Bicycles & accessories.

- Orter med cykelmärke i Norra Bohuslän. -  Telefonkataloger: Göteborgsdelen Del 2 1937. - Uddevalla - Vänersborg 1957, 1968

< back Bohuslän.

 

 

- - - - - - - - - - - - -
 Rikstelefonkatalogen Skövde-delen 1963.
Telefonkataloger. - Guide försäljningsställen, reparationsverkstäder.
20

  

Falköpings området 0515 .................

Grästorps området 0514 ...................

Hjo området 0503 ...........................

Karlsborgs området 0505 .................

Lidköpings området 0510 .................

Mariestads området 0501 .................

Skara Götene området 0511 .............

Skövde området 0500 ......................

Tibro området 0504 ........................

Tidaholms området 0502 .................

Vara Nossebro området 0512 ...........

Övriga stationer: Fredsberg, Fägre, Gårdsjö, Hova, Hällekis, Järpås, Moholm, Töreboda, Vinköl.

Link this page down

0515

0514

0503

0505

0510

0501

0511

0500

0504

0502

0512

Övriga stationer

TOWN (link direkt till cykelmärke).

Falköping

Grästorp

Hjo

Karlsborg

Lidköping

Mariestad

Skara  Götene

Skövde

Tibro

Tidaholm

Vara Nossebro

Övriga stationer: Fredsberg, Fägre,

Gårdsjö, Hova, Hällekis, Järpås,

Moholm, Töreboda, Vinköl.

 

  

 

Large.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sid. 400 Cyklar etc.

Cyklar och Cykeltillbehör

se även Motorcyklar etc. resp. Sportartiklar

 

AB Heimburgs MALMÖ

WICI Cyklar - Mopeder och delar i parti.

Båtar - Båtmotorer - Gräsklippare - Oljekaminer

Kalenderg. 6-8 Malmö 040/298 00, 298 78, 163 78, 191 80, 141 50.

 

Falköpings-området 0515  Falköping

Detaljförsäljning och reparationer

 

K.E. PETERSON Cykel - Sport - Motor

Storgatan. 6 Tel. Falköping 117 07, 117 08

CYKLAR - MOPEDER - MC - SCOOTER

SPORT - CAMPING - FISKE

 

Andersson K A W S:t Olofsg. 39 ... 111 24

Cykelcentralen Alb. Karlsson Järnvgsg. 30 ... 109 97

Floby Cykel- & Sportaffär Sven Larsson Pa Floby ... 401 33

Gustavsson Nils S:t Sigfr.g. 14 ... 123 77

Hallgren Nils Reginedal Pa Vilske-Kleva ... 250 27

Holm Sven Pa Åsarp (Åsarp) ... 500 19

Larsson Wigert Pa Gäsene-Eriksberg ... 430 01

Sandhems Cykelverkstad Olle Andersson Svensholm Pa Sandhem ... 600 45

Thor Evert Solängen Pa Kättilstorp ... 630 63

Thors Cykel- & Sportaffär, Sven Pa Åsarp (Åsarp) ... 500 55

 

Grästorps-området 0514  Grästorp

Detaljförsäljning och reparationer

Kjörnsberg W Oskarsg. 32 ...101 64

Ramph J A Tengenev. 38 ...105 60

 

Hjo-området 0503  Hjo

Detaljförsäljning och reparationer

Arnes Cykel & Sport Arne Gustafson Hamng. 5 ... 106 53

Iras-Reparationer Inge Svensson Reger.g. 4 ... 101 42

 

Karlsborgs-området 0505    Karlsborg

Detaljförsäljning och reparationer

Elofs Cykelverkstad Elof Jakobsson Pa Undenäs ... 200 83 

Erikson Eftr., Axel Bengt Erikson Södra v. 3 ... 100 69 

Helmfridsson Cykel- Sport- & Radioaffär, Torsten Pa Molltorp ... 300 35

Karlsborgs Cykel-& Sportaffär Gunnar lsacson Strandv. 43 ... 101 80

 

