AB MASKINFABRIKEN REX - Halmstad.                
 REX AB Maskinfabriken Rex, Halmstad.  ^ back to REX 1958-66.   
- - - - - - - - - - -
 

REX [37-54

[37] REX-MC Midget M 45, motor Villiers.

[53-55] REX Jloped. Dam, herr mod. Jlo.

[54] .... REX Zündapped, test.

[53-54] REX Vicoped, test.

 

REX [55-57]

[55-56] Rexoped, Victoria - Zündapp.

[56-57] Fleetline / Jubile. Vic. - Zündapp.

[57] .... Topper. - Victoria

[57] .... Fixline. - Victoria

[55-57] Crossline. - Victoria

 

REX [58-66]

[58] Royal, Topper - Victoria MS 51.

[59] Rexoped Favorit, Favorit Lyx (Finland)/

.......Royal, Royal Lyx, Royal Sport - Victoria.

[60-63] Villiers Lyx-, Max. Forward. Stilmaster.

..........  Clubmaster. Standard. Villiers motor 3k, 3K/1.

[62-66] Sportmaster - Victoria

 

REX [64-68

[64-68] Sachsmaster, City. Sachs

[66] Sport, mopedtest i Motor. Victoria EM 50

[66] Monza TT. Zweirad Union EM 50

[67] Tornado S. Zweirad Union EM 50

 

REX [1973

Comet, Racer, Cross. - Sachs.

 

 

 

REX [55-68

[55-57] Scootoped,

........... Transport scooter.

[66-68] Lastmoped.

[52-59] MC.

 

CSR [52-61]

REX bytesprislista.

 

 

 

 

• Rex mopeds main.

Swedish mopeds

A-Z (Sweden)

 

 REXOPED modellerna FAVORIT & ROYAL . [Rex Royal - Auto-Osasto, Berner Ab, Helsinki.]
 
N1      
                                    
 

 

1959 års (cover)

REX katalog

Cyklar - Mopeder - Motorcyklar

 

 

 

ALLMÄN DATA 1959

(Favorit)

 

REX Rexoped Favorit. Bj.59

Motor: Victoria MS 51

 

 
N2       
            
 

 

REX Rexoped Favorit Lyx.  Bj.59

Motor: Victoria MS 51

 

 

REX Rexoped Favorit Lyx testas av

TfA i nr 11/59

 

 

REX Rexoped Favorit Lyx. Bj.60

Motor: Victoria MS 51

 

 
 
N3      
                        
 

 

1959 finns det tre

REXOPED ROYAL modeller.

 

 

REX Rexoped Royal Lyx. Bj.59

Motor: Victoria MS 51

 

   
 
N4        
                       
 

 

REX Royal Mopedi 1959 

● Finland.

 

 

 

REX Rexoped Royal Sport. Bj.59

Motor: Victoria

 

 

Finesser på 1959 årsmodeller.

 

 
M1a    
 1959 års  REX katalog. Cyklar - Mopeder - Motorcyklar (cover).     [MopedMC.] 
 
 
 
M1b    

ALLMÄN DATA 1959:

Ramens dubbelrör ger mopeden en kraftig, ryggrad ända från styrhuvudet till pakethållarens bakre fästen. 

Lyx-modellens speciella bakgaffelfjädring med svängande chassi ger högsta tänkbara åkkomfort och många andra praktiska fördelar (Se sid. 14). 

Det inkapslade kedjeskyddet ger bakkedjan tyst gång och mångdubblad livslängd. 

Den pålitliga och accelerationsgoda Victoriamotorn är känd över hela världen för sina goda egenskaper. Den arbetar tyst, smidigt och vibrationsfritt. 

Det är till stor del Rex nya bottenlänksgaffel, som gör, att Rexopederna känns så stadiga. Gummifjädringen är ljudlös och obegränsat hållbar. 

Det i särklass låga och rymliga "insteget" på de båda Favoritmodellerna gör dem väl lämpade för damer och äldre personer. 

Vita däcksidor och förkromade utsmyckningsdetaljer ger elegans åt Lyx-modellen. 

Rexopederna har "pumpfria" "Air-tight"-slangar och den kraftiga däckdimensionen 23 x 2,25". 

Den stora strålkastaren har ställbar reflektor. 

Startspjället regleras från en liten spak på styret.

