Halleiner Motorenwerk A/G, Hallein, Salzburg. Österrike.                  
 FUCHS HMW Motorenwerke Fuchs-Königer A.G., Hallein (Salzburg) Österreich. ^ back to Fuchs
- - - - - - - - - - - - -

Fuchs [52-56] Modell FM 40

[52] Fuchs, TfA test.

[53] Instruktionsbok Fuchs FM 40 S.

[54-55] Invalidmoped. Nossebro.

 

HMW [52-56]

[51] HMW Foxinette.

[52] HMW Foxinette 41 S

[56] HMW Volksmoped 40 VM

 

HMW [53-54]

[53] HMW 50

[54] HMW mod. ETS & ETL.

...... TfA test

 

 

[54-60] CSR bytesprislista HMW.

[HMW] motor guide.

HMW [53-55] Holland.

[53-54] HMW Luxe, Super-Luxe.

[54] HMW Tweezitter.

[54] HMW Transport.

[55] HMW Bromfiets.

 

HMW [55]

[55] HMW 50 S, 50 L

 

HMW [56] (link England)

[56] HMW 50 SL

[56] HMW Super Lux 50 SL

[56] HMW Superluxus 50 SL

 

HMW [56]

[56] HMW Sport 50 SH

[56] HMW Special 50 SH

[56] HMW Special Sport 50 SH

HMW [56]

[56] HMW Conny Moped roller.

[56] HMW Roller Type 75 R

 

HMW [58]

● Standard SA

● Luxus L

● Superluxus SL

● Superluxus Roller SLR

● Sport S

● Supersport SS

● Superluxus SLT

● Supersport Tandem SST

● Supersport Roller SSR

● Superluxus Roller SLRK

● Supersport Roller SSRK

[58] Betriebsanleitung.

[58] Werksbilder.

HMW [58-59]

[58] HMW 50 SL

[59] HMW Super Lyx, TfA test

[59] HMW Super Lyx 50-2 SL.

...... Karlstad.

[59] HMW 50-2-SLR

 

HMW [60] (link Finland)

[60] HMW Super Lyx 50-2 SL

[60] HMW Standard Lyx 50-2 L

[60] HMW Super Sport 50-2 SST

 

HMW [60] Sønsterud, Oslo.

[60] HMW Standard Lyx 50-2 L

[60] HMW Super Sport 50-2 SST

 

 

[58] HMW Transport Moped.

 

 

 

 

Fuchs main.

 

HMW main.

 
  [Register of Instruction books.]
 
                      
 
 BRUKSANVISNING FÖR FUCHS CYKELHJÄLPMOTOR FM 40 S UPPLAGA JUNI 1953
 

INLEDNING

Genomläs noga denna bruksanvisning. Sätt Eder omedelbart in i motorns funktion och skötsel. Det är nämligen av allra största vikt att Eder motor redan från allra första stund får den riktiga skötseln. Härigenom undviker Ni att göra många misstag som kunna förorsaka störningar i motorns funktion. Tillse från början att motorn med samtliga sina delar får den riktiga smörjningen. Följ därvid noga de instruktioner som lämnas i denna bruksanvisning. Vid inkörning av motorn bör Ni tillse att densamma icke överbelastas. Uttag därför under inkörningsperioden, som är 1.500 km, icke motorns hela effekt. En väl inkörd motor är en borgen för lång livslängd hos den samma.

Vi önska Eder lycka till med Eder Fuchs-motor!

HALLEINER MOTORENWERK A/G HALLEIN, SALZBURG ÖSTERIKE

Generalrepresentant för Skandinavien 

                     A-B INDOMA JÖNKÖPING, SVERIGE

 

 

 

 

1. Teknisk data sid 4

MOTOR: 1 cylinder 2 takt - 39 cc - cylinderdiameter 35 mm - slaglängd 40 mm - avtagbar cylindertopp av lättmetall - dekompressor för underlättandet av starten - maximal effekt 0,8 hk.

FÖRGASARE: Dell'Orto flottörförgasare med startpump - luftfilter och bensinförbrukningsregulator.

VÄXLAR: I motorhuset inbyggd växellåda med 2 hastigheter. Koppling av expandértyp.

Utväxlingsförhållande: (Motor: växeldrev) 1 :ans växel 1: 8,4

(Motor: växeldrev) 2:ans växel 1: 5,4

Totalt utväxlingsförhållande för 28" däck (kedjedrev med 11 kugg) l:ans växel 1:33,6 2:ans växel 1:21,7

TÄNDNING: Svänghjulständdynamo med inbyggd ljusspole 6 V 6 W växelström tändstift 14 mm ø - gängans längd 12,5 mm elektrodavstånd 0,4-0,5 mm tändningsögonblick: 2,5-3 mm före kolvens övre vändpunktsläge.

