Nyman & Crescent mopeds.
 Nytt från Nymans. Aktiebolaget Nymans Verkstäder, Uppsala.

^ back to Nymans & Crescent main. 

- - - - - - - - - - - - -

Nymans & Crescent: [History] [..with Cyclemaster -52.] [..with Victoria -52] [Nytt från Nymans -55.] [Pray for a Crescent.] [Feel high...]

 
 [Back/to MOTOR covers.]
           
 

 

MOTOR Nr 10 - Den 5 Mars 1955

PRIS 60 ÖRE

 

 

Crescent mopedscooten körkorts- och skattefri. 

 

 

 

Crescent Transport-moped

 

 
 1955  Nytt från Nymans i Motor.  
 
 

 

 

 

I snömotocrossen i Norrköping härom. söndagen vann "Kycklingen" Eriksson på den här NV-maskinen med 250 cm3 DKW-motor.

I år går de svenska fabrikerna in för att bygga motocrossare, både i 250 och 500 klassen och det betyder ju ett kolossalt uppsving för den sportgrenen. I Svemos tävlingskalender finns antecknat 110 motocrosstävlingar i Sverige i år.

 

 

 

Den från Sixdays och sexdagars välbekanta NV 38 "Army Six Days" har i år fått en dekor som gör den till en av världens vackraste motorcyklar.

Nytt för året är denna framgaffel av bottenlänktyp med stålfjäder och hydraulisk dämpning. Bromskraften överförs till gaffelbenet med parallellogramstag. Sten och smuts kan inte komma in i fjädervarven. Den ofjädrade vikten blir mindre, 'och väghållningen bättre.

 

 

 

 

Bak har Army Six Days svinggaffel med fjäderboxar, progressiv fjädring och hydraulisk dämpning. 

Baknav med gummidämpning, insticksaxel, helkapslat kedjeskydd.

 

 

 

 

Trampcyklar skall i år för de unga se ut sam speedwaybågar med en verktygslåda som ser ut som en bensintank, oxtungesadel och styre av den typ Olle Nygren kallar "idiotroder". Pojkarna är sådana nu för tiden. Men mammorna är mer praktiska. De trampar damcykel av den här typen.

Stålkorg av snabbköpstyp fram, stålkorgar bak och barnsits. Och till sommaren också baklyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fullt pådrag - mörtmopeder till bandsågar

 

Uppsala den 18 febr.

När man vandrar omkring i de röda tegelstenslängorna hos Nymans i Uppsala, undrar man vad som egentligen hänt det gamla företaget. I varje vrå sprakar ett fyrverkeri av nyheter, inte bara vad det gäller cyklar, motorcyklar och mopeder, utan också när det gäller scooters och rollers i olika storleksklasser från den skattefria mopedklassen och upp till den billiknande jätten med elektrisk självstart och sidvagn. Men det stannar inte vid det. Här kommer en ny linje, aktersnurror, stationära motorer, motorsågar och motorgräsklippare och diverse trevligheter, som kan bidra till landets motorisering.

 

I den förnämliga verktygsavdelningen, där ej mindre än 80 man jobbar med att göra precisionsverktygen till de olika nya tillverkningarna, erinras vi om ställets traditioner, när vi möter Erik "Orsa" Bohlin, som på Hermes trampade sig in i cykelhistorien så tidigt som 1922, och är 1930 på den svenskbyggda NV, som med 2,50 kubiks motor toppade 142 km/tim och överraskade med att i Sveriges Grand Prix på Saxtorp vinna A-klassen före en sådan världsstjärna som E A Mellors på New Imperial. På den tiden "Orsa" åkte cykel, byggdes det bara Hermes hos Nymans. Det nuvarande stjärnmärket Crescent, var då den gule, lede arvfienden från Stockholm, och var trumfkort hos Lindblads, som också uppgick i Nymanbolagen. Men både Orsa och vi andra gamlingar är ännu mer förvånade över tidens växlingar, när man får se att Crescents arvfiende från Henry Hansen-åren, Enskede-Jonssons blå Nordstjernan också står på produktionsbandet i Uppsala.

 

Överingenjör Gösta Rödén, som i den gamla goda tiden gick i skinnställ och byggde 142-knutars NV ger den bästa förklaringen till har det kunnat komma sig att de röda, de gula och de blå kunnat samsas' under samma tak och bibehålla kvaliteten: - För att kunna hålla kvaliteten uppe genom årtionden behövs det, säger Gösta Rödén, fyra saker: 1) material, 2) verktyg, 3) kontroll och 4) jobbare.

 

Bara byta balja

Materialfrågan löser Nymans genom noggrann kontroll i driftslaboratoriet, där man kemiskt och mekaniskt och optiskt studerar allt som kommer från bruken. Det är t o m så noga, att under arbetets gång tas analys på de olika baden, exempelvis för förnickling, förkromning, försilvring eller betning. I jämförbara fabriker i utlandet går sådana operationer helautomatiskt med conveyorbanor från vilka delarna doppas i bad efter bad. Men hos Nymans finns i produktionen ett avbrott, där man för hand skiftar om till tre parallella linjer. Skulle det nämligen hända att kemisterna hittar något fel på någon vätska, behöver man inte stoppa hela bandet, utan kan köra i två serier baljor, medan det byts kemikalier i den tredje sorten.

