Husk bensinforbruket!                   
 Håndbok nr. 320.2 N/5.  SACHS 50/4 LKH,  50/4 LKS og 50/4 MLKA X ^ back to TEMPO main.
- - - - - - - - - - - - -

Mainpage of

Norway.

Tempo.

 

Norwegian links.

● Advertisements guide.

 

 

Påhengsmotorer.

Norlett motorplenklippere.

Lappesaker, Jonas Øglænd.

VIKING A/S Askim Gummivarefabrik.

 

Sett på Ekebergmarkedet.

Mopeden, årets slager.

Kronblom kjør moped.

Jeg tar mopeden.

● Håndbok  Sachs 50/4.

[41-60] DBS sykkler.

[1949] Vi besøker en stor norsk sykkelfabrikk.

[1949] Øglænd history, article bicycle factory.

Teknikk for Alle. Norsk vidundercykkel.

 

 
 FICHTEL & SACHS AG D-8720 SCHWEINFURT  [Sachs Engines.] [Instruktions books.]
 
 

Forord, Teknisk data.

Den første køreturen

Motoren sett fra venstre

Motoren sett fra høyre

Starting, Køring

Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

Clutchen - Tenning 

Smøre og vedlikeholdsplan

Konservering av motoren

Feilfinning

 
 FORORD

Denne SACHS-motoren er resultatet av en meget omhyggelig utvckling og mange år erfaring inner motorfabrikasjonen.

Motoren er pålitelig og har en god ytelse. Selv om motoren er tekniskt høyt utviklet er den enkel å vedlikeholde.

Skal motoren gjennom lengre tid kunne yte sitt beste må den regelmessig få det stell og vedlikehold som er beskrevet i

denne handboken. Det er også av største betydning at betjeningen skjer på en kyndig måte.

Før motoren startes anbefaler vi Dem å lese betjeningsforesrifterne nøye.

Da det mer visse mellomrom er nødvendig med enkelre vedlikehaldnorbeider (se smøre og vedlikeholdsplan) anbefales

det å gå til et SACHS verksted som har både fagfolk, spesialverktøy og reservdeler. Et nett av SACHS verksteder står til

tjenste inn- og uland.

Disse verksteder har det spesialverktøy som er nødvendig.

Verkstedsfolkene har gjennomgått reparasjonskurser på fabrikken for å kunne utføre SACHS motorreparasjonnerne på beste

måde.

 

Originale reservedeler finnes på lager eller kan hurtig skaffes. Her kan De også få ombytningsdeler som er reparert på fabrikken,

 til rimelige priser.

I spesielle tilfeller kan motoren, gjennom en av våre forhandlere, sendes til fabrikken for reparasion.

Ved reklamasjoner må man vaere oppmerskom på at garantikortet skal sendes med i utfylt stand.

 

SACHS 50/4 LKH, 50/4 LKS og 50/4 MLKA X er robuste, pålitelige 4-girs-motorer med lang levetid. De hører til de fremste

produkter sin klasse.

Den gode akselerasjonen garanterer både frisk og sportsug kjøring.

Det ideelt avtrappede 4 trinns giret posser for alle terrengforhold. På grunn av den love giringen i 1.gir kan selv de bratteste

bakker kjøres.

For å oppta den sterke drivverks-belastningen er clutchen utstyrt med 2 lameller som går oljebad. Kraften fra veiven til clutchen

overføres av 2 skråttskårne tannhjul.

Det robuste giret er utstyrt med trekkilesystemet som betjenes med girpedalen.

Forgasseren er av den kjente enkelsleidetypen med nåldysesystem og våtluftfilter.

Sylinderen, veiven og lagrene blir smurt av totaktsoljen som blir blandet i bensinen. 

Blandingsforholdet er 25 :1.

