Bromfiets, Brommers, Bakbrommers - Carrier, Fiets. Bromfiets, Brommers, Bakbrommers - Carrier, Fiets. 
 Maxwell Rijwielfabriek A. Druyf & Co., Amsterdam.

      ^ NL main page.

- - - - - - - - - - - - -
 
    []
 

A few of MAXWELLs .......

1950 Maxwell. Jonker fiets. ........................... Motor: Mosquito

1951 Maxwell. Jonker fiets. ........................... Motor: REX

1952 Maxwell Tandem. ................................. Motor: VAP 4

1953 Bromfiets Maxwell. Dubbelzit, Duoziter. ... Motor:

1954 Bromfiets Maxwell. ............................... Motor: HMW

1956 Bromfiets Maxwell Strada. ..................... Motor: HMW

1957 Bromfiets Maxwell Dubbelzit. ................. Motor: HMW

1958 Bromfiets Maxwell Dubbelzit. ................. Motor: HMW

1958 Bromfiets Maxwell Transport. ................. Motor: HMW

1959 Bromfiets Maxwell Tour. ........................ Motor: HMW

1959 Bromfiets Maxwell Sport. ....................... Motor: HMW

[HMW Halleiner Motorenwerke, Austria.]

 

 

            

 

 

N3      
 
 
               
 

 

Maxwell 2-zit   Bj.57

Motor: HMW

 

 

Maxwell transport   Bj.58

Motor: HMW

 

   
 
N8    
  
 

 

Maxwell dreiwieler No 59    Bj.39

Motor: Villiers,

 

 

 

   
 
M3c    
 1957  Bromfiets Maxwell Dubbelzit. Motor: HMW  
 
 
M3d    
 1958    
 

 

 

 

  

 

 

Bromfiets

Maxwell Transport

Motor: HMW

 
 
M8d    
 1939     [Back to NL transport guide.]
 

 

 

 

 

A. DRUIJF & Co., AMSTERDAM

O.Z. VOORBURGWAL 131 - TELEFOON 30830-48830

L. S.

Hiermede hebben wij het genoegen U onze nieuwe, geillustreerde prijscourant aan te bieden.

 

In de eerste plaats willen wij U doen opmerken, dat Maxwell Driewielers worden vervaardigd uit naadloos koud gotrokken buis. De wanddikte der liggende buizen is 1 x 12 en 1 3/8 x 14, zoodet menschelijkerwijze gesproken, breuk geheel uitgesloten is.

 

Bij gevallen van aanrijding is al diverse malen gebleken, dat de Maxwell Driewieler zeer veel kan weerstaan, hij kan wat men noemt, "tegen een stootje".

 

Maxwell Driewlelers zijn bij Rijk, Gemeenten en groote instellingen in gebruik. De duizenden Maxwell Driewielers welke in den loop der jaren door ons werden gefabriceerd, loopen thans in alle deelen van Nederland. Talrijke tevredenheidsbetuigingen werden ons onge-

vraagd van vele zijden toegezonden

 

Van hetgeen op bet gebied van driewielers wordt aangeboden, is de Maxwell Duplex Driewieler met het versterkte achterframe de topprestatie. De zwaarste vrachten worden hiermede vervoerd zonder dat zulks bijzondere inspanning van den berijder vergt. Het veel voorkomende euvel van zwieping tijdens het voortbewegen van den driewieler, is bij de Maxwell Duplex volkomen ondervangcn. In verband met alle goede eigenschappen kunnen wij de Maxwell Duplex dan ook met een gerust geweten aanbevelen.

 

Onze Driewieler bakken, welke van het beste iepenhout vervaardigd zijn, en geolied, worden, desgewenscht, geleverd in elk model en iedere maat, zoodat wij in Staat zijn, aan elk verlangen te voldoen.

Wenscht U, ter besparing van hooge autokosten, een driewieler aan te schaffen, koopt dan een Maxwell Driewieler, want met recht mag worden gezegd:

 

Wie Maxwell rijdt, rijdl kwaliteit

En blijft bevrijd van narigheid.

 

Hoogachtend,

MAXWELL RIJWIELFABRIEK AMSTERDAM

 

 

MAXWELL MOTOR DRIEWIELER No 59

Prijs Onderstel met Villiers Motor 196 c.c.m. 3 versn.

kickstarter en luchtkoeling f 470.-

Extra voor geblindeerde wielen f 25.

 

 

 

DE VOLMAAKTE BROMFIETS VOOR DUORIJDEN

MAXWELL 2-zit

Prijs f 750.-

Veilig en Comfortabel

 

Framo van naadloze buis H.M.W. motor met 2 versnellingen 49 cc 2,2 PK tankinhoud 7 ltr motorbanden 23 x 2 x 2 snelheidsmeter ingebouwd slot incl. 2 zadels, voetrusten en dubbele schokbrekers Kofferrek f 10.- extra.

De Maxwell dealers in het gehele land zullen u gaarne volledige inlichtingen verstrekken.

 

 
 
 
 
   Bromfiets, Brommers, Bakbrommers - Carrier, Fiets.