TERMOLUX FABRIKKER i Skien.                    
 TERMOPED - Termolux Fabrikker, Skien.

^ back to Termoped Main.

- - - - - - - - - -
 

Termoped. [58]

Motor: Jlo, Victoria.

 

Termoped. [58-59]

[58] V. (Vicky Luxus M51).

[59] V. Kraftmopeden. Motor: Victoria

Termolux Fabrikker. [59]

● Jern-og Metallarbeideren besøker..

● Vaskebjørn.

 

Termoped. [59] Standard.

Motor: Jlo G 50

Termoped. [59] M 34. ..... Motor: Jlo Piano

 

Termoped. [59] F. .......... Motor: Victoria.

 

Termoped. [62] T, T 11. .. Motor: Tomos

 

● Norway at A-Z.

Norway main.

 

● Termoped main.

 
[Back/to Vaskebjörn at "Vinter".] 
 
N2   
   

                 besøker

  Termolux Fabrikker A/S, Skien.

                       

 

 

 

 

Vaskebjørn.

 

 

«Termopeder»

 

 

Progress damesykkel.

 

 
N3  
 
 

 

Vaskebjørn.

 

 

 

 

 

 

 

 
M2c    
 1959  Besök på Termolux Fabrikker A/S, Skien.      
 
 

vaske_bjorn, vaskebjörn, Vaskebjørn

 

 

Kilde: Jern-og Metallarbeideren 4/59

Termolux Fabrikker A/S

KOOPERATIV BEDRIFT I VEKST 

 

Vi hadde for en tid siden. anledning til å besøke Termolux Fabrikker A/S, som ligger i Gjerpen kommune like utenfor Skien. Bedriften er opprettet i 1949 og har også en avdeling ved Klosterskogen. Denne avdelingen produserer de ytre deler, såsom rammer, kasser og vinkler. Fabrikken i Gjerpen lager de mindre delene og foretar monteringen av de ferdige produkter.

 

Tilsammen beskjeftiger Termolux 55 arbeidere, derav 34 ved avdelingen i Gjerpen, og det er produksjonen ved denne avdeling vi nå vil omtale.

 

Hovedproduktet er vaskemaskinene «Vaskebjørn» som produseres i to forskjellige typer. Den ene «Vaskebjørn» er en Skovletremaskin. Denne maskin er solgt i mangfoldige tusener og er en maskin som er blitt meget populær på grunn av sin pris og særdeles gode vaskeegenskaper. Fabrikkens siste modell, «Vaskebjørn» med agitator, er også utstyrt med elektrisk vrimaskin. Denne modell har med ett slag forandret vaskemaskinsmarkedet: For første gang har det ,lykkes en norsk fabrikk å levere en luksusmaskin i en virkelig rimelig prisklasse. 

 

Andre elektriske produkter er strålekaminer og gjennomstrømmingsovner. Det mest kjente produktet ved ,siden av vaskemaskinene er imidlertid syklene og mopedene. Syklene har navnet «Progress» og mopedene «Termoped» med forskjellige tilføyelser, alt etter utstyret. Fabrikken har muligheter for eksport, men har hittil hatt mer enn nok å gjøre med å levere til det innenlandske marked.

 

 

 

 
 

 

Klubbformannen Arne Berge justerer motoren 

 

 

I 1958 var ca. 17 prosent av alle solgte mopeder i landet «Termopeder».

Omsetningen i 1957 og 1958 var vel 6 millioner kroner for bedriftens produksjon i sin helhet. 

 Arne Nilsen har vært bedriftens disponent siden 1953. Han kom i samtalens løp inn på muligheter for Økt salg. Hans mening om dette kan formuleres i følgende konklusjon: «Endelig er fagorganisasjonen og kooperasjonen bevegelser med samme formål, nemlig å heve lønnsmottakernes levestandard. Fagorganisasjonen på sin side ved å heve arbeidslønnen og kooperasjonen på sin side ved å skaffe gode varer til rimeligere priser. Det er derfor av den største betydning at medlemmene forstår denne sammenheng og slutter opp om samvirkelagene. Derved blir kooperasjonen i stand til å gjøre en enda bedre jobb både når det gjelder produksjon og omsetning. Det kan også tenkes andre omsetningsformer enn de som nå eksisterer.» 

 

 

 

 

Bedriften leverer også vaskemaskiner til boligbyggelagene. Flere husstander kan da benytte samme maskin. Termolux har i løpet av de år bedriften har eksistert levert Timelige baskemaskiner til et meget stort antall av de norske husstander. 

En annen produksjon som bedriften nå vil ta opp er tørkestativer, som nå blir mer og mer populære. 

  Vi fikk også anledning til å hilse på klubbformannen, Arne Berge. Begge avdelinger har en fellesklubb. Bedriften har allerede i flere år hatt 45 timers arbeidsuke. I to somrer har de praktisert 5-dagersuke som en prøveordning, for det er hensikten at 5-dagersuken skal bli permanent fra 1. mars 1959. Det er et godt samarbeid ved bedriften, og den har en stabil arbeidsstokk.

En pensjonsordning er under forberedelse. Folkene får to sett arbeidsklær pr. år. 

 

 

Progress damesykkel.

 

Ved årets slutt får alle de ansatte en julepakke, og dessuten avholder bedriften en årsfest for de ansatte med fruer. Klubben har en egen velferdskomité. Inntekten ved salg av alt skrapjern tilfaller denne komite. 

De fleste av arbeiderne har egne mopeder, og reparasjoner av disse kan de ansatte utføre på bedriften i fritiden. 

Både bedriftens ledelse og de ansatte ser optimistisk på framtiden. Bedriften ligger i vakre omgivelser på samme tomt hvor i sin tid Norges første cellulosefabrikk sto. Det er gode utvidelsesmuligheter, idet bedriften har hele 40 mål til sin rådighet. 

Det var et interessant besøk, og vi Ønsker bedriften og alle de ansatte lykke til. 

 

 

 
 
M3d  Reklame  
 Vaskebjørn er snild mot tøyet......      [Back to Reklame guide.] 
 

 

FORLANG DEMONSTRATIONEN I SAMVIRKELAGET.

 

.. koker.... vasker.... vrir