Bicycle register  N - O                     
 NBA > STAFETT > N. B. Andersson AB, Malmö.  ^ back to NBA in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
- Skåne.
 Andra cykelmärken från Malmö.
 
 20
 

 

NBA

 

N. B. ANDERSSON

STAFETT

MALMÖ

 

Back to XX in reg.

 
 
 
 LUXOR - En "DRÖM" i skyltfönstret  1952
  

LUXOR RADIO - broschyr  på engelska ! 

Tryckår: 1952. Mått c:a 15 x 21 cm, 12 sidor. 

Innehåller modellerna: Magnefonen, Magnat, Magnefon-sekretär, Magneta, Magnecita, Magnett, Diplomat, Ambassadör,

Premiär, Symfoni, Populär, Luxorita, Turist.

 
 
 
 
 
 
 Old xx