APOLLO - M. Berlin & Co. AB. Värnamo.                
 APOLLO - M. Berlin & Co. AB. Värnamo.

^ back to Apollo 1951-56  

- - - - - - - - - - - - -
 

CSR [52-62]

Mopedhandelns bytesprislista.

 

APOLLO [51-56]

[51] Motorette. Levis.

[53] Motorette. Fuchs, TfA-test.

[54] Motorette. Zündapp Z-1, TfA-test.

[54] Motorette. Express, TfA-test

[55] Z-2, Filippinerna.

[56] Z-4, Nynäs, Dynamic Drive.

[56] Z-7, Karl-Erik.

 

 

APOLLO [56-58]

• Affär i Värnamo.

Mopedscooters.

[56] Z-11.

[57] Monte Carlo Z-21.

[58] Bel Rock Z-29.

[60] Z-21, Z-29.

[62] 8213.

 

APOLLO [56-59]

[56] Competition, test i TV.

[57] Rocket Record D-19.

[58] Mopsen, moped bil.

[59] Fanfar, TfA-test.

 

APOLLO [57-58]

[56-60] Pacific Z-6, Z-8.

[57-58] Sierra Z-15, 35.

TfA-test, kort på Z-15.

[58] ..... Apell Z-25.

• Esso main.

 

APOLLO [1960]

• S-39 (S = Sachsmotor.)

• S-40

• Z-29, (Z = Zündappmotor.)

• Z-21

• Z-25

• Z-8 

• Värnamo - Tokyo 1960.

 

APOLLO [1962]

Tvåhjulingar.

• 8039 (8038, 8039-1)

• 8051

• 8037 (8034)

• 8213. 

Transportfordon.

• 8042

• 8110

Gräsklippare.

Båtmotor.

 

 

 

Swedish mopeds A.

A-Z Sweden.

Apollo main.

 

 
N1   
             
 

 

Apollo Motorette i TfA test -54.  

Motor: Express

 

 

Apollo Motorette Bj.54

Motor: Express

 

   
 
N2    
          
 

 

Apollobladet Nr 1 1954.

 

 

Apollo Motorette

Motor: Express

 

   
 
M1a  1954  
 1954   Apollo Motorette provkörs i Teknik för Alla Nr.8 [Back/to Expresswerke A.G., Neumarkt/Oberpf. Nürnberg.] [Test guide.] 
 
 Apollo Motorette 1954 har de tolv  främsta egenskaperna i TfA s "önskelista".

Motor: Tvåtakts luftkyld 49 cc, märke Express, cylinderdiameter 42 mm, slaglängd 36 mm. Vändspolning med flat kolv. Pallas förgasare med startautomat. Stensholmsmagnet 6 v 15 W. Korklamellkoppling i olja. 

Motorplacering: Framför vevpartiet. (Veven inbyggd i växellådan.) 

Reglage: Rullhandtag för gas, draghandtag för broms och kortslutningsknapp på styrstångens högra sida. Draghandtag kombinerat med vridhandtag för kopplingen på styrstångens vänstra sida (där även knappar finns för strålkastare och elektriskt signalhorn). 

Ram: Ram av centralrörstyp, kombinerad modell. 

Tank: Rymmande 5,5 liter oljeblandad bensin i förhållandet 1: 25. 

Drivsätt och växlar: Enkelkedja gemensam för trampning och motordrift. Motorn helt urkopplingsbar från styrstången. Reduceringsväxel med kuggdrev. Extra växel kan erhållas mot tillägg. 

Utrustning: Bromsnav av typ fullnav fram och bak, det senare påverkas av dragstång från vevpartit och har fyra bromslägen per trampvarv. Bottenlänkgaffel. Elektriskt signalhorn under strålkastaren. 26" hjul. 

Tvåbent parkeringsställ under vevpartit.    Pris: 795:-kronor.

