Husqvarna Roulette.                  
 Instruktionsbok för Husqvarna ROULETTE mod 3752.   ^ back to
- - - - - - - - - - - - -

Husqvarna [52-57] Novolette: 

[52-53] 3311 Rex-motor.

[54] TfA test 3411, 3421. Premiär.

[55] 3521, Story, photos.

[56] 3611 F, 3611, 3622.

[56] Sport 3531-2.

[56-57] Transport 3642.

 

Husqvarna [57-59] Roulette:

[57] Standard 3752. Norge.

Instr. bok. 3752.

[57] Lyx 3772/3. Finland.

[58] 3811 Populär. [58] 3822.

[58] 3832. Conny & Alexander.

[59] Standard.

Husqvarna [58-61]

Corona 3842.

Corona, Finland.

Glider (Corona), USA.

 

Husqvarna [59-61]

Cornette:

[59] .... 3912, TfA-test.

[59-61] Cornette in Bullaren.

[60] .... 3912, HVA Nytt.

[60-62] 4022, 41221, 41222-3,

........... 41223 1960-62.

 

Husqvarna [60-66

[60] .... 4012, (41121, 41123).

[60-61] Standard 4132.

[61] .... Lyx 4112, 41121.

[61] .... Sveriges mopedist.

[61] .... Såhär testas HVA.

[61-62] Standard 4232, 42321.

[62] .... 41122, 42121, 42122..

[65] .... Lyx 943122.

[65-66] Sport 943124

 

 

Husqvarna [1903-59]

Skooter, MC:

[03-39] MC, lite HVA historia.

[54] .... MC fabrik från stormaktstiden.

[54-59] Silver- Guldpilen.

[55] Scooter Parilla, test.

[55] Glimtar från HVA.

 

Husqvarna 

[HVA] Motorer.

[CSR] Husqvarna modeller.

[55-60] Trädgård & Skog.

[59-62] Utombordare.

[59] .... HVA, ett bilmärke.

 
  [Instruction books.]
[Husqvarna motorer.]
 
 Instruktionsbok för Husqvarna ROULETTE mod 3752.      
 
 Er är ett mycket lättskött fordon.
 
 
 Er Roulette.
 

57

Reglage och utrustning.

Specifikation. Bränsle och smörjmedel. Inkörning av Roulette. Start av Roulette. Frikoppling. Minskad-hastighet och Stopp.

Instruktioner för skötsel av ROULETTE efter 200km körning

Sotning av motorn. Carburator / Förgasare. Rengörning av luft- bensinfilter.

Elanläggningen och Tändspolen. Brytavståndet. Prov av tändningen. Tändstiftet.

Belysningsströmmen. Glödlamporna. Kortslutningsknapp.

Justering av koppling. Vinter- och långtids- förvaring. Triangel-kaffe. Växellådan.

Undersökningsschema vid ev. uppträdande fel.

 
 
 

Rätt körd och vårdad blir den Er trogne tjänare i många år.

Med hjälp av de anvisningar, som ges i denna instruktionsbok, 

kan Ni hålla Er Roulette i trim och själv utföra enklare justeringar.

 

 

Er Roulette har typbeteckningen 3752. Ramnumret, som skall finnas angivet på ev. försäkringshandlingar,

är instämplat på sadelrörets övre vänstra sida. 

Motornumret är instämplat på en skylt,

placerad på motorns högra vevhushalva.

Försäljningssedeln i det garantibevis, som medföljer mopeden, skall av Er ifyllas och sändas till 

Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, 

         Avd. Tkr, Huskvarna. 

Vid korrespondens med oss resp. vid reservdelsbeställning måste ram- och motor nummer anges.

 

 

 
 
 
 
 Reglage och utrustning.
 

1. Handtag för frambroms.  2. Gashandtag.   3. Strålkastare med fönster för hastighetsmätare. 4. Omkopplare för belysning.  

