Kalmar Läns kalops: Artiklar, tänstift, hjälmar, vulkset, tester....
 Ett besök hos Stenholms Fabriker i Huskvarna. Teknik för Alla 8/54

^ back to Artiklar - TfA covers. 

- - - - - - - - - - - - -

TVÅTAKTHJÄRTA MED FLÄKT.

 STEFA     Back to Husqvarna main.
 
   

Bilden visar en 

svänghjulsmagnet för

utombords motorer.

 
 
 1954    
 

 

Svänghjulsstommen pressas samman i ett enda moment.

 

 

 

 

 

 

Samtidig provkörning av fyra  nymonterade

svänghjulsmagneter.

 

 

 

 

 

Click to close.

 

På bilden utförs ett av de viktigaste arbetsmomenten: 

balansering av svänghjulet. 

 

 

 

TVÅTAKTHJÄRTA MED FLÄKT. 

Magneten betecknas ofta som tvåtaktarens hjärta och nu börjar detta hjärta uppträda med fläkt på svänghjulet för användning i motorer för motorsågar, i stationära motorer och små utombordsmotorer - detta var en av nyheterna som presenterades vid ett besök på Stenholms Fabriker i Huskvarna där man bl.a. tillverkar svänghjulsmagneter för de flesta mopedmärken som säljs i Sverige.

 

Den som i dag ska köpa en moped och börjar titta litet närmare på de specifikationer försäljarna välvilligt står till tjänst med kommer att kunna gå från märke till märke och i de allra flesta fall träffa på samma svänghjulsmagnet: Stefa eller Stensholms, vilket är samma sak. Ångrar han sig och i stället börjar titta på en mindre motorcykel eller scooter har han alla utsikter att träffa på samma magnetmärke och i den mån de svenska aktersnurrorna av mopedtyp slår igenom och motorsågarna får större spridning kanske han träffar på samma envisa magnet även där. 

 

Stefa-magneten, som på några år fått en sådan spridning att man för att bevaka sina marknader tvingats upprätta servicestationer inte bara i Sverige utan också i Danmark, Frankrike, Österrike och Beneluxländerna, kommer från Stenskolms Fabriker utanför Huskvarna - en industri som genomgått ganska skiftande öden och som faktiskt trots sitt stora genombrott på magnetområdet är förhållandevis ung som magnettillverkare.

 

Här är inte platsen för en industrihistorik och därför får det räcka med att konstatera att Stensholm ursprungligen var en pappersfabrik som emellertid försvann för gott i slutet av 1880 talet efter dubbla eldsvådor. Redan i början av 1890-talet startades emellertid här en metallindustri, som bl. a. tillverkade stickningsmaskiner och andra hushållsartiklar. Denna inriktning bibehölls i stort sett fram till andra världskriget även om tillverkningsobjekten skiftade. Så tillverkade man i slutet på 1930-talet vridmaskiner och liknande för KF :s räkning. Under kriget blev det här liksom på så många andra ställen en fullständig omläggning av driften i enlighet med de behov som då uppstod, och det är från denna tidpunkt - ungefär 1940 - 41 - man kan datera den moderna industri Stensholms fabriker är i dag och den nuvarande produktionsinriktningen, där svänghjulsmagneterna och oljetätringar är de två huvudprodukterna.

 

Trots att oljetätringarna f.n. är en mycket stor produkt, som alltid kommer att vara betydelsefull för företaget och dess export fyra femtedelar av denna produktion går till utlandet - ska vi här endast intressera oss för den snabbt expanderande tillverkningen av svänghjulsmagneter, som också lägger beslag på det största utrymmet i de luftiga och moderna fabrikslokalerna, som dimensionerats för att tillåta ytterligare utvidgningar. Redan nu har man en kapacitet av 1 500 magneter pr dag, vilket är fullt tillräckligt under stora delar av året men under högsäsong kan efter frågan stegras så snabbt att ur kapacitetssynpungt mycket svårbemästrade toppar kan uppstå.

 

 

Laboratoriet där man genomför prov av de mest varierande slag. 

 
 

 

Montering av spolarna på plattan sker med

hjälp av tryckluft - överhuvudtaget utnyttjar

man tryckluften i stor utsträckning i denna

produktion.

 

 

 

 

Här sker samtidig invändig och utvändig

rensvarvning av svänghjulsstommar.

 

 

 

 

Sekundärspolen lindas med en hårstråtunn

emaljerad koppartråd med isoleringspapper 

mellan varje skikt. 