 

 

Omdöme och provkörning: 

Apollofabriken här roat sig med att jämföra den nya Motorettes egenskaper med TfA :s "önskelista" i julnumret och funnit att de 12-13 första egenskaperna finns hos Motorette, beroende på om man efter fritt val och mot pristillägg vill ha den tvåväxlad eller ej. Jag kan försäkra, att det är absolut överflödigt att ha någon ytterligare växel än den som finns i det enväxlade utförandet. De 12 första egenskaperna räcker gott och väl, eftersom denna kraftiga moped tar såväl Götgats- som Hamngatorna i Stockholm utan ansträngning och utan nämnvärd utgångsfart. (Backarna har ca 8 % stigning.) 

Redan tidigare har vi nämnt i TfA att Motorette endast har namnet gemen samt med förra årets modell. 

Bilden ger tillräcklig upplysning om utseende och ramkonstruktion. Den stora nyheten är Expressmotorn, en hypermodern sak med omvänt cylinderförhållande, kom pression 1: 6, i reduceringsväxeln inbyggd trampanordning och dragstång till fullnavsbromsen bak från vevpartit. Även bromsarna är direkta tillbehör till Expressfabrikatet. Motorn hör till de starkare - jag törs inte längre göra jämförelser, men läsaren kan hålla i minnet att Apollo har Zündapp på sin enklare modell i år. Det betyder inte att Express är överlägsen Zündapp - men väl att den här större utrustning - vilket är både en fördel (rikare möjligheter) och en nackdel (svårare att köra). 

En idealmoped? Beskrivningen ovan har visat att de viktigaste goda egenskaperna finns i riklig mängd. På det exemplar jag körde slirade kopplingen något, men det torde vara en justeringssak. Fjädrarna är då för lösa, vilket har till följd att man vid start måste släppa ned kopplingen hastigt för att inte cykeln ska bromsas av den stillastående motorn. I utförsbackarna blir gången ryckig när man bromsar med motorn. Detta sagt endast för att upplysa mopedister om orsakssammanhangen om detta fenomen skulle uppträda, det händer på flera mopedmärken med kedjedrift. 

Alltför lätt får alltså inte kopplingen vara. Kopplingen på Expressmotorn är ganska unik, eftersom den strängt taget är två. Kopplingshandtaget är kombinerat med ett vridbart rullhandtag ("scooterväxel"), men med endast ett drivläge och möjlighet att slira igång mopeden; Genom att vrida handtaget kan man helt koppla ur lamellkopplingen och göra om mopeden till en synnerligen lättrampad cykel. 

Vevbromsen har fyra lägen under ett trampvarv, ett högt läge (för högt?) och ett lågt (för lågt?) för vardera benet. Man kan backa mopeden utan att bromsen hindrar. 

Motorljudet är starkt utan att vara störande, det kan närmast karakteriseras som ett kraftigt väsande från växel dreven och insuget. Körställningen är bekväm, men bottenlänkgaffeln förefaller mig inte motverka trötthet i armarna. Priset slutligen är konkurrenskraftigt. 

Lättkörd? Varken lätt eller svår.

 

 

Bilden ovan från TfA nr 2 -54. 

Två nya Apollomopeder. (Zündapp - Express motor).

  
 
 
 
APOLLO MOTORETTE. Sverige. 795:-. Kedjedrift, 0,8 hk, 49 cm3, bottenlänkgaffel.  M. Berlin & Co., Värnamo.
 
 
 
 
M2a  Apollobladet  
 1954   Apollobladet Nr.1:  APOLLO Motorette med tyska kvalitetsmotorn Express.   [1954 - APOLLO Moped./ Motorette.] 
 

APOLLO MOTORETTE, 1954 års modell, är marknadens elegantaste och mest finessrika moped. Den är försedd med den tyska kvalitetsmotorn Express, som tillverkas av kontinentens äldsta cykelfabrik. Apollo Motorette är kedjedriven men har endast en kedja, en fördel, som underlättar dels efterspänningen av kedjan och dels demonteringen av bakhjulet vid en eventuell punktering. 

