Bicycle register T -  U.                   
 TRASTEN > A. L. Strömqvist, Ambjörnap. ^ back to TRASTEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
AMBJÖRNARP. - Västergötland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap. Vykort. • Vykort, page down.
 
 

 

A. L. STRÖMQVIST

TRASTEN

AMBJÖRNARP

 

 

A. L. STRÖMQVIST

TRASTEN

AMBJÖRNARP

 

 

A. L. STRÖMQVIST

TRASTEN

AMBJÖRNARP

 

 

A. L. STRÖMQVIST

TRASTEN

AMBJÖRNARP

 

 
 AMBJÖRNARP.  1941    [Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]
 

 

Firma A. L. Strömqvist.

Cykel- & Radioaffär.

Ambjörnarp.

Tel. Svenljunga 6022.

 

Rörelsen startades år 1913 av nuvarande innehavaren. Firmans lokaler äro nu inrymda i en år 1937 uppförd fastighet och omfatta butik, kontor, verkstadslokal, lagerlokal samt bostadslägenhet. Av cyklar saluför firman de kände och populära märkena Husqvarna, Rex, Nordstjärnan, Hermes och Crescent samt eget märke Trasten.

Dessutom försäljes elektrisk armatur, sportartiklar och radio, de senare av märkena Philips och Dux. I verkstaden utföres reparationer av cyklar och motorcyklar samt varjehanda arbeten av finmekanisk karaktär.

 

Innehavaren är medlem av Sveriges Cykelhandlares Riksförbund samt styrelseledamot i Ambjörnarps Cementfabrik. Sonen Eric är sedan fem år tillbaka knuten till faderns rörelse.

 

A. L. Strömqvist är född den 18 november 1884 i Örsås och son till sjukvårdssoldaten Vilh. Strömqvist o. h. h. Hulda f. Larsson. Den 2 juli 1910 gifte han sig i Middletown Conn U. S. A. med Anna Johansson från Fritsla.

Barn: Mildred, född 1911, Sara, född 1914, Eric, född 1916, Alf, född 1918 och Sten född 1923.

 

 

 

  Auktoriserad HERMES försäljare.

 
 
 
 
T3c      
 AMBJÖRNARP.      [Vykort register.]