^ back to VoV. 
- - - - - - - - - - - - ---
  Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01).
  Statens Trafiksäkerhetsverk; S1    N1
  ● VoV, TSV o. ASB nummer. • Nyman & Crescent. • Monark. •  MCB.HVA (Husqvarna). • DBS. • NMV. • Other Swedish & foreign
 
 

 Link to: MCB Monark Crescent Bolagen 1965-77.

 

 

 

 
M    
 1960 ->    
 

 

 

 

Förteckning över typbesiktigade mopeder i Sverige, med VoV resp. TSV nummer, samt typdata.

Statens Trafiksäkerhetsverk: Handbok för flygande inspektion. Mopedförteckning.

Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01)

● Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning.

● Förgasare: X. Förgas. genomst. dim./ Insugn. dim.: Ø X Ø X.

● SP intygsnummer alt. ASB motorprov Dnr (Statens Provningsanstalt.)

 

 

 

VoV 1155

MCB 1155

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 1.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 34 ● 20.4

SP: 064-3704 c

Anmärkning: Centrifugalkopplad.

Tillverkas även under namnen: Se Vov 1185

 

 

VoV 1159

MCB 1159

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9.2 Ø 9.2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 36 ● 20.5

SP: 8020,908 b

 

 

TSV 1160

MCB 1160

Hjulstorlek: 60 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9,25 Ø 9.25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 36 ● 20.5

SP: 8020,9118 c

Anmärkning: Ramnummer på bakre motorfäste vä. sida.

Motors fabrikat Sachs 50/2 KS

 

BLAD 2.

 

Förteckning över typbesiktigade mopeder i Sverige, med VoV resp. TSV nummer, samt typdata.

Statens Trafiksäkerhetsverk: Handbok för flygande inspektion. Mopedförteckning.

Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01)

● Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning.

● Förgasare: X. Förgas. genomst. dim./ Insugn. dim.: Ø X Ø X.

● SP intygsnummer alt. ASB motorprov Dnr (Statens Provningsanstalt.)

 

 

 

VoV 1183

MCB 1183

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 34 ● 18

SP: U63-207 b

 

 

VoV 1183

MCB 1183

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 34 ● 18,5-19

SP:

Anmärkning: Fr o m 1.1.64

 

 

VoV 1185

MCB 1185

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2. Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 34 ● 18.5-19

SP: U64-3704 b

Anmärkning:

Handväxel alt pedaler. Tillverkades även under namnen:

Apollo, Centrum, Crescent, Erlan, Husqvarna, Jagaren, Kroon, Kärnan, Maraton, Monark, Pilot,

Rambler, Speed, Stanley, Stålpilen, Svanen, Sverker, Tempus, Wano, Wici, Vimpeln.

 

 

VoV 1189

MCB 1189

Hjulstorlek: 8" 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9.2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 17

SP: 8020, 908 a

Anmärkning: Trehjuling

 

 

VoV 1193

MCB 1193

Hjulstorlek: 8" 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 16,25

SP: U63-207 a

Anmärkning: Trehjuling

 

 

VoV 1193

MCB 1193

Hjulstorlek: 8" 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8.5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 16,5-17

SP:

Anmärkning: Fr o m 1.1.64.

Trehjuling

 

 

VoV 1194

MCB 1194

Hjulstorlek: 16" 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 9.2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 17

SP: U63-2058

Anmärkning: Tillverkades även under namnen:

Apollo, Centrum, Crescent, Erlan, Husqvarna, Jagaren, Kroon, Kärnan, Maraton, Monark,

Pilot, Rambler, Rex, Speed, Stanley, Stålpilen, Svanen, Sverker, Tempus, Wano, Wici, Vimpeln.

Trehjuling.

 

 

VoV 1195

MCB 1195

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 36 ● 19

SP: 5020, 847

 

 

VoV 1199

MCB 1199

Hjulstorlek: Fram 8", bak 20".

