Bicycle register  S                
 AJAX > SVALAN > Maskinaktiebolaget John Eriksson, Falun. 

^ back to SVALAN in reg.

- - - - - - - - - - - - -
- Dalarna.
 Andra cykelmärken från Falun. ´
 
05   

 

AJAX

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

Back to XX in reg.

 

 

 

 
10    

 

 FALUN.   Frontmärken, mascot, cyklar. - Mopeder.  
 
 

 

SVALAN

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

 

SVALAN

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

 

SVALAN

AKTIEBOLAGET

SVALAN CYKELFABRIK

FALUN

 

 

 

 

 
 

SVALAN 

Lätt, snabb, stark - 

är den populära velocipeden. 

För hrr återförs. o. reparatörer

bästa inköpskälla av velocipeder,

gummi o. tillbehör. 

Kataloger gratis och franco. 

 

 [Mascot register.] 

 

 

SVALAN

MASKINAKTIEBOLAGET

JOHN ERIKSSON

FALUN

 

 

 

 Maskin A,.B.  John Eriksson, Falun 1. 

 

SVALAN

 

 
 M3c        
 FALUN.  1944   [Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

Maskinaktiebolaget John Eriksson.

Sturegatan 41.

Falun.

Tel. 625.

 

Firman, som bedriver tillverkning av cyklar, startades 1924 av hrr Eriksson och Mård under firmanamnet Aktiebolaget Eriksson & Mård och upptog omedelbart tillverkning och försäljning av det kända cykelmärket Svalan.

 

1927 ändrades namnet till det nuvarande, och hr E. blev verkställande direktör. Rörelsen har snabbt utvecklats. Avsättningen sker ej endast inom landet, utan man har även en relativt stor export till Finland och Estland.

 

Fastigheten, där företaget har sina lokaler, bestående av fabrikslokaler, gjuteri, lager och kontor, byggdes 1919 och är E:s privata egendom. Taxeringsvärdet är 110,000 kr. och brandförsäkringsvärdet 220,000 kr. Firman är familjebolag med dotterbolag i Stockholm, Gävle och Örebro, där parti- och minutförsäljning bedrives. E. äger även två egendomar i Torsåker i Gästrikland.

Firman blev Kungl. hovleverantör den 20 maj 1937.

 

John Eriksson är född 1889 och son till skogstjänstemannen Lars Erik Eriksson o. h. h. Anna Katarina Sundin. 1918 gifte han sig med Anna Elida Andersson.

Barn: Anna-Lisa, född den 11 juli 1919, och Kerstin, född den 10 november 1923.

 

 
 

1943

Full fart i fabriken.

 
       
 1929   Svalan Turistracer 28"   [Back to Bicycle picture guide.]
 
 
 
      
 
       
 1949