 

 

 

 

 

Trots att man tillverkar magneter för så många olika mopeder och motorcyklar både för den svenska och den utländska marknaden sker produktionen efter en "löpande-bandteknik" även om själva transportbanden i stort sett lyser med sin frånvaro. Vad som möjliggör detta är att man byggt upp hela sin konstruktionsserie på en bygglådsprincip, vilken innebär att man med ett fåtal variationer på de ingående elementen kan plocka ihop ett stort antal olika magneter för tvåtaktsmotorer mellan 30 och 300 cc. En av bilderna är en explosionsritning av en typisk svänghjulsmagnet för mopeder anpassad efter tysk standard. Ritningen visar klart de ingående delarna och deras placering med monteringsplattan i botten, tänd- och belysningsspolarna, kondensator och brytarmekanism samt svänghjul och alla smådetaljer. Så gott som samtliga dessa detaljer ingår oförändrade eller med mycket små förändringar i samtliga mopedmagneter oavsett om dessa är utförda efter tysk, fransk eller Stensholms egen standard. Detta gör att för de flesta arbetsprocesser har det ingen betydelse hur den slutliga magneten kommer att se ut.

 

Trots att Stensholms fabriker är den enda svenska tillverkare som har en fullständig linje av svänghjulsmagneter avsedda för alla slag av tvåtaktare mellan 30 och 300 cc kan man säga att det endast är två olika modeller man tillverkar: en liten avsedd för mopeder och en större avsedd för motorcyklar. På dessa bygger sedan specialmagneter av olika slag. Genom att förse den lilla magneten med fläktblad på svänghjulet får man en lämplig fläkt för mindre scooters, för motorsågar och mindre stationära motorer med luftkylning. Ytterligare en ny användning håller just nu denna magnet på att få genom de utombordsmotorer av mopedstorlek som börjat lanseras. Då får den det utseende den har i bilden intill rubriken. Utöver fläkt förses den med en anordning för snörstart. På samma sätt kan den större motorcykelmagneten byggas på för an vändning i större scooters, tvåmans motorsågar, vanliga utombordsmotorer etc. I samtliga fall finns dessa magneter då också anpassade efter olika standard. 

 

Innan man kommer så långt att man i monteringen kan plocka samman delarna till magneter av olika typer har det emellertid utförts ett tillverkningsarbete där det många gånger krävs den yttersta precision, stor yrkesskicklighet och ibland dyrbara maskiner. Detta framgår delvis av bilderna i anslutning till artikeln. Visserligen pressas hela svänghjulsstommen i en enda arbetsprocess, men innan den ingår som ett färdigt svänghjul i magneten har den många arbetsprocesser kvar, av vilka den kanske viktigaste är dess avbalansering, varvid felmarginalen har satts så lågt som 0,4 gram. 

 

Stensholms fabriker brukar i sin reklam kalla magneten för mopedens hjärta och man skulle med samma rätt kunna kalla tändspolen för magnetens hjärta. Är den inte ordentligt lindad hjälper det inte hur bra magneten är i övrigt: den kan inte fullfölja sin viktigaste uppgift. För denna lindning är det så gott som enbart kvinnor som svarar och det är ett sant nöje att se dem arbeta vid sina lindningsmaskiner av vilka företaget har ett 60-tal, av vilka en del används för sekundärlindningar, som ut förs i tusentals varv med en emaljerad koppartråd av ungefär samma tjocklek som ett hårstrå. 

 

Från olika håll kommer så de olika detaljerna till monteringen där alltså magneten växer fram. Men innan den lämnar monteringen har den också genom gått en grundlig provkörning vid varv som varierar mellan 400 (startvarv) och 4 000 (driftsvarv) varv/min. Först efter denna provkörning och annan kontroll anses magneten vara färdig för leverans och att det är en fullgod vara man släpper ut anser man bevisat av att man numera säljer sina magneten även till de mycket fordrande Ilo-Werken. 

Den stora mopedrushen har ju med fört att behovet av magneter ökat oerhört här i landet och naturligtvis har Stensholms fabriker profiterat på detta,

 

då som tidigare sagts de allra flesta mopeder som säljs här i landet är försedda med Stensholmsmagneter. Man räknar emellertid med en vidareutveckling just genom att man har lämpliga magneter färdiga för såväl motorsågarna, som otvivelaktigt har en stor framtid, och de lätta utombordsmotorer, som får sitt stora framträdande vid utställningen Allt för sjön. Man vilar emellertid inte på lagrarna hos Stensholms fabriker utan det väl tilltagna konstruktionskontoret arbetar oförtrutet på nykonstruktioner och på förbättringar av de redan existerande modellerna för att hävda den ställning STEFA redan tillvunnit sig.

 

 

Explosionsritning av en typisk mopedmagnet i enlighet med tysk standard.