MALMÖ: Restaurang Pilgården Solidar ^ back to TOWNS "M" in reg.
- - - - - - - - - - - - -
MALMÖ. - Skåne. 00
 • Bicycle main. Bicycle register  A*   B*   C-D   E*   F*   G-H   I-J   K*  L-M   N-O   P*   R*   S-S   T-U   V-W   X-Ö    
  MALMÖ: Firmor med flera cykelmärken.  ● Firmor, försäljningsställen, affärer med ett cykelmärkes namn. Vykort page down.
 
  Andra cykelmärken från MALMÖ. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   TOPP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* BALTIC > CONCORDIA .... N.S. Hejdemans Cycelfabrik / Cykelfabrik. 

 

* BIRD ..... Ragnar A:s Velocipedaffär. / BIRD > Ragnars Velocipedaffär. 

   BIRD > SPEED ..... Ragnar Andersson Velocipedaffär. 

 

* BLIXT > VELOCETT ...... Velocitet. 

C      

* CAVALL ...... Hans Lundgrens Eftr., Carl Persson.

   PALLAS ...... Hans Lundgrens Eftr.

 

* CLIMAX > MIGNON ...... E. A. Nilsson Kattsundsg. 1 Telf 5557

G       

* GLADAN ...... Cykelfirma Forum I. Forsander.

   VASA ......... P. Forsander.

M      

* MARATHON > STADION ...... A-BOL J. Benson

   DIANA ............................. A-BOL J. Benson Trade Mark.

   MARATHON ...................... ABJ A.-B. J. Benson.

   MARATHON ...................... AB. J. Benson.

   DIANA > MARATON ........... AB. J. Benson.

   MARATON ........................ A.B. J. Benson.

N      

* NBA > STAFETT ........... N. B. Andersson AB.

R      

* ROTO .................. John Bengtssons Maskinaffär.

   SVENSK FLAGG ...... A/B John Bengtson Maskinaffär.

S      

* SCANIA ........ Scania-Gummicentralen. 

   SKANDIA ...... Mask.fabr. AB Scania  

   SKANDIA ...... Maskinfabriksaktiebolaget Scania.

 

* SERVUS > SISU .......... Owe Paulsson Svenskt fabrikat.

S2      

* SIRIUS > WINNER ...... Skånska Maskinaffären.

  

* SPARTA ...... Hedbergs. 

   VEGA ......... John Hedberg. 

   ÖRNEN ....... Hedberg & Persson.  

   ÖRNEN ....... A.-B. John Hedbergs Maskinaffär.

   SPARTA > VIKING > ÖRNEN > WEGA ... A-B John Hedbergs Maskinaffär.

 

 

 

 

 Flera.Ett.   [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

• Motor- & Cykelverkstaden Auto. Axel Andersson. AUTO

 

• Cykelhörnan. K. R. Lundgren. SKANDIA

 

• A.-B. Cykelindustri. Dir. Emil Jacobsson. COMET

 

• Dahlgrens Cykel- & Radioaffär. Axel Dahlgren. A. D.

 

• Ekströms Järnhandel. Järnhandlare Anders Ekström. .... (P.g. down.).

 

• Ge-We. Cykel- & Armaturaffär. Köpman Gunnar Wigren.

 

• A-B John Hedbergs Maskinaffär. ................. ÖRNEN

 

• Hejdemans Symaskins- & Cykelaffär. Fabrikör Olof Hejdeman. CONCORDIA

 

• A.-B. Iversen. Järn- & Bosättningsaffär. ....... (P.g. down.).

 

• G. Löfstedts Cykel- & Radioaffär. ................ (P.g. down.).

 

• N. Nilssons Cykel-, Radio- och Sportaffär. .... (P.g. down.).

 

• Petterssons Cykel-, Radio- & Sportaffär. ..... (P.g. down.).

 

• Radioaffären Svea. S. Georg Söderberg. ..... (P.g. down.).

 

• Televiradio. Gustav Olsson. ....................... (P.g. down.).

 

• Firma Velocitét. N. G. Nilsson & E. Ekström. ... VELOCETT

 

• R. Wendels Cykel- & Radioaffär. ................ (P.g. down.).

 

• Zenith Radio- & Cykelaffär. Bruno Petersson. (Kurt Broberg.) .... (P.g. down.).

 

• E. Åhlander & C:o, Järnhandel. ................... (P.g. down.).

 

 

Vykort:

● Stortorget (P.g. down.).

 

             MALMÖ

 

 
 
 
 
10    
 MALMÖ.   BALTIC, CONCORDIA.    
 
 
   

 

HEJDEMAN

CONCORDIA

MALMÖ

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ME76    
 MALMÖ.      [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

 

 

 

 

 

 

Hejdemans Symaskins- & Cykelaffär.

Inneh. Fabrikör Olof Hejdeman.

Djäknegatan 20.

Malmö.

Tel. 231 51.

