Bicycle register X Y Z Å Ä Ö                 
 ZENITH Svenska Velocipeden. Arthur Johansson, Långemåla. ^ back to ZENITH reg. 
- - - - - - - - - - - - -
LOFTA. - Småland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.     Vykort.
 
 

 

N3   

LÅNGEMÅLA.

 

Firma Arthur Johanson,

Cykel- och Radioaffär.

Långemåla.

 

Firma Albin Persson.

Smides- och

Cykelreparationsverkstad.

Långemåla.

 

• Försäljningsställen,

  reparationsverkstäder

  - Småland.

 

 

 

SVENSKA

VELOCIPEDEN

Zenith

ARTHUR JOHANSSON

LÅNGEMÅLA

 

SVENSKA

VELOCIPEDEN

Zenith

ARTHUR JOHANSSON

LÅNGEMÅLA

 

 

 

 

 

 

 
 
M2c     A B C ........
 LÅNGEMÅLA.  1942  
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Arthur Johanson,

Cykel- och Radioaffär.

Långemåla.

Tel. 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehavaren började praktisera år 1923 hos Erik Jönsson och arbetade i dennes firma, tills han 1926 startadesin nuvarande rörelse. Denna är inrymd i en samma år uppförd fastighet, där firman disponerar butikslokal, verkstad, lager, kontor och lackeringsverkstad. Fastigheten har ett taxeringsvärde av 4.000 kr. och är brandförsäkrad för 12.000 kr. Under årens lopp har firman utvecklats betydligt, och dess årsomsättning är nu fyra gånger större, än den var under de första åren. Firman är ensamförsäljare på platsen för Aga och Conserton radioapparater samt Gripen och Regent cyklar, men säljer dessutom Asea och Orion radio, cykeldelar, skriv- och räknemaskiner, dammsugare, kameror och fotografiska artiklar m. m.

 

Efter genomgångna specialkurser i radioteknik å Aga-Baltic Radio A.-B. verkstäder i Stockholm under åren 1935, 1936 och 1937 inköptes modern uppsättning av instrument för radioservice, varefter firman började utföra reparationer av alla slag av radiomottagare. Denna rörelse har sedan utvecklats betydligt och numera lagerföres en stor sortering av radiorör, batterier och alla slags reservdelar och tillbehör för radiomottagare. På verkstaden utföras alla förekommande reparationer även brännlackeringar m. m. Ett biträde är anställt i firman.

 

Arthur William Johanson är född den 16 december 1906, son till byggnadssnickare T. Johansson o. h. h. Nelly f. Johansson samt gift sedan 1935 med Lilly Karlström.

 
 
 
 
Post      
 LÅNGEMÅLA.  Kyrkan, skolan, handelsaffären och stationen.   [Postcard register.]
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RIEMANN DYNAMOBELYSNING

 Lyser opp vägen i mörker.

 

 

 
 
M5c     A B C ........
 LÅNGEMÅLA.  1942  
 

 

 

 

 

Firma Albin Persson.

Smides- och Cykelreparationsverkstad.

Långemåla.

Tel. 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten startades för cirka sjuttiofem år sedan av smidesmästaren C. A. Dahlstedt, vilken drev rörelsen till omkring 1915. Åren 1915-1919 var rörelsen nedlagd, men sistnämnda år återupptogs driften vid smedjan av smidesmästare A. Persson, som då startade sin nuvarande rörelse. Den utför alla inom branschen förekommande arbeten, bl. a. lantbrukssmide m. m. samt installationer av vatten-, värme- och avloppsledningar, och är den enda i branschen på platsen. Firman förfogar över erforderliga maskiner, bl. a. fjäderhammare, smärgelskivor, borrmaskiner och svetsverk.

Innehavaren började år 1913 praktisera i yrket hos K. Eriksson, Söderåkra, arbetade åren 1915-1918 hos smidesmästare Dalhstedt, Hornsö, och därpå bos smidesmästare Carlsson, Brömsebro, tills han startade sin nuvarande rörelse.

 

Två av innehavarens söner äro verksamma i firman. Innehavaren är medlem i Mellersta Kalmar Läns Smides- & Mek. Verkstadsförening, I. O. G. T. och L. D. i Banbrytaren, ordförande i Långemåla Idrottsförening samt i Långemåla erkända sjukkassa, ledamot av folkskolestyrelsen, nykterhetsnämnden och kommunalfullmäktige.

 

Noack Hildebrand Albin Persson är född den 8 mars 1896, son till skomakarmästare P. Johnsson o. h. h. Hulda f. Larsson samt gift sedan 1924 med Märtha Svensson. Barn: Folke, född 1924, Ragnar, född 1925, Birger, född 1930, och Karin, född 1935. Son i ett tidigare äktenskap: Ivan, född 1917, filare.