 

Type:
SACHS 50/4 LKH SACHS 50/4 LKS SACHS 50/4 MLKA X
Konstruksjon:  Ensylindret-totakt-Otto-motor
Kjøling:  Viftekjøling
Volum:  47 cm3
Boring:  Ø 38 mm
Slaglengde:  42 mm
Kompresjon:  9
Ytelse:
4.3HK ved 7250 o/min 1.0 HK ved 3500 o/min 2.4 HK ved 5800 o/min
Veivopplagring:  2 kulelager
Motorsmering  Totaktblonding 25 :1
Utvekuling 
Motor-girboks:
 3.88
Girboks:  4 trinns sjaltbort tannhjulsgir m/fotgir
Utveksung girboks:
1. gir  3.88
2. gir 2.25
3. gir 1.50
4. gir 1.22
Girbokusmøring:  200 cm3 SACHS-girolje eller SAE 80
Clutchen:  2.platers lamellkobling
Sjalting:  Fotgir
Tenning:  BOSCH tenningsanlegg-Generotor
Hovedlys  6V 25W Hovedlys 6V 15W
Baklys     6V 4W Baklys     6V 3W
Stopplys  6V 5W Stopplys  6V 5W
Fortenning:
2.8-3.2 mm f.ø.dødpunkt 1.5-2.0 mm f.ø.dødpunkt
Kontaktavstånd:  0.4 +-  0.05 mm
Polskoavstand:  7...11mm
Tennplugg:
BOSCH W 260 T 1 BOSCH W 95 T 1 BOSCH W 225 T 1
Forgasser:
BING stempelforg.      Ø17mm BING stempelforg.      Ø9,2mm BING stempelforg.       Ø12mm
BING betegn 1/17/49 BING betegn 1/8.5/14 BING betegn. 1/12/167
Forgassar instilling: OBS: ste= stempel
HD ND DN NP ste
74 2017 2 lll nr14
HD ND DN NP ste
56 1517 2 ll nr14
HD ND DN NP ste
64 1717 2 lll nr14
Luftfilter:  Våtluftfilter
Startsystem:  Kickstarter
Ekshaustrør
30 mm lysåpning lengde 300.. .330 mm 26 mm lysåpning lengde 400.. .450 mm 26 mm lysåpning  lengde 450 mm
Lydpotte:  Virvel-lyddemper
Speedometer drev:  Tilkobling VDO M 10x 1
Drift til bakhjulet:  Kjede 1 x 12.7 x 4.88   DIN 8180
Motorkjedehjul         13 tenner Motorkjedehjul        11 tenner Motorkjedehjul          13 tenner
     
Navkjedehjul           32 tenner Navkjedehjul           40 tenner Navkjedehjul            32 tenner
for dekk 23 x 2.50 for dekk 21 x 2.75 for dekk 23 x 2.50
DIN 7801 DIN 7801 DIN 7801
      
 
 
 
 Den første køreturen. Motoren sett fra venstre. Motoren sett fra høyre. Starting. Køring

Betjeningselementer på styret

Før den første kjereturen vil vi anbefale at De gjør Dem kjent med de få betjeningselementer som finnes på styret.

Er De først blitt fortrolig med betjeningselementene, kan De lettere konsentrere Dem i trafikken.

 

   Fig.  1 
1 Clutchgrep  2 Kortslutningsbryter  3 Håndbremsegrep  4 Gasshåndtok 5 Hornknapp  6 Lysbryter
 
  Fig.  2 

1. Tennplugghette  

2. Clutchtrekk  

3. Stillskrue for clutchen   

4. Innsugningslyddemper till SACHS 50/4 LKH 

5. Kickstarter  

6. Clutchorm  

7. Fotgirpedal   

8. Fjemtupper

 

 
  Fig. 3 

1. Luftføringskappe   

2. Mutter for ekshaustrør  

3. Fotbremse   

4. Speedometertrekk  

5. Forgasser   

6. Stillskrue for gasstrekk

 

 

Starting

Før motoren startes må giren stå fristilling. 

Bensinkranen åpnes.

Kald motor

Trykk fjerrntupperen (8, fig. 2) ned i 3.. .5 sekunder.

Gasshåndtaket åpnes ca 1/4 omdr.

Trå kickstarteren (5,fig. 2) kraftig nedover.

Gi litt gass når mataren starter, slik at den ikke stopper igjen.

Varm motor

Gasshåndtaket åpnes fra 0 - 1/4 omdr.

Trå kickstarteren (5,fig. 2) kraftig nedover.

Har man ved en feiltagelse brukt tupperen, slik at motoren ikke vil starte, skal man gøre følgende: Steng bensinkranen, gi full gass, trå kickstarteren nedover. Starter motoren ikke, bør man skrue tennpluqgen ut og tørke denne.

 

 

Kjøring

Igangkjøring

Med mataren i gang trekkes clutchgrepet (1, fig. 1) inn. Fotgirpedalen (7, fig. 2) trås ned for å komme i 1.gir. (Hvis man ikke får motoren i gir, beveges kjøretøyet frem og tilbake.)

