FRAM KING Bolagen, Uppsala - Hälsingborg.                 
 FRAM KING BOLAGEN.

^ back to Fram King Bolagen 1964-69.

- - - - - - - - - - - - -

FRAM - KING [59-63] CSR bytesprislista.

 

FRAM - KING [53

Nr. 55, 60. Victoria Special.

 

FRAM - KING [54-55

[54] Nr. 50 Fuchs.

...... TfA test: Nr. 51, 52, HMW.

...... Nr.65, 66, Husqvarna.

[55] Transport, HMW. - Paket, Victoria.

FRAM - KING [56-58]

[56] Nr 40, 41, 42, Victoria.  Nr 53, HMW.

[58] 42NL, 42/3NL, 42N, 46, 56, 61N, Victoria.

...... 53N HMW.

 

FRAM - KING [57-61]

[57-59] Photos typ 43. TfA test.

[61] Mod 43. Luxus 44, 54, 68.

...... All-Round 43, 43 L. 67, 67 L.

FRAM - KING [1962

Uppsala - Hälsingborg - Enköping - Ängelholm (Standard).

[62] Luxus 44, Solifer 47F/47H, Clipper 48 F/H, Skoter 62.

 

FRAM - KING [64-69]

[68] Comet .. Victoria EM 50.

[68] Speed .. Victoria. Finland, Thermomat.

[69] City ...... Anker.

 

 

FRAM - KING [56-62

Mopedscooter, Victoria.

No. 61, Victoria.

No. 61 N, Victoria.

No. 62, Husqvarna.

 

FRAM - KING [55-70

Transport & Paketmopeder.

 

FRAM - KING [61-66]

• Solifer Export Moped (Finland).

[61-63] Solifer Typ 47, 47F, 47H. Trollhättan.

[64] .... Solifer/Kaxi Typ 49 F, 49 F. Molkom.  

 

FRAM - KING [62-68]

[62] .... Clipper: Typ 48 F/H, extra tillbehör.

[66-68] Clipper: Typ 48 F, Typ 48 H.

 

FRAM - KING [1970

Clipper 48 ....... Victoria EM 50.

Turist 76 ......... Tomos.

Lågmoped 72 .. Anker-Fram.

De Luxe 74 ...... Anker-Fram.

Sport 78 .......... Tomos.

Speed 68 ......... Victoria EM 50.

Packi Transportmoped 75, Puch.

     
 
N1      
                      
 

 

Övergångsstället skall användas

och respekteras! Hjärntvätt 1967.

 

 

Fram Speed Bj.68.

Motor: Victoria-DKW EM 50

 

 

Solifer Speed Bj.68

Motor: Thermomat (Pluvier, NL).

 

 

 
M1a    
 1967     Motortidningen MOTOR 11/67 [Back to Högertrafik.]
 

 

 

Tobaksplanta.

 

 
 

Övergångsstället

skall användas och respekteras!

 

 

Ni som går : Ska ni gå över kör-

banan, måste ni enligt nya regler sedan

nyår använda övergångsställe, om det

finns ett i närheten!

 

● Finns det inget övergångsställe, går ni

tvärs över körbanan, vid väg- eller gatu-

korsning om sådan finns i närheten.

 

● Och har övergångsstället trafiksigna-

ler, får ni bara gå över när det är grönt

ljus! Om signalen slår om till rött medan

ni går, får ni naturligtvis fortsätta.

Ni som kör: När gående nu är skyl-

diga att använda övergångsställen, måste

ni som kör respektera deras rättigheter

och generöst släppa fram dem. När ett

fordon stannat vid övergångsstället måste

andra också göra det.

 

● Kör inte om strax före eller på *obevakat övergångsställe!

 

● När ni svänger i korsning med bevakat

övergångsställe, är ni skyldig att lämna

företräde åt gående, som korsar körbanan

på grönt ljus eller på polismans tecken.

 
 
   

HTK informerar. Detta är innebörden i några av de nya, klarare reglerna för över-

gångsställen. Reglerna har kommit till för att att göra det tryggare för er som går och lät-

tare för er som kör. De ingår också som ett led i arbetet för trygg högertrafik.

 

M2a    
 1968   FRAM Speed med Victoria-DKW motor.      [Speed 19681970.]
 

 

 

 

                        FRAM KING-BOLAGEN.                      UPPSALA - HÄLSINGBORG

 

   Speed

 

Motor: Victoria - DKW EM 50, 49cc, 1 hkr, 

3-växlar, fotväxel. 

Bing förgasare. 

 

Däck: 21x2.75" 

 

Färg: Svart med förkromad tank och skärmar.

 

 

 

 

 

 

Salong 1969.

För dig som tycker om att köra. En sportmoped konstruerad som en motorcykel. 

Gjord för hårdkörning på vägbana eller terräng. Kan läggas ned i böjarna.

Perfekt körställning och balans.

 

 
 
M5c    
 1968   SOLIFER Speed. • Motor: Thermomat (Pluvier, NL).     [Back to SOLIFER mopeds.]
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tobaksplanta