5. El. signalknapp.  6. Kortslutnings knapp. 7. Växel o kopplingshandtag.  8. Choke-reglage. 

 

 
 

SPECIFIKATION Roulette 3752

Motor: 50 cc Husqvarna 2-växlad motor. Effekt 0,8 hkr vid 3500 varv/min.

              Cyl.diam 39 mm. Slaglängd 40 mm. Kompression 7,4:1.

Förgasare: Bing 1/10 nr 22319.

Tändning: Svänghjulsmagnet med en tändspole och en belysningsspole på 6 volt, 17 watt. Beteckning Bosch LMUP 1/115/17R

Tändstift: Bosch W 225 T 1 eller likvärdigt av annat fabrikat.

Utväxling: 1:an 33:1 och 2:an 18,7:1. Växling med handreglage på vänster styrstång.

Frikoppling: 3-skivig lamellkoppling av konstharts material.

Ram: Duplex-modell av profilerade stålrör.

Framgaffel: Fjädring av bottenlänkstyp med gummiband och gummidämpare.

Kraftöverföring: Kedja 1/2"x3/16", mopedkedja.

Framnav: Fullnav med expanderande broms.

Baknav: Fullnav med expanderande broms.

Skärmar: Extra breda och djupa.

Skenor: Westwood 24".

Bensintank: Rymd 6,4 liter och försedd med reservkran.

Parkeringsställ: Enbent snabbställ.

Belysning, fram: Strålkastare 6 volt, 15/15 watt för glödlampa av Duplo-typ.

Belysning, bak: Godkänd reflexanordning med glöd lampa 6 volt, 2 watt.

Sadel: Swingmodell av mopedtyp.

Ljuddämpare: Specialljuddämpare av förkromad stålplåt.

Signalhorn: Inbyggt el. signalhorn.

 

BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL

Smörningen av cylinder och vevaxellager sker genom inblandning av olja i bensinen.

Blandningsförhållandet skall vara 1 del olja och 24 delar bensin (1 : 25).

Blandningen omskakas synnerligen noga.  Använd olja i bensinen av typ regular med tjockleksbeteckning SAE 50 under sommartiden och SAE 30 under vintertiden.

Tillsätt gärna Speedoil till oljeblandningen enligt blandningsförhållandet ett mått olja till fem liter bensin. Speedoil har basisk uppbyggnad och motverkar skadeverkningar från det syrabildande bränslet.

 

 

 
 

INKÖRNING AV ROULETTE

Er Roulette-motor är inkörd i bänk vid fabriken, men Ni bör ändå köra försiktigt under de första 25 milen. 

Låt då motorn arbeta lätt och undvik segdragning i motlut. Växla ned till lägre växel i god tid, innan motorn får arbeta hårt.

 

 
 
 START AV ROULETTE
 
 
     

1. Öppna bensin kranen. 

    Öppen när vredet står rakt nedåt.

2. Placera växelhand taget i 0-läget. 3.Vrid gashandtaget emot Er till ca 1/4 pådrag.
     
   
     

4. Om motorn är kall tryck in

    chokereglaget med vänster tumme.

 

5. Trampa framåt på endera av pedalerna och

    motorn startar. (Kickstart.)

 

6. Släpp upp chokereglaget och prova om motorn går utan extra bensintillskott.

Eventuellt hålles reglaget på mellanläge tills motorn går rent.

7.Vrid växelhandtaget och lägg in 1 ans växel. Släpp kopplingen långsamt och öka hastigheten genom att vrida gashandtaget inåt.

8.Växla till nästa växel genom att vrida tillbaka gashandtaget samtidigt som kopplingshandtaget intryckes och vrides inåt = 2:ans växel, varefter gaspådraget ökas.

Start av Roulette kan även ske med växel inkopplad, varvid 2:ans växel inlägges, frikopplingen hålles intryckt, Rouletten trampas fram och frikopplingshandtaget släppes ut.

Gas och choke i samma lägen som vid stillastående start.