Gi litt gass og slipp clutchhåndtaket langsamt ut til kjøretøjet setter seg i bevegelse (gi ikke mer gass enn nødvendig for å holde motoren i gang), slipp clutcharmen helt ut og gi gass.

 

33d     [Sachs main.]
 

Giring

Det fremgår av bildet hvordan de enkelte gir ligger.

Fristilling (girstilling "0") ligger mellom 1. og. 2. gir.

Ved stopp skal giren settes i fristilling.

 

 

 

  Fig. 4 
 
 
 Oppgiring, Stopping og Innkøring - Førgasser

Oppgiring

Er kjeretøyet med SACHS 50/4 LKH i 1.gir kommet opp i 15... 18 km/t, det med SACHS 50/4 LKS opp i 6... 8 km/t, og det med SACHS 50/4 MLKA X opp i en fart på 12... 15 km/t, skifter man på følgende måte til 2. gir.

Steng hurtig for gassen, trekk samtidig inn clutchgrepet.

Med girpedalen (7, fig. 2) skiftes det fra 1.gir over fristilling "0" til 2. gir.

Skifting opp til 3. og 4. gir gjøres på samme måte.

 

Retningslinjer for skifting tu høyere gir for motorene

   SACHS 50/4 LKH  SACHS 50/4 LKS  SACHS 50/4 MLKA X
 I gang kjøring på   1. gir    
 skift til   2. gir ved 15..18 km/t  ved 6..8 km/t  ved 12..18 km/t
   3. gir ved 25..30km/t   ved 10..13 km/t  ved 20..26 km/t
   4. gir ved 40..45 km/t  ved 15..20 km/t  ved 30..40 km/t
 

Merk: Da en forbrenningsmotor bare kan avgi sin maksimalytelse innen et begrenset turtollomåde, bør man passe på å overholde de foreskrevne hastighetsområder for de enkelte gir.

Nedgiring

I stigninger og ved okselerosjon fra love hastigheter er det meget viktig at man skifter tu et lavere gir i god tid, for å beholde det ideelle turtoll på motoren. Steng gossen og trekk samtidig inn clutchgrepet. Trå girpedolen ned tu anslaget og nest loveste gir blir koblet inn.

 

 Retningslinjer for skifting til lovere gir for motorene
   SACHS 50/4 LKH  SACHS 50/4 LKS  SACHS 50/4 MLKA X
 Gir ned  ved38..30km/t  ved18..13km/t  ved34..25km/t til 3.gir
   ved30..23km/t  ved13..10km/t  ved25..20km/t til 2.gir
   ved18..15km/t  ved 8..  6km/t  ved15..12km/t til 1.gir
 

Hastigheten minskes evt. bremsing

Steng gossen, brems samtidig med hånd- og fotbremsen. Bruk fotbremsen kraftigst på løse, våte og glatte veier. Brems alltid med følelse, da blokkerte hjul nedsetter bremsevirkningen og kon føre til skrensing og fall.

Ved kjøring underbakke må motoren alltid være i gir for at motoren kan vike som bremse. Da motoren imidlertid bare kan suge inn en ytterst liten mengde bensin når gassen er stengt, bør man i lange underbakker av og til gi litt gass.

Motoren får da rikere brennstoffblanding og dermed også mer olje til smering av veiv oq stempel.

 

Stopping

Stans

Steng gassen

Brems

Clutchhåndtaket trekkes inn og skift til fristilling (mellom 1. og 2. gir). Slipp clutchhåndtaket, motoren går på tomgang.

Også ved stans av kortere varighet (f. eks. ved stans for rødt lys gatekryss o.l.) skal man skifte til fristilling. Clutchgrepet må ikke holdes inne aver lengre tidsrom mens motoren går

Stopping av motoren  

Tenningen kobles ut (2, fig. 1) ved å trykke på kortslutningsknappen. 

Bensinkranen stenges.

 

Innkjøring 

Selv om flatene på stemplet og sylinderen er glatte i en ny motor, så har de mere ru over flate enn deler som gjennom lenger tid har glitt mot hverandre. Derfor må stemplet i den første tid slite seg til. Det er ikke nødvendig med noen overdrevet forsiktighet. Motoren må bare ikke presses opp i toppytelse de ferste 1000 km. Det er heller ikke nødvendig med ekstra olje i bensinen eller tilsetningsolje i innkjeringstiden.