 

Vargar och rävar

Var och en som haft med mekaniska ting att göra vet att en tabbe kallas varg. Om man gör en felaktighet, kallas det att göra varg. Och själva misstaget kallas för vajsing.

Enligt överingenjör Rödgin' är en varg något som inte kan rättas till. Det är bättre att göra en räv.

Borrar man ett lopp och det blir för stort, är felet ohjälpligt. Då har man gjort varg. Vajsingen åker i skrotlådan. Men borrar man hålet för nätt, har man gjort räv. Saken kan klaras med brotschning.

- Det gäller att hålla varg och räv i lämplig balans, fortsätter ingenjör Rödén. Mer räv än varg är billigast.

 

Automatisering

När vi i föregående nummer talade om en tysk bilfabrik, hade vi att göra med ett myller av folk, som hade en timpenning av 1: 70 á 2: 25 RM. När vi passerar slipavdelningen hos Nymans, luskar vi ut att gubbarna där har 44:25 i timmen. På mopedbandet tjänar man för dagen 4:80 i timmen. De 80 jobbarna på verktygsavdelningen har mer. Alla har ackord och det för med sig att allt sköter sig självt.

Automatisering är en form av rationalisering, och automatiserat har man gjort i påfallande utsträckning hos Nymans. Vi hittar massor av nya automater, som inte stod där vid vårt senaste besök i julmånaden. Och ackordssystemet automatiserar arbetsmetoden. Här behövs ingen pådrivare. Gubbarna sköter sig själva. Skulle en maska, sänktes takten för de andra och då skulle inkomsten sjunka för hela gänget. På så sätt jobbar varje avdelning som ett fotbollslag.

 

Små serier och stora

- Vi har just nu det största pådrag som förekommit här i hela vår långa cykelhistoria, säger direktör Gustaf Grahn. Framtidsbilden för de närmaste åren börjar klarna.

Det är en sak man möjligen efterlyser hos Nymans och det är inhemska motorer till motorcyklar och scooters. Och direktören ger förklaringen:

- Så länge vi bara rör oss med den inhemska marknaden, måste vi kalkylera med förhållandevis små serier. Därför tvingas vi importera motorerna. Vi köper både från Tyskland och England, men om det inte hade funnits acciser, investeringssvårigheter och valutabesvärligheter i världen, och vi kunnat kalkylera med serier för en femårsperiod, då skulle det kunna löna sig att som förr om åren bygga alla motorerna själv.

 

Mest mopeder

Men småmotorer gör man själv i Uppsala. Autopeden, som i år bytt namn och beter Crescent Autoped, har svensk motor, monterad i Uppsala. Här lönar det sig. För mopedlinan går för fullt i två skift med en produktion av 200 om dagen.

Crescent Autoped med 40 cm3 svensk motor och Sachsopeden med tysk motor om 50 cm3, båda nedtrimmade till lagens effektgräns, börjar monteras på stora cykelbandet i trampcykelavdelningen. Men när mopederna börjar visa någonting i motorväg kommer de in på mopedlinan, där de gör:s färdiga i tio tempon. Här finns inget löpande hand. I stället sker monteringen i en på hjul löpande serie monteringsgiggar, som kallas för vagnar. och skjuts från station till station.

Vad mopedmotorerna beträffar, provkörs varje motor i tio minuter i provrummet. och var hundrade motor underkastas noggranna bänkprov.

I motorcykelavdelningen provar man t o m hela maskinen på rullar.

 

Du skall heta..

I gamla fina fabriker är det ganska typiskt att allting får smek och öknamn.

Från sportreferaten vet större delen av svenska folket, att Elon Forsberg kallas för Guld-Elon, Evert Söderlund för Mörten, Gunnar Eriksson för Kycklingen, och Bengt Fröbom för Spaken.

Namnen har smittat av sig på maskinerna. Den i Hermesrött lackerade motorcykeln under 75 kg kallas "rödmyran". Och den 150-kubikare varmed Mörten huserade i fjol på landsvägsbanorna går till historien som "Mörtopeden". En ny försöksmaskin för motocross går i provrummet under namnet "Sudden Special". Och vad för hönsgård-namn man skall ge den nya 500 motocrossmaskinen med Velocettes nya sensationsmotor, kan man lätt gissa när man vet att Kycklingen skall köra den.

 

 

M1a    
 

 

Crescent mopedscooten körkorts- och skattefri. 

Med 50 cm" Sachsmotor, fläktkyld, 20" hjul, fjädrande bottenlänkgaffel och swingsadel.

 

 

 

 

Gågossen skall i år bli åkgosse. 

För att motorisera springpojksväsendet presenteras Crescent Transport-moped med

kraftig främre packningshållare och rymliga varulådor i rörställningen bak.