Trelleborgs Gummifabriks Aktiebolag, Trelleborg. ^ back to NV Autoped.
- - - - - - - - - - - - -
  Under krigsåren var det gummibrist....... [Back/to TRELLEBORG.]   
 
N2   
                                
 

 

Trelleborg reklam/upprop 1943

 

 

Statens Industrikommission,

gummi-skrot insamling 1944.

 

 

 

 

 

 
M2c    
 1943    
 

 

 

 

 

     Trelleborgs Gummifabrik har funnit mången "äkta pärla".

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Genom sin rika erfarenhet på det kemiska och tekniska området är Trelleborgs Gummifabrik beredd att även nu försöka lösa de gummiproblem, som industrien kan ha.

Men det är ont om gummi. Nuvarande avspärrning från ytter- världen omöjliggör import av rågummi. Den svenska gummi-industrien är hänvisad till de råvaror, som finnas inom landet.

Det är därför av största vikt, att allt gummiavfall och förslitet gummi åter kommer gummiindustrien till godo.

Under sådana förhållanden kan Trelleborgs Gummi fabrik även i fortsättningen framställa goda varor för industriens mest trängande behov.

Ty det är allmänt känt, att Trelleborgs Gummifabrik framställer kvalitetsprodukter även av nu tillgängligt råmaterial.

Trots detta bör det ligga i vars och ens intresse att väl vårda de brukbara gummivaror, som redan finnas, för att i största möjliga utsträckning förlänga deras livslängd.

 

 
 

 

 

En industri till industriens tjänst.

 

 

 

 
 
M2d    
 1944  Gummi insamling.  
 

          

 

 

Landet behöver gummiskrot!

Riksinsamling genom skolorna.

15-30 september.

Statens Industrikommission.

 

 

 
 
 
 
    Heja Sverige - friskt humör, det är det som susen gör!