 

  FORGASSER

Vedlikeholdsarbeide ved forgasseren krever fagkunnskap og skal derfor helst utføres av en fagmann (SACHS service verksted).

Rensing av forgasseren. Se smøre og vedlikeholdsplanen.

 Fig. 5 

 

Forgasserinnstilling  

Hver gang forgasseren er blitt renset, skal den innstilles på ny. Forgasseren skal innstilles ved varm motor.

Forgasserstempel-anslagsskrue (5) skrues ut, oq wiretrekket innstilles slik at forgasseren er helt stengt.

Forgasserstempel-anslagskruen (5) skrues så langt inn at motoren med stengt gasshåndtak går med passelig tomgangsturtall.

Stillskruen (1) dreies så meget at kabeltrekket mellom forgasseren og gasshåndtaket får en klaring på 1.. .2 mm.

 

 
  
 CLUTCHEN

Vedlikeholdsarbeide ved clutchen krever fagkunnskap og skal derfor helst utføres av en fagmann (SACHS service verksted).

Skifting av clutchtrekket

Kickstarterarmen og girpedalen skrues av. Gum mipakningentrekkes av slalteakselen. Viftedekselet skrues av. Vaer oppmerksom på pasningshykene.

Ta kabeltrekket (2) ut av overføringsarmen (3) og skru stillskruen (1) og splittskruen ut. Det nye clutchtrekket føres gjennom skrueåpningen og nippelen festes i overføringsarmen (3). Splitt- og stillskruen monteres på plass.

Viftedekslet skrues på plass.

Gummipakningen settes på plass. Kickstarterarmen og girpedalen monteres.

 
   Fig. 6 
   
 

Innstilling av clutchen

Clutchen skal øverfere hele motorkraften. Ved gir-skifle og stans skal clutchenoppheve forbin delsen mel om motorenoggirboksen. Dessuten skal clutchen ved start utligne den store omdrei ningsforskellen mellom motoren og girboksen.

Disse oppgaver kan clutchen bare utfere sikkert når den er riktig innstillet, og hvis man i rett tid sørger for å etterstille for eventuell slitasje.

Clutchen stilles ved clutchinnstillingsskruen (a, fig. 7) og ved stilskruen (1, fig. 6) for clutch trekket.

 

 
    Fig. 7 
   

Ved clutchinnstilling tas clutchstangen ut av clutcharmen (4, fig. 6).

"S" dekslet på motoren skrues av.

Kontramutteren (b, fig. 7) løses. Clutchskruen (a, fig. 7) skrues så langt ut til clutcharmen (a, fig. 8) har en klaring på 8...10 mm.

Når koblingen er innstilt, låses stillskruen (a, fig. 7) med kontramutteren (b, fig. 7).

"S" dekslet skrues på plass.

 
  Fig. 8   
 

Clutchstangen (c, fig. 8) monteres inn i clutch armen (a, fig. 8).

Klaringen ved clutchhåndtaket (d, fig. 8)1 ... 3 innstilles med stillskruen (b, fig. 8).

 
  TENNING

Vedlikeholdsarbeide ved tenningsanlegget krever fagkunnskap og skal helst utføres av en fagmann (SACHS service verksted).

Vedlikehald av tenningsanlegget, se smøre- og vedlikehaldsplanen.

Kickstarterarmen og girpedalen skrues av. Gummipakningen trekkes av sjalteakselen.

Viftedekselet skrues av. Vær oppmerksom på pasningshylsene.

Viftekransen skrues av og fjern pakningsskiven.

 Fig. 9 

 

Den innstøpte markeringen "M" på viftehuset oq strek-merket på svinghjulet angir tenningseye blikket. 

Det vil si at strekmerket på svinghjulet skal stå nøyaktig overfor "M" merket i tennings øyeblikket.

 

 

Tenningsinnsilling

Fortenning:

SACHS 50 4 LKH 2.8... 3.2 mm f. ø. dødpunkt

SACHS 50/4 LKS og 50/4 MLKA X 1.5...2.0 mm f. ø. dødpunkt

kontaktavstand:

Avbryter-  0.4 +-  0.05 mm

Polskoavstand:  7... 11 mm

 

 
 Tenningen innstilles på felgende måte:

1. Kontaktene (b) stilles slik at avstanden er 0.4 ± 0.05 mm når fiberen på tennhammeren ligger an mot høyeste punkt på svinghjulsbosset (stemplet i øvre dødpunkt).