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 17

SP: 8020, 908 c

Anmärkning:

Handväxlad. Mopeden tillverkades även under namnen:

Apollo, Centrum, Crescent, Erlan, Jagaren, Kroon, Kärnan, Maraton, Monark, Pilot, Rambler,

Speed, Stanley, Stålpilen, Svalan, Svanen, Sverker, Tempus, Wano, Vimpeln.

Trehjuling.

 

 

TSV 1200

MCB 1200

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 1.

Förgasare: Dellorto SHA 14, 12. Ø 14 2 st x5,1

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 40 ● 19

SP: 4020,542

Anmärkning: Ramnr. på hö. fjäderinfäst. vid sadelfäste.

Motorns fabr. Motori Morini MO.

 

 

VoV 1203

MCB 1203

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 1.

Förgasare: Dellorto SHA 14, 12. Ø 14 2 st x 5,1

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 40 ● 18,9

SP: RF1055/76

Anmärkning: Ramnr. på hö. ramsida vid bakre motorfäste.

Motorns fabr. Motori Morini MO.

 

 

VoV 1205

MCB 1205

Hjulstorlek: 21"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 34 ● 18,5-19

SP: 5020,636

Anmärkning: Tillverkningsnamn se VoV 1185

 

 

VoV 1206

MCB 1206

Hjulstorlek: 18"x2,25"*)

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 34 ● 18,5-19

SP: 6020, 156

Anmärkning: Tillverkningsnamn se VoV 1131.

*) Däcket diam.

 

 

VoV 1207

MCB 1207

Hjulstorlek: 18"x2,25*)

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 34 ● 18,5-19

SP: 6020, 423 b

Anmärkning: Tillverkningsnamn se VoV 1131.

*) Däcket diam.

 

 

TSV 1209

MCB 1209

Hjulstorlek: 59 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8,5. Ø 9,25 Ø 9,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 36 ● 20,5

SP: 8020,908 c

Anmärkning: Ramnummer på bakre motorfästets vänstra sida.

Motors fabr. Sachs 50/2 KS

 

 

VoV 1214

MCB 1214

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 1.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 34 ● 20,4

SP: U63-2447

 

 

VoV 1215

MCB 1215

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 6020,423 c

 

 

VoV 1217

MCB 1217

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 6020,423 a

Anmärkning: Tillverkningsnamn se Anm för vov 1131

 

 

VoV 1218

MCB 1218

Hjulstorlek: 18"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 8,5. Ø 9.2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 7020,989 a

Anmärkning: Frilagd portarea. Tillverkningsnamn se Anm för VoV 1199

 

 

TSV 1237

MCB 1237

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9,25 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 30 ● 16

SP: 2020, 546 a

Anmärkning: Ramnummer till vänster på bakre motorfästet.

Motorns fabrikat Sachs 50 u. 50 Lu, 50 KL.

Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1218

 

 

VoV 1238

MCB 1238

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 1.

Förgasare: Bing. Ø 10 Ø 9,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 37 ● 17

SP: 8020, 478 a

Anmärkning:

Motorns fabr. Sachs 502/1 AS

Tillverkningsnamn se Anm. för TSV 1237

 

 

TSV 1239

MCB 1239

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 118, 5/5. Ø 9,25 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 30 ● 17

SP: 2020, 546 b

Anmärkning: Ramnummer på övre motorfästets högra sida.

Motorns fabrikat Sachs 50/2 KS.

