Arbrå. ^ back to TOWNS "A" in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ARBRÅ. - Hälsingland.
 Andra cykelmärken från Arbrå.     Vykort.
05  
 
c

 

THALIA

Thalin & Co.

Arbrå

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 

 

 

ARBRÅ VELOCIPEDVERKSTAD

IDEAL

ARBRÅ

 

Back to XX in reg.

 

 
M3c    
 ARBRÅ.    
 

 

Arbrå Velocipedverkstad

Inneh. Nils Thalin

Arbrå

Tel. 22.

 

Företaget grundades 1900. Rörelsen var till en början av blygsam omfattning men har år för år utvidgats. Verkstadslokalerna ha tillbyggts. 1909 uppfördes, i samband med det moderniseringsarbete som då företogs, ett bostadshus av sten. Tillverkningen omfattade att börja med beslag till skidstavar. Senare upptogs fabrikation av hela stavar, vilka genom sin praktiska konstruktion vunnit berättigat och vidsträckt erkännande. Firman har även injicerat skidbindslen av en ny praktisk typ.

 

Rörelsen omfattar även fullständig bilreparationsverkstad. Den är utrustad med moderna maskiner varibland märkes stansningsmaskin, svarv, excenterpressar sant galvaniseringsbad för elektrisk drift. Alla förekommande mindre mekaniska arbeten utföras på verkstaden. Innehavaren, som var en av de första auktoriserade bilförsäljarna i Hälsingland, har med framgång representerat märket Chevrolet.

 

Företaget omfattar dessutom försäljning av cyklar och cykeltillbehör. 2-3 personer äro fast anställda i firman. Affärsfastigheten är taxerad till 13.000 kr. Fabrikör Thalin har genomgått mästarkurs i bilreparation vid Hantverksinstitutet i Stockholm. Han har praktiserat på skilda platser inom branschen bl. a. i Arvika och Bofors samt på mek. verkstad i Arbrå. Han fick därefter anställning vid Järnverkstäderna i Stockholm som eldareelev, kom därefter till L. M Eriksson som verktygsarbetare och slutligen till Schenssons experimentverkstad i Arbrå. Fabrikör Thalin är medlem av Arbrå Industri- & Hantverksförening.

 

Nils Thalin är född den 3 augusti 1873 och son till Nils Olsson o. h. h. Kajsa f. Månsdotter. Han gifte sig 1902 med Signe Sofia Fält, född 1881. Barn: Nils Evert, med kand., född 1902.

 
 
 
 
00     
 Andra cykelmärken från ARBRÅ.                                       HÄLSINGLAND. Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 

IDEAL ......... Arbrå Velocipedverkst.

 

THALIA ....... Thalin & Co. (No picture.)

 

 

 

 

 

 

 

  [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 

 

● Arbrå Bil- & Mek. Reparationsverkstad. Joel Abrahamsson (P.g. down.).

 

● Arbrå Velocipedverkstad. Nils Thalin (P.g. up.).

 

 

Vykort:

● Järnvägsstation (P.g. down.).

 

 
 
M3d    
 ARBRÅ.    
 

 

Arbrå Bil- & Mek. Reparationsverkstad.

Inneh. Joel Abrahamsson.

Fack 84.

Arbrå.

Tel. 96.

 

Efter slutad skolgång började innehavaren 1906 arbeta hos Urus i Söderala och praktiserade därefter bl. a. i Söderhamn och Fagersta. År 1921 startade han sin nuvarande rörelse inrymd i en samma år uppförd fastighet. Denna, som är taxerad till 25.000 kr. och brandförsäkrad för samma belopp, inrymmer butik, lagerrum, reparationsverkstad och bostadslägenhet. Under årens lopp har firman utvecklats betydligt och större lokaler erfordrades, varför verkstaden tillbyggdes 1930.

 

Verkstaden är utrustad med fullt moderna maskiner för olika ändamål och firman kan utföra alla inom branschen förekommande arbeten.

I verkstaden utföres även gengasmonteringar samt reparationer av cyklar. Rörelsen har försäljning av cyklar och sportartiklar samt för ett rikhaltigt lager av reservdelar till bilar och cyklar och försäljer dessutom bensin och oljor samt gengaskol och ved. 6-8 personer äro vid normal drift anställda i företaget. Innehavaren är medlem i Arbrå Hantverks- & Industriförening.

 

Joel Petrus Abrahamsson är född den 7 juni 1892, son till Per Abrahamsson, Söderala, född 1859, o. h. h. Anna Kristina Abrahamsson, född 1863, samt gift sedan 1915 med Hanna Kristina Johansson, född 1890. Barn: Folke, född 1918, och Gertrud, född 1919

 
 
 
  
Post    
 ARBRÅ.   Järnvägsstation.   [Post Card register.]