FRAM KING Bolagen, Uppsala - Hälsingborg.
 FRAM KING BOLAGEN. ^ back to Fram King Bolagen 1964-69.
- - - - - - - - - - - - -

[53]: Victoria Nr.55, 60.....

[54-55]: [54] Nr.50 Fuchs Test TfA. Nr. 51, 52 HMW. Nr. 65, 66 HVA. [55] Transport.

[56-62]: Mopedscooter.

[55-70]: Transport.

[59-63] CSR bytesprislista.

[56-61]: [56] Nr 40, 41, 42, Victoria Nr 53, HMW. [58] 42NL, 42/3NL, 42N, 46, 56, 61N Victoria. 53N HMW.

.............[57-59] Photos. TfA test. [61] Mod 43. Luxus 44, 54, 68. All-Round 43, 43 L. 67, 67 L.

[61-66]: [61-63] Solifer Typ 47, 47F, 47H. Trollhättan. [64] Solifer/Kaxi Typ 49 F, 49 F. Molkom.

[62-68] Clipper: [62] Typ 48 F/H, extra tillbehör. [66-68] Typ 48 F, Typ 48 H.

[1962]: Uppsala - Hälsingborg - Enköping - Ängelholm. [62] Luxus 44, Solifer 47F/47H, Clipper 48 F/H, Skoter 62.

[64-69]: [68] Comet. [68] Speed. [69] City.

[1970]: Clipper 48, Turist 76, Lågmoped 72, De Luxe 74, Sport 78, Speed 68, Packi Transportmoped 75.

     
 
N1      
                                       Tobaksplanta.
 

 

Övergångsstället skall användas

och respekteras! Hjärntvätt 1967.

 

 

Fram Speed Bj.68.

Motor: Victoria-DKW EM 50

 

   
 
M1a    
 1967     Motortidningen MOTOR 11/67 [Back to Högertrafik.]
 
 

 

Övergångsstället

skall användas och respekteras!

 

 

Ni som går : Ska ni gå över kör-

banan, måste ni enligt nya regler sedan

nyår använda övergångsställe, om det

finns ett i närheten!

 

● Finns det inget övergångsställe, går ni

tvärs över körbanan, vid väg- eller gatu-

korsning om sådan finns i närheten.

 

● Och har övergångsstället trafiksigna-

ler, får ni bara gå över när det är grönt

ljus! Om signalen slår om till rött medan

ni går, får ni naturligtvis fortsätta.

Ni som kör: När gående nu är skyl-

diga att använda övergångsställen, måste

ni som kör respektera deras rättigheter

och generöst släppa fram dem. När ett

fordon stannat vid övergångsstället måste

andra också göra det.

 

● Kör inte om strax före eller på *obevakat övergångsställe!

 

● När ni svänger i korsning med bevakat

övergångsställe, är ni skyldig att lämna

företräde åt gående, som korsar körbanan

på grönt ljus eller på polismans tecken.

 
 
   

HTK informerar. Detta är innebörden i några av de nya, klarare reglerna för över-

gångsställen. Reglerna har kommit till för att att göra det tryggare för er som går och lät-

tare för er som kör. De ingår också som ett led i arbetet för trygg högertrafik.

 

M2a    
 1968   FRAM Speed med Victoria-DKW motor.      [Speed 19681970.]
 
 

Speed

 

Motor: Victoria - DKW EM 50, 49cc, 1 hkr, 

3-växlar, fotväxel. 

Bing förgasare. 

 

Däck: 21x2.75" 

 

Färg: Svart med förkromad tank och skärmar.

 

 
FRAM KING-BOLAGEN.                      UPPSALA - HÄLSINGBORG
  

Salong 1969.

För dig som tycker om att köra. En sportmoped konstruerad som en motorcykel. 

Gjord för hårdkörning på vägbana eller terräng. Kan läggas ned i böjarna.

Perfekt körställning och balans.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tobaksplanta