2. Svinghjulet dreies så meget tilbake (motsatt av gangretningen til strekmerket på sving hjulet står rett overfor "M" merket på viftedekslet (fig. 9).

 Fig. 10 

 

3. I denne stilling skal kontaktene begynne å åpne. Er det ikke tilfelle, kan tenningsøye blikket korrigeres ved å dreie ankerplaten. Det er ikke nedvendig å ta ut skruene for ankerplaten, da det er langsgående spor i denne beregnet for justering.

4. Hvis man dreier ankerplaten mot gangretningen får man sterre fortenning. Når man dreier ankerpiaten med gangretningen, får man mindre fortenning.

 

5. Etter en slik innstilling skal skruene alltid trekkes til.

6. Tenning en er riktig innstilt når polskoavstan den (a) ligger mellom 7... 11 mm.

Polskoavstanden måles fra kanten av magneten i svinghjulet som nettopp har passert polskoen på tennspolen i gangretningen.

Hvis polskoavstanden ikke stemmer, kan denne korrigeres ved å finjustere kontaktene innenfor toleransen som er 0.4 ± 0.05 mm.

 
 
 SMØRE- OG VEDLIKEHOLDSPLAN

SMØRE- OG VEDLIKEHOLDSPLAN      SACHS  50/4 LKH - 50/4 LKS - 50/4 MLKA X

Våtluftsfilter, InsugningslyddemperTennplugg, Kedje

Wiretrekk, Bensinsilen

Oljekontroll, Oljeskift

Forgasser

Tenningsanleggen,

Clutchen

Rensing av lydpotten, sylinderen og topplokket

 

 
  Vedlikehold smørested
 
      Vedlikehold Hver 1000km
 

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Våtluftfilter 

Sa snart luttfiltret (1) blir støvet, skal det tas ut og vaskes bensin. Deretter dyppes filtret i motorolje SAE 40 eller 50. La oljen dryppe av.

 

 
  Vedlikehold smørested
        Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Innsugningelyddemper 

Innsugningslyddemperen trekkes av og vaskes i bensin. Det innebygde våtluftfilter (1) dyppes i motorolje SAE 40 eller 50. Inssugningslyddemperen må ikkke demonteres.

 

  Vedlikehold smørested
          Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Tennplugg 

Tennpluggen kan rengjøres for oljekull mellon isolatoren og sideelektroden ved hjelp av et smalt kurvblad. 

Det beste er å rensa pluggen i et sandstrålingsapparat 

Prøving av tennpluggen 

Tennpluggen skrues ut, sett på tennplugghetten, hold gjengene intil topplokket samtidig som motoren tørnes med kickstarteren. Er tennpleggen i orden skal det komme en kraftig gnist mellom elektrodene. 

Elektrodeavstanden skal vare 0.5 mm (se pilen).

 

   Vedlikehold smørested
     Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Kjede 

Kjeden smøres med en tykk-flytende motor- eller girolje. 

Kontroller strammingen på kjeden. Når kjeden er riktig strammet skal den kunne beveges 1-2 cm. Hver 3000 km tas kjeden av og vaskes i bensin eller petroleum.  Deretter dyppes den i varmt kjedefett. Under dette arbeidet må kjeden beveges frem og tilbake for at fettet skal kunne trenge inn i leddene og rullene. Ved montering av kjeden må man påse at fjæren for kjedelåsen blir montert med den lukkede ende i omløpsretningen.

 

  Vedlikehold smørested
      Vedlikehold Hver 3000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Wiretrekk 

Wiretrekkene smøres med Magura smøreapporat, bruk tynn olje. Hvis man ikke hor smøreapparot, må wiretrekkene tas av og smøres godt med olje.

 

 Vedlikehold smørested
              Vedlikehold Hver 3000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Bensinsilen 

Bensintanken tømmes. Silen sitter fast på bensinkranen og for å få renset denne må bensinkranen skrues ut. Hvis det er nødvendig skylles bensin tanken. Bensinkranen fylles med bensin. Silen skylles godt i bensin.