 
 
M1c    
 1959   Rexoped Favorit      
 

Rexoped Favorit har i stort sett samma konstruktion som Lyxmodellen men saknar bakhjulsfjädring.

Rexoped Favorit Kr. 840:-

 
 Data: Se ALLMÄN DATA nedan.
 
 
     
 
M2a    
 1959   Rexoped Favorit lyx Kr. 905: -      [Back/to Lek & Saker.] 
 

Svepande, vackra linjer och utomordentlig komfort gör Favorit lyx till favoriten bland mopeder. 

Favoritmodellerna levereras i blå eller röda lackeringar och Lyxmodellen kan dessutom erhållas i svart lack.

Utsmyckningar i gråbeige återkommer vid alla lackeringarna.

  

 
 
 
       
 
 
 
M2b  59  
 1959     TfA 11/59  [Test guide.]
 
 

 

I Teknik för Allas femte mopedtest redo-

visar SVEN ZETTERGREN sina intryck

efter en veckas provkörning av Rex-

fabrikens senaste nykomling, Rexoped

Favorit Lyx med Victoria-motor. I nästa

nummer skall vi ta en titt på en

annan Victoriaprodukt, nämligen Vicky-L.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REX FAVORIT LYX

Det bestående intrycket efter en vec-

kas provkörning av den nya Rexoped

Favorit Lyx är att det är en stabil kon-

struktion med mycket bra motor.

 

Victoria-fabriken är en av föregångar-

na i mopedmotortillverkningen, och det

märks att man har hunnit ett bra stycke

på väg när det gäller att utnyttja mo-

toreffekten inom givna lagbestämmelser.

Rex-motorn visade sig nämligen vara ut-

präglat råstark över hela varvregistret.

Man kunde gott och väl starta på tvåan,

utan att motorn protesterade. Utväx-

lingen på ettan har därför kunnat göras

ganska hög för att få den bästa accele-

rationen.

 

Motorn var också lättstartad - de

gånger den inte startade på första kic-

ken är lätt räknade. Choken behövde

aldrig användas, drog man bara upp

gasen halvvägs, sprang motorn som re-

gel igång direkt. Kopplingen på vårt

exemplar hade emellertid den nackdelen,

att den slirade om man trampade till för

hårt på kicken. Knepet var att känna sig

för försiktigt ett kolvslag och sedan

trampa till.

 

Ytterligare en sak som utmärker Vic-

toria-motorn är, att den hänger med och

går rent även i mycket branta utförs-

backar. Många mopedmotorer får en viss

bromsande effekt, när farten i en ned-

förbacke närmar sig 40 km/tim, men

Victoria-motorn hängde i ett backprov

med till omkring 50 km/tim. Vid upp-

repade accelerationsprov från 0 till 25

km/tim behövde Rexopeden i genomsnitt

9,7 sekunder.

 

Rex-mopeden är föredömligt ljuddäm-

pad. Ett litet skrammel i motorn störde

något, annars var det bara en minimal

vibration i sadeln, som förkunnade att

man körde med fullgas på högsta växeln.

 

På vår testmoped hade vi en del be-

svär med ettan, som hela tiden envisades

 

med att hoppa ur. Likaså är en anmärk-

ning på sin plats beträffande gummi-

handtagen. Efter att ha kört i rusnings-

tid genom sta'n hade man stora valkar

i kontorshänderna av de vassa hand-

tagen. Kostnaden för byte av handtag

inskränker sig dess bättre till ungefär

en femma.

 

En anmärkningsvärd detalj är, att

motorn är fästad i förlängningen av

bakhjulsfjädringens svingarm. Motorn

gungar därigenom i takt med svingar-

men och verkar också som ett slags stöt-

dämpare. Därigenom har man också

sluppit undan med endast en fästpunkt

för motorn, nämligen i ledpunkten för

svängaxeln. Mopeden är därför påfal-

lande fri från de annars vanliga vibra-

tioner, som brukar dyka upp vid vissa

varv. I praktiken fungerar bakhjuls-

fjädringen utmärkt och ger mopeden en

mycket mjuk och behaglig gång. Fram-

hjulsfjädringen består av en bottenlänk-

gaffel med gummifjädrar. På landsväg

är den ypperlig, men på tvättbrädes-

vägar hinner den inte med, utan fort-

plantar då vägens alla ojämnheter till

armarna.

