Instruktionsbok Monarped  M 36  med JlLO-motor  G 50
-Manöverorgan - Teknisk beskrivning. Körningsföreskrifter: Förberedelser före körning. Växelreglagets läge vid cykling. ^ back
-Start av motor genom kickning.
-Växling, Start av motorn genom trampning. Körningen.  Motorn stannas. Vid kall väderlek
-Skötselföreskrifter: Monarped typ M 36. Oljebyte. Kopplingskontroll. Var 75- 150- 300 mil. 
 OLD PAGE
 

Manöverorgan  1. Kopplingshantag   2. Låsmutter  3. Justerskruv för kopplingsreglage  4. Ljuskontakt och omkopplare

                                    5. Signalknapp  6. Justerskruv för handbroms  7. Låsmutter  8. Bromshandtag

 
9. Växelreglage  10. Låsmutter  11. Justerskruv för växelreglage  12. Spak för luftspjäll 13. Spak för de-ventil  14. Gashandtag.
 

TEKNISK BESKRIVNING

Motor: Motorn är en luftkyld 2-taktsmotor med vändspolning. Vevtapp och kolvbult äro lagrade i vevstaken resp. rull- och nållager. Cylindern är av lättmetall med foder av perlit, och cylindertoppen är försedd med dekompressionsventil (de-ventil). 

Fabrikat: Jlo, typ G 50 - Slaglängd: 43 mm - Cylinderdiameter 38 mm - Cylindervolym: 49 cm3  - 

                Effekt: vid 4300 varv/min. 0,8 hk - Varvtal: vid 30 km/tim. 4800 varv/min. 

Växellåda: Växellådan med 2 växlar och friläge dr sammanbyggd med vevhus och trampvev till ett block. Kopplingen består av stål- och juridlameller. Kraften överföres från vevaxeln till kopplingen med kedja som löper olja, och från kopplingen över växellådans kugghjul till utgående axeln. Från denna överföres kraften till bakhjulet med kedja. Trampvevaxeln står likaledes med kedja i förbindelse med den utgående axeln och är friläge så kopplad, att man från pedalerna kan driva motorn d. v. s. kan kicka igång den.

Kedjekransar: Utgående drev: 53 tänder. Vid bakhjul: 33 tänder.

Förgasarn: Pallas typ G-8 med insugningsljuddämpare och fjärreglage för luftspjället. Munstycke stan. 50 

(efter inkörningen storl. 47).

Svänghjulsmagnet: Stensholms som stand, komb. med belysningsspole på 16,5 W vid 6 V.

Tändstift: Bosch W 225 T1 eller motsvarande.

 Utväxling:
 Växel 1 2
 Motor/växellådans utg. drev 2 13,8: 1 7:1
 Motor/bakhjul 35:1 17,6:1

Belysning: Strålkastare 6 V/ 15 W+15 W med hel och halvljus, reglerbart från styret, samt med urtag för hastighetsmätare. 

                  Baklykta 6 V/ 1,8 W, försedd med reflektor.

Signalhorn: Elektriskt.

Bränsleförbrukning: 1,5 lit. per 10 mil.

Ram: Av kalldragna stålrör med ut- och invändiga förstärkningar. Framgaffel: Monark teleskopgaffel. 

Framnav: Med expanderbroms. Baknav: Fullbromsnav med expanderbroms. 

Styre: Av kalldraget, förkromat stålrör med gas- och bromshandtag jämte pak för de-ventil, växelreglage och 

           frikopplingshandtag med spärr, spak för luftspjäll samt ljusomkopplare med signal-knapp. 

Sadel: Swingsadel med skumgummidyna. Skärmar: Av stålplåt, 80 mm breda och djupvalsade. Framskärmen förlängd. 

Fälgar: Dimension 24×2". Däck och slangar: Värnamo, dimension 24×2". Parkeringsstöd: Sidostöd. 

Bensintank: Av svetsad stålplåt invändigt rostskyddsbehandlad, utvändigt lackerad och förkromad. Rymd ca 3,2 lit. 

Tillbehör: Verktygsväska med verktyg, reservmunstycke, namnplåt, pump och instruktionsbok med garantisedel. 

Lackering: Blå. Fälgar, skärmar och bensintank randade. Lås: Instickslås, godkänt av Polisens Tekniska Rådfrågningsbyrå. 

Körställning: Sadel och styre ära reglerbara.

 

Körningsföreskrifter:  Förberedelser före körning - Växelreglagets läge vid cykling

KÖRNINGSFÖRESKRIFTER

I FÖRBEREDELSER FÖRE KÖRNINGEN 

1. Kontrollera att bränsle med olja finns i tanken. Bemärk att endast bensin och olja av fullgod kvalitet får användas. Bensin 

    med spritblandning såsom motyl, lättbentyl och liknande blandningar med dieselolja, fotogen eller s. k. lösningsmedel kunna 

    skada motorn och få därför icke användas. Smörjningen av cylinderloppet, ram- och vevstakslagren sker uteslutande genom 

    bränsleblandningen. Det är därför av stor vikt att rätt motorolja användes och vi meddela hör de oljor, som oljebolagen 

    rekommendera för bruk i 2-taktsmotorer. Vi rekommendera ett blandningsförhållande av 1:25 d. v. s. 1,0 lit. tvåtaktsolja 

    skall uppblandas med 25 lit. bensin.

 

Hållå där ! har du prövat specialoljan för tvåtaktare ?

Du som skaffa dig en skaplig moppe och bara kuskar omkring för nöjes skull, du borde köra på en olja, som inte koksar eller beckar. Har du inte fått rätt olja så spelar det ingen roll om du kör på " full rulle " - du får i alla fall inte ut full effekt. För en tvåtaktare är "MIX IN" faktiskt det enda raka. 

Esso MIX-IN MOTOR OIL är specialtillverkad uteslutande för tvåtaktsmotorer. Den är uppbyggd så att den motverkar koksbildning, den ger lägre slitage och effektivare motor.

Fabrikat - Olja för inblandning i bensinen 

BP  Two-stroke-oil 

Caltex Two-stroke-oil 

Esso Mix-in-motor-oil 

Gulf Two-stroke-oil 

Nynäs 2-T  

Shell   Two-stroke-oil    

Vacuum....Oil Mobiloil D

 

 
                     
 
 Fig. 4, Växelreglagets läge vid cykling.
 

2. Har Ni aldrig tidigare kört moped bör Ni först köra Er 

    nya Monarped en stund som trampcykel, så att Ni lär Er 

    behärska fordonet För att man skall kunna trampa 

    monarpeden måste kopplingshandtaget tryckas ned, 

    spärren skjutas in och växelreglaget vrides till läge 2 

    (se fig. 4). 

3. Då monarpeden föres bakåt t.ex.. ut ur ett cykelställ, 

    måste växeln ovillkorligen ligga i friläge 

    (Läge 0, se fig 5.)  Om någon av växlarna ligger i, kan 

    bakhjulsbromsen skadas, även om motorn är frikopplad 

    (kopplingshandtaget nedtryckt).

 
Fig. 5 

 

 

          TOPP   

 
 
TAB