 

  Vedlikehold smørested
       Vedlikehold Hver 1000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Oljekontroll 

Oljekontrollskruen (2) skrues ut. Er oljestanden lavere enn nederste kant på kontrollboringen, skrues speedometertrekket og oljepåfyllingsskruen av. Gjeenom åpningen fylles så meget SACHS girolje eller SAE 80 til oljen begynner å renne ut av kontrollboringen. Så snart olien slutter å renne skrues oljekontroll skruen på plass. 

Oljepåfyllingskruen og speedometertrekket montere på plass.

 

  Vedlikehold smørested                                   Vedlikehold Hver 6000km

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Oljeskift 

Oljeavtoppingsskruen på undersiden av motoren (normalt sekskanthode) og oljekontrollskruen på undersiden av clutcbdekslet skrues ut. 

Oljen tappes av og skruene settes på plass. Speedometertrekket og oljepåfyllingsskruen skrues av. 

Gjennom åpningen fylles 200 cm3 SACHS girolje (F &S bestill-nr. 0263015005) eller SAE 80, som beskrevet under oljekontrollen

 

 Vedlikehold smørested
       Vedlikehold Hver ett.beh.

Smøremiddel og mengde, vedlikehold

Forgasser 

Toppdekslet (2) flott ørhusdekslet (3) og bunnskruen (4) skrues ut.

Forgasserstemplet med dysenål og flottøren tas ut. Nåldysen og hoveddysen (6) skrues ut.  Forgasserhuset og de enkelte delene vaskes i bensin. Boringene i dysene b låses gjennom med trykk luft.

 

Vedlikehold smørested

Tenningsanlegg

Kontaktene kontrolleres og innstilles etter 500km, 

etter 1000km og senere etter hver 3000km

Vedlikehold Hver 3000km

Smørefilten smøres med BOSCH Ft 1 v 4.

Vedlikehold Hver 6000km

 

Vedlikehold smørested

Clutchen

Skifting av kabeltrekk evt. innstilling

Når lengden på kabeltrekket forandrer seg, eller clutchlamellene blir tynnere p. g. a. slitasje, må clutchen justeres.

Justering av clutchtrekket (2, fig. 2) gjøres ved hjelp av stillskruen (3, fig. 2).

Er det ikke mulig å oppnå den foreskrevne kalringen ved hjelp av justeringsskruen må clutchen inestilles påny.

Innstilling av clutchen (.Clutch)

Vedlikehold Hver ett.beh

 

Vedlikehold smørested

Rensing av lydpotten, sylinderen og topplokket

I alle motorer forbrenner en del av motoroljen og vil danne oljekull. Ved totaktsmotorer legger oljekullet seg på stempeltoppen, utblåsningskanalen i sylinderen og lydpotten.

Oljekullet skal fjernes senest etter ca. 3000 km.

Hvis motoren begynner å trekke dårlig, eller arbeider i firetakt selv om forgasseren er riktig innstilt er det på tide å få bort oljekullet.

Vedlikehold Hver 3000km

 

 
  
 KONSERVERING AV MOTOREN.

Hvis motoren skal stå ubrukt i lengre tid (f. eks. om vinteren), er det stor fare for rustdannelse. I slike tilfeller vil vi foreslå følgende:

 

1. Bensinen blandes med innkjørings- og korrosonsolje i forholdet 25:1, motoren skol bare gå en kort tid med denne blandingen. Vi anbefaler å bruke en olje fra et kjent oljefirma med viskositet SAE 30 (for eks. ENSIS olje fra Fa. SHELL).

Før motoren stoppes siste gang åpnes gasshåndtaket helt samtidig som man trykker på kortslutningsknappen. Når motoren er stanset stenges bensinkranen.

Veiven og lagerne er nå tilstrekkelig beskyttet mot korrosjon (rust).

 

2. For å beskytte sylinderveggen og stemplet mot korrosjon, skrues tennpluggen ut og motoren dreies til stemplet står i øvre dødpunkt. Gjennom tennplugghullet fylles 3... 5 cm3 korrosjonolje. Trykk startgrepet inn og trå på kickstarterpedalen 15... 20 ganger. Tenn pluggen skrues i.

 

3. Til utvendig behandling av motoren anbefaler vi korrosjonsolje fra f. eks.

Anticorit MR 5 fra Fa. FUCHS, D-6800 Mannheim

Lubrication-Oil MIL-L644B fra Fa. MOBIL-OIL

Shell ENSIS Fluid 260 fra Fa. SHELL

RUST BAN 395 fra Fa. ESSO.