 

De elektriska detaljerna, lyse och sig-

nalhorn, fungerade tillfredsställande.

Ljuset räcker gott och väl till för natt-

körning, men vi saknar dock en kontroll-

lampa, som skvallrar om när lampan

lyser på dagen. Det händer ganska ofta,

 

att man efter en nattkörning glömmer

att stänga av lyset.

 

Bromsarna får gott betyg. Med bak-

bromsen stannade mopeden på fem me-

ter, med endast frambromsen på fem

meter, med båda på fyra meter från

30 km/tim.

 

Rexopeden är snygg att se på, om än

kanske litet Monark-inspirerad, och med

tanke på den stabila konstruktionen och

den robusta motorn bör den hålla åtskil-

liga år om den vårdas på rätt sätt.

 

• VÅR ANDRE GÄSTTESTARE heter

Per-Olov Eriksson, är 17 år gammal och

arbetar på ett laboratorium för vidare-

utbildning till filmfotograf. Han har

motorcykelkörkort och har tidigare haft

motorcykel, men numera har han över-

gått till moped, som han tycker ger en

betydligt lugnare framfart. Så här lyder

i ett nötskal hans betyg om Rexopeden

 

• PLUS-KONTOT: Motorn drar jämnt

och bra över hela varvs registret. - Mo-

torn går rent på övervarv. - Borttonat

ljud. - Bra körställning. - Fjädringen

mycket effektiv. - Snygg att se på.

Kraftigt stöd. - Breda däck.

 

• MINUS-KONTOT: Förhållandevis

tung och svårhanterlig. - Ettan svår

att få i. - Kopplingen går trögt - För

mycket plåt. - Kortslutningsknapp sak-

nas.

 

 

• Motorn hos Rexoped Favorit är en 1-cylindrig 2-taktare på 48 cc slagvolym. Slaglängd

42 mm, cylinderdiameter 38 mm. Maximieffekten 0,8 hk uppnås vid 4 700 v/min. Förgasare

av fabrikat Bing med startchoke och en halsring med 8 mm diameter. - Växellåda: Två växlar

med friläge, manövrerad genom vridhandtag. Utväxling på ettan 10,48:1, och på tvåan 6,75:1.

Treskivig lamellkoppling.

 

Tändsystem: Alternativt Noris, Siba eller Romag. Alla tre magneterna lämnar 17 watt.

 

Fjädring: Fram, bottenlänkgaffel med gummielement. Bak, svingarm med teleskop. Svingarmen

utdragen så att motorn sitter i förlängningen av armen. - Hjul: 23", med däckdimensionen

23 x 2,25.

 

Rexoped Favorit Lyx finns i svart-, blå- och rödvit lackering För 15 kronors merkostnad

levererar Rex sina mopeder med en reflekterande lack. - Pris: 905 kr. Tillägg för tre-växlad

låda, 45 kr. Hastighetsmätare 30 kronor.

 

 

 

Victoria-motorn är fästad i förlängningen av bakhjulsfjädringens svängarm och rör sig därför i takt med bakfjärdingen. Motorn verkar därigenom som

en tröghetsfaktor vid fjädringen. Motståndet förstärks ytterligare genom en gummiring, som på bilden ses placerad i en bygel ovan insugningsröret.

 

 
 
M2c    
 1960   Rexoped Favorit Lyx   Foto: Rösebäcken 2007-05-17 AB MASKINFABRIKEN REX - Halmstad. 
 

 

 

 
M3a    
 1959  finns det tre REXOPED ROYAL modeller.      
 

Rexoped Royal Lyx, är en utsökt representant för svensk mopedtillverkning. Den finns i tvåfärgslackeringarna blått/gråbeige,

vinrött/gråbeige och svart/gråbeige. Kr. 940:- 

Rexoped Royal är lika ovanstående men har lackering i stället för förkromning på pakethållare, fälgar och framgaffeländar.

Färgerna är blått/gråbeige, vinrött/gråbeige och ljusrött/gråbeige. Kr. 905:- 

Rexoped Royal Sport är en pangsak får sportig ungdom. Kan alternativt erhålla, med vanlig Royal sadel och förkromad pakethållare.

