Special mopeder - Special built mopeds.
 Svensk importör: Nymans Verkstäder, Uppsala. ^ back to picture reg. ● [Back/to Hilfsmotor main.]
- - - - - - - - - - - - -
 VeloSoleX Courbevoie (Seine).
 VeloSoleX - Solex: [Denmark.] [England (UK).] [Finland.] [Holland.] [Schweiz.] [Sweden.]    
 
 
 
 1948  
 
 
 
           

Trimma upp motorn närmare 80 km-strecket bl. a.

genom att variera kontaktbrytarspetsarnas avstånd.

 

 

 

 1951 - 52  
 
 
 

 

- Service SOLEX en Suède

- VeloSolex TfA test 18/52

- Mopedens start den 1 juli 1952 med Solex

- Besked om Moped -52.

 

 
 
 
 1959 
 
 
 1959
 
     
 
 
 1952   HÄNDIGT FOLK !    

 

Den amerikanska konstruktören till detta ekipage vet

ännu inte om han skall registrera åkdonet motorcykel

eller bil. Den "unika bilen" har en motor på 25 hk som

är placerad baktill.

Framtill finns ett bilhjul och baktill två vanliga bilhjul, men

utanpå denna sitter också två stödhjul som lyfts upp från

marken då kärran når en hastighet av 10 km/t.