Bicycle register  S
 SYD > Harry Larsson Cykelaffär, Östratorp. ^ back to SYD in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ÖSTRATORP. - Skåne.
 Andra cykelmärken från Östratorp.   Vykort.
 
 
 

 

 HARRY LARSSON

SYD

ÖSTRATORP

 

 

HARRY LARSSONS

CYKELAFFÄR

 SYD

ÖSTRATORP

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mmmm

 

 

 

 

 

 

Firma Harry Larsson.

Cykelaffär och Reparationsverkstad.

Östratorp.

Tel. 65.

Företaget startades år 1924 i en mindre lokal, som inreddes till reparationsverkstad. Efter två år utbyggdes verkstaden. År 1928 inköpte ägaren en fastighet och här inreddes utställningslokaler och försäljning började av cyklar och reservdelar samt radio. Den gamla verkstaden revs och en ny uppfördes med moderna maskiner samt elektrisk kraft infördes. Ar 1936 inköptes andra delen av fastigheten och moderniserades. Innehavaren började sin bana som smedlärling år 1916 och erhöll anställning hos smedsmästare Malmkvist i Lilla Bedinge. Han har även haft anställning vid Statens Hamnanläggning i Barsebäck samt vid Trälleborgs Velocipedfabrik. Två personer äro anställda i företaget. Innehavaren är medlem i Bilverkstädernas Riksförbund, i Velocipedhandlarnas Riksförbund samt i Radiohandlarnas förening.

Harry Konstantin Halvard Larsson är född den 14 maj 1900 och son till Hans Larsson o. h. h. Kerstin samt gift sedan 1926 med Berta f. Fransson. Barn: Sven Åke, född 1933.

 

 
 
 
 
 
 Andra cykelmärken från ÖSTRATORP.                               SKÅNE. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

SYD ....... Harry Larsson Cykelaffär (P.g. up.).

Cykel & Maskinverkstad H. Lundgren.

 

 

 

Ej länkad åter [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  

.

 

 
 
 1956   Skylon reklame - Fabrikant: Vilh. Nellemann, Arhus, Danmark. [Back to SKYLON.]