Motorn startar och börjar genast draga Rouletten framåt.

 

FRIKOPPLING 

Vid körning i utförsbackar kan man frikoppla motorn och rulla utför med motorn på tomgång, men när inkoppling skall ske, måste man öka varvtalet på motorn genom att vrida gashandtaget inåt, tills motorns varvtal ungefär motsvarar hastigheten med den för tillfället inkopplade växeln.

Undlåter man detta, kan inkopplingen medföra ett tillfälligt stopp på bakhjulet, vilket kan förorsaka en omkullkörning.

Vid ej frikopplad motor och körning i utförsbackar skall gaspådraget ej helt strypas.

 

MINSKAD HASTIGHET

Vrid gashandtaget ifrån Er. Bromsa med fotbromsen.

Vid snabb uppbromsning användes även frambromsen.

 

 

 
 

STOPP

Vrid gashandtaget ifrån Er så långt det går.

Tryck in kopplingshandtaget.

Bromsa som vid minskning av hastigheten.

Stäng bränslekranen.

 

Önskar man stanna motorn, intryckes stoppkontakten, som är placerad på omkopplings reglaget för lyset.

 

 
 
 INSTRUKTION FÖR  SKÖTSELN AV ROULETTE .
 

KONTROLL EFTER 200 KM KÖRNING.

1. Känn efter att alla skruvar och muttrar är väl åt dragna. Kontrollera särskilt noga: hjulmuttrar, motorfästmuttrar, cylindertoppsmuttrar och styr lager. 

OBS.! Cylindertoppsmuttrarna skall åtdragas når motorn är kall.

 

2. Kedjan mellan motor och bakhjul bör kontrolleras, så att den är lagom sträckt. Kontroll i detta avseende sker i förebyggande syfte, för att förhindra att kedjan slits ut i förtid. Den är lagom sträckt, då den på mitten av sin fria längd har en rörelse upp och ned av ca 1cm. Kedjejusteringen sker genom att flytta bakhjulet i erforderlig riktning, sedan man först lossat de båda axelmuttrarna. Se noga till att kedjelinjen blir rät. I annat fall kan onormal förslitning av kedja och kedjehjul uppstå. 

Kedjan bör rengöras då så erfordras. Detta sker med en borste i bensin- eller fotogenbad. Sedan kedjan väl avsköljts, lägges den i ett kärl med motorolja. Låt den ligga några timmar, så att olja tränger in mellan länkar och rullar. 

Ta för vana att smörja kedjan med tunn olja regel bundet mellan rengöringarna t. ex. varje gång Ni tankar. 

 

3. Undersök att belysning och signalhorn fungerar. 

Kontrolldrag alla elektriska kopplingsskruvar i strålkastare, baklykta, omkopplare, signalhorn samt kopplingsplinten, där belysningsströmmen uttages från svänghjulsmagneten.

 

4 Prova bromsarna. Justera ev. slaget med justermuttern.

 

5. Kontrollera brytavståndet som skall vara 0,3 - 0,4 mm.

 
 

 Sotning av motorn.

Carburator / Förgasare.

Rengörning av

luft- bensinfilter.

Elanläggningen och Tändspolen.

Brytavståndet.

Prov av tändningen.

Tändstiftet.

Belysningsströmmen.

Glödlamporna.

Kortslutningsknapp.

 
 

SOTNING AV MOTORN

De förbränningsrester, som bildas i en 2-taktsmotor, måste med någorlunda jämna mellanrum avlägsnas genom sotning. Detta sot består huvudsakligen av oförbrända oljepartiklar (koks) samt blyföreningar.

Denna koks är mycket svår att avlägsna på kemisk väg, varför rengöringen av toppen och cylinderportarna bäst sker med hjälp av en mejsel eller liknande föremål, medan avgasrör och ljuddämpare lämpligast rengöras med ståltrådsboll, fästad i cykelkedja.

Sotning bör ej ske, förrän man märker att motorn börjar förlora i styrka.

