ÖRNEN AB JOHN HEDBERGS MASKINAFFÄR  Malmö.   ^ back to Swedish mopeds 
- - - - - - - - - - - - -
Hedberg    
 

A-B John Hedbergs Maskinaffär, Malmö startade sin verksamhet med cykeltillverkning (läs mer) och försäljning i slutet av förra seklet.

ÖRNEN var med i mopedstarten i början av 50-talet. Victoria gick att köpa löst eller färdigmonterade på "special cyklar" (se mod. 20), även

mopeder med JB-motorn ingick i sortimentet. Express fanns även den tidigt med och fanns att köpa så långt fram 1958 (Radexi III).

1955 fanns flera "Husqvarna" mopeder att köpa som Örnen mopeder. Monark var ett annat märke som "användes" i Örnens mopedprogram.

Lite unik är väl "Monarks" mopedskoter 1958 som inte hade den vanliga JLO motor utan utrustades med en Puchmotor.

 
                                                     Bosch sparkplugs.
 
15    
 1953-55
 
         
 

 

ÖRNEN 1953

mod.50. JB 48 motor.

 

 

Örnen mod. 35    Bj.53

Motor: JB 48

 

 

Örnen mod. 50    Bj.53

Motor: JB 48

 

 

 

 
      
 

 

Örnen mod. 20    Bj.53

Motor: Victoria Special

 

 

Örnen mod. 25    Bj.53

Motor: Victoria Special

 

 

 

 

 

 
                      
 

 

Örnen Flyer modell 20  Bj.55

Motor: Victoria FM 38

 

 

 

 

Örnen Flyer modell 20 fotad på Fridhem i Uddevalla 2001-04-07

 

 

 

 
20    
 1954
 
                                  
 

 

Örnen Flyer. Bj.54

Motor: Express

 

 

Nyår 2003, Strömstad. Taget 23.45 från

ett av Rådhusbergets parkeringsdäck.

 

 

K·L·G reklam

 

 

K·L·G tändstift.

Örnen mopeder.

 

 
25    
 1955
 
           
 

 

Örnen Flyer mod 35 (40) Bj.55

Motor: JB

 

 

Örnen Flyer mod 35 (40) Bj.55

Motor: JB

 

 

 

 
         
 

 

Örnen Flyer mod 50      Bj.55

Motor: JB 48

 

 

Sparta 

Motor: JB 48

 

 

 

 

 

 
30    
 1955
 
                                       
 

 

Örnen mopeder 1955

 

 

Örnen Flyer mod. Mod. 70, 72.  Bj.55

Motor: Husqvarna (link HVA).

 

 

Frontskydd av scootermodell

 

 
 
              
 

 

Örnen Flyer Modell 85. Bj.55

Motor: Express

 

 

Expressmotor M 52, data.

(Link Expresswerke A.G.)

 

 

Örnen Flyer Modell 100. Bj.55

Motor: Express

 

 
 
                  
 

 

Örnen Flyer Modell 75-80  Bj.55

Motor: Pilot

 

 

Örnen Flyer Modell 90    Bj.55

Motor: Pilot (Link Rex Motorenwerke.)

 

 

AC tändstift till Pilotmotorn.

 

 
 
           
 

 

Örnen Flyer Modell 95   Bj.55

Motor: JLO

 

     
 
35    
 1956-57
 
                                     
 

 

Örnen mopedscooter M 39  Bj.56

Motor: JLO Piano

 

 

Örnen modell 110  Bj.57

Motor: NSU Quickly

 

 

 

Reservdunk 3, 5, 10:an

Östlings Järnmanufaktur, Bromma

 

 
40    
 1957
 
  LARGE. Örnen modeller 1957  
 
 
 
         Mopedscooter Motor: JLO Piano G 50           Luxus Express Radexi II Motor: Express      Standard Express Radexi II Motor: Express
 
  
            mod. 110 NSU Quickly Motor: NSU                  modell 70 - 72 Motor: Husqvarna                 modell 75 - 80  Motor: Pilot
 
        
       modell 85 Motor: Express                          modell 90  Motor: Pilot                                      Transport-moped Jlo Piano G 50
 
45    
 1958
 
          
 

 

Örnen RADEXI III  1958  LARGE.