BENSINBEHÅLLARE: Rymd ca 3 liter med oljemått inbyggt i tanklocket (2 mått olja åtgår för 1 bensinpåfyllning av tanken).

VIKT: Total vikt för kompl. Fuchsaggregat ca 10 kg.

Bakre kedjedrevet levereras i standardutförande för Styria-, Torpedo- och Novonav. På önskan kan kedjedrev även levereras för andra navtyper. GARANTI beviljas enligt bestämmelserna på våra garantikort. Till grund för garantibestämmelserna ligger den österrikiska motororganisationens bestämmelser.

 

 

 

 

 
 
bild 1 sid 4
 
 bild 2 sid 4
 
bild 3 sid 7
 
bild 4 sid 7
 
 bild 5 sid 9
 
bild 6 sid 9
 
bild 7 sid 11
 
bild 8 sid 11
 
bild 9 sid 15
 
bild 10 sid 17
 
bild 11a sid 17
 
bild 11b sid 18
 
bild 12 sid 22
 
 
 
 

 

 

II. Beskrivning över motorn sid 5

Fuchs-motorn kan monteras på varje dam- eller herrcykel i standardutförande. Äldre cyklar måste före montering av motorn kontrolleras och prövas med avseende på brott och hållfasthet. Särskilt noga bör framgaffelns beskaffenhet undersökas.

Vänd Eder till fackmannen för att få motorn monterad på Eder cykel. Ballongringar ökar körkomforten.

Ett komplett Fuchsaggregat består av motor med kedjedrev, ljuddämpare, förgasare, motorfastsättningsbygel, bagagehållare med tank och bensinledning, bakre kedjekrans med fastsättningsringar, centreringshylsa, bultar och muttrar, drivkedja med lås, växelhandtag, gasreglage och gummihandtag, dekompressionslyftare och därtill hörande bowdenkablar och klammer, motorskydd och tändstiftsnyckel med dorn (se bild 2).

 

III. Påmonteringen av motorn sid 6

Monteringen börjar vid bakhjulet. Detta demonteras. Bromsarmen avtages. På äldre cyklar rengöres frihjulsnavet och dessutom efterjusteras ekrarna. De båda uppslitsade stödringarna, som medföljer varje bakhjulsdrev, trädes med slitsarna sinsemellan 180° förskjutna över navet mellan ekerflänsarna, varvid den ena ringens slits kommer att täckas av den andra ringen. Därefter anbringas centreringsringen och det stora kedjedrevet på navhylsan.

Genom de små trianglarna som bildas av ekerkorsningen vid ekerflänsen trädes de 9 bultarna. Muttrarna anbringas och åtdrages. Tillse att muttrarna åtdragits sinsemellan lika. (Se bild 3 och 4.)

Efter en tids körning efterdrages bultarna.

Motorbygel, bagagehållare och tank anbringas nu på cykeln.

Sedan motorn anbringats på motorrörbygeln inställes kedjelinjen mycket noga. Kontrollera därvid att den stora kuggkransen och den mindre kuggkransen på motorn axiellt och vertikalt överensstämma (se bild 5). Felaktigt inställd kedjelinje skadar och förorsakar onödigt slitage på kuggkransarna och kedjan. De båda tunna brickor som medföljer skola i mån av behov användas på motorns fastsättningsbultar för inställning av en riktig kedje linje. Kedjan spännes genom att använda antingen på cykeln befintlig kedjespännare eller den med motorn medföljande kedjespännaren, som anbringas i det på motorbygeln härför påsatta vinkeljärnet med hål. Med hjälp av den påskruvade muttern kan sedan motorkedjan spännas (se bild 6).

På den undre motorfastsättningsbulten anbringas före motorns påsättning en 2 mm tjock bricka som medföljer motorbygeln, så att densamma kommer att ligga mellan fästet på motorbygeln och vevhuset.

Om kedjespännare finnes borttages den vänstra och användes för att spänna motorkedjan på rörbygeln.

Bagagehållaren anbringas med sin främre del vid sadelsitsrörets klämskruvar medelst medföljande hållare. Dessa hållare kunna levereras antingen i böjt eller rakt utförande.

