FAHRE SICHER!
 REX REX-MOTOREN-WERK E. u. K. BAGUSAT MÜNCHEN 25   Rex-Moped-Verkauf GmbH., Braunschweig.    ^ back to Deutsche moped reg.
- - - - - - - - - - - - -
   
 
 

 

 

REX

 

Rex-Motoren-Werke, München. 

Rex-Moped-Verkauf GmbH., Braunschweig.

 

[Back/to "R" Finland register.]

[Special built mopeds. Husqvarna Novolette - REX FM 40.]

[RMW mopeden 1962 (Sweden).]

[REX motoren.] [Motor.]

                
 
 
25
 
                                       
  REX Fahrradmotor -52, FM 40 Bj.54       REX -Moped Standard  Bj.54                 Moped Luxus X Bj.54                   Rahmeneinbaumotor FM 50.1L   Bj.54
 
30
 
                 
       Rex XX (2-Gang 504) 1955                                        Rex 17 (2-gang) 1956                           Denmark - Rex - en ven i ferien. Bj.57
moped
 
                   
         REX Monaco (Typ 21.)  1957-58                                     Rex Monaco S/3  1958-59
 
50
 
 
              
          REX Radi Sport-Moped Bj.56                              REX Sportmoped 1957-58 (58-59)                   REX Sport Moped Riva.   ca 62-63  
 
 
55
 
  
           REX Como 1959
 
 
60
 
            
    REX Piccolo eingang 511 automat Bj.61            Rex Piccolo Mofa, 1 gang aut Bj.61 (Schweiz.)   Rex Piccolo 2-gear FM 520 Bj.61 (Schweiz.)
 
 
                                  
  RMW-Lyx Bj.62 RMW-motor (Rex FM 519) Bj.62  (Sweden.):        RMW RIVA-Sport Bj.62 RMW-motor (Rex)  Bj.62  Sweden.
 
 
                
              REX Riva Mokick Bj.63                                          Kleinkraftrad Silber-Rex KL 30 Bj.63
 
 
 
 
 
 
 
Swedish Mopeds (top). Maskinfabriken Rex, Halmstad. Has nothing to do with German REX