ICA ^ back to main INDEX mo-ped.se.
- - - - - - - - - - - - -
 

Home sweet home.

Work, hobby.

House, heating, kitchen,

.. clothes, textiles, shoes.

 

Machines, tools.

.. Jam, marmalade.

.. Laundry. Hygiene. Tobacco.

 

Paint. House maintenance.

Companys. Radio & TV. Toys.

Järnhandlarna.

Konsum Kooperativa.

● ICA  Hakons, SV, EOL, NS.

ASK - Kolonialgrossister.

 

Radio & TV.

 

Toys.

Eat.

Fruits, vegetables. Flowers.

 

Marabou. Chocolate, candy.

 

Food. & Sweets.

.. Dairy products, canned food,

.. fish, meat and soups.

.. Tablets, cacao, chocolate.

.. Ice cream.

Drink.

Kaffe & Tea.

.. Ads, old tin, tins.

 

 

Soft drinks.

.. Beer, spirits.

 

Etiketter. Bottle labels.

.. Carbonated ORANGE soft drinks

A-Z moped (one way).

 

 

 

 [Back to Bicycle main.]

 

 

 

● mo-ped.se index.

GUIDE main.

 
N1      
 Ansluten till ICA, köpmännens inköpscentral    
 

 

 

 

Moped: Vimpel Eols och Haakonbolagen (ICA, Västerås)

 

Cykelmärke: Vimpel (page down).

 

Kaffe: Luxus.

 

Vykort.

ICA hallen, Sunne.

 

 

 

1963

ICA-köpmännen har i dag fyra stora inköpscentraler,

som tillsammans täcker hela landet:

Hakons AB Hakon Swenson, Västerås

SV AB Speceristernas Varuinköp, Stockholm

EOL AB Eol, Göteborg

NS Nordsvenska Köpmanna AB, Östersund

 
20    n43a jul  v1a             
 ICA      
 
                                                                    
 

 

Folder med tips, knep & knåp.

Information om ICA.

 

 

 

 

 

VIMPEL

Back to XX in bicycle reg.

 

Back to moped Vimpel.    Back to Bicycle main.

 

 

 
m43a    
 1942   Hakons folder 1942. Inf. ICA, tips, lekar....  
 

 

Den affär, som utdelat denna broschyr,

har något av dessa fyra märken på dörren eller i fönstret:

 

 

 

Det betyder, att affärens ägare samarbetar med tusentals andra fria och

självständiga handlare genom någon av de fyra stora inköpscentralerna

Hakonbolaget, Speceristernas Varuinköp, Eolbolaget eller Nordsvenska

Köpmanna A.-B. Dessa stora inköpscentraler äro i sin tur förenade i

Inköps-Centralernas Aktiebolag, förkortat ICA, en väldig Inköpsorganisa-

tion, som omspänner hela landet.

 

 

 

ICA är sålunda en sammanslutning av c:a 8.000 fria och

självständiga handlare landet runt i genensamt arbete till

hushållens tjänst. Hakons-, SV-, Sol- och NS-märket anger,

att affärens ägare är en av dessa 8.000 ICA-köpmän.

 

 

Den affären är ett bra inköpsställe

Varför det? Jo, genom sin egen stora inköpsorganisation kunna alla dessa

handlare tillsammans göra långt fördelaktigare inköp än vad en enda

någonsin skulle kunna. Därför får Ni, som handlar där, goda varor i rik

sortering och till billigt pris. Det gemensamma snabba distributions-

systemet gör att Ni alltid får varorna färska. Experter i lagerhållning,

varukännedom och kvalitetskontroll tillförsäkra högsta möjliga varustandard.

Hakons-, SV-, Eol- eller NS-märket visar vägen till en samvetsgrann,

branschkunnig och intresserad köpman - en vän och rådgivare vid

hushållsinköpen.

 

Handla där Ni ser något av de fyra märken på rutan!

 

 

 
 
 
   SLUT HÄR  
 1  Kommer mer........  
 

mmmm

 

 

 

   
 
M    
 1