 

Grundläggaren av ovannämnda affär, Fabrikör N. S. Hejdeman, etablerade sig år 1868 vid Rörsjögatan 12, År 1876 flyttades företaget till nuvarande adress och fastigheten inköptes. Ar 1904 övertogs affären av sönerna Carl- och Olof Hejdeman, som ytterligare utvidgade den något år tidigare påbörjade specialtillverkningen av vissa cykeldelar, den första i sitt slag här i landet och med försäljning över hela Skandinavien och Finland. I samband med denna tillverkning anlades en modern förnicklings- och förkromningsanstalt, vilken år 1934, då bröderna separerade, övertogs av Carl Hejdeman. Fabrikationen av cykeldelar hade dessförinnan nedlagts.

 

Fabrikör Olof Hejdeman ändrade firmanamnet till det nuvarande, och omfattar verksamheten försäljning av symaskiner, stickmaskiner och cyklar av det egna märket Concordia, samt monterings- och reparationsverkstäder. Innehavaren är styrelsemedlem i Skånemässan och Malmö Hantverksförening samt tillhör Malmö Industriförening och Skånes Handelskammare.

 

Olof Hejdeman är född den 7 januari 1876 och son till fabrikör Niklas Hejdeman o. h. h. f. Tell samt gift sedan 1904 med Bertha Christoffersson. Barn: Brita, ämnes lärarinna, född 1905, och Inga, gymnastikdirektör, född 1914.

 

 

 
 
 
20    
 MALMÖ.   CAVALL, PALLAS.    
 
 
   

 

CAVALL

HANS LUNDGRENS EFTR.

CARL PERSSON

MALMÖ

 

Back to XX in reg.

 

HANS LUNDGRENS EFTR.

PALLAS

MALMÖ

 

Back to XX in reg.

 

   
 
 
30    
 MALMÖ.   ROTO, SVENSK FLAGG    
 
 
   

 

A/B JOHN BENGTSSON

SVENSK FLAGG

MASKINAFFÄR

MALMÖ

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Post    
 MALMÖ.   Stortorget.   [Post Card register.]
 
 
 
 
ME74    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Ekströms Järnhandel.

Inneh. Järnhandlare Anders Ekström.

Föreningsgatan 37.

Malmö.

Tel. 233 58.

 

Firman startades år 1907 av innehavaren. Firman har upparbetats under innehavarens ledning till en av de mest välsorterade affärerna i staden. Innehavaren är medlem i Svenska Järnhandlareföreningen.

 

Anders Ekström är född 1876.

 

 
 
 
ME77    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

 

A.-B. Iversen.

Järn- & Bosättningsaffär.

Regementsgatan 2.

Malmö.

Tel. 203 98, 203 99 och 293 78.

 

Firman är cn av de ledande i branschen i Malmö. Bolagsordning antogs den 2 aug. 1928 för A.-B. Malmö järn- & Bosättningsmagasin. Den 5 dec. 1935 ändrades firmanamnet till rubr. med Einar Peters såsom verkställande direktör, en befattning, som han alltjämt innehar. Under hans ledning har firman gått avsevärt framåt. Den för ett välsorterat lager av alla till branschen hörande varor, speciellt kvalitetsvaror, och är mångårig leverantör till statliga och kommunala inrättningar. Tretton personer äro anställda i firman.

 

 
 
 
ME78    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

 

G. Löfstedts Cykel- & Radioaffär.

Amiralsgatan 56.

Malmö.

Tel. 17141.

 

Firman startades år 1940 av innehavaren. Företaget är ombud för ledande radiomärken, för det välkända cykelmärket Wici och för ledande fabrikat inom dammsugarebranschen. Innehavaren har agentur för bilringar. Fullständig cykel- och radioservice finnes. Fyra personer äro anställda i firman.

 

Karl-Gustav Löfstedt är född den 1 juli 1909 och son till köpman Gottfrid Löfstedt o. h. h. Elvira f. Elm samt gift sedan 1937 med Gunni Lindström. Barn: Marianne, född 1938.

 

 
 
 
ME79    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

 

N. Nilssons Cykel-, Radio- och Sportaffär.

Nobelvägen 8.

Malmö.

Tel. 148 20.

 

Företaget grundades 1920 vid Ystadsvägen 15, flyttades sedan till Ystadsvägen 12 och slutligen till större och modernare lokaler vid Nobelvägen 8. Firman är ombud för cykelmärket Monark, för i radio de ledande märkena, samt innehar ett rikligt lager av elektrisk materiel och sportartiklar. Fullständig cykelservice finnes.

 

Nils Bernhard Nilsson är född den 8 maj 1888 i Fosie.

 

 
 
 
ME80    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

 

Petterssons Cykel-, Radio- & Sportaffär.

Claesgatan 4.

Malmö.

Tel. 144 56.

 

Firman startades år 1928 av innehavaren. Den är en förstklassig specialaffär med fullständig cykelservice. Affären är ombud för märket Monark och i radio föres ledande märken. Firman försäljer all elektrisk material såsom armaturer m. m. En person är anställd i firman.

 

Hilding Pettersson är född den 23 augusti 1898 och son till Axel Pettersson o. h. h. Anna Pettersson samt gift sedan 1937 med Agnes Bengtsson. Barn: Signe, Tore och Jan.

