Bicycle register T -  U.
 TOR > TORE >  Gustaf A. Johansson, Degerhamn.

^ back to TOR in reg. 

- - - - - - - - - - - - -
DEGERHAMN. - Öland.
 Andra towns, villages./ Sveriges landskap.   Vykort.
 
 

 

GUSTAF A. JOHANSSON

TOR

Degerhamn.

 

 

 

 

TOR

Gustaf A. Johansson,

Degerhamn.

 

 

 1913  Annons i tidningen KALMAR.  
 
 

VELOCIPEDER!

 

Flera olika goda, svenska fa-

brikat, monterade med Gummi

af basta kvalité. Begagnade cyck

lar tages i utbyte mot nya. Alla

lösa delar ständigt på lager.

Luftslangar och Däck till olika

priser. Nyreparerade, begagnade

cyclar försäljes till billiga priser.

 

Reparationer utföras!

Gustaf A. Johanssons

- Velocipedaffär -

      Degerhamn.

 

 

 

 

 

 
 
 
                 
 
 
K13
 1913   HERMES-annons i tidningen KALMAR   Back to guide: Kataloger & Blad - Tidningar
 
 KALMAR. Tidning för Kalmar stad och län. N:r 75 (B). Lördagen den 17 Maj, 1913.
 
 

55,000

HERMES

! Sålda i Sverige!

 

HERMESVELOCIPEDENS ÖFVERLÄG-

SENHET bevisas tydligast genom re-

sultatet af  V.OLYMPIADENS landsvägs-

löpning Mälaren runt, hvari HER-

MES placerade sig som bästa SVENSKA

velociped.

 

BEGÄR 1913 ÅRS KATALOG

A.B. NYMANS VERKSTÄDER.

UPPSALA

 

Försäljare

Degerhamn Gustav A. Johansson.

Driftiga försäljare för Kalmar antages.

 

 

 

 
 
 Degerhamn.     [Post Card register.]
 
 
 
 
1944   17.984 cyklar stulos förra året ..  
 

Ja, siffran låter fantastisk, men det är den officiella noteringen för antalet cykelstölder 1944.

Siffran kommer inte att bli lägre i år ...kan man ta för givet ?

Så försäkra Er

 
 

         Huvudkontor Stockholm 7