Sparkplugs - Tändstift.  
  BOSCH spark plug condition. ^ back to Sparkplugs main.
- - - - - - - - - - - - -

Spark plugs. ● AC. ● BOSCH.: Moped. · Outboard. · Garden. ·  Condition. Logos & Advertisement.

---------------- • CHAMPION [58] [59] [62] [72] [93] ● K·L·G. ● LODGE. ● NGK. ● Cross reference chart. ● (* = Link to mark.)

 

• Mopeds [SWE.] [A-Z.]

 

 
 Moped, vélomoteur, bromfiets, knallert, ciclomotore, mopo.  
 
 TÄNDSTIFT - Spark plug - BOUGIE - Tennplug - TÆNDRØR - Candela - SYTYTYSTULPPA - Zündkerze
 
 
 

● Special tändstift.

● I vilken kondition är Ditt stift?

● Vad betyder beteckningarna?

 
 
BOSCH Specialtändstift W 190 M11S för mopeder. I vilken kondition är DITT stift? Vad betyder beteckningarna?
               
  
 

 

Genomskärning av M11S stiftet. 

Den nedre »nitformade» delen av mittelektroden är

av ädelmetall. Luftspalten är här kortare och vidare

än på P11S. 

W 190 M11S täcker värmetalsområdet 145-225.

 

 

 

 

 

              

 

BOSCH Specialtändstift för mopeder.

 

Mopedmotorn går som regel med maximalt motorvarv. Den lämnar en relativt liten effekt men den specifika effekten 

- antalet hästkrafter per liter cylindervolym - är hög !

Det höga motorvarvtalet och den höga belastningen vid den förhållandevis låga körhastigheten gör att tändstiftet i en mopedmotor får en mycket svår uppgift. Det måste nämligen uthärda upp till 8000 tändningen per körkilometer mot »bara» cirka 1000 för stiftet i en normal 4-takts bilmotor under samma betingelser. 

Till detta kommer ett annat problem, som mopedmotorn har gemensamt med övriga 2-taktsmotorer, nämligen det oljeblandade bränslet. Förekomsten av smörjolja i förbränningsrummet ökar risken för nedsmutsning av tändstiften (oljekoks o. dyl.).

 

Hur skall då idealstiftet vara beskaffat?

De givna förutsättningarna kräver ett stift med speciell utformning av isolatorn och ett material, som i kombination med mittelektrodens uppbyggnad ger ett stort värmetalsområde, ökad motståndskraft mot korrosion samt mindre risk för glödtändningar och igensmutsning. 

Det är med utgångspunkt från dessa förutsättningar Bosch specialtändstift W 190 M11S konstruerats. Det täcker värmetalsområdet 145-225. 

 

Isolatorn är av pyranit med isolatorfoten så utformad att en lång överslagssträcka erhålles. För att snabbare få sådan temperatur på stiftet, att risken för igen smutsning minskar, har isolatorfoten dessutom en luftspalt mellan mittelektrod och isolatorspets. 

 

Mittelektrodens nedre del är av ädelmetall, varför den alltså har mycket god värmeavledningsförmåga och stor motståndskraft mot korrosion. Temperaturen hos mittelektroden blir därigenom lägre, vilket betyder ringa elektrodavbränning och minskad risk för glödtändningar. 

 

Sidoelektroden är extra kraftigt dimensionerad och har den från normaltändstiften välkända takelektrod formen, vilken visat sig lämpligast även för mopedmotorn.

 
 
 

20b   

  [Adv. guide.]  
 
 
 
 I vilken kondition är  Ditt stift ?
Vid bränsle utan eller med ringa tetraetylbly

Isolatorfoten är gråbrun och sockeln mörkgrå. Endast obetydlig sotbeläggning.

 

Detta "ansikte" vittnar om att tändstiftet har rätt värmetal och att driften övrigt varit normal.

Fullsize.

Smältpärlor på isolatorfoten. Sockel och elektroder anlöpningsfärgade.

 

För mager bränsle- luft- blandning, för tidig tändning, dåligt fastdraget stift eller för lågt värmetal (tändstiftet har säkerligen glödtänt).

 
Bränsle med högre tetraetylblyhalt

Beläggningar av diverse blyföreningar av skiftande färg (beroende på färgtillsatsen i bränslet).

 

Så ser ett tändstift med rätt värmetal ut efter lång driftstid eller vid användande av bränsle med hög blyhalt.

Anfrätta elektroder och smält pärlor av blyföreningar på isolatorfoten.

 

Skvallrar om för lågt värmetal hos tändstiftet, som skall bytas mot stift med närmast högre värmetal.

Bränsle med eller utan tetraetylbly

Svart, torr sotbeläggning (som leder tändströmmen direkt till gods).

 

Talar om för fet bränsle- luft- blandning, förgasarfel eller långvarig chokning.

Tändstiftet kan också ha för högt värmetal.

 

Oljefuktig avlagring av koks och sot.

 

Detta "ansikte" tyder på defekta kolvringar, sliten motor eller fel i tändsystemet.

Tändstiftet kan även ha för högt värmetal.

  
  
 
 
 
Vad betyder beteckningarna?

1 Den första bokstaven i beteckningen anger tändstiftsgängans dimension. 

M tändstiftsgänga M 18/1,5
W tändstiftsgänga M 14/1,25
U tändstiftsgänga M 10/1,0
X tändstiftsgänga M 12/1,25
Z tändstiftsgänga SAE 7/8"-18 el. ASTP 1/2"-14 (konisk)

Bosch-tändstiften är i allmänhet inte isärtagbara, men om ett tändstift är isärtagbart är ett D (- demontabelt) fogat till den bokstav, som anger tändstiftsgängans dimension. Det finns ett Bosch-tändstift, som utgör ett undantag från denna regel och det är HR ¾" T 1.

 

2

Siffrorna efter dimentionsbokstaven hänför sig till tändstiftestets värmetal.

Värmetalet anger tändstiftets förmåga att motstå glödtändning, igensotning samt igenoljning vid en viss belastning. Val av rätt värmetal är en viktig faktor om tändstiften skall fungera bra. Här gäller det att noga följa rekommendationstabellen.

 

3

T anger materialet i isolatorn, som på samtliga Boschtändstift består av Pyranit. Detta kännetecknas av två gröna ringar på isolatorn.

R före T betyder att tändstiftet är radioavstört - ett resistor stift. I isolatorn finns ett inbyggt trådlindat dämpningsmotstånd på 5.000 ohm.

 

4

Den sista siffran i beteckningen anger gäng- och sockellängd, nyckelvidd, elektrod form etc.

Ex. Siffran 1 kännetecknar europeiskt normalutförande. Siffran 2 betyder hög sockel eller lång gänglängd. Ex. Siffran 3 innebär kortare gänglängd - amerikanskt normal utförande.