Tillverkningsnamn se Anm. för TSV 1237

 

 

VoV 1240

MCB 1240

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 30 ● 17

SP: 9020, 1042

Anmärkning:

Tillverkningsnamn se Anm. för TSV 1237

 

 

TSV 1244

MCB 1244

Hjulstorlek: 59 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/10/29. Ø 10 Ø 10

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 75020, 1005

Anmärkning: Ramnr. vid ljuddämparfäste

Motorns fabr. Sachs 50/3 BKFS

 

 

VoV 1247

MCB 1247

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 28 ● 15.7

SP: 7020, 52

Anmärkning: Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1131

 

 

VoV 1248

MCB 1248

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 30 ● 17

SP: 8020, 478 b

Anmärkning:

Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199

 

 

TSV 1249

MCB 1249

Hjulstorlek: 59 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9.25 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 36 ● 20,5

SP: 2020, 240

Anmärkning: Ramnr. på vänster skärmkonsol bak.

Motorns fabr. Sachs 50/2 KS.

Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1248

 

 

VoV 1250

MCB 1250

Hjulstorlek: 16" fram, 58 cm bak

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/8, 5/14. Ø 9,2 Ø 9,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 8020, 908 f

Anmärkning: Ramnr, på vänster bakskärmskonsol.

Motorns fabr. Sachs 50/3 LFS

Mopeden tillverkas även under namnen:

Apollo, Centrum, Crescent, Erlan, Jagaren, Kroon, Monark, Pilot, Svanen, Sverker, Tempus, Wano, Vimpeln.

 

 

TSV 1252

MCB 1252

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9,25 Ø 9,20

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 37 ● 16,7

SP: 2020, 546

Anmärkning: Ramnr. på vänster skärmkonsol bak.

Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS.

Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1248

 

 

TSV 1253

MCB 1253

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 1.

Förgasare: Dellorto SHA 14-12. Ø 12 Ø 7,9

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 50 ● 15,5

SP: 2020, 1011 a

Anmärkning: Ramnr. på vevpartiets vänster sida.

Aut. koppling. Motorns fabr. Motori Morini S5

 

 

TSV 1254

MCB 1254

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 1.

Förgasare: Dellorto SHA 14-12. Ø 12 Ø 7,9

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 50 ● 15,5

SP: 2020, 1011 a

Anmärkning: Se anm. för TSV 1253

 

 

TSV 1255

MCB 1255

Hjulstorlek: 59 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/10/110. Ø 10 Ø 10

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 75020. 1005

Anmärkning: Se anm. för TSV 1272.

Motor: Sachs 50/3 BKFS

 

 

TSV 1256

MCB 1256

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 118, 5/5. Ø 9,25 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 37 ● 16.5

SP: 2020, 546

Anmärkning: Ramnr. på ramens vänstra sida ovan bakre motorfäste.

Motorns fabr. Sachs 50/3 KFS

 

 

BLAD 4.

 

Förteckning över typbesiktigade mopeder i Sverige, med VoV resp. TSV nummer, samt typdata.

Statens Trafiksäkerhetsverk: Handbok för flygande inspektion. Mopedförteckning.

Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01)

● Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning.

● Förgasare: X. Förgas. genomst. dim./ Insugn. dim.: Ø X Ø X.

● SP intygsnummer alt. ASB motorprov Dnr (Statens Provningsanstalt.)

 

TSV 1258

MCB 1258

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5 Ø 9,25. Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 30 ● 16

SP: 2020, 546 a

Anmärkningar: Ramnr. på ramens vänstra sida bakom motorn.

Motorns fabr. Sachs 50

 

 

TSV 1259

MCB 1259

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9,25 Ø 9.2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 30 ● 16

SP: 2020, 546 a

Anmärkningar: Ramnr. till vänster på bakre motorfästet.

Motorns fabr. Fichtel & Sachs 50U, 50LU, 50KL

 

 

TSV 1260

MCB 1260

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 1.

Förgasare: Bing 1/10/101. Ø 10 15,5x9,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 36 ● 13

SP: 2020, 91

Anmärkningar: Ramnr. till höger under sadeln.

Motorns fabr. Sachs 404/1B. Automatisk koppling.

 

 

TSV 1262

MCB 1262

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 1.