Igensotningen är beroende av körförhållandena för mopeden och kan därför variera i för hållande till antalet körda mil.

 

 Tab i tab
 

 

 

Sotningen tillgår på följande sätt:

1 Rengör motorn. 2 Kontrollera att bensinkranen år stängd.

3 Skruva ut flänsmuttern, som håller

avgasröret. 4 Tag bort den motorbult, som är fästad i cylinder toppen.

 
 

5 Lossa cylinder toppsmuttrarna

och lyft av cylindertoppen och

cylindern.

En ren trasa placeras så att den täcker vevhusöppningen.

 

 

6 För nu in en mejsel genom avgasstosen och skrapa bort det sot, som sitter på kanterna i avgasporten. Försök få ytan så jämn som möjligt. En böjd fil är för detta ändamål ett bra hjälpmedel. Rengör cylindern väl.

 

7 Vid sotning av cylindern är det lämpligt att också sota avgasröret och ljuddämparen. Avgasröret upprensas lättast med en böjlig wire, fastsatt i en borrmaskin.

 

8 Sota cylindertoppen genom att skrapa ur ev. sot. Putsa sedan med fin smärgelduk, så att polerad yta erhålles. Tändstiftet borttages, renskrapas och renblåses.

Är tändstiftet kraftigt nedbränt eller mycket sotigt, bör nytt tändstift monteras.

 

 

9 Rengör överdelen av kolven genom att skrapa med t. ex. en gammal kniv el. dyl.

Lossa kolvringarna och skrapa dem rena på baksidan.

Skrapa försiktigt rent i kolvringsspåren.

Prova kolvringarna i nedre delen på cylindern.

Om öppningarna mellan kolvringsändarna är större än 0,8 mm, bör nya kolvringar monteras.

Nya kolvringar skall, om cylindern ej är utsliten, ha ett spel av 0,15 - 0,30 mm.

 

10 Ljuddämparen demonteras. Innerdelen avskrapas, medan ytterdelen skrapas ren och sköljes i bensin.

 
 

11

Montera tillbaka delarna i

omvänd följd som vid

demonteringen.

Var försiktig med kolvringarna,

då cylindern skall sättas på.

Kolvringarnas ändar fixeras av

ett stift i kolven.

 

Förgasaren är av fabrikat Bing 1/10

nr 22819 och har en genomloppsdiameter

av 10 mm.

Chokeanordningen regleras av en extra slid, som släpper fram mera bränsle, när den är upplyftad.

Munstycke nr 56 är standard. Nr 54 är medsänt i reparationsasken och monteras lämpligen under sommartiden.

Rengöring av förgasaren bör ske varje 2-300 mil och tillgår sålunda:

1 Tag bort insugningsljuddämparen och kräng av gummihylsan till luftrenaren från fästet på förgasaren

2 Skruva loss locket för trotteln ovanpå förgasaren och drag upp trotteln.

3 Lossa locket för startsliden och lyft upp sliden.

4 Lösgör förgasaren i dess fäste mot vevhuset.

5 Skruva bort munstycket på förgasarens vänstra sida och blås det rent med tryckluft, t. ex. med hjälp av en cykelpump.

6 Tag bort flottörhuslocket, lyft ur flottören och torka rent. Undersök att flottören ej läcker, d.v.s. att bensin inte finns inne i flottören.

7 Lossa bottenmuttern.

8 Blås ren förgasaren med tryckluft

9 Montera tillbaka delarna och förgasaren i motsatt ordning som de tagits isär.

10 Trottelnålen sitter vid leveransen i mellanläget. Nålens uppgift är att ge en jämn ökning av bensintillförseln i mellangaslägena. Flyttning av nålen uppåt eller nedåt ökar resp. minskar bensintillförseln i mellangaslägena. Efter 50 mils körning kan nålen sänkas ett steg. Inställning av tomgången sker vid varm motor med en justerskruv, varvid trotteln föres uppåt och tomgångsvarvtalet ökar, när man skruvar in skruven.