Lackering svart/gul. Kr. 965:- 

 
 

 

REXOPED ROYAL

Gemensamt för de tre Royal-modellerna, Royal, Royal Lyx och Royal Sport är lugna vackra linjer och ändamålsenlig inkapsling. 

Royal har Rex speciella bakhjulsfjädring med alla dess fördelar. 

Bottenlänksgafflarna har både vacker utformning och god stadga. Gummibandsfjädringen ger ett ögonblickligt och mjukt utslag och fjädringsvägen är avpassad just lagom för största körkomfort. 

Inklädnaden på Royal-modellerna skyddar den åkande för beröring med oljiga och smutsiga motordetaljer. Trots detta är alla vitala detaljer lättåtkomliga. 

Pakethållarna på Royal och Royal Lyx är rymliga och kraftiga och utförda så att en barnsadel av BNG-modell direkt kan anbringas. De har dessutom lyfthandtag och en kraftig bygelfjäder. 

Royal har den för svenska vägar lämpliga ringdimensionen 23x2,25" och "pumpfria" Airtightslangar. 

 
 
M3b    
 1959   Rexoped Royal Lyx      [Back/to Rex 58-66.] ● [Back/to Finland moped register.]
 

Maskinfabriken Rex Halmstad.                     

Auto-Osasto, Berner Ab, Helsinki.

 
 
 
 
        
 
M4a      
 
 
M4b    
 1959    Rexoped Royal Sport      
 
 Rexoped Royal Sport är en pangsak får sportig ungdom
 
 
 
      
 
M4c    
 Finesser  på 1959 årsmodeller.      
 

Bakhjulsfjädringen Hemligheten med den utomordentliga åkkomforten hos Royal-modellerna och Favorit Lyx ligger i Rex speciella anordning för bakhjulsfjädringen. Motorn och bakgaffeln är sammanbyggda till en enhet, som är vridbart lagrad vid det kraftiga ramröret, omedelbart bakom motorn. Bakgaffelns båda fjäderben ombesörjer den egentliga fjädringen men pendelrörelsen dämpas mjukt och effektivt av gummibandsupphängningen omedelbart under bensintanken. I första hand har härmed ernåtts en långslagig bakhjulsfjädring, som ger en överraskande körkomfort och som häller bakhjulet i god kontakt med vägbanan. Men även andra stora fördelar har vunnits med konstruktionen. Bakhjulet har sålunda en stadga i sidled, som är ovanlig vid bakhjulsfjädring och drivkedjan får en konstant spänning, som icke påverkas av fjädringsrörelserna. Genom att motoraggregatet endast har en enda vridbar föreningspunkt med den övriga mopeden sa försvinner motorvibrationerna helt. 

Helkapslat kedjeskydd Den förnämliga inkapslingen av bakkedjan mångfaldigar dennas livslängd. Kedjan går också väsentligt tystare. Det är några fä ögonblicks verk att avlägsna skyddet, så att kedjan i sin helhet blir åtkomlig för inspektion. 

 

 

 

Ny bottenlänksgaffel Framgaffelns gummibandsfjädring reagerar blixtsnabbt, mjukt och ljudlöst för vägbanans minsta ojämnheter. De breda, dubbelsidigt lagrade bottenlänkarna ger perfekt sidstadga åt framhjulet. 

Royal Sport har en framgaffel av samma typ men med något avvikande utseende. 

Fullnav med förkromade trummor finns på årets Rexoped-modeller. Stora bromsytor sörjer för snabb, kraftig och mjuk inbromsning.

Dubbelnivåkran ger Rexopederna en bensinreserv, som är fullt tillräcklig för extra 45 mils körning. Bensinkranen är försedd med ett stort filter 

Verktygskassetter Alla årets Rexopeder ha inbyggda, rymliga verktygskassetter, som öro bekvämt åtkomliga under sadlarna.

Världsberömd mopedmotor Årets Rexopeder är försedda med Victoria-motorn i sitt allra senaste utförande. En värdefull konstruktionsförbättring har gjorts på kickstartaxeln, som numera är helsvarvad och därigenom ger full motståndskraft mot varje påfrestning.

Tilläggspriser för Rexopeder Hastighetsmätare för Royal Sport Kr. 36:-  Hastighetsmätare för övriga modeller Kr. 30:-

Frontskydd för Royal Kr. 55:-  3-växlad motor Kr. 45:-