Husqvarna Vapenfabriken i Huskvarna.                 
 MC FABRIK från stormaktstiden...

^ back to HVA 1903-59. 

- - - - - - - - - - - - -

Husqvarna [52-57] Novolette: 

[52-53] 3311 Rex-motor.

[54] TfA test 3411, 3421. Premiär.

[55] 3521, Story, photos.

[56] 3611 F, 3611, 3622.

[56] Sport 3531-2.

[56-57] Transport 3642.

 

Husqvarna [57-59] Roulette:

[57] Standard 3752. Norge.

Instr. bok. 3752.

[57] Lyx 3772/3. Finland.

[58] 3811 Populär. [58] 3822.

[58] 3832. Conny & Alexander.

[59] Standard.

Husqvarna [58-61]

Corona 3842.

Corona, Finland.

Glider (Corona), USA.

 

Husqvarna [59-61]

Cornette:

[59] .... 3912, TfA-test.

[59-61] Cornette in Bullaren.

[60] .... 3912, HVA Nytt.

[60-62] 4022, 41221, 41222-3,

........... 41223 1960-62.

 

Husqvarna [60-66

[60] .... 4012, (41121, 41123).

[60-61] Standard 4132.

[61] .... Lyx 4112, 41121.

[61] .... Sveriges mopedist.

[61] .... Såhär testas HVA.

[61-62] Standard 4232, 42321.

[62] .... 41122, 42121, 42122..

[65] .... Lyx 943122.

[65-66] Sport 943124

 

 

Husqvarna [1903-59]

Skooter, MC:

[03-39] MC, lite HVA historia.

[54] .... MC fabrik från stormaktstiden.

[54-59] Silver- Guldpilen.

[55] Scooter Parilla, test.

[55] Glimtar från HVA.

 

Husqvarna 

[HVA] Motorer.

[CSR] Husqvarna modeller.

[55-60] Trädgård & Skog.

[59-62] Utombordare.

[59] .... HVA, ett bilmärke.

 
 
             
 

 

Husqvarna - Huskvarna

MC FABRIK från stormaktstiden.

• Artikel i Teknik för Alla nr.6 1954

 

 

 

 

 

 

 
guide   Post      
 1954  MC FABRIK från stormaktstiden   [Post Card register.] [Artikel II guide.] HUSQVARNA.
 

  

Artikel i Teknik för Alla nr.6

 

 

 

 

Motorcykel- och symaskinsfabriken Husqvarna heter i verkligheten Husqvarna Vapenfabriks AB, och även om man fortfarande tillverkar Jaktvapen är namnet ett arv från ett tidigare skede, då vapenproduktionen var huvudsaken.

 

 

I verkligheten startades fabriken i slutet av 1600-talet av storhetstidens fältherre och ingenjör Erik Dahlberg, som där tillverkade muskötpipor. Detta reportage handlar emellertid om det moderna Husqvarna och främst dess nyheter på motor- och symaskinsområdet.

 

Frågar man en grabb vad Husqvarna Vapenfabriks AB är för något får man med all sannolikhet till svar att det är en cykel- och motorcykelfabrik, och tillhör han de verkligt motorbitna kan han berätta om företagets utveckling på detta område från den Mannerstedtska tiden då Husqvarnas "dubbelpip" härja de på Grand Prix-banorna Europa runt över massproduktionens första år utan något egentligt tävlingsdeltagande fram till dagens situation med den uppmärksammade insatsen vid Internationella Six Days i Tjeckoslovakien, då samtliga anmälda Husqvarna-maskiner fullföljde tävlingen med 6 guld-, en silver- och två bronsmedaljer som resultat. 

Frågar man däremot en husmor samma sak kanske man får höra att det är den kända symaskinsfabriken, som visst också gör tvättmaskiner och en del andra hushållsartiklar, och träffar man en jägare kan det rent av hända att man får höra att Husqvarna vapenfabrik är landets enda egentliga tillverkare av jakt vapen! 

Husqvarna vapenfabrik med anslutna företag är en jättekoncern med över 7 000 anställda och en försäljning på i runt tal 150 milj. kr. Någon möjlighet att ge en bild av koncernens omfattande verksamhet i ett enda reportage finns med andra ord inte och därför inskränkte sig TfA:s medarbetare vid sitt besök i Huskvarna att titta litet på några av de nyheter företaget kommer att lansera under våren på mc-, moped och hushållsområdet.