 

RENGÖRING AV LUFTFILTRET

Luftfiltret bör rengöras ca var 100 mil, tidigare om man kör på mycket dammiga vägar. Filtret är placerat i gavelväggen på insugningsljud dämparen och följer sådeles med, när denna borttages. Filtret frigöres om man vid rumstemperatur klämmer på sidorna av insugningsljud dämparen.

 

Rengör filtret genom att skölja med bensin. Efter sköljningen genomblåses filtret med komprimerad luft, varvid man bör blåsa i motsatt riktning till den som luften normalt passerar genom filtret.

 

RENGÖRING AV BENSINFILTRET

 

 

I bensinkranen finns monterat ett filter av metallduk. Rengöres en gång varje år, lämpligast på våren varvid även bensintanken bör sköljas. Filtret följer med ut, när kranen skruvas loss.

Obs.! Bensintanken bör då vara tömd på bensin. Blås igenom kranen och filtret med tryckluft med kranen i de olika öppningslägena. Genomblåsningen bör ske i motsatt riktning som bensinen normalt strömmar.

 
  EL-ANLÄGGNINGEN

Svänghjulsmagneten sitter på motorns vänstra sida och är åtkomlig, om man monterar av vänstra vevhuskåpan.

För att kunna taga bort kåpan måste man först taga bort vänster pedalvev varvid muttern, som håller kilen mot axeln, lossas och kilen försiktigt knackas ut med en kopparhammare. Därefter lossas de två skruvar, som håller fast kåpan, och den kan lyftas bort. Svänghjulsmagneten är av vanlig mopedmagnettyp (enhets magnet) och är försedd med en tändspole och en belysningsspole

 

TÄNDSPOLEN alstrar den erforderliga strömmen för tändgnistan,

som i tändningsögonblicket kastas över i tändstiftet. Tändningsögonblicket bestämmes av brytarspetsarna, som i sin tur påverkas av excenterkurvan på magnethjulets centrum.

I tändningsögonblicket börjar brytarspetsarna gå isär. Vid kontroll av förtändningen, som skall vara 1,5-2,0 mm före toppläget, placerar man ett mässingsbleck, 0,03 mm tjockt, mellan brytarspetsarna och vrider på svänghjulet under det man försiktigt drager i blecket.

I det läge, där blecket lossnar, stannar man rörelsen och mäter avståndet från tändstiftshålet till kolven. Därefter vrider man åter svänghjulet, så att kolven når toppläget, och mäter på nytt avståndet från tändstiftshålet till kolven. Skillnaden i dessa värden är förtändningen.

 

BRYTAVSTÅNDET

 

 

Brytaravståndet som vid fullt öppna brytare skall vara 0,3-0,4 mm, påverkar tändningen.

Har detta avstånd ändrat sig, så justera till rätt värde. Detta tillgår så, att låsskruven för den fasta brytarspetsen lossas, vilken sedan justeras med en skruvmejsel, som införes i jacket på den fasta brytarspetsen.

Brytarspetsarna böra filas varje 400 mil för borttagning av ev. ojämnheter.

 

VID PROVNING AV TÄNDNINGEN

monteras tändstiftsskyddet bort från tändkabeln.

Håll tändkabeln ca 4 mm från gods, ex. cylindern och dra för hand runt ena pedalveven. Härvid skall en gnista springa över mellan tändkabeln och godset vid varje varv på vevaxeln.

 

TÄNDSTIFTET för Rouletten skall vara Bosch 225 T 1 eller motsvarande av annat fabrikat.

Om motorn köres hårt kan tändstift med hårdhet 240 med fördel monteras.

Ett tändstift har begränsad användningstid och bör bytas, om det är kraftigt avbränt.

Vid ett kraftigt sotat tändstift finns stor risk att gnistan ej passerar över tändstiftselektroderna utan följer sotbeläggningen.