För att förhindra att motorn vrider sig i sidled anbringas ett motorstöd mellan främre vevhuset och bakgaffelns övre del. Motorstödet fästes vid bakgaffeln med hjälp av ett medlevererat plåtband, som böjes på lämpligt sätt. Stödet fastsättes med hjälp av den skruv på vilken klädskyddet är anbringat. Nu monteras reglagen på styrstången (gashandtag och kopplingshandtag levereras passande för styrstång med en diameter av 22 mm), på högra sidan gasreglage och dekompressionslyftaren, på den vänstra sidan växelhandtaget och gummihandtaget. Sedan bowdenkablarna fastsatts inställes kopplingen. I det första spåret på växelhandtaget är frigångsläget. Ett riktigt friläge erhålles genom att ställa justeringsskruven på vänstra sidan av motorbygelfästet till dess att i detta läge med kopplingshandtaget en riktig frigång erhålles.

Under de första 100 km, eller så länge expanderringarna i växellådan ej äro inslitna, kan det hända att motorn inte frikopplar helt. Motorn har fortfarande kvar en viss bromsverkan, som märket när cykeln skjutes med frikopplad motor.

Efter en längre tids körning kan det hända, att kopplingen slirar. Om så är fallet avhjälpes detta genom att draga åt de 2 skruvarna på motorhusets baksida 1-2 varv medsols. Var försiktig vid åtdragningen så att skruvarna icke åtdragas för hårt, då detta kan inverka skadligt på 1: ans växel.

Anslutning för ljuskabel finnes på motorhuset men anslutningskabel till strålkastare medföljer icke.

Användes en strålkastare med strömbrytare rekommenderas att koppla baklykta och strålkastare parallellt. I detta fall måste i strålkastaren användas glödlampa 6 V 7 W i baklyktan glödlampor 6 V 0,05 A eller i strålkastare glödlampa 6 V 5 W, baklykta 6 V 1,8W. Om ingen baklykta användes skall i strålkastaren användas glödlampa 6 V 7 W eller 6 V 8 W.

Om strålkastare med omkopplingsbart hel- och halvljus användes får vid omkoppling strömkretsen icke brytas.

 

 

IV. Körinstruktion sid 10

Från första begynnelsen är det viktigt att känna till manövreringen av motorn (se bild 7).

På styrstångens högra sida är gasreglaget. Detta tjänar till att reglera motorns hastighet respektive effekt. Genom att vrida handtaget (sett i fartriktningen) mot föraren öppnas gasspjället och därvid ökar motorns effekt och fordonets fart. Genom att vrida gashandtaget utåt (från föraren) stänges gasspjället och därigenom minskar motorns effekt och fordonets fart.

Handtaget för reglering av dekompressionsventilen (monterat på styrstångens högra sida) användes vid start eller för att stanna motorn (se bild 7). Genom att trycka på handtaget öppnas med hjälp av bowdenkabeln och dess wire en ventil på cylinderlocket. Härigenom minskas kompressionstrycket i cylindern, varför motorn lätt kan drivas runt. Först sedan man släppt hand taget startar motorn. Handbromshandtaget ävenså på styrstångens högra sida) manövrerar handbromsarna.

På styrstångens vänstra sida befinner sig växelhandtaget. Detta är medelst en bowdenkabel och wire inkopplat till växelföraren. På kopplingshandtaget är en spärr med vars hjälp handtaget kan låsas i olika lägen. De olika kopplingslägena på växelhandtaget möjliggör inkoppling av motorns olika växlar, första och andra växeln eller friläge. Befinner sig växelhandtaget i det främre läget så är 2:ans växel inkopplad. Inställes kopplingshandtaget i nästa läge utan att man använder spärren så är friläget inkopplat. Genom att ytterligare trycka in handtaget inkopplas 1 :ans växel. Vid omkoppling från 1 :ans växel till 2:ans växel manövreras spärrhaken så, att kopplingsarmen blir fri varvid denna glider fram till sitt främsta läge, alltså i 2:ans växelläge.

På förgasaren befinner sig ett omställbart luftfilter för att underlätta starten vid kall väderlek (se bild 8).

Dell'Orto förgasaren är även utrustad med en bensinpump för att underlätta starten, särskilt vid kall väderlek (se bild 8).

Innan motorn tages i bruk skall motorolja påfyllas i växelhuset. Den på motorhuset befintliga röda skruven utskruvas och 1/16 liter tunnflytande motorolja med en viscositet av SAE 10 påfylles. Samma slags olja användes såväl sommar som vinter.

