Artiklar.
 10 most common engines in Sweden 1954. ^ back to Artiklar.
- - - - - - - - - - - - -
 

[29] ÖWA-hjulet Steirische Motorenwerke, Graz.

[39] Saxonette. Påhängsmotorerna för cyklar

...... är ingen nyhet.

[50] Sätt motor på trampcykeln!

...... Kuli, ABG, Mosquito, Fölet (Le Poulain).

[52] Mopedens juli-start 1952.

[52] Cykel med hjälpmotor eller tåg.

[52] Körkortsfritt ! Skattefritt !

[52] Om hjälpmotorer.

[52] Vägens aktersnurra.

[53] Knappar - Rullar - Spakar.

[53] Kedja, rulle eller kilrem.

[54] 10 common engines 1954.

Autoped, Express, HMW, Husqvarna, JLO,

Pilot (Rex), Sachs, Victoria and Zündapp.

 

 

A-Z

 

Hilfsmotoren.

 
10

  Teknik för Alla - 14/1954

 

 

DE 10 MOPED-motorerna. 

Det finns f. n. (läs 1954) mellan 30 och 40 olika typer helmopeder här i landet men motorerna är i stor utsträckning gemensamma. I verkligheten är det endast 10 olika motorer som används - de flesta tyska.   

 

De svenska fabrikanterna har sållat såpass grundligt bland de många mopedmotorerna, att det bland 1954 års modeller med motorerna i ramen endast finns 10 olika motorer att välja på. De har ofta olika egenskaper och framför allt olika reglageutrustning, varför vi här i detalj genomgår samtliga 10. De mopeder som är uppbyggda kring en viss motor är i allmänhet sinsemellan av överensstämmande typ. 

 

engines

 10 most common engines in SWEDEN 1954: Autoped, Express, HMW, Husqvarna, JLO, Pilot (Rex), Sachs, Victoria and Zündapp. Motorguide
 De 10 motorerna och de vanligaste märkena de förekommer på är följande (i bokstavsordning)
 Motortyp  Motor: Finns på följande märken. (Engines./ on marks. Links page down.)  
 Autoped  NV Autoped. 
 Express  Apollo Motorette, Kroon, Kärnan, Örnen (Samt den tyska original mopeden Radexi). 
 HMW  Fram, King, Bricent, Trimoped, OK (Samt den österrikiska orginalmopeden HMW).
 Husqvarna  Husqvarna Novolette, Fram, King, Bricent, OK, Örnen. 
 JLO  Monark Monarped, Speedoped, Kroon.
 JB  Monark Monarped, Kärnan, Svalette, Örnen.
 Pilot  Monark Monarped, Örnen, Kroon. (Tysk Rexmotor).
 Sachs  NV Sachsoped.
 Victoria  Rex, Rusch (Samt den tyska orginalmopeden Vicky III).
 Zündapp  Apollo, Mustang, Rex (Samt de tyska originalmopederna Zündapp Combinette och TWN Knirps).
 
Autoped    
 1954  Autoped - NV Autoped.  
 

 

Autoped motor (1953).

AUTOPED 

Med sina 40 cc är Autoped tillsammans med Husqvarna minst bland specialmopederna. Större motor behövs inte heller för att åstadkomma de 0,8 hk och 30 km/tim, som är normen för svenska mopeder. Cylinderdiametern är 39 mm, slaglängden 32 mm, alltså en modern "kortslagig" motor. Den går upp i ca 6 000 varv/min vid full fart utan att därför kolvhastigheten i cylindern blir onormalt hög eller slitaget stort. 

 

Autopeden gick minst av allt ljudlöst 1953, men det berodde inte på ljuddämparen vid avgasröret utan på insuget vid förgasaren. 1954 års modell har ljuddämpare på insuget, och motorljudet är nu ordentligt sordinerat. Bland ändring märks också att reglageutrustningen med enhandsmanövrering med gas pys i höger hand och broms i vänster hand ändrats, så att vänster hand nu betjänar ett mycket lättmanövrerat kopplingshandtag. Enhandsmanövreringen finns emellertid kvar med gas-pys i höger rullhandtag, men på högersidan finns nu också draghandtag för handbroms. 