Tändstiftet skall ge en blåaktig gnista, om det lägges ovanpa topplocket och motorn drages runt med pedalveven.

 

BELYSNINGSSTRÖMMEN alstras i belysningsspolen och ledes därifrån till omkopplaren varifrån strömmen distribueras till strålkastare, baklampa och elsignalhorn.

Av de felkällor, som kan tänkas uppstå i anläggningen, är lossnade kopplingsskruvar det vanligaste, varför de skall kontrolldragas efter

200 km körning och sedan en gång om året.

 

GLÖDLAMPORNA har begränsad bränntid och måste ibland förnyas. Onormalt kort bränntid kan bero på överspänning i elsystemet. Beror detta ej på att t. ex. baklampan gått sönder, bör omkopplaren undersökas om ej oxidation eller annat avbrott uppstått.

 

KORTSLUTNINGSKNAPP Rouletten är försedd med kortslutningsknapp, placerad i omkopplingsdosan på styrstången. Knappen användes för att helt stanna motorn

 
 hit 
 
 

Justering av koppling.

Vinter- och långtids- förvaring.

Triangel-kaffe.

Växellådan.

 
 
 Ny tab i tab
 
JUSTERING AV KOPPLINGEN

Kontroll att kopplingen har rätt spel utföres. Kopplingsarmen ovanpå motorn skall nyjusterad ha ett fritt spel av 10-12 mm , innan den börjar på verka kopplingen.

Erhålls ej spelet utan det sjunkit till 5-6 mm, måste nyjustering utföras och tillgår sålunda:

   
 

1 Lossa pedalveven på motorns högra sida genom att lossa kilen, som håller veven mot axeln.

 

2 Täta oljeventilations hålet med tejp e. d.

   
 

3 Lägg mopeden plant på dess vänstra.

4 Lossa skruvarna som håller kåpan lyft av den.

5 Drag ut den i centrum på kopplingen befintliga tappen och tag bort en av de tunna stålbrickorna, som sitter innanför bultskallen.

6 Montera tillbaka bulten, packningen och kåpan. Fäst kåpan med två skruvar och kontrollera slaglängden på kopplingsarmen.

Ev. borttages flera brickor.

   
 

7 Placera 0-ringen och brickan, som lossnat vid påsättningen av kåpan, på sina platser runt pedalvevens axel.

Sätt fast alla skruvarna och montera pedalveven.

   
 VINTER- OCH LÅNGTIDSFÖRVARING

 

Då motorn förvaras under längre tid (en månad eller mer) är det lämpligt att man förstärker oljefilmen i motorn, varvid förfares på följande sätt:

1. Motorn startas och köres varm.

2. Luftrenaren avtages.

3. Med en oljekanna insprutas några cm3 olja SAE 50 genom förgasaren, medan motorn går med högt varv.

4. Motorn stannas omedelbart.

5. Stäng bensinkranen.

6. Lossa munstycket och luta mopeden, så att i flottörhuset befintlig bensin rinner ut.

7. Lossa tändstiftet och fyll i några cm3 olja SAE 50 genom tändstiftshålet.

8. Drag motorn runt några varv för hand.

9. Sätt tillbaka tändstiftet i motorn.

10. Pumpa ringarna väl.

11. Vid förvaring i fuktig lokal bör wires insmörjas med olja och blanka delar med vax.

12. Häng om möjligt upp mopeden så att den ej vilar på däcken.

 

 
Köpman E. Samuelson. [Guide: Kaffe & Tea.]
 
 
 

I vår affär är både jag och mina kunder mycket nöjda med Triangel-kaffe.

Särskilt uppskattas Triangel-kaffe av våra mopedburna kunder, som uppskattar en kopp efter "en tur" i vinterkylan.

Den utsökta aromen och den fina fyllig smaken gör att det är en sann njutning att dricka, t.o.m. utan brännvin.

Men självklart är Triangel-kaffe bäst till "kaffe-halv", men då får man inte ta mopeden sedan!