Att oljenivån i växellådan är den rätta kontrollera genom att skruva ut nivåskruven (rött huvud), som befinner sig på växelhusets högra sida. Oljenivån måste nå upp till denna nivåskruv, men nivån får ej heller överskridas. Fyll på olja om det är nödvändigt. Tjockflytande oljor av vad slag det vara må får under inga omständigheter användas.

 

BENSIN: Blandningsförhållandet mellan bensin och olja skall under inkörningsperioden (d.v.s. under 1.500 km) vara 1: 20 d.v.s. 1 liter olja på 20 liter bensin. Efter inkörningsperioden 1: 25 d.v.s. 1 liter olja på 25 liter bensin. Oljans viscositet skall vara SAE 50 och endast kända standardoljor av bästa kvalitet får användas.

Bensin och olja skall vara blandad före påfyllning av tanken. Benzolblandningar skall icke användas emedan dessa angripa gummitätningarna i vevhuset. Användning av olämpliga smörjoljor förorsakar onormalt slitage och nedsätter väsentligt motorns prestationsförmåga på grund av stark sotavlagring.

 

 

Start med kall motor sid 12

Bensinkranen öppnas. Flödaren (bensinpumpen) på förgasaren nedtryckes upprepade gånger ända till dess att bensin börjat droppa ut genom luftintaget på förgasaren.

Om motorn är kall inställes luftfiltret åt höger (i pilens riktning AVVTO). Är motorn varm vrides luftfiltret åt vänster (pilriktning Marcia). Genom att inställa luftfiltret i olika lägen blir gasblandningen fetare eller magrare, d.v.s. motorn får mer eller mindre bränsle. Nu kan körningen börja.

Ni börjar trampa, trycker på dekompressionshandtaget och låter växelhandtaget glida framåt så att 2:ans växel inkopplas. Ni fortsätter att trampa, släpper handtaget till dekompressionsventilen, vrider gashandtaget så, att gasspjället öppnas. När motorn startat trampar Ni ännu ett litet tag så att motorn riktigt kommer igång.

Så länge som motorn är kall skall luftfiltret vara inställt på AVVTO. Är motorn varm får luftfiltret icke inställas i pilriktning AVVTO, alltså åt höger. I långa stigningar rekommenderas att vrida luftfiltret i riktning AVVTO, då härigenom motorn för högre belastning erhåller en fetare bränsleblandning. Vid varm motor får man icke flöda förgasaren. Skulle motorn icke omedelbart starta bör man stiga av och ännu en gång upprepa startproceduren. Skulle trots detta motorn icke starta skall motorn undersökas enligt anvisningar på sid. 19-20 "Vägledning för avhjälpande av motorfel".

Körning äger vanligtvis rum med andra växeln inkopplad. Hastigheten regleras med gashandtaget. Det bör därvid beaktas, att cykeln icke går för långsamt på denna växel. Om motorn hackar skall omedelbart den första växeln inkopplas. Denna växel bör även användas i stigningar eller när man har den känslan att motorn arbetar för tungt. I stigningar är det bättre att köra med första växeln inkopplad och halvt gaspådrag än på tvåans växel och med fullt gaspådrag.

I stigningar, särskilt under inkörningsperioden, rekommenderas att hjälpa motorn något genom att använda pedalerna.

Vid omkoppling från en växel till en annan är det icke nödvändigt att vrida tillbaka gasreglaget. Vid inbromsning vrider man tillbaka gasreglaget, inställer växelhandtaget i frikopplingsläge och använder bromsarna. Motorn stannas genom att använda reglaget för dekompressionsventilen varefter bensinkranen stänges. Därigenom sparar man bensin och motorn startar åter lätt.

INKÖRNING: Trots noggrann tillverkning behöver motorn sorgfälligt inköras så att roterande delar i motorn bliva riktigt inkörda. Framför allt gäller detta cylinderlopp och kolv, som äro särskilt beroende av att inkörning företages med varsamhet. Motorn blir under de första 500-800 km förhållandevis het. Kör därför under den första tiden blott korta sträckor (ca 15 km) utan avbrott. Giv motorn korta avkylningspauser. Undvik långa stigningar och därmed att motorns hela effekt uttages.

 

Under inkörningsperioden får motorn icke givas full gas, men ej heller skall den köras med för lågt varvtal. Under inkörningsperioden (1.500 km) och under vinterkörning skall det största förgasaremunstycket användas. Efter ca 1.500 km körning kan man använda ett förgasarmunstycke med ett lägre nummer. Först därefter avgiver motorn sin största effekt.

