^ back to VoV. 
- - - - - - - - - - - - ---
  Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01).
  Statens Trafiksäkerhetsverk; S1   N1     
  ● VoV, TSV o. ASB nummer. • Nyman & Crescent. • Monark. • MCB. • HVA (Husqvarna). • DBS. •  NMV. • Other Swedish & foreign
 
 

Link to: NORSJÖ MEK. VERKSTADS AB, Forshaga.

 

 

 

 

 

 
M    
 1960    
 

 

 

 

Förteckning över typbesiktigade mopeder i Sverige, med VoV resp. TSV nummer, samt typdata.

Statens Trafiksäkerhetsverk: Handbok för flygande inspektion. Mopedförteckning.

Förteckning över typbesiktigade mopeder (fr o m 1960-01-01)

● Ordningsnummer och fabrikantens typbeteckning.

● Förgasare: X. Förgas. genomst. dim./ Insugn. dim.: Ø X Ø X.

● SP intygsnummer alt. ASB motorprov Dnr (Statens Provningsanstalt.)

 

 

VoV 2050

NMW Packi

Hjulstorlek: 16", 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 12 Ø 5.8

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 48 ● 19

SP: U61-2137 a

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2051

NMW Packi

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 12 Ø 6,8

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 18

SP: U62-2366

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2053

NMW Packi

Hjulstorlek: 16", 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 12 Ø 6,8

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 16

SP: U64-539

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2054

NMW Packi

Hjulstorlek: 16", 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 10 Ø 6,8

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 17

SP: U64-4255

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2060 - TSV 2080 Trehjuliga

 

 

VoV 2060

NMW Partner

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 12 Ø 5,8

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 13

SP: U61-2737 b

Anmärkningar:

*) Alt. kan dessa i invalidutf. vara försedda med HVA-motor med el-start och/eller backväxel.

Cylinderfoten är märkt 1,5. Förgasarens (Bing) mista genomströmn.-diam. är 12 mm.

Insugningskanalens minsta dim. är 12 mm. SP-intygsnummcr gäller ej dessa varianter.

Övriga data överensstämmer med förteckn.

Trehjulig

 

 

VoV 2062

NMW Partner

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 28 ● 14

SP: U62-2365

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2063*)

NMW Partner

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 10 Ø 8,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 28 ● 13,4

SP: U63-2059 a

Anmärkningar: *) Se anm. 2060

Trehjulig

 

 

VoV 2064

NMW Partner

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 10 Ø 9,3

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 28 ● 14,4

SP: U63-2059 b

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2065*)

NMW Partner

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 3.

Förgasare: Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 28 ● 14

SP: 8020, 479 a

Anmärkningar: *) Se anm. 2060

Trehjulig

 

 

VoV 2066*)

NMW Partner

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 17

SP: 8020, 479

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2067

NMW Partner Shopper

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 3.

Förgasare: Bing. Ø 9,2 Ø 9,2

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 28 ● 14

SP: 9020, 6706

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2068

NMW Partner Shopper

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing. Ø 9,25 Ø 9,25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 24 ● 14

SP: 9020, 670 a

Anmärkningar:

2-stegs automatisk växellåda

Trehjulig

 

 

VoV 2069

NMW Shopper

Hjulstorlek: 40 cm

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/16. Ø 9.2 2x0 12,1

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 24 ● 14

SP: 1020, 1023

Anmärkningar: Ramnr. till vänster framför förarplats.

2-stegs automatisk växellåda.

Motorns fabr. Sachs 50/1,5 PS.

Fordonet godk. m. 1,5 hk motor enl. disp. 316710618

Trehjulig

 

 

VoV 2071

NMW Partner P-100

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 1.

Förgasare: Encarvi. Ø 10 Ø 8,5

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 13 ● 34 ● 20,5

SP: 7020, 527

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2072

NMW Partner P 100

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 3.

Förgasare: Encarvi. Ø 10 Ø 8,4

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 11 ● 34 ● 16,9

SP:

Anmärkningar: Trehjulig

 

 

VoV 2073

NMW P 100

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Encarvi. Ø 9,25 Ø 9.25

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 28 ● 16,5

SP: 9020, 637

Anmärkningar:

2-stegs automatisk växellåda. Motor, färd. och parkeringsbromsreglage alt. höger eller vänster sida

Trehjulig

 

 

TSV 2074

NMW P 100

Hjulstorlek: 20"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/16. Ø 9.2 2x0 11,1

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 34 ● 19,8

SP: 2020, 472

Anmärkningar:

Ramnr. på främre del av ramtunnel.

Motorns fabr. Sachs 50/1,5. Ps Saxonette aut.

Fordonet godkänt med dispens från bestämmelse om motoreffekt enl. TSV:s skrivelse Dnr. 316-710618.

2-stegs automatisk växellåda. Motor. färd- och parkeringsreglage alt. höger eller vänster sida.

Trehjulig

 

 

TSV 2080

NMV Shopper

Hjulstorlek: 16"

Antal växlar 2.

Förgasare: Bing 1/8, 5/16. Ø 9,2 2x0 12,1

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 24 ● 14

SP: 1020, 1023

Anmärkningar:

2 stegs automatisk växellåda. Ramnr. till vänster framför förarplats.

Motorns fabr. Sachs 50/1,5 PS.

Fordonet godkänt med 1,5 hk motor enligt dispens 316-710618

Trehjulig

 

 

TSV 2081

NMV Shopper P202B

Hjulstorlek: 40 cm

Antal växlar 2*).

Förgasare: Bing. Ø 9,2 **)

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 24 ● 14

SP: E32/85

Anmärkningar:

KLASS I. Trehjulig. *) + backväxel. **) Bladventil. 2 st hål Ø 11 mm. Ramnummer på vänster hjuls insida.

Motorns fabrikat Sachs 50 AMLR S.

Dispens: Motoreffekt 1,07 kW, membranventils genomströmningsarea, främre kedjedrevs utbytbarhet och halvljusstrålkastares justerbarhet i sidled.

 

 

TSV 2082

NMV Shopper P202 BE

Hjulstorlek: 40 cm

Antal växlar 2*).

Förgasare: Bing. Ø 9,2 **)

Antal kugg på utg.axel ● drivhjulet. ● Total utväxling.: 15 ● 28 ● 16

SP: E128/86

Anmärkningar:

KLASS I. Trehjulig. Försedd med elstart. I övrigt se anm, för TSV 2081.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M    
 1