 

Så säger: Köpman Emil Samuelson, Karlshamn.

 

 
VÄXELLÅDAN
 

Oljan i växellådan utgöres av motorolja med tjockleksbeteckningen SAE 20.

Oljemängden är 0,5 liter och oljan påfylles genom hålet på översidan av höger vevhuskåpa.

Nivåskruv i bakkanten på samma kåpa markerar, när rätt nivå har erhållits.

   
 

 

Avtappningsskruv finns på motorns undersida.

Oljebyte skall ske 1:a gången efter 50 mil och sedan var 400 mil och minst en gång varje år.

 
 hit
 
 
 Undersökningsschema vid ev. uppträdande fel. TOPP >
 

 

AAAHAAA !

Motorn startar inte:

Va!

Motor arbetar oregelbundet.

 

Spottning i förgasaren.

 

Kolven kärvar.

 

Motorn går ej upp i höga varv.

 

Motorn knackar:

 

Motor varm o orkar inte:

 

 

 

 

 

Motor stannar plötsligt:

 

Hel- halvljus lyser inte:

 

Signal fungerar ej:

 

Kopplingen slirar:

 

Kopplingen hugger:

 

Skrammel vid växling:

 

Mopeden drar åt ena sidan (känns sned):

 

 
Tab i tab
 
 

UNDERSÖKNINGSSCHEMA VID EV. UPPTRÄDANDE FEL

Motorn startar inte:

A. Motorn får ingen bensin

a) Bränsletanken tom

b) Bränslekranen stängd eller filtret igensatt av smuts

c) Bränsleledningen eller förgasaren igensatt av smuts

d) Munstycket igensatt

e) Ni har glömt att använda startanordningen. Jabbi dabbi do. Nykter eller ?

f) Luftningshålet i tanklocket igensatt.

 

B. Med ,tändkabeln avtagen från tändstiftet provas om gnista slår över från kabeln

till motorgodset. (Ingen gnista uppstår.)

a) Kortslutningsknappen har hängt sig eller kabeln till denna skadad.

b) Tändkabeln bruten eller genomslag till gods

c) Brytarens kontakt bränd

d) Kondensatorn felaktig

e) Fel på tändspolen.

f) Dålig kontakt mellan tändspolen och tändkabeln.

 

C. Gnista uppstår mellan tändkabel och gods men trots detta erhålles ingen gnista i tändstiftet.

a) Elektrodavståndet för stort (skall vara 0,5 mm)

b) Brygga mellan elektroderna i tändstiftet

c) Isolatorn brusten eller fuktig

d) Tändstiftet oljigt.

                                                                       
 

D. Motorn har genom mycket flödande med startanordningen blivit "sur".

( Stäng bränslekranen. Tag ur tändstiftet. Trampa motorn runt några gånger med kortslutningsknappen intryckt.

Montera tändstiftet, öppna bränsle kranen först sedan motorn startat. )

 

E. Motorn är svårstartad (trots att motorn är varm).

a) Förgasaren är felmonterad.

b) Flottörnålen otät

c) Flottören otät

d) Flottören hänger sig.

 

MOTORN ARBETAR OREGELBUNDET: ( "Fyrtaktar" )

a) Luftfiltret smutsigt

b) Flottörnålen sliten (läcker)

c) Nålmunstycket slitet

d) För stora munstycken

e) Otät flottör

f) För mycket olja i bensinen

g) Tändningen felställd

h) Sot i avgaskanal och avgasrör och ljuddämpare

i) Flottören har hängt sig

j) Nålen i för högt läge.