 

För att återgå till inledningen så har Husqvarna uppenbarligen definitivt be slutat sig för att åter delta i tävlings verksamheten när det gäller motorcyklar. Samma dag besöket i Huskvarna gjordes hade man beslutat att i år delta med fullt lag i såväl det svenska som internationella sexdagarsloppet. Bakom detta ligger tydligen en strävan att inte endast tillfredsställa den publik som eftersträvar en oöm bruksmaskin - sammanlagt finns f. n. drygt 68 000 HVA inregistrerade i Sverige eller lika mycket som de två närmaste märkena tillsammans - utan också den publik som vill ha en mer sportbetonad båge. 

 

En av de stora nyheterna vänder sig just till denna publik. Det är Mc 281 Sport, som faktiskt kan presenteras från två utgångspunkten Det är en sportversion av Husqvarnas tidigare 175 :a, den s. k. Drömbågen, som naturligtvis kommer även i fortsättningen med endast några mindre förändringar, men det är också maskinen som fick sitt elddop i Internationella Six Days.

 

Den håller nu på att serietillverkas med vissa modifikationer och förbättringar som man kommit fram till under tävlingtdeltagandet. Utseendet med de båda högt uppdragna avgasrören samt dubbelsadeln fram går klart av en av bilderna. Fälgar och skärmar är av aluminium, styret av motocrosstyp och tittar man noga på bilden ser man vid dubbelsadelns bakkant en finess, som säkert kommer att uppskattas av alla dem som sagt hårda ord då de på halt underlag försökt lyfta upp sin mc på stödet: ett handtag, som vid prov verkligen visade sig göra bågen lätthanterlig. 

 

 

 

Mc 281 Sport

                                
 
                  
 
             Husqvarna gryta. Modell S                       Husqvarna kaffekvarn
 
Den nya Novolette-motorn under montering
 
 
 

MC FABRIK från stormaktstiden.

Men mer än utseendet intresserar säkerligen motorn. Det är i allt väsentligt Husqvarnas tidigare 175-kubikare som emellertid genom diverse åtgärder gjorts betydligt vassare. Cylinderdiameter och slaglängd är oförändrade 60x 61,5 mm men sportmodellen har fått dubbla av gas- och insugningsportar och polerade kanaler. Kompressionen har höjts från 6,3 till 6,5: 1, vilket allt gör att man tar ut 9 hk vid 6000 varv/min mot 7- 7,5 hk vid 5 000 varv/min på standardmotorn. Ändringen av motorn har naturligtvis medfört att man måste byta från den tidigare Amal-förgasaren till en Bing dubbelförgasare av nåltyp med extra stort luftfilter. Topphastigheten har höjts från 90 till 110 km men bensinförbrukningen vid 60 km/tim upp ges vara oförändrad vid 0,25 liter pr mil.

 

Men inte heller den ungdomliga publik, som ännu måste hålla sig till cyklar under 75 kg och som ömsom uppskattande och ömsom anklagande betecknas som skinnknuttar, blir lottlösa. De har alltid haft ett kärt öga till Husqvarnas gamla 125-kubikare, som utöver att vara landets säkerligen mest spridda bruksmaskin också lockat grabbarna till trimningsförsök. 

 

I år har Husqvarna själv utfört trimningen och fått fram en sport modell, 

Mc 30 Sport, genom att polera kanaler och vevhusdetaljer. Genom denna enkla åtgärd - ungefär vad en händig grabb kan utföra själv men vanligen en med sämre resultat - har man kunnat höja effekten från 4 till 4,75 hk vid 5 000 varv/min och topphastigheten från 75 till 80 km/tim. Maskinen har med andra ord fått ett extra sting som säkert kommer att tilltala. Samtidigt har utseendet blivit betydligt sportigare med motocross-styre, där broms- och frikopplingshandtagen gjorts ställbara, uppsvängt avgasrör i competitionstil samt sportsadel av galonklätt skumgummi.

 

De grabbar som köper denna liksom f. ö. också köpare av Mc 281 Sport gör emellertid klokt i att läsa fabrikens specifikationer, där det om t ex. 30 Sport. heter: "Stor effektiv effektökande ljuddämpare av competitiontyp". På de allra flesta tvåtaktare förlorar man nämligen effekt genom att ta bort ljuddämparen, för att inte tala om vilket vatten man till ingen nytta ger alla motorcykelhatare på deras pratkvarn. 