 

Om man vill ha ut maximal kraft ur Autopeden, bör man köra den relativt fort, varvid den är en god backtagare.

 

 
 
 
 
 REKLAM
 

 

Ny katalog över modellflyg, båtar, material m. m.

erhålles mot insändandet av 25 öre i frimärken.

 

 

 

MODELL-SPORT

Falkenberg

 

 
 
Express    
 1954  Express - Apollo Motorette, Kroon, Kärnan, Örnen (Samt den tyska original mopeden Radexi).   
 

 

EXPRESS motorn.

EXPRESS tillverkas av Expresswerke i Neumarkt i närheten av Nürnberg, Tyskland. Den är av den s. k. "kortslagiga" typen - kolvens slaglängd är med sina 36 mm mindre än cylinderdiametern 42 mm. 

 

Motorns slagvolym är 49 cc. Pedalveven går direkt in i växellådan, som har en växel men vid behov kan utrustas med två växlar. Kopplingen är så arrangerad att den helt kan frånkopplas med vridning av vänster handtag, och då går mopeden att trampa lika lätt som en vanlig cykel. Med handtaget invridet i körläge använder man det som en vanlig koppling. Motorn har en enda kedja som går till bakhjulet och som alltså tjänstgör båda som trampkedja och som motordrivkedja. Vid detta arrangemang är det emellertid omöjligt att använda fribromsnav av vanlig typ, utan från vevpartit utgår ett stag till en hävarm på navet, och bromsningen sker således som på en vanlig motorcykel, fastän det är pedaltramporna som används.

 

Flera av de svenska fabrikanterna sätter ihop hela mopeden inklusive ram av originaldelarna till Expressfabrikens moped Radexi. Den har pressad ram med inbyggd tank och framgaffelfjädring med tryckfjädrar upptill, medan exempelvis Apollofabrikens konstruktion har bottenlänkfjädring och "tankbubbla". Expressmotorn har stor backtagningsförmåga - att montera in en extra växel i lådan är överflödigt. Bromsning kan endast ske i på förhand fixerade pedallägen. I motsats till flera andra utländska mopeder med dragstångsbroms kan mopeden backas ur cykelställ etc.

 
 
H.M.W.    
 1954   H.M.W. - Fram, King, Bricent, Trimoped, OK (Samt den österrikiska original mopeden HMW).   [Same.]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.M.W.  

tillverkas av Halleiner Motorenwerke, Salzburg, Österrike, samma fabrik som gjorde den välkända motorn Fuchs. Med slaglängd 44 mm och cylinderdiameter 38 mm blir cylindervolymen 49,9 cc. Motorn har två olika typer av växling att välja på, dels enväxlat utförande med automatkoppling av centrifugaltyp, dels tvåväxlat utförande med växlingshand tag av scootertyp. 

I det enväxlade utförandet kopplas motorn automatiskt in när man trampat upp mopeden i ca 5 km/tim, och har man då före starten "flödat" förgasaren tänder motorn strax, om man drar på gas.

 

Rent teoretiskt sett kan man inte göra så många manöverfel med mopeden, eftersom man bara har gashandtaget i höger hand att hålla reda på, resten sker automatiskt. I praktiken är det en smula mer invecklat, särskilt innan mopeden är inkörd. 

Den tvåväxlade motorn har s. k. scooterväxel i vänstra handtaget, med ett kopplingshandtag av korklamelltyp som nedtrycks, när man genom vridning ställer in de olika växellägena 1 an och 2 an och mellanliggande friläge. Eftersom motorn har god styrka kör man i allmänhet på 2 an och har då en vanlig moped med frikoppling i vänster hand och gas och broms i höger hand.

 
 
 
70
 REKLAM  Utombordsmotorn ALDELL, A2. [Back/to Karlskoga.] [Guide: Utombordsmotorer.] 

Den nya svenska 

luftkylda utombordsmotorn ALDELL, A2. 