 

 
 
 
ME81    
 MALMÖ.      
 

 

Radioaffären Svea.

Svante Georg Söderberg

Södra Förstadsgatan 117.

Malmö.

Tel. 173 44.

 

Radioaffären Svea startades år 1940 av köpman Svante Georg Söderberg. Den är belägen vid den livligt trafikerade Södra Förstadsgatan. Firman för samtliga ledande märken inom radiobranschen samt försäljer även dammsugare av det välkända märket Volta.

 

Från och med 1941 ämnar firman även upptaga försäljningen av fotoartiklar och fotomateriel. Innehavaren började sin merkantila bana år 1914. Från år 1934 har han varit anställd vid A.-B. K. J. Lewins i Malmö såsom resande på Skåne-distriktet. En person är anställd i företaget.

 

Svante Georg Söderberg är född den 16 september 1900 och son till J. A. Söderberg o. h. h. Elna f. Ohlsson. År 1922 gifte han sig med Anna Magnusson. Barn: Inga, född 1922, Gunnar, född 1924, Åke, född 1926, Hans, född 1928.

 

 
 
 
ME82    
 MALMÖ.      
 

 

Televiradio.

Inneh. Gustav Olsson.

Kaptensgatan 12.

Malmö.

Tel. 746 81.

 

Rörelsen startades av nuvarande innehavaren år 1937 och lokalerna voro då belägna vid Möllevångsgatan 34 i Malmö men flyttades år 1939 till större och ljusare lokaler vid Kaptensgatan 12. Firman är ombud för ett stort antal välkända radiomärken, bland vilka må nämnas Centrum A.-B. Gylling & C:o, Stockholm, samt bedriver en omfattande radioservice.

 

Vidare försäljas velocipeder, varjämte cykelreparationer utföras. Affärslokalerna bestå av affär, kontor och arbetslokal. Förutom innehavaren är en person sysselsatt i företaget.

 

Gustav Olsson är född den 9 april 1905 och son till köpman Peter Olsson o. h. h. Thilda Olsson. Är 1929 gifte han sig med Karin Nilsson. Barn: Gunhild, född 1929, Ulla, född 1931 och Kent, född 1939.

 
 
 
ME84    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

R. Wendels Cykel- & Radioaffär.

Amiralsgatan 50.

Malmö.

Tel. 278 86.

 

Firman grundades av nuvarande innehavaren den 15 maj 1939 i nuvarande lokaler, inrymda i en stenfastighet, vilken uppfördes 1934. Läget är mycket gott, och såväl utställningslokalen som verkstaden och andra utrymmen äro rymliga och trevligt inredda. Den förstnämnda mäter 7.5X5.5 m.

 

Firman är ombud för Monarks cyklar, och i radio föras alla ledande fabrikat. Dessutom försäljes reservdelar och elektrisk materiel. Innehavaren var tidigare i nio år anställd i en av Monarks filialaffärer. Två personer äro sysselsatta i firman.

 

Ragnar Wendel är född den 8 januari 1915 och son till kamrer Oskar Wendel o. h. h. Elisabeth f. Pledenskog.

 

 
 
 
ME85    
 MALMÖ.      
 

 

Zenith Radio- & Cykelaffär.

Inneh. Bruno Petersson.

Kaptensgatan 20.

Malmö.

Tel. 256 26.

 

Affären startades av köpman Kurt Broberg 1936 och övertogs den 1 april 1940 av nuvarande innehavaren, vilken tidigare varit föreståndare för firman. Den är representant för de kända radiomärkena Centrum, Orion, Dux, Asea m. fl. samt försäljer cykelmärket Wici från firma Heimburg & C :o. Vidare har företaget fullständig radioservice. Två personer äro anställda i firman.

 

Bruno Petersson är född den 11 oktober 1912 och son till bagaren Johan Petersson o. h. h. Ellen f. Malmqvist. 1937 gifte han sig med Ingrid Kritzberg. Barn: Curt Bruno Gustav, född 1938, och Britta Karin Marianne, född 1940.

 

 
 
 
ME86    
 MALMÖ.      
 

 

 

 

 

 

 

E. Åhlander & C:o, Järnhandel.

S. Förstadsgatan 82.

Malmö.

Tel. 181 10 och 181 70.

 

Firman grundades 1932 i nuvarande fastighet, där den disponerar butik, kontor och lagerutrymmen. 1935 utvidgades lokalerna, då det visade sig omöjligt att på annat sätt snabbt kunna betjäna den växande kundkretsen. Butiken har nu en golvyta på 100 kvm. och är försedd med två stora skyltfönster. Försäljningen omfattar alla till branschen hörande varor. 10 - 12 personer äro anställda i firman. Innehavaren är medlem i Skånes Järnhandlareförening.

 

Edmund Åhlander är född den 22 oktober 1898 och son till snickaren Ernst Wiktor Åhlander o. h. h. Kristina F. Bjelk. 1921 gifte han sig med Gerda Andersson. Barn: Einar, född 1923, och Ingvar, född 1929.