Vid körning utför backar kan man använda motorn som bromshjälp vid inbromsning av cykeln. Efter behov kan man köra med antingen 1 :ans eller 2 :ans växel inkopplad och med stängt gasspjäll. Även vid utförsåkning skadas motorn av en alltför hög hastighet.

Under inkörningsperioden skall bultar och skruvar ofta efterdragas (bakhjulsdrev, motorbygel och bensintank). Framför allt skall cylinderbultarna efterdragas senast efter 50 km körsträcka.

 

 

V. Motorns skötsel sid 14-15

Motorns alla rörliga delar, transmissioner och reglage måste smörjas. Motorns inre delar smörjes genom den oljeblandade bensinen. Rekommenderade bränsleblandningar under inkörningsperiod och därefter samt olja för växel låda se sid. 12. Skruv för oljekontroll se sid. 12.

Oljeavtappningsskruven befinner sig på motorhusets undre sida. Vid på fyllning av olja förfar man på följande sätt: Först tillses att oljeavtappningsskruven är fast åtdragen. Sedan utskruvas nivåskruven och pluggen för oljepåfyllningen. Därpå påfylles olja genom oljepåfyllningshålet tills dess att olja rinner ut genom hålet för oljenivåskruven. För tjock eller för mycket olja bromsar motorn och omöjliggör en riktig inställning av friläget. Oljenivån skall kontrolleras minst varje 200 km. I mån av behov påfylles ny olja. Varje 600 km skall växellåds oljan utbytas. Vid utbyte av oljan i växellådan bör växellådan spolas med sköljolja eller dieselolja. Livslängden på kopplingen ökar därigenom väsentligt.

KEDJAN: Denna fordrar, för att få en lång livslängd, särskild uppmärksamhet och riktigt underhåll. Styva och rostiga kedjelänkar och glänsande kedjerullar medföra kort livslängd hos kedjan. Efter varje 1.000 km bör en grundlig rengöring av kedjan företagas. Borttag kedjan och tvätta den i bensin eller fotogen. Smörj därefter in den med ett lätt, varmt fett och låt den torka. Vid påläggning av kedjan måste beaktas att kedjelåsets fjäder påmonteras å kedjans yttre sida och med sin slutna ända i körriktningen. Bowdenkablar för koppling, gas, dekompressor och bromsar måste tid efter annan inoljas. Man gör detta bäst med en oljekanna och använder olja förtunnad med bensin eller också annat tunt smörjmedel. Denna genomoljning av kablarna, varvid man ständigt rör på wiren, skall pågå ända till dess att man upptäcker att olja framtränger vid den andra ändan av bowdenkabeln.

Fjädern på växelföraren som är monterad på växelhuset skall ofta rengöras och de rörliga delarna smörjas med olja. Likaså skola de rörliga delarna på växelföraren smörjas med olja.

SOTBILDNING: Efter varje 3.000-5.000 km körsträcka bör cylinderlocket avtagas och motorn undersökas med avseende på sotbildning. Är det nödvändigt med en rengöring skall cylindern avtagas och cylinderportarna rengöras med härför lämplig borste. Cylinderlock och kolvtopp kunna rengöras med en kratsborste. Kolvringarna prövas med avseende på tätningsförmåga och spänning. 1 mån av behov insättes nya. Samtidigt undersökes ljuddämpare och avgasrör och rengöras om så är nödvändigt, varvid ljuddämparen isärtages. Det är av vikt att ljuddämparen omsorgsfullt rengöres emedan i annat fall även en god motor icke kan funktionera riktigt.

 

FLOTTORFÖRGASAREN: Av vikt är, att tillse att Dell'Orto-förgasaren är riktigt ansatt på cylinderns insugningshals och att förgasaren sitter vertikalt. Farten regleras genom den s. k. throtteln i förgasaren. Denna manövreras från gashandtaget på styrstången. På förgasaren finnes en ställskruv med mutter, med vilken bowdenkabelns inställning kan regleras så att icke för stor tomgång finnes i gashandtaget.

 

FÖRGASARMUNSTYCKE: Detta är lättåtkomligt utifrån och får endast avlägsnas med ett lätt tryck så att munstyckets hål icke sammanpressas eller annorlunda förändras. Smuts som eventuellt fastnat i munstycket kan pressas ut genom att man flera gånger trycker ned flödaren. Om munstycket blivit ordentligt täppt måste detsamma uttagas och göras rent, varvid metall eller annat hårt föremål på inga villkor bör användas, emedan munstyckets hål diameter därvid kan förändras, vilket i sin tur kan medföra störningar motorns funktion t. ex. ökad bränsleförbrukning (se bild 9).

