skräp kommer ner i vevhuset. 

Drag skruvar och muttrar då och då under in körningsperioden och kontrollera dem sedan med jämna mellanrum. Kontrollera oljeståndet i växellådan och apropå olja - byt aldrig oljesort för inblandning i bränslet.

  

 

 

Saxopedens förgasare losstagen från motorblocket. Den 

tar in luften via en kanal genom hela motorblocket. 

Gnistan kontrolleras, stiftets metalliska del hålls mot godset och svänghjulet vrids runt. (Saxoped. Lägg märke till att pedalveven tas bort innan svänghjulskåpan lossas).