  Hvis motoren blir stående i mer enn 6 månader med bensin på tanken, er det fare for at oljen vil skille seg ut fra bensinen. I slike tilfeller vil vi anbefale å ryste tanken kraftig far å få bensinoljen til å blande seg påny, eller skifte bensinen.

 

  FEILFINNING  Vi. vil her angi en rekke feil som eventuelt kan oppstå.

A. Motoren starter ikke

Ikke tenningsgnist, fordi:

1. Tennpluggen tiloljet, fuktig, kortsluttet eller beskadiget 

2. Tennpluggen våt (utvendig), 

3. Tennledningen løs eller beskadiget, 

4. Kortslutningsknappen sitter fastklemt, 

5. Avbryterkontaktene tiloljet, våte eller oksydert, 

6. Tennspolen eller kondensatoren beskadiget. 

 

Ingen bensintilfersel, fordi: 

1. Ikke bensin på tanken, 

2. Bensinkranen stengt, 

3. Silen i bensinkranen tett, 

4. Bensinslangen sitter fastklemt, 

5. Sprederne tette. 

  

Bensinblandingen blir ikke antent, fordi: 

1. Forgasseren flyter over p.g.a. for meget tupping, 

2. Vann forgasseren, 

3. Falsk luft p.g.a. løs forgasser. 

 

Ingen kompresjon, fordi: 

1. Stempelringene brukket, 

2. Stempel og sylinder slitt, 

3. Topplokket og tennpluggen løs. 

 

B. Motoren trekker dårlig P.G.A. 

På grunn av forurensning, fordi: 

1. Luftfilteret er tett, 

2. Utblåsnings- og spylekanalene sylinderen er fulle av oljekull, 

3. Topplokket full av oljekull, 

4. Ekshoustrør og lydpotte tilsmusset, 

5. Ingen lufttilførsel gjennom tanklokket, 

6. Tennpluggen glasert på isolotoren. 

P.g.a. dårlig kompresjon 

(se under "ingen kompresion fordi":). 

 

C. Andre feil 

Motoren går uregelmessig, fordi: 

1. Tennledning løs eller beskadiget, 

2. Motoren blir for varm p.g.a. at det danner seg dampblaerer forgasseren, og forhindrer da bensintilferselen,

3. Avbryterkontaktene til oljet eller, oksydert, 

4. Lagerbolten for avbryterarmen slitt, 

5. Tennpluggen, tennplugghetten eller tennspolen i uorden. 

 

Motoren går i firetakt og kommer ikke opp full omdreining, fordi: 

1. Forgasseren flyter over p.g.a. at flottør nålsetet er tilsmusset eller slitt, 

2. Flottøren utett, 

3. Utblåsningskanalen er full av oljekull, 

4. Forgasserinnstillingen er feil eller løse dyser, 

5. Luftfilteret tilsmusset. 

 

Motoren klirrer under belastning med full gass, fordi: 

1. Motoren har for stor fortenning, 

2. For tykt oljekull - lag i forbrennings rommet, 

3. Kjøleribbene tilsmusset, 

4 Kryssboltforingen utslitt. 

 

Motoren smeller og skyter i forgasseren, fordi: 

1. Motoren får for lite bensin, 

2. Tennpluggen gølder p.g.a. feil varme verdi, 

3. Tennpluggen kortsluttet eller tilsmusset, 

4. Motoren får falsk luft, 

5. Vann i forgasseren. 

 

Motoren blir for varm, stemplet setter seg fast, fordi: 

1. Motoren ble ikke renset for oljekull etter oppskriften. (Stempeltoppen ble pusset blank med smergel papir.)

2. Motoren får for lite bensin, 

3. Forgasseren feil innstilt eller det er blitt brukt feil olje, 

4. Kjøleribbene på sylinderen og topplokket tilsmusset, 

5. Glødetenning. 

 

Motoren går ikke på tomgang, fordi: 

1. Forgasser - anslagskruen fejl stilt, 

2. Gasswiren feil innstilt, 

3. Tennspolen er skadet. 

 

Motoren bruker for meget bensin, fordi: 

1. Bensintanken, bensinledningen eller forgasseren er utett, 

2. Dysenålen og nåldysen er utslitt, 

3. Dysene er for store.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx xx xx xx xx