 

LUFTFILTER och BENSINSLANG: sid 16-17 Varje 2.000-5.000 km, allt beroende på vägförhållanden, skall luftfiltret rengöras. Sedan säkerhetsringen framför luftintaget avlägsnats uttages filtinsatsen och tvättas i bensin. Därefter inoljas filtret med tunn motorolja. Samtidigt rekommenderas att med bensin grundligt genomspola bensinbehållare, bensinkran, bensinslang och förgasarens flottörkammare.

Obs! att ett orent luftfilter förorsakar högre bensinförbrukning och kraftförlust, frånsett de svåra skador som kunna förorsakas genom att smuts intränger i cylinder och vevhus.

 

TÄNDNING: Fuchsmotorn är utrustad med Bosch tändstift W 145T1 eller W175T1. Vid utbyte bör man tillse att tändstift med samma värmevärde kommer till användning. Vid motorstörningar skall, sedan bensintillförseln kontrollerats, som första åtgärd alltid tändstiftet undersökas. En snabb kontroll av tändstiftet kan göras på följande sätt.

Skruva ut tändstiftet. Anslut åter tändkabeln mot detsamma samt lägg tänd stiftets gänga mot cylindergodset (se bild 10). Led cykeln några meter, eller vrid med ena handen svänghjulet i pilens riktning varvid en stark gnista skall synas vid tändstiftelektroderna. Om så icke är fallet skall stiftet ren göras från olja och smuts, särskilt på elektroderna. Elektrodavståndet får icke överstiga 0,4-0,5 mm. Om vid förnyat prov ingen gnista uppstår mellan elektroderna skall tändstiftet utbytas. Skulle trots detta ingen gnista uppstå måste felorsaken hänföras till svänghjulsmagneten.

 

SVÄNGHJULSMAGNFTEN (se bild 11 a och 11 b).

Vid fel på svänghjulsmagneten bör en fackman anlitas. Följande instruktion är avsedd för en fackman.

Efter inkörningen och sedan efter var 300-de mil skall avbrytarkontakterna kontrolleras. Skyddskåpan borttages, varefter svänghjulet vrides så, att kon taktarmen blir synlig och kontakterna åtskilda. Kontaktavståndet skall vara 0,3-0,4 mm. Avståndet regleras medelst kontakthållarens excenterskruv och kontrolleras med bladmått. Oxiderade eller ojämna kontakter rengöras med en kontaktfil. Inga filspån får därvid fastna i smörjfilten, då dessa orsakar snabb förslitning av såväl nav som fiberklots (se bild 11 a och 11 b). Vid demontering av svänghjulet skall alltid avdragare användas. Om ankarplattan av någon anledning tages ur sitt läge måste såväl kontaktavståndet som tändinställningen på nytt kontrolleras.

KEDJESPÄNNARE: Kedjan får varken vara för löst eller för hårt spänd emedan den i så fall snabbt förslites och genom stark friktion förorsakar kraftförluster. Kedjan skall normalt hänga ned ca 5 mm på båda sidor om kedjedreven.

På motor försedd med 3 liters bensintank spännes kedjan därigenom att man lösgör de båda skruvarna för motorfastsättningen, efterställer muttern på kedjespännarskruven till vänster till dess att kedjan får den föreskrivna spänningen (se bild 6). Därefter fastdrages åter de båda muttrarna på motorfastsättningsskruvarna.

 

 

 

 

 

 

Hilfsmotoren.

VÄG LEDNING för avhjälpande av motorfel sid 19

Följande anvisningar skola hjälpa Eder att finna och reparera fel som kunna uppstå.

1. MOTORN STARTAR INTE. Orsak:

a) BENSINTILLFÖRSELN.

Bensinkranen inte öppnad.

Bensintanken är tom. Åtgärd: 

Lufthålet i bensinlocket tilltäppt. Åtgärd: Rengör bensintanklocket.

Bensinslangen är tilltäppt. Åtgärd: Tag loss slangen från förgasaren och se efter, om det kommer bensin.

Förgasarmunstycket är tilltäppt. Åtgärd: Tryck ned flödaren kraftigt eller skruva bort munstycket, rensa eller blås det rent.

Förgasaren är löst fastsatt på motorn eller otät. Åtgärd: Skruva fast förgasaren och skjut in förgasarens hals riktigt på motorns insugningsrör. Ersätt tätningen på insugningsröret. 