Förgasare: Bing 1/10/101. Ø 10 15.5x9,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 36 ● 13

SP: 3020, 91

Anmärkningar: Se anm. för TSV 1260

 

 

VoV 1263

MCB 1263

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 28 ● 15-15,5

SP:

 

 

VoV 1263

MCB 1263

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 28 ● 15

SP: U63-774 b

Anmärkningar: From 1964-01-01

 

 

VoV 1264

MCB 1264

Hjulstorlek: 10"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing/Encarvi. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 24 ● 13

SP: U63-3998 c

Anmärkningar: Se anm. för VoV 1205

 

 

TSV 1265

MCB 1265

Hjulstorlek: 51 cm

Antal växlar 1.

Förgasare: Bing 85/111/101. Ø 10 15,5x9,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 14 ● 44 ● 16

SP: 3020, 507

Anmärkningar:

Ramnr. på bagagehållarens högra sida.

Motorns fabr. Sachs 504/1 B. Automatisk koppling

 

 

VoV 1269

MCB 1269

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 30 ● 17

SP: 8020, 918 d

Anmärkningar: Se Anm. för VoV 1248

 

 

VoV 1272

MCB 1272

Hjulstorlek: 60 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9.25 Ø 4,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 1020, 1014

Anmärkningar: Ramnr. på ramens högra sida bakom motorn.

Motorns fabrikat Sachs 50/3 KFS.

 

 

VoV 1278

MCB 1278

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 3.

Förgasare: Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 7020, 814

Anmärkningar:

Frilagd portarea. Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199

 

 

VoV 1279

MCB 1279

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 36 ● 20,5

SP: 8020, 908 c

 

 

VoV 1289

MCB 1289

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 8020, 908 f

Anmärkningar: Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1199

 

 

VoV 1290

MCB 1290

Hjulstorlek: 60 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9,25 Ø 9,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 1020, 1014

Anmärkningar: Ramnummer på ramens högra sida under sadeln.

Motorns fabrikat Sachs 50/3 KFS

 

 

TSV 1293

MCB 1293

Hjulstorlek: bak 60 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/8, 5/5. Ø 9,25 Ø 9,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19

SP: 1020, 1014

Anmärkningar:

Ramnummer på höger sida bakom motorn. Motorns fabrikat Sachs 50/3 KFS.

Tillverkningsnamn se Anm. för VoV 1289

 

 

TSV 1294

MCB 1294

Hjulstorlek: 59 cm

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing 1/10/110. Ø 10 Ø 10

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 42 ● 19,0

SP: 75020, 1005

Anmärkningar: Ramnummer på ljuddämparfäste hö. sida.

Motorns fabr, Sachs 50/3 BKFS.

Dispens från krav på körriktningsvisare.

 

 

VoV 1297

MCB 1297

Hjulstorlek: 23"

Antal växlar 2.

Förgasare: Encarvi. Ø 10 Ø 9

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 12 ● 34 ● 18

SP: 7020, 613

Anmärkningar: Hand- alt. fotväxel; fotpinnar alt. pedaler.

Mopeden tillverkas även under namnen:

Apollo, Centrum, Crescent, Erlan, Flücht, Kroon, Maraton, Monark, Speed, Stålpilen, Svanen, Wano, Wici, Vimpeln.

 

 

BLAD 5.

 

Förteckning över typbesiktigade mopeder i Sverige, med VoV resp. TSV nummer, samt typdata.

Statens Trafiksäkerhetsverk: Handbok för flygande inspektion. Mopedförteckning.

Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01)

● Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning.

● Förgasare: X. Förgas. genomst. dim./ Insugn. dim.: Ø X Ø X.

● SP intygsnummer alt. ASB motorprov Dnr (Statens Provningsanstalt.)

 

 

VoV 1709

MCB

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 9,3 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 • 31 • 19,33

SP: 8020, 908 g

Anmärkningar:

Invalidfordon. 2-stegs automatisk växellåda.

Trehjulig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M    
 1