 

Hittills har de nyheter som presenterats vänt sig till den mer sportbetonade mc-publiken, men det betyder minst av allt att Husqvarna glömt bort sin stora publik för vilken motorcykeln främst och kanske enbart än ett transportmedel från och till arbetet etc. Den gamla 125- kubikaren Och "Drömbågen" tillverkas naturligtvis fortfarande och det med endast små förändringar.

 

 

 
 
Hva 120cc Mod 30 Sport -54
 
  Montering av 281 Standard.
 
 
 

En bild från Husqvarnas ekertillverkning. Automatmaskinen såväl klipper som stukar ekrarna. Produktionen sker även för andra cykelfabrikanter

 

 
 

 

         
      Husqvarna Novolette 1955.
 
 

MC FABRIK från stormaktstiden.  del 3

Den verkligt stora nyheten för den breda publiken är emellertid den nya Novolette - Husqvarnas moped som i sitt gamla utförande levererats i 25 000 ex. Redan nu kan man konstatera att mopeden blivit den stora inkörsporten till motorismen för breda befolkningslager och på Husqvarna är man övertygad om att efterfrågan på mopeder kommer att ytterligare öka - själv har man placerat hela årets produktion.

 

 

 

Husqvarna har konsekvent gått in för att bygga en "idiotsäker" moped, som klart håller sig inom lagens gränser, en moped som lätt ska kunna skötas även av folk som aldrig tidigare handskats med motorer eller fordon som gått fortare än den gamla hederliga trampcykeln, som fortfarande är en av företagets stora artiklar. Största nyheten på den nya modellen är motorn - i stället för den tidigare Rex-motorn har man själv konstruerat en motor som byggs på de egna verkstäderna. Den påminner i många avseenden om den tidigare motorn, men dess svagheter har rättats till, så har t ex. de mest utsatta detaljerna gjorts kraftigare, och effektivare smörjning har ordnats för drivskivans kullager. Resultatet har blivit en 40 cc motor med omvänt cylinder/slag-förhållande, 38 resp. 35 mm, vilken utvecklar 0,8 hk vid 4 000 varv/min. 

 

Redan innan motorn kommer ut i marknaden fram på vårkanten har den genomgått omfattande prov, dels laboratoriemässiga varvid den vid försök på Tekniska Högskolans köldrum visade sig vara mycket lättstartad och driftsäker även vid temperaturer under - 200 C och dels praktiskt genom att de serietillverkade motorerna under månader körts 8 1/2 timme pr dag ute på vägarna runt Husqvarna. En del av dessa motorer har nu gått över 1 500 mil utan andra åtgärder än sotning och vanlig service. 

 

Men det är inte bara motorn som bytts ut, överhuvudtaget har Novolette blivit elegantare. Den gamla enhandsmanövreringen finns kvar, både gas och frikoppling manövreras alltså med det högra vridbara handtaget, men till detta har kommit att handbromsen sköts genom det vridbara vänstra handtaget Hela manövreringen kan alltså ske utan att man lyfter händerna från handtagen. Motorn har kvar sin låga placering och har inkapslats genom ett par strömlinjeformade sidostycken, som snabbt kan demonteras då de hålls på plats av endast några få skruvan Utan att föregripa den kommande testningen av TfA :s mopedredaktör kan man nog efter ett par korta provturer konstatera att Novolette uppfyller kravet på en lättmanövrerad moped för den stora publiken. Ett ytterligare framsteg är att den mot tilläggspris även levereras med parallellogramgaffel.

 

- Nå, frågade vi direktör Sture Dahlhorn, när nu Husqvarna tydligen gått in för att delta i de stora mc-tävlingarna med eget stall, hur ställer sig då Husqvarna till de uppdykande mopedtävlingarna? 

- Ja, vi deltar gärna i dessa, ty vi tror att vi har en verkligt god moped, men vi kräver i så fall betydligt bättre kontroll än hittills. Vi vill inte vara med om det även i fortsättningen visar sig att konkurrenterna uppträder med specialtrimmade mopeder som på god väg går betydligt över 30 km/tim och på så sätt kör in den tid de förlorat på vägsträckor, där det är omöjligt att köra med maximihastighet. Vi anser nämligen att mopeden är en så betydelsefull landvinning för motorismen att man inte ska riskera de nuvarande bestämmelserna genom att för reklamändamål sätta sig över de begränsningar som är förutsättningen för körkorts- och skattefrihet. Vi diskuterar därför allvarligt att inställa allt deltagande i dessa tävlingar om vi inte får garantier för att även andra mopedmärken lika noggrant som vi följer bestämmelserna. 

 

     Husqvarna Norrahammar. 
 