Smuts finnes i filtret eller bensin kranen. Åtgärd: Rengör bensinkranen, eventuellt måste därvid denna demonteras. Bör utbytas.
Olämplig bensin eller oljeblandning, som har svårt att tända. Motorn är kall. Åtgärd: Stäng luftfiltret. (Glöm ej att öppna det när motorn är varm.)

b) TÄNDNINGEN. Orsak:

Tändningsfel. Åtgärd: Undersök tändstiftet. se nedan.

Kontrollera tändgnistan. Om ingen gnista erhålles, är tändstiftet oljigt, defekt eller har för stort eller för litet elektrodavstånd (skall vara 0,4 mm.)

Tändkabeln är skadad. Överslag förefinnes. Åtgärd:

Avbrytararm och kontaktspets. Åtgärd: Byt ut tändkabeln eller isolera den väl.

Kontrollera avbrytaren och om den na öppnar eller sluter sig. Kontakt avstånd när brytaren är öppnad skall vara 0,3-0,4 mm. Om kontakterna äro smutsiga, rengör dem med fin fil eller, om kontakterna äro oljiga, ren gör dem med en tygbit.
2. MOTORN STANNAR ELLER HACKAR. sid 20 Orsak:

Tändningsfel. Åtgärd: Se under 1 b.

För liten förtändning. Åtgärd: Denna bör vara 2,5-3 mm före kol vens övre vändläge.

Motorn är för varm (kolven sitter fast).

Förgasarmunstycket är för litet. Åtgärd: Större munstycke insättes.

Förgasarmunstycket är smutsigt. Åtgärd: Rengöres.

Olämplig olja eller för litet olja i blandningen. Åtgärd: Beträffande oljeblandning se sid. 12.

Flottörnålen fastklämd. Åtgärd: Flottören uttages. Flottörhuset rengöres och flottörnålen justeras så att den tätar i läget.

Luftfiltret yridet åt höger (AVVIO) eller smutsigt. Åtgärd: Avhjälpes därigenom att öppna luft filtret, eventuellt rengör filtret.

För mycket eller för litet olja i bensinen. Åtgärd: Fyll på ny bensin, varvid blandningsföreskrifterna skall följas.

Dåligt tändstift. Åtgärd: Se sidan 19.

Tändkabeln har lossnat eller skadats. Åtgärd: Undersök tändkabeln.

Tändningen fel inställd eller smutsiga kontakter. Åtgärd: Se sid. 17, 18, 19.

Motorn är för varm (kolven sitter fast). Åtgärd: Låt motorn svalna. Sätt i större mun- stycke (ev. måste luftfiltret vridas i riktning AVVTO).

MOTORN ARBETAR I 4-TAKT. Orsak:

Luftfiltret är fel inställt. Åtgärd: Skall justeras.

Munstycket är för stort. Åtgärd: Utbytes.

För mycket olja i bränsleblandningen. Åtgärd: Se föreskrifterna.

Tändstiftet är igenoljat eller igensotat. Åtgärd: Rengör tändstiftet (ev. bör ett nytt stift med lägre värmevärde insättas). 

Ljuddämparen tilltäppt. Åtgärd: Rengör kanaler och ljuddämpare.

MOTORN DRAR DÅLIGT. Orsak:

Munstycket tilltäppt, event. för litet. Åtgärd: Rengör eller byt ut munstycket.

Ingen bensintillförsel. Åtgärd: Rengör bensinledning, sil och tank.

Felaktig tändinställning. Åtgärd: Se anvisningarna sid. 17, 18, 19.

Sot i motor och ljuddämpare. Åtgärd: Rengör kanaler och ljuddämpare.

DÅLIG KOMPRESSION. sid 21 Orsak:

Tändstiftet har lossnat, cylinderlocks tätning eller dekompressionsventil otäta. Åtgärd: Byt tätning. Drag fast dekompressionsventilen eller byt event. ut ventilkilen.

Kolvringarna äro fastbrända eller för hårt slitna. Åtgärd: Byt kolvringar.

EXPLOSIONER I FÖRGASAREN. Orsak:

Motorn är för kall. Åtgärd: Vrid luftfiltret i riktning AVVTO.

Koltrådar på elektrodstiften. Åtgärd: Rengör.

Felaktigt tändstift. Åtgärd: Byt till tändstift med högre värme värde (t. ex. Bosch 175T1).

Felaktig tändinställning. Åtgärd: Se anvisningarna sid. 17, 18, 19.