● Idealmotorn för sportfiskaren 

● Seglarens hjälp motor 

● Den praktiska familjesnurran 

 

Effekt: 2 hkr 

Cyl.-vol.: 76 cc 

Motor: 3500 V/m 

Prop: 1900 V/m 

Prop.dia: 190mm   

 

Pris 675:-

 

 

 

A.B. ALDELL MOTOR, Karlskoga.

Husqvarna    
 1954   Husqvarna - Husqvarna Novolette, Fram, King, Bricent, OK, Örnen.  
 

 

 

 

HUSQVARNA har på 1954 års Novolette bytt ut Rex motorn mot motor av eget fabrikat. Denna motor är minst lika bra som sin föregångare och har en enastående accelerations och backtagningsförmåga. Slagvolymen är 40 cc och cylinderförhållandet "fyrkantigt" (slaglängd 35, cylinderdiameter 38 mm). 

 

Från den tidigare modellen har man behållit "enhandsmanövreringen" med gas och koppling kombinerat i höger rullhandtag samt konsekvent ordnat ett rullhandtag också för vänster hand - som handbroms. Novolette var den första mopeden i Sverige med kilremsdrift. Att den fått så många efterföljare visar tydligt att konstruktörerna från början varit inne på rätt väg.

 
 
JLO    
 1954   JLO - Monark Monarped, Speedoped, Kroon.  
 

 

 

JLO är en tystgående och stark mopedmotor. Slaglängden 43 mm och cylinderdiametern 38 mm ger en sammanlagd slagvolym av 49 cc. Förgasaranordningen med Bing förgasare har luftintaget förlängt till ett långt rör som slutar med luftrenare och luftspjäll i höjd med bränsletanken. Spjället är alltså direkt åtkomligt nar man sitter och kör.

 

Manöverutrustningen till Ilo-motorn är vad vi här kallar "normal" moped utrustning, och den består alltså av rullhandtag för gas och draghandtag för broms på högra styrstången, draghandtag för koppling på den vänstra sidan. 

 
 
JB    
 1954   JB - motorn. Monark Monarped, Kärnan, Svalette, Örnen.  
 

 

Svalette II med JB-motorn 

JB är inte så stark i backarna som sina 9 kolleger på de svenska mopederna. Tillverkningen pågår inte 1954, men de tidigare tillverkade motorerna har förbättrats.

 

Till 1955 signaleras en ny motor - vi får alltså vänta och se. 

Reglage utrustning: Normal mopedtyp. Den är mycket lättmanövrerad.

 

 

 
 
Pilot    
 1954   Pilot - eg. tysk Rexmotor. Monark Monarped, Örnen, Kroon.  
 

 

Kroon K6 dammoped med Pilotmotorn

 

PILOT Novolettes förra motor av märket Rex av tysk extraktion, finns i år på en mängd svenska märken under namnet Pilot. Naturligtvis har namnet Pilot satts på motorn för att ingen sammanblandning ska ske med den svenska Rex - fabriken. Namnet Pilot var redan tidigare upptaget av en dansk mopedmotor, som (lyckligtvis) försvunnit ur handeln, annars hade ytterligare förväxlingar kunnat ske. Pilotmotorn har ändrats såtillvida, att den fått koppling av vanlig typ, och reglageutrustningen är alltså "normal". Pilotmotorn är en god backtagare, men var på Novoletten alltför snabb när den väl var inkörd. Detta senare "fel" har rättats till, och motorn fyller nu en både viktig och god funktion som den speciella remdrivaren åt Monarpeden och andra märken som tidigare inte kunnat erbjuda sina köpare remdrivna mopeder. 

 

I sitt nya utförande är Pilotmotorn på 49 cc, med nästan kvadratiskt cylinderförhållande (slaglängd 38,25 mm, cylinderdiameter 40,5 mm) och svensk Stensholmsmagnet som lämnar 17,5 watt till belysningen. 

 

Reduceringsväxeln har snedskurna, tystgående drev. Överhuvudtaget kan Pilot anses vara en "ädel" motor och som sådan behäftad med en större motors styrka och svaghet: Stor livslängd och härdighet är fördelar, utpräglade tvåtaktsegenskaper med ojämn gång vid lågvarv och ringa dragkraft vid kall motor är vad man får betala i utbyte.