Lidköpings-området 0510  Lidköping

Detaljförsäljning och reparationer

Cykel- & Mopedtjänst, Firma Vinbergsg. 13 ... 241 40

Cykelcentralen Henry Penrson Pa Vinninga ... 501 30 

Eriksons Cykel- & Sportaffär Agnes Erikson Nya stadens torg 11 ... 209 58

Ingemarsson Åke Björkås ... 351 76

Jacobsson Erik Rasagården Pa Saleby ... 301 11

Johansson Erland Åsaka Pa Lovene ... 320 88

Larsson Gunnar Mossen Ps Bronäs ... 350 62

Linderoths Cykel- & Ugnslackerings AB Källareg. 10 ... 205 52

Persson Cykel o. Sport, Karl-Erik Österg. 16 ... 214 36

Sundberg John N. Torng. 30 ... 208 16

Walander Helmer Sveag. 11 ... 201 94

 

Mariestads-området 0501  Mariestad

Detaljförsäljning och reparationer

Cykel-Hagman Olle Hagman Kungsg. 4 ... 103 95

Cykel- o. Mopedservice Wigge Engblad Komministerg. 4 ... 124 52

Färdigs Cykelverkstad, K Stadsäga 527 ... 111 83

Holmberg Gunnar Haga Pa Sjötorp ... 510 39

Lyrestads Cykel-o. Sportaffär Fritz Önnefors Tomtebo Pa Lyrestad ... 501 34

Norlander AB, A Pa Leksberg Linjevälj ... 101 45. 102 75. 107 25

Nyberg Gösta Aspetorpsg. 12 ... 107 74

Oves Sport Ove Fridheim Stockholmsv. 10 ... 109 48

Wiktorsson Cykel o. Motor Knut Wiktorsson Högelid ... 109 19

 

Fabriker och grossister

Norlander AB, A Pa Leksberg Linjevälj ... 101 45, 102 75, 107 25

 

Skara-Götene-området 0511  Skara - Götene

Detaljförsäljning och reparationer

 

Eric Johanssons Cykel- & Sportaffär Reparationsverkstad

Tel. aff. 106 37 SKARA Tel. aff. 106 37

Ankn. bost. 10637 (vid Domkyrkan) Ankn. bost. 10637

 

Andersson Ivar Framnäs Pa Axvall ... 202 10

Cykelcentralen Tage Ternemar Marumsg. 13 ... 105 78

Johanssons Cykel- & Sportaffär, E Malmg. 2 ... 106 37

Jonsson Lars Pa Götene ...  501 87

Persson Karl-Erik Soläng Pa Götene ... 421 90

 

Skövde-området 0500  Skövde

Detaljförsäljning och reparationer

 

CYKELCENTRALEN

SKÖVDE

Telefon affären 101 53, Kontor 135 52 I

Crescent cyklar - Reparationer

 

L. M:s Cykel o. Motor

LARS MELIN

Storg. 41 SKÖVDE Tel. 167 75, Best. 179 85

Försäljning av Cyklar o, Mopeder av olika märken

Reparationer. Vid behov kan Ni ringa oss; vi kommer

 

Smedmans Motor- & Cykelverkstad

Ekedalsgatan 2 SKÖVDE Telefon 112 83

Cyklar - Mopeder HMV o. Husqvarna

Motorreparationer

 

