Crescent  instruktionsbok - mopeder        1961
 
 
 xx xx xx xx xx
 
 
 
 
 
 
 

Handhavande & körning. Introduktion till Nya Ägare. Identifikation. Tankning. Stöldlås. Bränslekran. Bromsar. Belysning ^ back

1:a körningen  bild 2 - Start av motor med kickstart.  Igångsättning - Nedväxling - Stopp - Inkörning - Vinterförhållanden

Svänghjulsmagneten - Förgasaren. 

Tillsyn och vård: Bränsleledningar & Förgasare bild 3, 4, 5, 6 och 7. II. Tändstift.  III. Glödlampor.  V. Kablar, Reglage.

Sprängskiss 2-3 växlad motor.

TEKNISK DATA

Motor - El - Kraftöverföring. Kedja, drev. mm. Däck, broms. mm. - Bränsle- och oljerymder. - Tillsyns & smörjschema.

El Kopplingsschema  -  Rådgivare vid störning.

Byte, Justering: Koppling, justering bild 8 - Växellådan bild 9. - Växelinställningar  2-3 växlad bild 10.

Kontroll och justering. Slutkontroll del 1-2.  bild 11 till 15. - Tändningen  bild 16, 17

Hjulnav och bakkedjan - Bakkedjan, justering. Hjulinställning - Tvättning, rengörning och vinterförvaring.

Sotning, avgasrör, ljuddämpare. Demontering och montering av däck.  Förteckning över lampor.   

 
 

HJULNAV 

Kontrollera och smörj med fett vid behov (efter c:a 500mil) såväl fram- som baknav.

 

BAKKEDJAN 

Var 100 mil bör kedjan smörjas med grafitfett e.dyl.

Var 400 mil rekommenderar vi att kedjan demonteras, rengöres i fotogen samt lägges i till 60º uppvärmt fett. Låt kedjan ligga i fettet i c:a 10 min. och häng den därefter att rinna av.

Slutligen provar man kedjans justering. Vid rätt justerad kedja skall den kunna röra sig upp och ned c:a 1 cm åt vardera hållet då föraren sitter på mopeden. Skulle kedjan vara för slak eller för spänd så förorsakar den skrammel och tager onödig kraft från motorn samtidigt som den snabbt förslites.

Kedjan justeras på följande sätt: 

1. Lossa muttrarna på bakaxeln. 

2. Genom att skruva på kedjesträckarens muttrar kan man röra bakhjulet bakåt (om man skruvar åt höger)  och 

    framåt (om man skruvar bakåt). 

3. Kontrollera att bakhjulet sitter i linje med framhjulet (se hjulinställningen). 

4. Drag åt muttrarna.

 

 

HJULINSTÄLLNING

Anskaffa en bräda av något mer än 2m längd, 6-7cm bred och tjockleken av c:a 2cm. Se till att en kanten är absolut rak.

Lägg en tegelsten eller träklots invid vardera hjulet.

Lägg brädan på stenarna (klotsarna) med den raka kanten mot däcken.

Se till att brädan berör bakdäcket på två ställen. Vrid på styrstången så att framhjulet kommer parallellt med brädans kant.

Avståndet från framdäcket till brädans kant uppmätes.

Flytta stenar och bräda till motsatta sidan och förfar på samma sätt. Sitter bakhjulet rätt skall avståndet mellan framdäck och bräda vara lika stort på båda sidor.

Är de båda måtten olika, ändra bakhjulets inställning genom att lossa eller spänna endera av kedjesträckarna tills dess att avstånden blir lika stora.

Så var det när mopeden var ny, det viktigaste idag år 2000 är att motordrevet - drevet på bakhjulet... är anpassade till varann.

Titta bakifrån! Se till att kedjan mellan de bägge dreven ser rak ut. Kommer bakhjulet snett i ramen, får man leva med det..........gå till kyrkan lite oftare !? Viktigast är att kedja drev INTE sliter snett.

 

 

TVÄTTNING. RENGÖRNING. VINTERFÖRVARING.

Innan fordonet ställs undan för vintern, tvätta det noga. Utför tvättningen med en mjuk svamp e.dyl. och använd rikligt med vatten. Skölj bort ev. gruspartiklar och gnid ej för hårt vid tvättningen, emedan ev. kvarvarande gruspartiklar kan repa lackeringen. Asfalt (tjära) avlägsnas lätt med bensin, om den ej suttit kvar alltför länge. Skulle så vara fallet måste koltetraklorid användas.

Motorn tvättas ren med fotogen och kristallolja.

Har Ni tillgång till spolslang, använd ej för högt vattentryck. Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot styrlager, hjullager, bromstrummor, förgasare m. fl. ömtåliga detaljer. Efter tvättning, torrtorka med sämskskinn. Polera lackerade ytor med något välkänt polermedel. Förkromade ytor vaxas eller överdragas med rostskyddsmedel.

Alla smörjställen smörjas enligt smörjföreskrifterna.

Växellådsoljan tappas ur sedan motorn varmkörts. Fyll i växellådsolja SAE80 ( olje mängd 0,2 l.).

Bränslefilter i såväl förgasare som bränsletank rengöres.

Kör motorn varm och demontera tändstiftet. Ställ upp framhjulet på en bock e.d. så att mopeden lutar bakåt. Slå 2 cl Desolite i motorn. Sätt i tändstiftet och trampa runt motorn några gånger. Desoliten sugs in i motorn och lägger en skyddande hinna över viktiga detaljer.

Luftfiltret och förgasaren rengöres.

Bakdelen demonteras, rengöres och infettas enligt beskrivning. Ni kan lugnt ställa in Er moped för vintern om Ni iakttagit ovanstående anvisningar. Ställ den på ett torrt ställe. Palla upp hjulen med träklossar. Släpp ur luft ur ringarna så att trycket endast uppgår till hälften av det normala. 

 

 
 SOTNING AV MOTOR, AVGASRÖR och LJUDDÄMPARE

När motorn känns kraftlös behöver den i regel sotas. Om Ni inte är van vid dylikt arbete, lämna mopeden till en verkstad. 

Var 200 mil kan Ni dock själv sota avgaskanalen sedan Ni skruvat av avgasrörets flänsmutter. Vrid före sotningen motorn runt så att kolven kommer att stå under avgasporten. Var försiktig så att Ni inte skadar cylinderloppet. 

Känns motorn kraftlös trots sotningen är troligen avgasröret eller kolvringarna igensatta av sot.

 

 

 NÅGRA RÅD FÖR DEMONTERING OCH MONTERING AV DÄCK

* Släpp ur luften.

* Tryck ner däcket i fälgen runt om.

* Börja avtagningen vid ventilen.

* Har luftslangen punkterat, undersök däckets insida noggrant.

* Talka däckets insida.

* Börja monteringen mittemot ventilen.

* Pumpa inte däcket till fullt tryck omedelbart utan undersök om däcket ligger rätt på fälgen. På däckets båda sidor finnes en 

   längsgående list. Kontrollera att denna ligger på samma avstånd från fälgen runt om.

 

 

 FÖRTECKNING ÖVER LAMPOR
  Lampa   Lampa   Socket
  Strålkastare   C 6 V, 15/15 W   Ba 15 d
  Baklykta   6 V, 2 W, 11 mm glob   BA 9s
  Bromsljus   6 V, 5 W Rör   Philips 6864
 
END - SLUT