 
                             

 

Gjuten vattenvärmare med kopparkittel, effektiv

eldstad och avloppsrör försett med kran

 

Husqvarnas modernaste familjetvättmaskin.

 

 
 

MC FABRIK från stormaktstiden. del 4

Husqvarna är emellertid, som det inledningsvis antyddes, något mycket mer än en motorcykelfabrik - det är inte minst en symaskinsfabrik. Denna kommer också med en verkligt stor nyhet: en elektrisk familjesymaskin, en s. k. universalsymaskin avsedd för såväl rak- som sicksacksöm. Den är försedd med en revolutionerande nyhet: en "klämfri" roterande gripare, som gör att tråden helt enkelt inte kan fastna i griparen, som vilar i en hållare av nylon och tillsammans med denna bildar en roterande enhet. Genom att den saknar lagringsbana behöver den inte heller smörjas.

 
 

Husqvarnas nya sensationella universal-symaskin, som lika elegant syr raksöm, stoppar strumpor, syr i knappar och

syr knapphål, för att nämna några av dess färdigheter.

 

          ZIG  ZACK                             Syr i knappar.
 
 
 
 
 Husqvarna Typ 20.
 

Fördelarna med den roterande griparen utom att den är fullständigt "klämfri", är att man får en jämn och vibrationsfri gång även vid mycket höga hastigheter, och man har därför kunnat sätta maximihastigheten så pass högt som 1 500 stygn i minuten mot det normala 900 för elektriska familjesymaskinen Även den andra ytterligheten är väl tillgodosedd på den nya maskinen. Redan normalt kan man komma ned till en mycket låg stygnhastighet men dessutom finns det en inbyggd reduktionsväxel, som med ett enkelt handgrepp kan kopplas in och som gör det möjligt att köra maskinen styng för styng. Naturligtvis ska en man som inte är speciellt husligt kunnig och alltså knappast kapabel att hantera en symaskin av något slag med någon större framgång akta sig för att göra värdeuttalanden om en ny typ, men vissa tekniska data och finesser är ovedersägliga: stommen är gjuten i ett stycke varigenom maskinen fått en mycket god stabilitet trots att man utnyttjat så tunt gjutgods att själva maskinvikten kommit ned i ca 10 kg. Avståndet från nålen till den fria armens ände är så kort att strumpstoppning kan ske ända fram i strumptån samtidigt som man med en förlängnings skiva kan få ett långt arbetsbord då så behövs, omställningen från raksöm till olika former av sicksacksöm kan ske igenom ett enkelt handgrepp även under på gående sömnad. En liten uppfattning om maskinens möjligheter fick den osakkunnige på företagets egen syateljé, där man lekande lätt tack vare sicksackinställningen sydde knappnål och även sydde fast knapparna i plaggen med hjälp av maskinen. Även på andra områden presenterade företaget nyheter, bl. a. en hushålls- tvättmaskin, men beskrivningen av dessa får anstå till ett annat tillfälle då utrymmet inte är lika hårt ansträngt.

 

Naturligtvis ska en man som inte är speciellt husligt kunnig och alltså knappast kapabel att hantera en symaskin av något slag med någon större framgång akta sig för att göra värdeuttalanden om en ny typ, men vissa tekniska data och finesser är ovedersägliga: stommen är gjuten i ett stycke varigenom maskinen fått en mycket god stabilitet trots att man utnyttjat så tunt gjutgods att själva maskinvikten kommit ned i ca 10 kg. Avståndet från nålen till den fria armens ände är så kort att strumpstoppning kan ske ända fram i strumptån samtidigt som man med en förlängnings skiva kan få ett långt arbetsbord då så behövs, omställningen från raksöm till olika former av sicksacksöm kan ske igenom ett enkelt handgrepp även under på gående sömnad. En liten uppfattning om maskinens möjligheter fick den osakkunnige på företagets egen syateljé, där man lekande lätt tack vare sicksackinställningen sydde knappnål och även sydde fast knapparna i plaggen med hjälp av maskinen. 

Även på andra områden presenterade företaget nyheter, bl. a. en hushålls- tvättmaskin, men beskrivningen av dessa får anstå till ett annat tillfälle då utrymmet inte är lika hårt ansträngt.

 

 
 Uppfinnaren av den klämfria symaskinsskytteln  konstruktör Allan Eriksson (t.h.) diskuterar en slipningsoperation med en medarbetare.
 
 
HUSQVARNA.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xx  xx  xx  xx