 

 
"SPOTTNING" I FÖRGASAREN:

 

a) Bränslefilter igensatt, eller lufthålet i bränsletankens lock igensatt

b) Smuts i förgasaren

c) Smuts i flottörhusets tilloppsledning

d) Förgasaren ej ordentligt fastskruvad.

e) Luftfiltret ej monterat

f) Nålen placerad för långt ned

g) Felaktig tändinställning

h) Tändstiftet smutsat eller sitter löst

i) Felaktigt elektrodavstånd

j) Felaktigt värmevärde på tändstiftet

k) Kondensator eller tändstift felaktigt

l) Lös tändkabel eller felaktig isolering

m) Brytararmen hänger sig eller brytavståndet för stort

n) Brytarkontakterna brända

o) Kolvringarna fastbrända

 

KOLVEN KÄRVAR:

a) Felaktig körning (långvarig fullgaskörning, seg dragning på högväxel med låg fart)

b) För lite olja i bensinen

c) För tunn olja i bensinen (skall vara SAE 50)

d) Felaktig förgasarinställning (nålen för långt ned)

e) Felaktigt tändstift. Tändstiftet lossat

f) Munstyckena i förgasaren för små eller igensatta

 

 
 1954
[IC-OK guide.]
  kör på  
 
med 88 OKTAN
 
Sveriges bästa bensin
 

OKTAN-extra kostar nu inte mer än vanlig bensin, men är

fortfarande 5 oktan-enheter!

Bättre än någon annan bensin på marknaden med eller utan tillsatser.

Och det är oktanvärdet - och endast oktan värdet! som är utslagsgivande för bensinens kvalitet

Minskar bensinåtgången Ökar effekten med upp till 10 %

Minskar motorknacket.

 
 hos - återbäring på köpet.
 
 
 

MOTORN GÅR EJ UPP I HÖGA VARV:

a) Brytavståndet för stort

b) Brytararmen hänger sig

c) Mycket stor sotbildning i cylinderns kanaler och avgassystem

d) Smuts i bränsleledning eller förgasare

 

MOTORN KNACKAR:

a) Kontrollera tändningen

b) Felaktigt tändstift

c) Reducerad bränsletillförsel

d) Igensatt lufthål i bränsletankens lock

e) Stark sotbildning i cylinderns kanaler och glödtändning

f) Kolvbulten glapp

g) Vevstakslager slitet

h) Cylindern sliten

 

MOTORN BLIR VARM OCH "ORKAR" INTE:

a) Felaktig tändning

b) Felaktig olja

c) Kopplingen slirar

d) Cylinderflänsarna starkt smutsade

e) Bromsen ligger på

 

MOTORN STANNAR PLÖTSLIGT:

a) Bränslet slut

b) Stopp i bränsleledning

c) Tändkabeln har hoppat av

d) Tändstiftet felaktigt

e) Tändspolen felaktig

f) Kondensatorn felaktig

g) Cylinderns toppackning sönder

h) Fel på kortslutningsknappen eller kabeln till denna

 

HEL- ELLER HALVLJUS LYSER INTE:

a) Lös eller skadad lampa

b) Dålig kontakt i strålkastaren (kabel lös)

c) Kontakt i strålkastaren oxiderad

d) Kabel brott

e) Dålig kontakt i omkopplare

 

SIGNALHORNET FUNGERAR EJ:

a) Hornet skadat

b) Kabelbrott eller anslutningsskruv lös

c) Signalknappen defekt

 

KOPPLINGEN SLIRAR:

a) För lite spel i wiren

b) Kopplingsbeläggen slitna

c) Kopplingsarmens läge måste justeras

 

 

KOPPLINGEN HUGGER:

a) Hartsbeläggningar på lamellerna

b) Felaktig olja i växellådan

 

SKRAMMEL VID VÄXLING:

a) För stort spel i kopplingswire

b) Felaktig olja i växellådan

c) Feljusterad växelwire

 

MOPEDEN DRAR ÅT ENA SIDAN (KÄNNS SNED):

a) Framgaffeln sned (genom olyckshändelse)

b) Hjulen spårar inte (bakhjulet sitter snett)

c) Ramen sned (genom olyckshändelse) p.s. ole-do-lyckan.

 

 
 
hit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xx  xx  xx