Bicycle register T -  U.                       
 TÄRNAN > Svenskt Fabrikat .  ^ back to TÄRNAN in reg. 
- - - - - - - - - - - - -
Okänd tillverkare, försäljnings lokal - ort. 
 Ingen länk åter: Andra towns, villages./ Sveriges landskap.  
 
 
 
                                 [Mascot register.]

 

TÄRNAN

Svenskt Fabrikat.

 

   Trelock, cykellås.
 
 
SL5      
 TRELOCK.   Cykellås med 2 nycklar - bra å ha....    [Guide: Stöld & Lås.]