Separata motorer / Separate helpengines.
 Mini-Motor, Italy. License built in England and France. ^ back to picture reg. ● [Back/to Hilfsmotor main.]  
- - - - - - - - - - - - -
 
N1      

MINIMOTOR Via Candiani, 103 Milano.

MINIMOTOR - 35, rue de Clichy - Paris.

MINI-MOTOR (Gt.Britain) Ltd. Troyan way, Croydon, Surrey.

Mini-Motor Sverige: Holger Duell, Göteborg.

 [Back to Salon of Paris, 1950.]  [France.] [Italy.] 
 

Mini-Motor - Italy, license made in England and France. 

[Back/to UK mo-ped guide.]

 
N2     

 

 

 

       Spark plug.

 

                   
   

 

MINI MOTOR Bj.49

Italy

 

 

Vincent Piatti har på mindre än en vecka

tagit sig från Milano till London.

1949

 
 
N3    
  
 

 

Engelsktillverkad motor på Ekeberg, Oslo.

 

 

MINI-MOTOR (Gt.Britain) Ltd. Troyan way, Croydon, Surrey

 

 
 
M2a     Hilfsmotoren.
 1949   MINIMOTOR - Milano.  
 

 

 

   
 
M2b     Hilfsmotoren.
 1949   Teknikens Värld FLYG 1/49
 

MINI-MOTOR, Italy.

Vincent Piatti har på mindre än en vecka tagit sig från Milano till London över Alperna med denna "motorcykel".

Motorn är på 49 cm³ och driver direkt på cykelns bakhjul.

Den går enligt uppgift 85 km/liter med en hastighet av 48 km/tim.

 

 

1949

Mini-motor

300.- 

England

 

Holger Duell, Göteborg

50cc 0,55hp 24,8km/h

2,9-lit.tank.

Drivrulle över bakhjul. 

 

 

 

 
 
M3a     Hilfsmotoren.
 English MINI-MOTOR  Ekeberg, Oslo (Norge) 2004-05-08   [SeenEkebergmarkedet.]
 

 

   
 
M3b     Hilfsmotoren.
 195..   MINI-MOTOR (Gt.Britain) Ltd. Troyan way, Croydon, Surrey.