1 Motorn är väl täckt med lätt demonterbara kåpor, vilka bidraga till "ren" körning och attraktivt utseende. 

Motorn, som har maximalt tillåten effekt, är speciellt gjord för svenska förhållanden, och effekttoppen ligger vid en hastighet av omkring 20 km/tim., d. v. s. vid en hastighet, då man bäst behöver utnyttja motorns fulla kraft, t. ex. i backar eller hård motvind. 1 c:a 10 % motlut kör man mopeden utan att behöva hjälpa till med pedalerna. Maximihastigheten är 30 km/tim. 

Ett lättåtkomligt kombinerat reglage för startautomat och flödarknapp finnes. 

2 Transmissionen, d. v. s. kraftöverföringen från motoraxeln till drivningen, är försedd med urkopplingsanordning av motorn. 

3 Kopplingen är kraftigt byggd och lätt åtkomlig för utbyte av lameller, och den frikopplar effektivt. Vridhandtag finnes på styret för in- och urkoppling av växeln. 

Motorn har god tomgång, som är speciellt bra vid stadskörningar, där föraren ofta får vänta vid gatukorsningar o. dyl. 

Extra växel kan erhållas mot tillägg.

4 Den fjädrande framgaffeln av bottenlänkstyp är yt terst effektiv för de hastigheter, som det här är fråga om. Dess konstruktion behandlas utförligt på annan plats i denna tidning. 

5 Fullnav med extra kraftiga, överdimensionerade bromsar ger trygghet åt körningen. 

6 Strålkastaren är försedd med 15 watt Bilux lampa och lämnar ett utomordentligt starkt ljus. Under strålkastaren är ett elektrisk signalhorn placerat. 

7 Alla elektriska aggregat, såsom belysningens hel- och halvljus, signalhornet och kortslutningen av motorn sköter man genom en omkopplare, som är placerad inom fingerräckhåll på styret. 

8 Sadeln är extra bred och försedd med tvenne fjädrar, som ger både mjuk och fast körning. Denna konstruktion är den riktiga och ger ej som svingsadlar av hittills kända modeller onormala guppande rörelser. 

9 Ramen är av centralrörstyp i kombinerad herr- och dammodell. 

10 Tanken är extra stor och rymmer bensin för 35-40 mils körning. 

Lackeringen är transparent polychromatiskt blå. 

11 Priset kan sägas vara synnerligen lågt för denna moped, som dock har alla tänkbara fördelar och finesser. Gör gärna en jämförelse med andra mopedmärken i marknaden - vi är övertygade om att Ni inser, att Ni får mera för Edra pengar, om Ni väljer APOLLO MOTORETTE. 

 

 

 

 

TEKNISKA DATA

Motor: Express.

Cylinderdiameter i mm: 42.

Slaglängd i mm: 36.

Slagvolym i cc: 49.

Effekt i hkr.: 0,8.

Kompression: 1: 6.

Arbetssätt: 2-takt.

Spolsystem: Vändspolning med flat kolv.

Smörjning: Oljeblandat bränsle.

Transmission: Olja Mobiloil C 80 eller likvärdig.

Rymd: 250 cc (till nivåskruv).

Förgasare: Pallas 10 Z med startautomat.

Elsystem: Stefas svänghjulsmagnet 6 V 15 W.

Tändning: 3,2 mm före ÖD.

Brytavstånd: 0,3-0,4.

Stift: Lodge H 14, Bosch W 175 T 1 14 mm.

Koppling: Korklamell i olja.

Drivning: Motorn drives genom trampkedjan (1,12 x 3/ 16").

Tank: Rymd 5,5 liter. Bränsleförbrukning: C:a 1,3 l/ 100 km. Backtagning utan trampning: C:a 10 %. 

Ram: Centralrörstyp. Kombinerad herr- och dammodell. 

Gaffel: Bottenlänkgaffel. 

Nav: Spec. mopednav av kraftig konstruktion och av typen fullnav. 

Riktpris: kronor 795: - .