Andersson Carl Liden Pa Väring ... 400 41

Carlsson se Karlsson

Cykelcentralen. K-G Janson Torgg. 8 ... 10152, 13552

Cykelkompaniet E Alfredsson & son Hert. loh.torg 4 ... 104 85

Cykeltjänst Arvid Grundberg Mariestadsv. 11 ... 155 76

Gustafsson G A Kärret Pa Väring ... 620 17

Johansson Cykelverkstad, R Rune Johansson Värsåsv. 4 ... 128 04

Carlsson Cykel- & Radioaffär Eftr., Gunnar Simon

Johansson Fridhem Pa Skidtorp ... 330 44

Lööv Gilbert Fredsberg Pa Stenstorp ... 521 71

Mekano Ingemar Eriksson Varnhemsg. 4 ... 123 15

Melin Lars Storg. 41 ... 167 75

Monark Cykel- Sport- & Radioaffär Storg. 11 ... 185 11

Nya Cykelaffären Einar Bogren Nyholm Pa Stenstorp ... 501 86

Seemi Cykel & Motor S Tanhua Lögeg. 10 ... 113 50

Simons Radio & TV AB Storg. 52 ... 174 60

Smedmans Motor- & Cykelverkstad Cari Smedman Ekedalsg. 2 ... 112 83

Stenstorps Cykel- & Sportaffär Rune Modin Hant-v.g. 3 Pa Stenstorp ... 501 17

Svensson Paul Pa Väring ... 400 63

Tidans Cykel & Sport Ingvar Odd Pa Tidan ... 700 85

Wahlgrens Eftr. E Stångberg Staketg. 7 ... 102 38

 

Fabriker och grossister

Svalan Cykelfabrik, AB Förest. G E Gustavsson.

Hert.Joh.g. 10 partinederl. ... 113 35

 

Tibro-området 0504  Tibro

Detaljförsäljning och reparationer

Tibro Motorkompani Pettersson o. Jarnhede Fredsg. 17 ... 108 88

 

Tidaholms-området 0502  Tidaholm 

Detaljförsäljning och reparationer

 

TIDAHOLM Tel. 113 85 växel

Simons

RADIO - TV - SPORT

Zündapp, Crescent Puch m. fl.

Distr.-förs. DBS - Fullständig service

 

Carléns Cykelverkstad O Carlén Sjölyckan Pa Brandstorp ... 50055

Carlsson se Karlsson
Carlsson Herbert Pa Suntak ... 41072

Simons N. Kungsv. 3 Växel ... 11385

Stadig Knut Pa Madängsholm ... 40118

Ståhl Jan-Erik V. Drottn.v. 28 ... 11220

Svensson Einar Nygatan 16 ... 10264

 

Vara-Nossebro-området 0512  Vara, Nossebro.

Detaljförsäljning och reparationer

Hermansson Carl Svedalen Pa Essunga ... 52118

Johansson Hjalmar Siggesro Pa Nossebro ... 81029

Johnsson Erik Anders-Nilstorp Pa Tumleberg ... 80126

Karlsson Artur.Storg. 15 Pa Kvanum ... 92114

Larsson, Firma C W Knut Larsson Storg. 19 ... 101 49

Lönnerud, Bröderna Villaro Pa Helås ... 15012

Magnusson Cykel o. Sport Stig Magnusson Lars-Andersgården Pa Vedum ... 40044

Moped- Cykel- o. Sportaffären Bertil Henriksson Korsg. 14 ... 10151

Möller Arvid Pa Stora Levene ... 60060

Strandberg John Torgg. 4 ... 10041

Svensson S A Kyrkliden Pa Larv ...42014

Tråvads Cykel- o. Sportaffär Ulf Almen Pa Tråvad 20330

Vedums Cykel- Sport- & Radioaffär Sven Pärlhammar Storegården Pa Vedum ... 40150

 

Övriga stationer     Fredsberg, Fägre, Hova, Järpås, Töreboda, Vinköl.

Detaljförsäljning och reparationer

Karlsson Karl Riksberg Pa Töreboda ... Fredsberg 63142

Lövnertz Uno ... Fägre 21181

Gårdsjö Cykelverkstad Helge Pettersson ... Gårdsjö 41178

Larsson Sivert ... Hova 42

Persson Georg ... Hällekis 45

Svensson Stig ... Järpås 150

Thorssell Arthur ... Moholm 75

Andersson, Bröderna Kanalv ... Töreboda 925

Peterson Cykel- o. Sportaffär, Anders Skolg.10 ... Töreboda 215

Töreboda Cykel- Sport- o. Radio AB Kyrkog. 15 ... Töreboda 333

Ullberg Sven Pa Öttum ... Vinköl 11

 
 
 
  
 Sid. 400