 

 

Örnen RADEXI III  Bj.58

Motor: Express

 

 

 

Örnen RADEXI III LYX   Bj.58

Motor: Express

 

 
                 
 

 

ÖRNEN MOPEDSCOOTER 1958

Med Puchmotor.  LARGE.

 

 

Örnen Mopedscooter  Bj.58

Motor: Puch

 

 

Örnen Mopedscooter  Bj.58

Motor: Puch

 

 
 
          
 

 

Örnen Mopedscooter  Bj.64

Motor: Puch

 

     
 
CSR
 CSR   Cykel- och Sporthandlarnas - Bytesprislista 1959 o. 1963.   [Guide Alla märken.]  
 

ÖRNEN  CSR

Cykel- och Sporthandlarnas - Bytesprislista.

 

ÖRNEN [53-55

[53] mod. 35, 50 - JB 48.

[53] mod. 20, 25 - Victoria Special.

[55] mod. 20 .. Victoria FM 38.

 

ÖRNEN [54

mod. 85 .. Express.

 

ÖRNEN [55

mod. 35, 40, 50 .. JB.

 

ÖRNEN [55]

[55] mod. 70, 72 ........ Husqvarna.

[55] mod. 85, 100 ...... Express.

[55] mod. 75, 80, 90 .. Pilot.

...... mod. 95 .. JLO.

 

ÖRNEN [56-57

mopedscooter M 39 .. Jlo Piano.

mod.110 .. NSU.

 

ÖRNEN [57]

Mopedscooter .. Jlo Piano G 50.

Luxus / Standard Radexi II .. Express.

mod. 110 ...... NSU Quickly.

mod. 70, 72 .. Husqvarna.

mod. 75, 80 .. Pilot.

mod. 85 ........ Express.

mod. 90 ........ Pilot.

Transport-moped .. Jlo Piano G 50.

 

ÖRNEN [58

Radexi III ........ Express.

Radexi III Lyx .. Express.

Mopedscooter ... Puch.

 
   
 
 ÖRNEN
Lever-   Fjädr.   Lacker ing Färg er   Väx- Kedja/ Kick- Rikt-
ansår Modell gaffel Hjul Ram Skenor Skärmar Motor lar Kilrem start pris
 Bytesprislista 1959
1953 35 och 50 Stum 26"  Blå Blå Blå  JB 1  Kedja Nej 745:-
 
1954 35 och 50 Stum 26"  Blå Blå Blå  JB 1  Kedja Nej 770:- 
1954 40 och 85 Fram 26"  Blå/Röd Blå/Röd      Blå/Röd  JB/Express 1  Kedja Nej 795:- 
1954 70, 72, 75, 80 Fram 24", 26"  Röd Röd Röd  HVA/Pilot 1  Kilrem Nej 795:- 
 
1955 90 Fram 24"  Röd Röd Röd  Pilot 2  Kedja Ja 860:- 
 Bytesprislista 1963
1956 110 Fram 24"  Grön/ Blågrå Beige Grön/ Blågrå  NSU 2  Kedja Ja 785:- 
1956 M 39
Scooter
Fram 20"  Röd Röd Röd  Ilo G 50 Piano 2  Kedja Ja 945:- 
 
1957 M 33
Scooter
F+B 20"  Blå Silver Blå  Ilo G 50 Piano 2  Kedja Ja 1095:- 
 
1958 M 33
Scooter
F+B 20"  Röd/Grön/Svart Silver Röd/Grön/Svart  Puch 2  Kedja ja 1095:-