 
 
Sachs    
 1954   Sachs - Fichtel & Sachs. NV Sachsoped.  
 

 

NV transportmoped med Sachsmotor.

SAXOPED är den moped NV byggt upp kring den välkända motortillverkaren Fichtel & Sachs speciella mopedmotor. Denna mottor är tvåväxlad med manövrering från vänster styrstång genom ett växel- och kopplingshandtag av scootertyp.

 

Motorn är på 47 cc, cylinderdiameter 38 mm, slaglängd 42 mm. Den driver på bakhjulet med singelkedja, som alltså genom att pedaldrevet är sammanbyggt med växellådan är gemensam för trampning och motordrivning. Som alla andra mopeder med singelkedja har denna moped bromsnav av mctyp, och bromsningen sker som på cykel med bakåt trampning av pedalerna, varvid bromsen påverkas av ett stag mellan vevaxeln och bromsen.

 

Saxopeden har alltså samma utrustning som den ovan beskrivna Express-motorn, med det undantaget att Saxopeden är tvåväxlad i originalutförandet. Även i egenskaperna motsvarar den Express-motorn. - Saxopeden är försenad och när detta skrives ännu ej i marknaden.

 
 
Victoria    
 1954   Victoria - Rex, Rusch (Samt den tyska originalmopeden Vicky III).  
 

 

 

 

VICTORIA III är fortsättningen på Victoria Werkes glänsande framgång på mopedmarknaden.

Påhängsmotorn Victoria 1 ("Special") blev Sveriges mest sålda under de första två mopedåren. Försök gjordes med att sätta denna motor i ramen på specialmopederna, men det lyckades inte särskilt bra, fabriken var mycket emot denna utveckling, och man kom till våren 1954 med en helt ny rammotor på 48 cc (tidigare 38 cc). Den har 38 mm cylinderdiameter, 42 mm slaglängd, cylinderlock och cylinder i lättmetall, den senare med hårdförkromat lopp, delbart vevhus sammanbyggd i ett block med växeln.

 

Växellådan har snedskurna drev och treskivig lamellkoppling. Den har kedjedrift till bakhjulet. Man behöver knappast räkna upp mera för att den motorbitna med fordringar ska vara övertygad om att Victoria III för inbyggnad i ramen bygger vidare på traditionerna och fortfarande håller sig i toppen.

Den är 2-växlad, och den som väljer Victoria bör nog vara litet motorcykelsinnad. Med olja i växellådan väger Victoria- motorn 7,3 kg.

 

I original hade den ett 3 watts belysningsuttag, men fås i Sverige med det vida bättre 17-wattsuttaget.

 
 
Zündapp    
 1954   Zündapp - Apollo, Mustang, Rex (Samt de tyska originalmopederna Zündapp Combinette och TWN Knirps).   [To Zündapp engines.] 
 

 

Zündapp-motorn monterad i ramen.

ZÜNDAPP lät länge vänta på sig, innan den kom i den svenska marknaden, men hösten 1953 kom den och visade mycket goda egenskaper. På de tyska originalmopederna Zündapp Combinette och TWN Knirps driver den med kedja, på de många goda svenska mopederna är den uteslutande remdrivande. 

 

Även Zündapp har lättmetallcylinder med hårdförkromat lopp. Motorn på 48 cc har 38 mm cylinderdiameter och 42 mm slaglängd. Genom frånvaron av växellåda hör denna motor till marknadens lättaste med bara 6,5 kg vikt.

 

Zündapp hör till de mest segdragande backtagarna. Effekten ökar märkbart med sjunkande motorvarv, vilket ger snabb acceleration och utmärkta egenskaper i uppförsbackarna. Reglageutrustningen är "normal" och mopeder med Zündappmotor är lättmanövrerade.

 
 
 
 
 
 REKLAM
 
 

MC - batterier

- säkra, starka, svenska 

 

 

JUNGERBOLAGET 

     Svenska Ackumulator 

     Aktiebolaget Junger