Bicycle register V -  W
  VICTOR > V. Jacobsson, Stävie. ^ back to VICTOR in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
STÄVIE. - Skåne.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 
 

 

V. JACOBSSON

VICTOR

STÄVIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1934   ÅK CYKEL!  
 

Åk cykel svenska folk!

Nyttigt!

Ekonomiskt!