Förgasare eller insugningsrör otäta. Åtgärd: Drag fast förgasaren eller insugningsröret. Byt ev. tätning.

För litet munstycke. Åtgärd: Sätt in ett större munstycke.

MOTORN BLIR FÖR VARM. Orsak:

För litet eller olämplig olja i bränsleblandningen. Åtgärd: Se anvisningarna sid. 12.

För litet munstycke. Åtgärd: Använd närmast större nummer.

Ljuddämparen är tilltäppt. Åtgärd: Rengör ljuddämparen.

Kylflänsarna på cylindern äro smutsiga. Åtgärd: Rengör dessa.

För lång körsträcka utan uppehåll eller för lång körning på 1 ans växel. Åtgärd: Stanna och låt motorn svalna.

FÖR STOR BRÄNSLEFÖRBRUKNING. Orsak:

Bensinledningen är otät. Åtgärd: Drag fast bensinkranen och bensin ledningen. Byt tätning om så erfordras. Kontrollera bensinslangen.

Bensinen droppar ur förgasaren när cykeln står still. Åtgärd: Rengör flottörhus och justera förgasarnålen. Undersök om flottören är tät. Se till att bensinkranen är stängd.

För stort munstycke. Åtgärd: Byt ut detta mot ett mindre.

VÄXLARNA SLIRA. sid 22 Orsak:

För tjock olja i växellådan. Åtgärd: Töm växellådan och spola rent med diesellolja. Fyll på ny olja enligt föreskifterna.

Tryckfjädern är för svag. Åtgärd: Drag åt de båda ställskruvarna på motorns baksida (se bild 12).

Expanderringen eller kopplingskilen äro utslitna. Åtgärd: Byt ut dessa.

CYKELN GÅR TUNGT I FRIGÅNGSLÄGET. Orsak: 

Frikopplingen är felinställd. Åtgärd: Kopplingen justeras.

För tjock eller för mycket olja växellådan. Åtgärd: Byt olja, följ noga anvisningarna.

FEL PÅ BELYSNINGEN. Orsak: 

Kabeln är skadad och förorsakar kortslutning. Åtgärd: Isolera kabeln väl. Se till att anslutningsmuttern på motorn är väl åtdragen.

Lampan är sönderbränd. Åtgärd: Se sidan 9 angående val av glödlampor.

Anslutningskabeln mellan ljusspole och kontaktskruv på motorhuset är kortsluten till jord. Åtgärd: Avtag skyddskåpan och vrid kabelskon vid kontaktskruven och drag fast muttern. Om kabeln till ljusspolen är kontakt måste spolen bytas.

 

 

RESERVDELSBESTÄLLNING

Vid beställning av reservdelar bedja vi Eder om möjligt angiva motornummer och jämte reservdelens namn även angiva vårt katalognummer.

ANVÄND ENDAST ORIGINAL ÄKTA FUCHS RESERVDELAR!

All garanti på motorn fort faller om icke originaldelar används vid utförandet av reparationer.

GARANTI BESTÄMMELSE

Vi ikläda oss garanti för varje av oss levererad motor Typ FM 40 S eller del därav under 6 månader, räknat från leveransdagen till konsumenten. Denna garanti innebär, att vi under förutsättning att detaljen fraktfritt översändes till oss, gratis reparera eller ersätta sådan detalj, som inom garantitiden på grund av material- eller fabrikationsfel blir obrukbar.

I garantin inbegripes ej fel, som kunna hänföras till yttre åverkan, olyckshändelse, felaktig skötsel och normal förslitning av detaljen eller annan orsak, över vilken vi ej ha kontroll. För direkta eller indirekta förluster, som på grund av material- eller fabrikationsfel kunna åsamkas ägaren, ikläda vi oss ej ersättningsskyldighet. Kostnader för demontering och montering av motorn bestrides av köparen.

På andra delar, Som vi själva ej tillverka, gäller garantin enbart i den utsträckning leverantören eller tillverkaren av dessa delar själv tillämpar gentemot oss.

Garantin utgår, om köparen icke följer föreskrifterna för motorns montering och skötsel.

Vid behov av reparationer anlita av oss auktoriserade verkstäder.

Låt endast fackmannen reparera eller överse Eder motor.

A.-B. INDOMA

FABRIKSGATAN 16 JONKÖPING TELEFON 121 84

Gentralrepretentant i Sverige, Norge och Finland

JÖNKÖPING 1953

KINDBERGS TRYCKERI AKTIEIBOLAG.

 
 
Hilfsmotoren.