Bicycle register T -  U.                        

TRASTEN > Ossian Beijer, Kristdala. 

^ back to TRASTEN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
KRISTDALA. - Småland.
 Andra cykelmärken från Kristdala. Vykort page down.
 
 

 

OSSIAN BEIJER

TRASTEN

KRISTDALA

 

 

Ossian Beijer

TRASTEN

Kristdala

 

 

Ossian Beijer

TRASTEN 

Kristdala

 

 
 
 Andra cykelmärken från KRISTDALA. Andra towns, villages./ Sveriges landskap. 
 

TRASTEN > Ossian Beijer (P.g. up.). 

 

Elias Törngrens Velocipedverkstad.

 

 

Cykel från Elias Törngrens

[Guide: Försäljningsställen, reparationsverkstäder.]  TOPP

 

● Elias Törngrens Mek. Verkstad - Kristdala (P.g. down.).

 

● Thure Larsson, Reparationsverkstad - Kristdala (inget eget cykelmärke) (P.g. down.).

 

 
1915  Bicycle   A B C ........
 1915   Elias Törngrens Velocipedverkstad, Kristdala.   [Back to Bicycle picture guide.]
  

Ny patenterad fjädrande VELOCIPEDGAFFEL

Svenskt patent N:ris 37848

Elegant utseende. Yttersta hållbarhet. Enklaste konstruktion. Kan aldrig mankera. Reala dimensioner å alla delar. 

Effektiv fjädring som ej kan låsa sig. OBS! Denna gaffel är den mest praktiska som finnes i marknaden.

 

 

 
  
 
 
 
 1:sta klass Herrvelociped från Elias Törngren.
 
 
1:sta klass Herrvelociped av egen tillverkning med fjädrande framgaffel 150 kr. Med vanlig gaffel 140 kr.
 
 
 1:sta klass Damvelociped från Elias Törngren.
 
 
1:sta klass Damvelociped av egen tillverkning med fjädrande framgaffel 155 kr. Med vanlig gaffel 145 kr.
 
 
ELIAS TÖRNGRENS Velocipedverkstad, Kristdala.
 
M4d     A B C ........
 KRISTDALA.   1942  
 

 

 

Elias Törngrens

Mek. Verkstad.

Kristdala.

Tel. 15.

 

Fabrikör E. Törngren började i femtonårsåldern utföra cykelreparationer i Kristdala. Genom energi och framåtanda utvecklade han sin rörelse, och 1918 lät han uppföra en mindre fabrik för tillverkning av kedjeskydd för cyklar. Arbetsstyrkan uppgick då till omkring åtta man. År 1927 upptog firman tillverkning av aluminiumkedjeskydd och samtidigt utökades arbetsstyrkan till 25-30 man. 1930 började fabriken tillverkningen av cykelstödet »Elito», varvid arbetsstyrkan ytterligare utökades, så att firman nu hade ett åttiotal anställda. År 1932 utökades fabrikens tillverkningar till att även omfatta styren, sadelstolpar, lykthållare och skärmstag m. m., och 1940 upptogs tillverkningen av cykelstödet »Elito-Duplex».

 

Företaget har nu 105 man anställda och av dess tillverkningar året 1938-1939 exporterades en tredjedel till Finland och Norge. Numera försäljas produkterna till grossister inom landet. Fabriksbyggnaden inrymmer ljusa

och ändamålsenliga arbetslokaler och den maskinella utrustningen är av modernaste slag. Fabriken har ett taxeringsvärde av 7.500 kr. och kontorsfastigheten och boningshuset äro respektive brandförsäkrade för 10.000 kr. och 31.500 kr.

 

Elias Törngren är född den 3 september 1893, son till snickarmästare J. A. Törngren o. h. h. Ida f. Bengtsson, samt gift sedan 1922 med Elin Svensson. Barn: Bengt, född 1923, Kurt-Einar, född 1929, Carl Johan, född 1932, och Jan-Anders, född 1936.

 

 
 
 
M4c     A B C ........
 KRISTDALA.  1942  
 

 

 

 

Firma Thure Larsson.

Reparationsverkstad.

Kristdala.

Tel. 75.

 

Innehavaren började vid femton års ålder praktisera i yrket som smideslärling i Kristdala och erhöll kort tid därefter anställning vid Törngrens Mek. Verkstad, där han arbetade i tre år. Han fick därefter plats i Kristdala Motorfabrik och arbetade där i två år, varefter han tog anställning i Ossian Beijers Cykelverkstad, där han kvarstannade, tills han 1932 övertog rörelsen.

 

Firman, som har försäljning av cykelmärket Monark samt reservdelar och tillbehör till såväl cyklar som bilar, är inrymd i ljusa och ändamålsenliga lokaler. Verkstaden är utrustad med erforderliga maskiner och utför alla inom branschen förekommande arbeten.

Innehavaren har för avsikt att inom den närmaste framtiden utöka rörelsen samt företaga tillbyggnader och moderniseringar.

Två personer äro anställda i företaget.

 

Gunnar Thure Larsson är född den 11 december 1942 och gift sedan 1933 med Iris Larsson. Barn: Ulf, född 1934, och Arne, född 1937.

 

 
 
 
T3c      
 KRISTDALA.      [Vykort register.]