Bicycle register T -  U.                      
 URBAN E. H. Andersson, Onslunda. ^ back to URBAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
ONSLUNDA. - Skåne
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort, page down.
 
 

 

 E. H. ANDERSSON

URBAN

ONSLUNDA

 

     
 
 
 1941  Sveriges Privata Företagare SKÅNE  (Bild finns ej.) Svensk Hembygd [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.] 
 

Firma E. H. Andersson.

Lanthandel. Bil- & Reparationsverkstad.

Onslunda.

Tel. 3.

 

År 1913 startade innehavaren en smedja i Onslunda. Redan året därpå startade han dels en affär för försäljning och reparationer av

cyklar och dels en 15-öresbasar. År 1918 inköptes den fastighet, i vilken rörelsen bedrevs. Två år senare omlades rörelsen i det att

15-öresbasaren nedlades och i stället öppnades en lanthandel. År 1925 måste fastigheten utvidgas, varvid ett tvåvåningshus uppfördes.

 

År 1932 tillbyggdes fastigheten ytterligare och inrymmer densamma nu affärer, lagermagasin, verkstad och bostad. Sex personer äro anställda i firman, av vilka sönerna Kurt och Knut dels arbeta i affären och dels sköta bilverkstaden under det att dottern Anna-Greta deltager i lanthandeln.

 

Edvard Helming Andersson, som är medlem av Sydöstra Skånes Smedsmästareförbund, Skånes Köpmannaförbund samt

ledamot av kommunalnämnden, är född den 28 maj 1888 och son till Ola Andersson och dennes hustru Elisabet f. Strömberg

samt gift sedan 1913 med Ida Ek.

Barn: Kjell, född 1913, Kurt, född 1916, Inga Lisa, född 1917, Knut, född 1920, AnnaGreta, född 1924, och Rosa Linnea, född 1926.

 

 
 
T3c      
 ONSLUNDA.  Parti av Onslunda bygata.    [Vykort register.]